K stému výročiu vzniku ČSR

Apropo tohto článku sú výstavy k stému výročiu vzniku ČSR, ktoré sa konajú v Prahe a v Bratislave. Na týchto výstavách navštevujúci môžu vidieť originály dokumentov, ktoré viedli k vzniku ČSR a k jeho násilnému rozdeleniu v roku 1938 (v článku od TASR sú spomenuté, ktoré sú to). Nebudem teraz rozberať dopodrobna čo je v týchto dokumentoch, ale ich kontext v globálnom historickom procese a začiatky ČSR.

Čo bolo začiatkom ČSR a ako jeho vznik zapadol do globálneho historického procesu?

Na začiatku bola spackaná germanizácia Turkami neobsadeného Uhorska a zrýchľujúca sa obmena kultúry. O prvej veci hovoril Ľudovít Štúr, keď povedal že: „úlohou Rakúska je germanizovať Slovanov“. To nie je ďaleko od veci, keď prihliadneme na to, čo sa stalo s Lužickými Srbmi (viem, boli to Nemci) alebo čo sa dialo v Česku (to preslávené „Zle matičko, zle…“ ). Spackané preto, lebo v našich podmienkach tie metódy, ktoré fungovali v Česku a v Prusku, nefungovali a to aj z toho dôvodu, že do týchto proti-habsburgských/proti-nemeckých povstaní sa zapájali aj šľachtici s Turkami neobsadených regiónov (vrátane časti Sedmohradska), lebo šľachtici spochybňovali nároky Habsburgov na uhorský trón. V týchto končinách prijatie nemeckého jazyka ako úradného bolo považované dosť dlho za paktovanie s nepriateľom. Takže globálne zákulisie, ktoré sa chce zbaviť Slovanov t.j. nás kdejakými prostriedkami sa rozhodlo, že použije maďarčinu ako nástroj kultúrnej genocídy. Lenže maďarčina z vtedajšej doby sa nedala použiť ani ako hovorená reč pre masy, ale ani ako úradný jazyk, lebo gramatikou a ani slovnou zásobou nevyhovovala. A to z prostého dôvodu: bola (a je) umelým jazykom, ktorý sa pôvodne používal ako spoločný jazyk pre bojové mnoho-etnické družiny z okolia Kaspického mora (každý z tzv. 7 maďarských kmeňov hovoril vlastným jazykom a Arpád bol „po meči“ chazar – to odhaľuje prečo sa stala maďarčina dominantným jazykom). A to vysvetľuje prečo povolil Svätopluk (Nitrianske knieža, ktorý sa stal panovníkom podunajskej nížiny) im usadiť sa na hraniciach svojej ríše (ochrana hraníc z juhu/juhovýchodu). Všetko to znamená, že musela prebehnúť jazyková reforma a tou poverili Františka Kazinczyho slobodomurára (od roku 1784) a verného poddaného rakúskeho cisára Jozefa II. s kalvínskym vyznaním. Preto už dáva zmysel vyhlásenie jedného uhorského šľachtica (asi Szécheni z 1812), že „maďarský jazyk sa nehodí na vyjadrenie komplikovaných myšlienok“. Hneď ako sa jazyková reforma dokončila v 1820 smrťou Kazincyho už nič nebránilo násilnej maďarizácií (na čo nadával aj Slota). Samozrejme snahy globálneho zákulisia nezostali bez odozvy. Najprv sa objavila Bernolákovčina, potom Štúrovčina. Pritom mám podozrenie, že globálne zákulisie získalo nejakú kontrolu nad týmito hnutiami lebo potrebovalo aby Slovania boli rozdelení. Povolilo kodifikovať tie zmeny, ktoré sa uskutočnili pri spretrhaní väzieb s ostatnými Slovanmi.

Čo sa týka zrýchľujúcej obmeny kultúry t.j. zrýchľujúceho sociálneho času, tak globálnemu zákulisiu od začiatku 18. storočia boli jasné aspoň tieto 2 veci:

  • Kapitalizmus splodí priemyselnú revolúciu a to zase masy, ktoré budú chcieť žiť ak nie dôstojným životom, tak aspoň v blahobyte (buď sa vytvorí spravodlivá spoločnosť alebo skolabuje biosféra) a preto všemožnými spôsobmi podporovali marxizmus (čo Marx určite nenapísal sám) aj marxistické revolúcie t.j. otrokárstvo zabalené do krásnych hesiel. Hovorím to preto, lebo z jednej strany marxistická ekonomika je metrologicky nekonzistentná t.j. nedá sa prepojiť s účtovníctvom a z druhej zásadne nerozoberá úžeru (jej dopady na spoločnosť), či už v ilegálnej alebo v inštitucionalizovanej forme.

