VÍZIA A MISIA 21.12.2020 – MIG A KOL.

Zmysel verejnej činnosti človeka:

Vízia:  Predpoklady na to, aby človek pochopil a naplnil zmysel svojej existencie na Zemi.

 

Zabezpečiť pre človeka slobodu, s  primeraným bývaním, materiálnym zabezpečením, dostatkom prostriedkov, možností a času na starostlivosť o rodinu, výchovu detí, na svoj osobný telesný a duchovný rozvoj. Zaistiť ochranu a rozvoj národného genofondu, tradícií a kultúrnej identity.“


Misia:

Na splnenie vyššie uvedeného vypracovať trvalo udržateľné koncepcie rozvoja:

– poľnohospodársko-potravinárskej sebestačnosti

– energetickej sebestačnosti

– vedy, výskumu a znalostnej ekonomiky

– školstva, s pravdivým výkladom našich dejín

– zdravotníctva a zdravého spôsobu života s dôrazom na prevenciu

– sociálneho sektora a bývania

– technológií riadenia sociálnych celkov a metodiku výberu riadiacich kádrov

– kultúrneho dedičstva

– obrany, vrátane výroby zbraní a základnej vojenskej prípravy

Vysvetlivky:

1/ Slovom človek myslíme ľudskú bytosť, ktorá má záujem a potenciál stať sa Človekom. Podmienkou je, že človek bude vykonávať dobrovoľne prácu pre dobro celku, pre česť a slávu svojho národa.

2/ Zabezpečiť – Kto a prečo? My!!! Toto je v prvom rade naša úloha a zmysel našej práce. Nikto iný to za nás neurobí. Žiadny Trump, žiadny Putin, žiadny Ježiško! Našou úlohou je otvárať ľudským bytostiam oči, aby sa zbavovali otroctva a spoznávali a napĺňali zmysel svojej existencie na Zemi ako slobodní ľudia.

3/ Naši ľudia žijú v rôznych národoch, preto ani nie je vhodné ich tu nejako vydeľovať. Pod pojmom národ myslíme bytosti, ktoré momentálne žijú pod rôznymi národnými označeniami, ale máme spoločných predkov a starobylé korene, z ktorých vychádzame.

Predložené materiály vznikli hlavne na podkladoch práce Ekonomické problémy socializmu ZSSR a materiálov KOB. Vízia a misia obsahuje aj podnety z osobných stretnutí, z diskusií na portáli voda KSB a na tomto webe. Násilnou smrťou Stalina bola táto práca v 1953 prerušená. Preto aj pokračujeme od tejto prelomovej práce. Očistené je to od Marxistického a straníckeho balastu. Kresťanstvo na pritiahnutie a motiváciu ľudí použilo tézu Večný život v raji. Najskôr ako duša a po poslednom súde so vzkrieseným dokonalým telom. To, ako vyzerá raj, zostalo na fantázií veriacich. Korán k tejto téze pridal ešte 40 mladých panien. V dvoch vetách je tu vyjadrený cieľ a zmysel snaženia človeka na Zemi. Preto aj naša vízia môže byť najviac v dvoch vetách. Na našej Zemi žijú ľudské bytosti na rôznych stupňoch vývoja, poznania a s rôznymi schopnosťami. Z toho vyplýva, že nemôže existovať univerzálny návod na život vypracovaný do podrobností. Každá bytosť má na tejto Zemi svoj konkrétny zmysel a konkrétnu náplň svojho života. Naša vízia je určená hlavne pre verejnú náplň činnosti človeka. V žiadnom prípade nenahrádza individuálny zmysel a cieľ. Predložená vízia má v maximálnej miere umožniť spoločnosti realizáciu ,,Božieho kráľovstva na zemi,,. Jednotlivcovi má umožniť naplno využiť svoj potenciál pri jeho budovaní.

