Fillonov moment u Harabina

Fillon bol neúspešným kandidátom globálneho zákulisia na post prezidenta Francúzska, ktorý by ukľudňoval situáciu v Európe už len preto, že je káder, ktorý má vedomosti, návyky a skúsenosti v riadení. Počas kampane mu bolo vytknuté, že svojej manželke nechala platiť ako asistentke, a jeho štáb vediac, kto za ním stojí, mu poradil, aby povedal: „ak niekto kvôli tomu vznesie obvinenie, tak odstúpim“. Čo čert nechcel, boli proti nemu vznesené obvinenia, ktoré boli neskôr odvolané – on ale neustúpil, a keby kampaň trvala asi o 2 týždne dlhšie, tak by s prehľadom vyhral.

Prečo to spomínam?

Pretože Harabin sa zbytočne obúva do Šefčoviča obviňujúc ho z toho, že je liberál a eurohujer, čo je pochopiteľné, lebo Šefčovičove vyhlásenia to aj umožňujú. To však neznamená, že Šefčovič ním aj je, lebo je to diplomat, ktorý rieši závažné veci v medzinárodnej politike, a to znamená, že platí :„po ovocí poznáte ich“ – a je druhoradé, čo povie (hlavne na verejnosti).

Problematické sú 2 veci, ktoré sa spomínajú aj v tomto videu, a kvôli ktorým sa neskutočne obul do Šefčoviča:

 • spomína Ficom protizákonne dovezených 1300 migrantov;

 • spochybňuje titul Šefčoviča.

Prvá vec sa dokazuje ťažko, lebo netvrdím, že migranti neboli dovezení – tvrdím len, že za tým nie je ani Fico a ani Kaliňák, ale rôzne agentúry a mimovládky s tým, že sme pomohli Rakúsku s azylantmi, lebo sme mali voľné kapacity v rámci solidarity. Nehovoriac o tom, že keď sa ho pýtajú, kde teda sú a na základe čoho to tvrdí, tak povie, že: „opýtajte sa občanov“ (viac o tom v tom videu).

Druhá vec je, že Šefčovič je absolventom MGIMO v takom odbore, čo sa na Slovensku nevyučuje, a preto musela prebehnúť nostrifikácia. Háčik je ale v časovaní, lebo starý zákon platil do 9. mája (podľa wiki), ale on získal titul na MGIMO 13. júna, bolo mu to uznané 26. júna, a 1. júla vstupoval do platnosti nový zákon. Pochybenie je na dvoch stranách – na strane zákonodarcu, ktorý takto hlúpo ošetril veci, a tiež na strane školy, resp. príslušného predstaviteľa školy, ktorý nedal pozor na dodržanie zákona, lebo Šefčovič ako študent najskôr nepoznal túto zmenu (veď robil skúšky a obhajoval prácu, a o zmenu legislatívy sa nestaral) a chcel ten diplom nechať čo najskôr uznať. Problém ale tkvie niekde inde, lebo ak Šefčovičovi odoberú titul kvôli pochybeniam, a náhodou začne voči nemu kvôli tomuto aj trestné stíhanie, tak to poškodí renomé Slovenska viac, ako to dokázal Kiska za posledných 5 rokov.

Komu tento útok pomohol?

Šefčovičovi a Čaputovej, a tomu druhému viac, lebo o Šefčovičovi boli takto vyvolané pochybnosti. Pritom Čaputovej jediná prednosť je to, že dokáže zopakovať múdre veci, ktoré povedali iní, vlastnými slovami – viď video. Toto celé už pochopil aj Harabin a podľa posledných správ sa to snaží aj hasiť, lebo pochopil, že prišiel o hlasy. Lenže škody už boli napáchané a hrozí, že Čaputová sa dostane do 2. kola, čo by nebolo príjemné.

Čo si myslím ja?

Že to obaja dokážu uhrať a Čaputová sa nedostane do 2. kola – a vtedy podľa všetkého budem voliť Harabina, lebo veľké čistky sú potrebné.

S pozdravom

Oracle 911

Výzva: prosím začnite čítať tlsté knihy (je to fuk s ktorou začnete), v nadchádzajúcom období znalosti v nich obsiahnuté budeme potrebovať všetci.