  • Veľké ríše sa môžu vymknúť kontrole globálneho zákulisia a preto v prvom kole muselo najprv spadnúť Francúzske kráľovstvo, väčšina Holandskej ríše a vtedy ešte existujúca Tartaria, ktorú si dovtedy ešte nepodmanili. (pýtam sa rýpalov: prečo Napoleon I. vyrazil do Moskvy t.j. do údajného starého mesta Ruskej ríše keď jeho údajný nepriateľ a údajný cár celej Ruskej ríše sídlil v Petrohrade? A prečo Nemec barón Friedrich Wilhelm Heinrich Alexander von Humboldt publikoval svoju prácu vo francúzštine o „Centrálnej Ázii“ t.j. oblasť Moskvy a Sibírskeho Ruska?) V druhom kole musela padnúť t.j. po/počas 1. svetovej vojny Ruská ríša (ktorá bola pred pádom a hrozilo, že sa Tartaria obnoví), Nemecká ríša a Rakúsko-Uhorsko. A po 2. svetovej vojne Anglosasi a Francúzi prešli od otvoreného kolonializmu do skrytého kolonializmu.

Tu sa zastavím lebo treba zodpovedať 2 dôležité otázky:

Čo nahradí rozpadnuté ríše a prečo bola aj 2. svetová vojna?

Nahradili ich národné štáty (medzi nimi aj ČSR) a to presne podľa plánov britskej skupiny „We/The Group“ založenej Cecilom Rhodesom, ale globálne zákulisie si uvedomilo, že nie všetky politické ciele boli vyriešené a to hlavne po tom, čo Lenin podpísal Brest-Litovskú mierovú zmluvu, ktorá de facto znemožnila celo-európsku marxistickú revolúciu (mám podozrenie, že za tým bol Stalin, ktorý veci zorganizoval tak, že nie vždy načas dorazili zásoby). Ale bola tu možnosť, že v 30. rokoch 20. storočia prebehne marxistická revolúcia v USA (stále sa nevie koľko ľudí zomrelo vtedy a aká bola mortalita novorodencov) a tak revolúcia by zasiahla Európu z Ameriky a tomu zas zabránil Roosevelt so svojim New deal.

Medzitým sa ale udiali 3 veci:

  • Vznikla ČSR a neratifikovala sa Pittsburská dohoda lebo Pražská elita nechcela hrať fér ani voči Slovákom a ani voči dosť silnej nemeckej menšine. Globálne zákulisie zas potrebovalo výhovorku na vojnu (sudetskí Nemci to v medzivojnovom období zlízli).

  • Česko-Slovenské légie odišli s cárskym zlatým pokladom cez Sibír (prečo asi vybrali túto trasu?!) a tento poklad bol použitý ako záloha v západných bankách na poskytnutie úverov za ktoré sa vytvorila presne tá priemyselná základňa, ktorú v 1938 prevzal Hitler ako dôsledok Mníchovskej zrady a Viedenskej arbitráže.

  • Globálne zákulisie nechalo zavraždiť Štefánika, ktorý by nakoniec emancipoval tak Slovákov, ako aj ostatné menšiny (bolo to výhodné aj pre pražské elity).

Takže z jednej strany marxistická revolúcia nevyšla a z druhej strany Európske národné elity si uvedomili, že marxizmus je pre nich hrozba. Preto začali pracovať na obrane proti marxizmu resp. vtedy už komunizmu/boľševizmu (marxizmus je skryté otrokárstvo a boľševizmus je spravodlivá spoločnosť, ale vtedy ešte používali ten istý terminologický aparát). Pritom Briti boli pripravení tak profitovať z chaosu na Európskom kontinente, ako aj lízať smotanu z obchodu a preto sa realizoval sen o celoeurópskych Benátkach a čiastočne aj o vykorenení marxizmu resp. komunizmu (samozrejme za bohatej finančnej podpory zo strany klanov USA). Hitler bol len figúrka, ktorá bola krytím pre to, aby sa prakticky obnovila Svätá ríša rímska nemeckého národa resp. Rímska ríša bez prílišného použitia násilia. Pritom globálne zákulisie s 2. svetovou vojnou riešilo aj to, či je silnejší nacizmus alebo boľševizmus maskovaný ako nadnárodný socializmus.

Prečo to celé píšem?

Aby som vyjasnil veci, prečo a ako vznikla, zanikla ČSR a aby sme uvedomili rolu svojich národov. Aj preto, aby pri znovuzjednotení Česka a Slovenska sme sa vyvarovali tých mín, ktoré nás doviedli k tragédií.

S pozdravom

Oracle 911

PS: Mňa nezaujíma koľko „mandlí“ som teraz nadvihol.

One thought on “K stému výročiu vzniku ČSR

  1. Otázka je, za jakých okolností a pod čeho tlakem k znovusjednocení dojde. A stejně tak, v jakém formátu a výsledném složení. Tedy půjde o první viditelný projev procesu federalizace Evropy (alternativou k EU, pokud ta neuzná a nepodpoří dominanci formátu V4 jako jediného dostupného svého stabilizačního prvku) nebo neuznání ústavnosti rozdělení ČSFR? K druhé variantě mám z informačního pole načten zajímavý možný scénář, ale je možné, že druhá varianta je jen součástí první zmíněné.
    Jinak díky za shruntí historických reálií.

    Like

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Google photo

Na komentovanie používate váš Google účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s