Ako začneme? Gándhí dokázal nenásilnou cestou vytrhnúť klenot – Indiu – z Britskej koruny. Málokto ale vie, že túto nenásilnú cestu mu poradil L.N.Tolstoj. Tolstoj došiel k tomuto poznaniu po radách a diskusiách so svojim lekárom, našim rodákom Dušanom Makovickým. Moderná India vďačí za svoj vznik myšlienke, ktorú vyslali do sveta naši ľudia. Keď dokázala táto naša myšlienka obrodiť obrovskú Indiu, mala by dokázať obrodiť aj tú našu maličkú Zem, na ktorej vznikla.V Trenčíne 16.12.2020, MIG a kolektív

PS: Navrhujeme, aby si záujemcovia rozobrali konkrétne body z Misie a pripravili cca jednostranový koncept rozvoja v danej oblasti. Koncepty musia vychádzať z reality a musia byť vykonateľné v praxi.

Na školstvo, zdravotníctvo a obranu už máme záujemcov. Niektoré témy úzko súvisia.

Napr. zdravotníctvo s potravinami, školstvo s vedou.

 

Poznámka “redakcie”: Chápem zámer, ale podľa mňa prvý bod je zle sformulovaný a posúva veci do zle interpretovaných pozícií.

43 thoughts on “VÍZIA A MISIA 21.12.2020 – MIG A KOL.

  • A kto bude rozhodovat ktory napad je správny a ktorý nie ?! Kde je nejaka spoločenská hierarchia a spravodlivá? Co ak sa napady dostanu pred individuum typu matelko? A teda tam skoncia lebo narazia na tupost obrovskych rozmerov? A to v tom lepsom prípade nehovoriac o agentoch.

   Chcete niečim vyplnat system ale žiadny system nemate vytvoreny. Takže bez jasne definovanej spoločenskej hierarchie su všetky poslane napady len stratou času a plytvaním energie zúčastnených. Takuto zakladnu vec ste prečo zabudli? Chcete plytvat zdrojmi, aby stale bolo zle úmyselne, alebo preto, že ešte nie ste schopni si to sami uvedomit?

   A preto, aby vaša iniciatíva mala vôbec dáku perspektívu, aby sa tie vaše zlepšovacie nápady mali na čo uchytiť, sa teda pripajam k vašej iniciatíve s vytvoreným volebným systémom, ktorý je určený na vybudovanie spravodlivo definovanej spoločenskej hierearchie, je efektívny a pružný. Ide o systém vychádzajúci z kopného práva prisposobeny dnešným podmienkam ktorý záujemcom pošlem, alebo ho možte nájsť na tomto linku:
   https://www.facebook.com/groups/politikabezcenzury/permalink/786639125315318/

   Páči sa mi

   • Ja iba navrhnem všeobecný koncept. Môj koncept počíta s vytvorením územných celkov ktoré budú sebestačné po potravinovej stránke , decentralizáciou zásobovaním vody a postupnou obnovou lesov a vodných tokov. Komu to môže vadiť? Je najvyšší čas aby sa tieto veci riadili regionálne v súlade s celkovým smerovaním. Ide to o viac ako zaplniť priestor systémom. Máme myslím my obyvatelia Slovenska jedinečné skúsenosti, ešte stále sme aj nápaditý a schopný nových myšlienok. Máme teraz historickú príležitosť zúročiť všetko čo prešlo a zasiahlo naše územie. Prvoradým cieľom je život a peniaze sú vedľajšie. Kým sa nezavedie prvoradé sú povinnosti a až potom sú práva. Každý kto bude v riadiacej funkcii musí byť plne zodpovedný za akékoľvek vlastné rozhodnutie (žiadna imunita , žiadne prenášanie následkov na štát , ako je tomu teraz) Každý kto potrebuje vo vedení štátu ochranu pred národom tak je tam z čisto zištných cieľov a nepatrí tam. My potrebujeme totálnu zmenu nie kozmetické úpravy. Demokracia je pekné slovo s peknou reklamou, no skutočný význam nie je jasný každému. Demos a kratos to sú základy slová, význam kratos vládnuť je jasný každému, no Demos nie sú ľudia ale občania. Občanom v Aténach tej doby boli výhradne muži vlastniaci otrokov, takto to definoval Aristoteles. Téma je príliš rozsiahla , my potrebujeme budovať spravodlivý štát nie otvorený a ani právny ale spravodlivý.