Doplnenie: Harabin fakt má Fillonov moment lebo podľa všetkého platí pre diskutované obdobie §93 tohto zákona:

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1980/39/19900510.html?fbclid=IwAR2sJUGStVUO-snev80vrELlhyaSABPTpF4m0gp6pFlU4ZYmuDM-ILezcZU

 

Doplnenie a oprava: Podľa analýzy Daniely I. (ktorú uvádzam v plnom znení s opravou preklepu) tá vec s nostrifikáciou Šefčovičovho diplomu bola pascou na Harabina:

Podľa môjho názoru M. Šefčovič aplikoval na svoj prípad ( spochybnenie vysokoškolského titulu Š. Harabinom) nesprávny právny predpis – konkrétne § 93 ods. 1,2,3 zákona č. 39/1980 Zb. o vysokých školách. Toto paragrafové znenie sa vzťahuje k prípadom ( skutočnostiam), ktoré nastali do účinnosti zákona č. 39/1980 Zb., t.j. k skutočnostiam, ktoré nastali za účinnosti predchádzajúceho právneho predpisu o vysokých školách, t.j. zák. č. 19/1966 Zb., ktorý bol zrušený práve zákonom č. 39/1980 Zb.
M. Šefčovič mal správne poukázať ( odvolať sa, oprieť svoj názor) o úst. § 43 ods. 1 zák. č. 172/1990 Zb. Spoločné, prechodné a záverečné ustanovenia, podľa ktorého „ Akademické tituly, stavovské označenia a ostatné tituly absolventov vysokých škôl priznané podľa skorších predpisov zostávajú nedotknuté.“

Je nepochybné, že M. Ševčovič ukončil MGIMO 13.6.1990 a 25.6.1990 mal PF UK Blava nostrifikovaný diplom, pričom nostrifikácia sa uskutočnila v súlade s vtedy platným a účinným zák. č. 39/1980 Zb. o vysokých školách, ktorý nadobudol platnosť dňa 01.04.1980, účinnosť dňa 01.09.1980 a platil do 30.06.1990, kedy bol v zmysle ust. § 44 zák. č. 172/1990 Zb. o vysokých školách z r u š e n ý.
Zák. č. 172/1990 Zb. bol platný od 18.05.1990, účinný od 01.07.1990 a platil do 31.03.2002.

Takže z uvedeného vyplýva, že M. Šefčovič nevyužil ( nezneužil ) žiadne „hluché“ medziobdobie medzi platnosťou a účinnosťou dvoch právnych noriem ( zák. č. 39/1980 Zb. a zák. č. 172/1990 zb.) ako tvrdí Š. Harabin, medzi oboma zákonmi žiadne právne vákuum nevzniklo, teda M. Šefčovič získal titul JUDr. v súlade s vtedy platným a účinným zákonom č. 39/1980 Zb. o vysokých školách, titul JUDr. používa oprávnene a nehrozí mu odňatie titulu, ani trestné konanie a už vôbec z tohto titulu nemôže byť vydierateľný.

Mňa však zaráža, že tak fundovaný právnik, akým nepochybne Š. Harabin je, ktorému tak veľmi záleží na právnej čistote a zákonnosti a má plné ústa práva, dopúšťa sa hrubej manipulácie vo vzťahu k potenciálnym voličom „ ohýbaním“ termínov PLATNÝ a ÚČINNÝ a účelovo spriada piate cez deviate, ako mu to momentálne vyhovuje, spoliehajúc sa na to, že bežný občan aj tak nerozlišuje medzi termínmi platné – účinné, resp. zánik platnosti a účinnosti.

Ešte sa vyjadrím k tomuto tvrdeniu Š. Harabina, cit.: „ „Práve titul JUDr. získal Šefčovič na PF UK nostrifikáciou diplomu získaného v Moskve za komunistov v odbore, ktorý vtedy na slovenských univerzitách nebol a nevyučoval sa priamo. Išiel teda akože cez najbližšie príbuzný odbor a našiel ho akože na PF UK.“

Týmto vyjadrením, hlavne slovíčkom „akože“ Š. Harabin zas múti už aj tak kalnú vodu, pretože M. Šefčovič absolvoval prestížny Московский государственный институт международных отношений ( Moskovský štátny inštitút medzinárodných vzťahov) v r. 1990. V tom čase na PF UK Bratislava, kde M. Štefčovič nostrifikáciou získal titul JUDr., bola predsa zriadená (existovala) Katedra medzinárodného práva, kde sa vyučovali predmety
1. Medzinárodné vzťahy
2. Medzinárodný obchod
3. Medzinárodné právo verejné
4. Medzinárodné právo súkromné
aj keď zo všetkých štyroch predmetov bola len jedna ročníková (postupová) skúška. Čiže sú to predmety, ktoré sa vyučujú aj na MGIMO + diplomacia, ktorá sa u nás prednášala len okrajovo.
Kvalitatívny rozdiel medzi absolventom prestížneho inštitútu a absolventom ročníkovej skúšky na Katedre medzinárodného práva asi chápeme, ta ňe?

Inými slovami bola to pasca, ktorá využila Harabinovu osobnosť a politickú neskúsenosť. A niečo podobné sme mohli vidieť pri rošáde s americkými peniazmi na obnovu letísk. Pretože medzi ukončením rokovaní ministrom obrany a Dankovým vysvetlením liberáli a Bugár so svojou stranou sa stihli zhovädiť s výdatnou pomocou Fica, Pellegriniho a Šefčoviča. Pretože Danko povedal na tlačovke, ktorá sa konala namiesto koaličnej rady niečo v tomto zmysle:

Peniaze sú naviazané na prítomnosť amerických vojsk, čo nechceme, ale orientácia Slovenska zostáva euroatlantická.

Inými slovami Pellegrini a Lajčák zahrali toho zlého (určite vedeli, že o čo ide), Bugára to potopilo a Šefčoviča to nepoškodilo. Na celej veci ma prekvapuje to, že Bugár nezavetril intrigu a sadol na lep.

10 thoughts on “Fillonov moment u Harabina

 1. Máte “dobrú mušku”….a ďakujem aj za povzbudzujúce slová pre frustrovaných občanov.
  Verím, že voľiči budú voliť zodpovedne a aj Vaše úvahy im pomôžu sa správne rozhodnúť!
  Vivat JUDr.Štefan Harabín!

  Like

 2. Veľmi pekne zhrnuté.
  Budeš ale aj v prvom kole voliť Harabina?
  Podľa mňa, ak sa nevytiahne niečo na Čaputovú, tak bez problémov postúpi do 2. kola.
  Skôr mám obavu, či sa tam dostane Šefčo. Podľa komentov na nete by ho volilo veľa ľudí, ale opäť platí ,,lebo Fico”.
  Koho má zmysel podporiť v 1. kole, Šefča alebo Harabina?
  Nemyslíš, že Harabin by bol príliš veľké potenciálne riziko?

  Like

  • > Skôr mám obavu, či sa tam dostane Šefčo. Podľa komentov na nete by ho volilo veľa ľudí, ale opäť platí ,,lebo Fico”.

   Tiež som si to všimol, avšak ja osobne týmto online diskusným komentárom moc neverím, pretože ide v značnej miere o prostriedok manipulácie davu zákulisných stratégov (podobne ako prieskumy verejnej mienky alebo mééédiá – možno ešte horšieho charakteru, pretože dav má pocit, že číta názory obyčajných civilov, ale v skutočnosti sa len stal obeťou online bubliny).
   Tým, že agenti na sociálnych sieťach budú davu podsúvať, že Šefčovič je údajne len Ficov poskok a preto je vraj nevoliteľný, tak môžu časť voličov nahnať práve do ohrádky Čaputovej.
   Ako sa hovorí, ja neverím ani vlastnej materi.

   Mimochodom, dnes o 13:00 by mal mať Daňo podľa svojich slov “zásadné” vyhlásenie:

   Like

 3. V minulom svojom príspevku si písal, že Harabin by mohol až príliš tlačiť na pílu a dnes si to už nemyslíš?

  Potom mi nie je jasné, že ako môže Šefčovič spolu s Harabinom postúpiť do druhého kola, ak prívrženci opozície a časť odporcov súčasnej vládnej garnitúry budú voliť Čaputovú, potom Šefčoviča budú voliť hlavne voliči SMERu, ale Harabinovi najskôr odoberú dosť hlasov voliči Kotlebu, Krajniaka, Mikloška, možno Chmelára a Šveca, potom teoreticky aj voliči Bugára a Daňa.
  Iba že by Čaputová nemala ani polovicu tých preferencií, aké jej namerali agentúry v “prieskumoch” verejnej mienky.
  Lenže koho iného môžu reálne voliť liberálni voliči a miernejší odporcovia SMERu?
  Ja si myslím, že len tú Čaputovú.
  Otázka je, že koľko týchto jej voličov v skutočnosti existuje a do akej miery uverili tým percentám Čaputovej, vďaka čomu by počas volieb mohli zostať doma.