    Liked by 3 people

    • Ak sa chceš venovať územným celkom, bolo by dobré pozrieť sa na VÚC a ich nedotiahnutú decentralizáciu. VÚC má totiž 4 prenesené kompetencie (školy, cesty, zdravotníctvo, DSS), na ktoré dostáva peniaze od štátu, ale na tú 1 hlavnú priamu kompetenciu nedostane ani cent, pokiaľ nemá príčetné vedenie a nenapíše schopný projekt na eurofondy. V regionálnom rozvoji je zahrnuté všetko, čo spomínaš.

     V tomto čase už naplno beží revolúcia zdola, kedy sa prebrali starostovia a začali si uvedomovať, že dediny môžu v budúcnosti doslova vyhynúť. https://euractiv.sk/section/ekonomika-a-euro/news/nitriansky-kraj-sa-chysta-na-nove-eurofondy-uz-v-uvode-ma-problemy-s-radou-partnerstva/

     Mimoriadne aktívne vystupuje Únia miest, ktorú vedie Rybníček. Agitujú aj u prezidentky, aby zrušila VÚC a tvrdia, že doplácajú na dediny a uzurpujú si právo rozhodovať o vidieku. Boj sa vedie aj o eurofondy, aby o nich rozhodovalo priamo územie, nie Remišová. Vieme ale, že Remišová je riadená a treba ju prebrať od jej aktuálneho pána.

     Liked by 2 people

     • preberat remišovu? 😀 no to je asi posledne čo by nam bolo ešte treba… na remišovu sa treba vysrrat, naco by nam bola hlupa husa? aby sme udrziavali tupost v systeme stoj co stoj? toto chcete? no dobe tak si rieste sprostosti…takto veru revolucia nebude, ani prebratie moci to su naivne sny bez racionalneho obsahu. preto som navrhol naozajstu revoluciu z dola ktoru mozte sami realizovat naozaj, a nie iba snivat ze dakedy mozno daco, a to nie je nikdy. a inak sa mozem na vas tiez vysrat, ked nie ste schopni úochopit ani zakladne veci a si tu remisovu chcete mat , a budem sa venovat radsej lovu penazi, pretoze to mi ide a vy si kludne snivajte a otrocte dalej.

      Páči sa mi

     • školstvo v žiadnom prípade pod decentralizovanou samosprávou. A aj lesy, pôda, voda a pod. musia byť pod kontrolou štátu. Je možné vytvoriť nejaké lesné a vodohospodárske podniky, kopírujúce územia VUC, alebo inak delenej samosprávy, no nesmú to byť malé plne kompetentné podniky, pretože ničenie lesov ako teraz bude pokračovať. Les potrebuje pokoj na obnovu od ťažkej techniky, a nie neustále ničenie každoročným udržiavaním ťažobných svažníc…
      Únii miest by som zakrútil krkom, pretože pod ich vedením je snahou každého mesta stať sa vyciciavajúcou Bratislavou svojho okolia.
      Rozvoj vidieka ako za socializmu – maximum práce naspäť na vidiek – zlúčiť všetko dobré z obdobia socializmu, obdobia pred ním i po ňom – posudzovať pragmaticky, nie ideologicky.
      Obmedziť zbytočnú dopravu osobnú, nákladnú – tu musia byť emisné úspory na prevoze pracovnej sily a tovaru, nie na úkor voľnočasových aktivít bežných ľudí. Každá dedina musí mať malé agrárno-živočíšne hospodárstvo – farmu po novom – z neho predaj mlieka z dvora, zemiakov, kapusty, obilia na krm pre samochovateľov – takto zase budú úvrate, priekopy a všetko možné vykosené, dedina bude v mäse, mlieku atď. sebestačná. Malá pekáreň sa tiež uživí.., vo väčších obciach ďalšie služby…
      No nateraz končím, mám inú robotu…

      Liked by 3 people

      • Zdravia ti popolvar 67. Zašiel by som v agrarnom sektore by som zo začiatku mal iný plán. Vidím to skôr vo forme obnovy JRD. Aby v každej väčšej dedine fungovalo družstvo. Ktoré by sa zameralo na pestovanie alebo menšie regionálne chovu či už hydiny , oviec, kôz , bravov a kráv. Trus týchto chovných kusov by sa plne využíval ako biohnojivo v poľnohospodárstve. To by podstatne skvalitnili potraviny. Vrátili by sme sa späť k minimálnej užívaniu chemických hnojív. Rovnako je veľmi dôležité obnoviť lesy, ak sa s tým nezačne hneď prídeme o vodu. Potrebujeme zase obnoviť kolobeh vody. Aby bol vyrovnaný čo sa týka pritekajucej a odtekajucej vody. V poľnohospodárstve potrebujeme sa vrátiť k hlbokej orbe. Rozdeliť veľké lány na menšie napríklad malými zoskupeniami stromov a kríkov. Pomôže to zamedziť erózii pôdy. Tiež je potrebné prísne trestať pranie priamo dole svahom, taká praktika likviduje úrodnú pôdu, splavuje ju do vodných tokov ktoré sa v dôsledku toho zamyvaju usadeninami. Tým sa zmenšujú korytá riek a potokov. Tak klesá množstvo vody v rokoch. Lesy, pôda a voda musí byť plne pod kontrolou Štátu bez možnosti predať to do zahraničia. Do toho je nevyhnutné zakomponovať aj priemyselnú výrobu ktorá musí zabezpečiť fungovanie všetkého na prežitie národa. S pozdravom Peter.

       Liked by 3 people

        • nemám času teraz podrobnejšie, preto som len na rýchlo zareagoval. Túto problematiku poznám aj z praxe – aj som vyštudovaný poľnohospodár.
         Niekedy sa svahy orali po vrstevniciach, no, pri dnešnom prívalovom kolobehu vody je lepšie svahy zatrávniť a spásať či kosiť, alebo ak ornej pôdy málo, tak striktne oziminy na nej pestovať, aby pri prvých jarných prívalových dažďoch bol už porast zapojený a lepšie vodnej erózii odolal. Sám som to takto vo svojom chotári spravil.

         Liked by 1 person

         • Rozumiem ti, ja síce vyštudovaný poľnohospodár nie som no mám dlhoročné praktické skúsenosti. Veľa ma naučil aj otec ktorý bol za bývalého režimu označený ako syn dedinského kulaka. Dá sa urobiť veľa. Len sa stačí vrátiť k nápadom a skúsenostiam našich otcov.

          Liked by 1 person

 1. Tak dávať Indiu ako za vzor, to teda riadne krútim hlavou.
  Tá Ghándiho “nenásilná” cesta mala nakoniec milióny obetí. A v Indii je doteraz snáď najsilnejšie zakorenený kastový fašizmus a rozvoj populácie k Človeku je tam viac menej zastavený.
  A vari už India nie je krypto a IT kolónia?

  Dosť rozsiahlo se kedysi o Ghnádim a Indii i Udo rozpísal, tudy cesta nevede….