  Teoreticky by mohla nastať aj situácia, že sa v druhom kole stretne dvojica Čaputová vs. Harabin, ale v tomto prípade viac favorizujem Čaputovú (hoci je žena), pretože liberálna mafia použije taktiku “väčšom zle”, ako to bolo v prípade minulých volieb pri Ficovi.

  Takisto by mohla nastať aj situácia, o ktorej píšeš, keď si to v druhom kole rozdajú Šefčovič s Harabinom, pričom tu viac favorizujem Šefčoviča, pretože Šefčoviča pravdepodobne budú v druhom kole ako “menšie” zlo voliť nielen tí, čo ho volili už v prvom kole, ale navyše aj liberáli, čím bude Harabin stáť proti presile.
  Avšak nepoznám presné nálady slovenského obyvateľstva a je kľudne možné, že ľudia sú tu už tak frustrovaní, že mnohí z nich, ktorí v prvom kole budú voliť Šefčoviča zo strachu, aby sa Čaputová nestala prezidentkou, už v druhom kole budú naopak voliť Harabina, minimálne aby urobili na truc režimu.

  Ja tiež dávam prednosť tejto taktike, t.j. že v prvom kole volím Šefčoviča a v druhom zase Harabina (hoci je mi viac nesympatický než Šefčovič a vnímam ho aj ako potenciálnu bránu k obnoveniu neo-ľudáctva na Slovensku), nehľadiac k tomu, akú bude mať Harabin šancu vyhrať, a koľko toho bude môcť v prezidentskej funkcii reálne spraviť.
  Pretože podľa mňa je dnes nevyhnutné tomuto režimu a jeho všetkým predstaviteľom (t.j. liberálnej mafii, vláde aj “elite”) ukázať, že takto to už ďalej nemôže ísť, a že ľudia požadujú zmeny k lepšiemu.

  Mimochodom, na tieto voľby by som si nevsadil ani cent, pretože podľa mňa môžu dopadnúť hocijako.

  Like

 4. Akosi nikto nepočíta s tým, že Kotleba môže vážne zamiešať kartami. Netipujem, takže by som netipoval ani na postup do druhého kola. Ale čisto hypoteticky môžu postúpiť Kotleba a Harabin. Alebo nebodaj Čaputová a Kotleba. Hm babo raď. Myslím si, že tie výsledky budú veľmi tesné a obula sa do toho aj RKC, čo určite prinesie nejaké hlasy ako Harabinovi, tak Kotlebovi. Ja mám z Čaputovej pocit, že už teraz má toho plné zuby. V prípade, že by sa nebodaj stala prezidentkou, tak bude musieť pracovať tiež len od utorka do štvrtka, lebo ďalšie dni sa jej budú musieť venovať psychológovia a sociálni inžinieri, pretože tie tlaky nebude jednoducho zvládať. Ak sa úplne oddá svojim poradcom ako Kiska, tak spätný náraz pôjde cez jej osobu. Kiska je hňup a nemá chrbtovú kosť a nie je problém preň to psychicky ustáť, lebo je to skutočne hňup. Proste otrasie sa a ide ďalej. A namiesto toho, aby radšej držal hubu ešte vyskakuje. Dobre mu niekto radí. No a s týmto asi nebude Zuzka stotožnená a jednoducho to bude na jej psychiku veľa. Kiska si myslí, že je prezident, Zuzka možno už teraz chápe, že je len marioneta. Ona to vie možno od samého začiatku, ale až teraz tomu začína rozumieť.

  Like

  • Myslím si, že situácia Harabin vs. Kotleba je v druhom kole veľmi málo pravdepodobná, pretože obaja proste nemajú toľko voličov, ktorí by ich dostali do druhého kola obidvoch.
   Reálnejšie je, že sa tam dostane buď jeden alebo druhý.
   Väčšiu šancu má podľa mňa Harabin.

   Like

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Google photo

Na komentovanie používate váš Google účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s