  Liked by 2 people

  • dovolím si odpovedať namiesto MIGa: India nie je dávaná za vzor. Za vzor je len dávaný nenásilný spôsob, akým sa India zbavila priamej koloniálnej nadvlády. To, že zostala kryptokolóniou, to už je vec druhá a problém tých, ktorí mali byť pokračovateľmi toho, čo Gándhí začal.
   Tie milióny obetí nakoniec bolo dielom – pomstou London City a zámerne vytvoreným svárom medzi relígiami v Indii, aby aspoň kryptokolónia zostala…

   Liked by 4 people

  • Anglická nadvláda nad Indiou bola pre niektorých Judášov určite super. Ale pre väčšinu obyvateľstva to bol kolonializmus. Ghándhí ani Tolstoj neboli tí, čo huckali obyvateľstvo do bratovražedných krvavých riešení. Ghádhí a ani jeho potomkovia nepatrili k podporovateľom kastového fašizmu. Podľa toho, čo vieme od našich priateľov a spolužiakov z Indie, bol Ghándhí a jeho potomkovia násilne odstránení práve preto, že sa snažili rozvíjať populáciu smerom k Človeku. Na Slovensku máme pomerne početnú populáciu, ktorá má predkov z Indie. Ich predkovia väčšinou patrili ku kaste nedotknuteľných a z Indie boli vyhnaní. A to, že im v Indii nevyplácajú dávky a nestavajú sociálne byty ako u nás? Kto nepracuje, nech ani neje , takú odpoveď máme v našich ľudových múdrostiach. K tej krypto a IT kolonii – a SK je čo?

   Liked by 5 people

 2. Souhlasím s poznámkou “redakcie”: Chápem zámer, ale podľa mňa prvý bod je zle sformulovaný a posúva veci do zle interpretovaných pozícií.
  I mně se moc nelíbí formulace, a to NEJEN v 1.bodě. I ta Indie mi tam nesedí. Proč je nutné se opírat zrovna o Ghándího? Vždyť je to vize pro Slovenko.

  Liked by 1 person

  • 1/ Na Slovensku je cca 500.000 priamych potomkov z Indie a cca 250.000 zmiešaných s domácimi. T.j. cca 15″% populácie na Slovensku ma predkov pochádzajúcich z Indie. Toto je realita, ktorá nás priamo spája s Indiou.
   2/ Myšlienka o nenásilnej zmene režimu pochádza od lekára Makovického a kniežaťa Tolstého. Ghándhí ju nevymyslel, ale dokázal ju zrealizovať v Indii Takže táto myšlienka má korene v našej Zemi.
   3/ My nemáme dovolenie a ani prostriedky na to, aby sme viedli krvavé revolúcie.
   Toľko k Indii.
   K bodu 1. Predložená Vízia a Misia je len polotovar, a ak máte vhodný nápad, dajte ho sem na blok..
   Odpoveď pre Aja
   Kto bude rozhodovať? Aj Ty!!! ,,Matelko,, my Matoviča nepovažujeme za hlupáka. Akurát hrá na opačnej strane. A občas si strelí vlastný gól. Zlo sa niekedy tak snaží, až koná dobro. V jeho tieni si tie pravé kreatúry presadzujú svoj lobing. Niektorým segmentom tržby v tejto dobe utešene rastú. A práve tieto segmenty potrebujú výkonný 5G systém.
   Ohľadom kopného práva nie je zatiaľ medzi skupinami na Slovensku dosiahnutý potrebný konsenzus.

   Liked by 4 people

 3. všimli ste si, že ešte sa poriadne nezačalo a už sa ozývajú hlasy, čo sa komu nepáči? presne takto opisujú Slovanov v encyklopédiách, ešte aj my sami sa charakterizujeme nízkou mierou jednotnosti. možno by bolo rozumné vymaniť sa z tejto matrice a uvažovať spôsobom – nekritizovať navrhované ale podávať ďalšie návrhy a zlepšenia. kritika bez návrhu je to isté ako keď dovolíme politikom – dokonca už aj v predvolebnej kampani – stále sa odvolávať na predchádzajúcu vládu, a nikto aspoň nemusí riešiť súčasnú neschopnosť.

  Liked by 3 people

  • Až nato že tie nesúhlasenia ktore tu píšu JanaK a UM niesu odveci.

   “presne takto opisujú Slovanov v encyklopédiách” – tie encyklopedický písali naši že……

   Ináč chyby ktoré treba napraviť môžu byť, ale zlovolnosť (cez nepriateľkú ideologiu a príklady cez “autority” ktoré smerujú do nebytia) je niečo iné.

   Liked by 3 people

  • A zamyslel si sa nad tým, kto tie encyklopédie napísal a za akým účelom? Že sa nám nepáči byť otrokmi, je naša zlá vlastnosť?
   Na druhú stranu, zaráža má tá nejednotnosť v otázkach KOB a jeho praktického uplatnenia, úsilie je aj vo webovskom virtuálnom priestore atomizované, zánikom vody sa toto ešte viac zhoršilo. Ako ináč si mám vysvetliť toto:https://www.konceptualcz.czhttp://leva-net.webnode.czhttps://kob-forum.euhttps://svetonazor.klimo.nethttps://konceptual.eu/
   ale ihttps://oracle911blog.wordpress.com/? Nehovoriac o facebooku, ktorý je z istých bezpečnostných dôvodov nateraz nepoužiteľný?
   To sa naozaj nevieme sami zjednotiť? Ak chceme zapáliť, musíme sami horieť, ak chceme zjednocovať ľudí, sami musíme byť jednotní, či?

   Liked by 2 people

   • “Rozdeľuj a panuj!”…
    Na druhej strane všetky tie weby, ktoré si uviedol sa svojim spôsobom profilujú, špecializujú na rôzne stránky uplatnenia KSB v praxi podľa naturelu a schopností jak admina tak diskusného fóra, ktoré sa okolo neho zišlo…
    Pozri: konceptualcz sa prakticky pustil do tých vzdelávacích kurzov, oraclebog zase cez aktivity MIGa sa pokúša už myšlienky, koncepciu KSB postupne pretaviť do základov budovania spoločnosti a iniciovať tento proces.
    Všetky tieto samostatné weby sa stali tak prirodzene ucelenejšími a kompaktnejšími v oblasti a smere, ktoré preferujú. Nemáme sa vyjadriť, ak to považujeme za skutočne potrebné na ktoromkoľvek webe, avšak, už sa nevyjadrujeme všetci a všade ku všetkému. Ten balast ustal, aj keď sem-tam nejaký pokus to “ztroliť”, za daných kritérií, daných adminom, skôr nechcene, sa stane…

    Liked by 2 people

   • Ako jeden z autorov stránok, ktoré uvádzaš som dlho rozmýšľal, ako sa zapojiť a čo robiť. Nebolo to ľahké rozhodovanie, ale spoľahol som sa na intuíciu.

    Čo sa týka toho množstva to neberiem ako rozdeľuj a panuj. To by platilo len vtedy, keby sa jednotlivé projekty medzi sebou začali sekať, začali sa osočovať alebo spolu súperiť. To zatiaľ nie je pravda, bežne napíšem niečo Orimu alebo inde, ostatní zasa nemajú problém odkázať na mňa. Ako napísal popolvár, každý sa profiluje nejakým smerom, každý má svoje publikum a nikto z bežných občanov nevie ani nemôže čítať všetko. Je vyskúmané, že človek priemerne sleduje len 8-9 webov, na viac nemá kapacitu. Preto je normálne, že viac stránok viac zmôže.

    Nie nejednotnosť, ale naopak kreativita v nasadení nástroja menom KOB.

    Liked by 3 people

 4. Po prečítaní Vízie som cítil nadšenie, po prečítaní diskusie zase sklamanie? Asi musíme viacerí a viac popracovať na našich emočných programoch. Ale v zásade nič iné ani lepšie ako realizovať Víziu nemáme.

  Liked by 1 person

  • … Ale, ale … diskusia je cisty vyboj mozgov … treba ju chapat pozitivne, ako navod pre zlepsenie … su ludia na urcitych postoch, ktorym nema kto poradit, povedat nazor keby ako-kolvek on skemrali …

   Liked by 2 people

  • Ras Kav, kľud. K Vízii sa hodnotne programovo, rozvíjajúc jej poslostvo, ani v krátkosti a okamžite vyjadriť nedá. To, čo tu vidíš v diskusii, sú len navonok povrchné, ale niektoré aj skutočne povrchné, prvotné reakcie.
   To ovocie príde až za chvíľu.
   A tá vízia, je aj zjednocujúcim prvkom, o ktorom čo to v súvislosti s KSB naznačuje vyššie Otec…

   Liked by 1 person

  • @Ras Kav
   Prečo sklamanie? Ide predsa o veľkú vec a tá sa nikdy nerodí ľahko. Je tam priama úmera, takže tieto počiatočné trenice nevnímam ako niečo negatívne, ale skôr ako niečo absolútne prirodzené.

   Liked by 1 person

 5. Keď sa pracuje, tak sa pracuje a podávajú sa návrhy pragmaticky bez emocionálnych prejavov, ktoré sa môžu neskôr vyjaviť a prediskutovať pri čaji, káve, vode, atď. Na to je potrebné poveriť jednu osobu, ktorá udrží priebeh práce bez vykoľajenia k emocionálnemu prejavu, udržuje hygienickú čistotu práce.

  Liked by 1 person

 6. Zdravím všetkých, tvorcov aj diskutérov.
  Po prečítaní vízie mi napadli ešte tieto myšlienky:
  zdravé potraviny a zdravie národa nebude možné zabezpečiť bez dôkladného očistenia krajiny od starých ekologických záťaží – je to veľmi akútny problém.
  Zdrojovú dostatočnosť potrebujeme nielen v energetike, ale aj v ostatných odvetviach, ako sú financie, surovinová a materiálová báza, tovary a služby doma nevyrábané atď. Snáď by sa dalo zahrnúť, veď vízia je len prvý krok, po nej príde koncepcia, plánovanie a realizácia. Dovtedy treba diskutovať a hľadať spoločne najlepší postup.
  Vďaka MIG.
  Eva

  Liked by 2 people

 7. Zdravím Vás všetkých,
  cením si, že ste túto tému začali a že ste ju začali tak zoširoka. Rád by som pridal niečo tvorivé. Neviem, či niekto z Vás čítal/číta Lao C-eho … Tao Te Ťing. Stále sa mi totiž potvrdzuje Sókratov výrok: “Kto chce pohnúť svetom, musí najskôr hýbať sám sebou.” Tento výrok vystihuje aj naše konceptuálne dviženie.
  K veci:
  Začíname hýbať svetom. Ale aby sme ním hýbali efektívnejšie a rýchlejšie, musíme (každý z nás) v čo najväčšej miere hýbať sami sebou. Ako tu bolo správne spomenuté, vízia i misia sú “polotovarom” – fundamentom. Správne založené dielo je minimálne polovica, ak nie rovno celý úspech.
  Preto by som uvedenú MISIU sformuloval nasledovne:
  „My, náš národ i celé ľudstvo žije slobodne, býva zdravo, materiálne je zabezpečené, jeho prostriedky a možnosti sú postačujúce na stabilný, pevný a trvale udržateľný rozvoj života v rodinách, výchovu detí k ľudskosti a božskosti a zabezpečujú každému jednému človeku potenciál pre zdravý, vyvážený tak telesný ako aj duchovný rast za tvorivého využívania tradícií k pochopeniu svojej vlastnej minulosti a kultúrnej identity s cieľom žiť v šťastí a harmónii s prírodou i jeden s druhým navzájom.”
  Preformuloval a mierne som ten polotovar doplnil. Vysvetlím prečo:
  Ak hovoríme o vízii, počítame s jej naplnením. Preto, keď o nej hovoríme v prítomnosti, realizácia sa dá do pohybu rýchlejšie, pretože nastavenie našej psychiky je k tomu tvorivo otvorené. Kvázi už vidíme jej výsledky “v hmote”. Ak by sme ostali pri “zaistiť, zabezpečiť …” programujeme svoje mysle na to, že sa “budú rozdávať úlohy” a na pozadí hovoríme: “Bude/môže to byť ťažké.”, t. j. vopred vytvárame/privolávame prekážky a neponechávame dostatok priestoru “náhode” a Božiemu riadeniu na to, aby sa spolupodieľalo na realizácii vízie a spoliehame sa tak len na vlastné sily. A tým nechcem tvrdiť, že realizácia vízie bude bez prekážok, alebo, že naopak, “spraví sa to samo”. Iba poukazujem na rozdiel v naprogramovaní našich myslí.
  Neskôr možno pridám pár slov v misii, mám pocit, že nateraz mi intuícia vraví, že si treba ešte v sebe niečo “usporiadať”, než pridú na radu slová.

  Liked by 3 people

 8. Zmysel verejnej činnosti človeka:

  Vízia: Pochopenie a naplnenie zmyslu existencie človeka na Zemi

  „Snaha zabezpečiť pre človeka slobodu myslenia a konania neubližujúceho ale pomáhajúceho druhým v rozvoji zdravej,správnej,vyváženej a pozitívnej kondície ducha,duše a tela;taktiež zabezpečiť podmienky na svoj vlastný osobný duchovný,duševný aj telesný rozvoj,s primeraným fyzickým a materiálnym zabezpečením,bývaním,dostatkom prostriedkov, možností a času na starostlivosť o rodinu,blížnych,výchovu detí.Zaistiť ochranu a rozvoj národného genofondu, tradícií a kultúrnej identity.“

  Misia:

  Na splnenie vyššie uvedeného vypracovať trvalo udržateľné koncepcie rozvoja:

  – poľnohospodársko-potravinárskej sebestačnosti

  – energetickej sebestačnosti

  – vedy, výskumu a znalostnej ekonomiky

  – školstva, s pravdivým výkladom našich dejín

  – zdravotníctva a zdravého spôsobu života s dôrazom na prevenciu

  – sociálneho sektora a bývania

  – technológií riadenia sociálnych celkov a metodiku výberu riadiacich kádrov

  – kultúrneho dedičstva

  – obrany, vrátane výroby zbraní a základnej vojenskej prípravy
  — duchovného precitnutia, rozlíšenia,pochopenia,obrodenia a pokroku na ceste Človeka k Pravde,Múdrosti,Láske a Dobru-k Bohu.
  …………………..k poznámkam sa zatiaľ nevyjadrujem,takéto doplnky a zmeny mi tam chýbali.

  Liked by 1 person

  • Preto píšem “duch,duša,telo”lebo je podľa mňa dôležité to rozlišovať.V skratke:Človek má najvnútornejšiu nesmrteľnú vedomú,sebauvedomelú myseľ,vnímanie,rozlíšenie,rozumovosť,pravé ja- ducha ,ktorý je priamo napojený na Božský zdroj života.Duša toho ducha to je emocionálne telo,vnútorná psychika produkujúca len pozitívne stavy a emócie….Opačne pseudoduch vonkajšej umelo navŕšenej identity človeka je negatívne ego,pseudoja,pseudomyseľ tiež so svojou negatívnou pseudodušou ktorá produkuje len negatívne stavy a emócie.Človek vs.človek-zviera.To čo popisujem má ešte ďalšie úrovne ktoré napr.sú prepojené s rôznymi pozitívnymi aj s negatívnymi dimenziami,no to by bolo na dlho.

   Liked by 1 person

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s