Za právne a sociálne spravodlivý štát. Spravodlivosť. (finálna verzia)

Za právne a sociálne spravodlivý štát! Spravodlivosť.

My, občania Slovenska, kladieme ZÁKLADNÝ KAMEŇ NOVÉHO SPRAVODLIVÉHO SLOVENSKA, a týmto vyhlasujeme svoje neodňateľné právo a slobodnú vôľu na PRÁVNE A SOCIÁLNE SPRAVODLIVÝ ŠTÁT !

(https://oracle911blog.wordpress.com/2021/02/12/za-pravne-a-socialne-spravodlivy-stat-zakladny-kamen/)

My, občania Slovenska, majúc úctu k duchovnému dedičstvu našich dávnych predkov, k ich skúsenostiam a z nich získanej múdrosti, zanechanej nám, ich potomkom a dedičom Slovenska, v podobe ľudových porekadiel, prísloví, povestí a rozprávok, jasne rozlišujúcich DOBRO a ZLO, riadiac sa zdravým sedliackym rozumom a SVEDOMÍM, považujeme za PRÁVNU SPRAVODLIVOSŤ toto:

 • Rovnaké práva a povinnosti pred zákonom  bez výnimky, to jest, JEDEN METER PRE VŠETKÝCH, bez ohľadu na národnosť, pohlavie, vierovyznanie, štátnu príslušnosť, mocenské postavenie, profesijné a pracovno-právne zaradenie, sociálnu vrstvu, fyzickú či právnickú osobu.
 • Rovnaká povinnosť pre každého, bez ohľadu na jeho mocenské postavenie v hierarchii moci, od radového občana až po ústavného sudcu, od voliča až po prezidenta, dodržiavať na území Slovenska Ústavu Slovenskej republiky a zákony Slovenskej republiky, ktoré sú v súlade s Ústavou Slovenskej republiky.
 • Každý občan má právo, garantované Ústavou Slovenskej republiky, a povinnosť odmietnuť dodržiavanie akýchkoľvek zákonov, nariadení, vyhlášok, ktoré sú v rozpore s Ústavou Slovenskej republiky, Základnými ľudskými právami a SVEDOMÍM.
 • Povinnosť konať a pracovať v prospech Slovenskej republiky, to jest v prospech a pre blaho občanov Slovenskej republiky. Táto povinnosť sa vzťahuje na každého bez výnimky: od voliča až po prezidenta.
 • Ústava Slovenskej republiky a zákony Slovenskej republiky musia byť zákonnou cestou upravené tak, aby sa Právo Slovenskej republiky stalo právom sociálne spravodlivým a zabezpečovalo SOCIÁLNU SPRAVODLIVOSŤ.

My, občania Slovenska, majúc úctu k duchovnému dedičstvu našich dávnych predkov, k ich skúsenostiam a z nich získanej múdrosti, zanechanej nám, ich potomkom a dedičom Slovenska, sa riadime ich odkazom „BEZ PRÁCE NIE SÚ KOLÁČE!“, a preto za základ SOCIÁLNEJ SPRAVODLIVOSTI považujeme:

Rovnaké právo na prácu primeranú schopnostiam a SPRAVODLIVÚ MZDU ZA SVEDOMITO ODVEDENÚ PRÁCU bez ohľadu na sociálny pôvod a postavenie.

Zmyslom života každého človeka je jeho slobodný tvorivý celostný rozvoj. Aby každý občan mohol plne rozvíjať a napĺňať svoj, Bohom predurčený, vlastný genetický rozvojový potenciál po osobnej, telesnej, psychickej i profesionálnej stránke, musí mať na to vhodné podmienky: primerané bývanie, materiálne zabezpečenie, dostatok prostriedkov, možností a času na starostlivosť o rodinu, výchovu detí a na svoj osobný telesný, duchovný a duševný rozvoj. Preto prostredníctvom SPRAVODLIVEJ MZDY ZA SVEDOMITO ODVEDENÚ PRÁCU musí SOCIÁLNE SPRAVODLIVÝ ŠTÁT  zabezpečiť každému občanovi bez ohľadu na jeho sociálny pôvod a postavenie možnosť uplatniť si:

 • Rovnaké právo na cenovo primeranú, zdravú a plnohodnotnú výživu.
 • Rovnaké právo pre každého, pri rovnosti podmienok, na akokoľvek vysoké plnohodnotné vzdelanie.
 • Rovnaké právo na plnú účinnú zdravotnú starostlivosť.
 • Rovnaké právo na cenovo primerané dôstojné bývanie v nestiesnených podmienkach a ošatenie.
 • Rovnaké právo na zabezpečenie v prípade nezamestnanosti bez vlastného zavinenia, ale s povinnosťou si to odpracovať vo verejno-prospešných službách (znečistených lesov a vodných tokov je dosť, zanesených priekop takisto), ak to zdravotný stav umožňuje. „Kto nepracuje, nech neje!“
 • Rovnaké právo na zabezpečenie v dôchodkovom veku, aby každý mohol dôstojne prežiť jeseň svojho života. Výška dôchodkového veku, tzv. dôchodkový strop, musí byť fixne daný zákonom, a to max. 63 rokov, pričom u žien sa skracuje výška dôchodkového veku o 1 rok za každé vychované dieťa, (výšku dôchodkového stropu je možné meniť len na základe referenda). Citlivá starostlivosť o seniorov s podporou zameranou na medzigeneračnú solidaritu v rodinách (deti-rodičia-starí rodičia).
 • Rovnaké právo na dostatok času na starostlivosť o rodinu, výchovu detí a vlastný osobný telesný, duchovný a duševný rozvoj.
 • Demografický vývoj Slovenska sa rieši podporou pôrodnosti domáceho obyvateľstva prostredníctvom účinných programov podpory mladých rodín. Nie podporou migrácie z iných krajín, a to najmä kultúrne odlišných.

Právnu a sociálnu spravodlivosť je možné dosiahnuť len v slobodnom, suverénnom a sebestačnom štáte, v ktorom má ľud zvrchovanú moc. Štát je tu pre občana, nie občan pre štát!

ŠTÁTO-PRÁVNE USPORIADANIE – KONŠTITÚCIA MOCI

 • Zvrchovanú moc v Slovenskej republike má ľud. Ľud túto svoju moc uplatňuje priamo,  prostredníctvom referenda, a nepriamo, formou voľby svojich zástupcov s právom odvolať ich aj počas poslaneckého mandátu v prípadoch, ak poslanec:

– koná proti záujmom Slovenskej republiky a jej obyvateľov,

– koná v rozpore s Ústavou Slovenskej republiky a platnými zákonmi Slovenskej republiky,

– alebo nekoná v zmysle voličovi daných predvolebných sľubov (poslanec skladá účty svojim voličom každých 12 mesiacov od začiatku jeho poslaneckého mandátu).

 • Poslanci a všetci volení funkcionári vrátane prezidenta sú podriadení ľudu na princípe: My sme vás zvolili, vy sa zodpovedáte nám!
 • Funkcia voleného zástupcu ľudu  má právomoci, vyplývajúce zo zákona. Avšak funkcia – to nie sú len právomoci, ale predovšetkým osobná trestno-právna zodpovednosť za výkon tejto funkcie, vrátane zodpovednosti hmotnej. Na volené funkcie sa nevzťahuje žiadna imunita. Toto platí bez výnimky na všetky volené funkcie zákonodárnej, výkonnej a súdnej moci od komunálnej úrovne až po úroveň celoštátnu, vrátane funkcie prezidenta.
 • Vláda je podriadená parlamentu a poslanci parlamentu sú podriadení svojim voličom.
 • Každá zmena Ústavného zákona je podmienená referendom. Platné referendum vyjadruje vôľu väčšiny národa, a preto má pre prezidenta, vládu a parlament záväzný charakter!
 • Zvrchovanosť práva Slovenskej republiky na jej území, to jest, právo Slovenskej republiky je nadradené akémukoľvek inému  právu, bez výnimky. Aj právu Európskej únie.
 • Právo Slovenskej republiky rešpektuje základné ľudské práva každého jedinca – tie sú uzákonené v Ústave Slovenskej republiky a je ich možné zmeniť len platným referendom.
 • Základom štátu je rodina. Rodina je zväzok muža a ženy!

Právo Slovenskej republiky – na existenciu a plnú suverenitu ! Právo každého občana Slovenskej republiky na svoj slobodný tvorivý celostný rozvoj!

Zjednocujúcim heslom a motívom všetkých skutočne proslovenských občanov, ktorí, uvedomujúcich si svoju národnú, národnostnú a etnickú príslušnosť, považujú Slovensko za svoju Domovinu a Vlasť, od vrcholových politikov až po radových voličov, je heslo ZA PRÁVNE A SOCIÁLNE SPRAVODLIVÝ ŠTÁT!

Chceš aj Ty žiť v slobodnom suverénnom štáte, kde je sloboda a spravodlivosť základom života spoločnosti? Prilož ruku k dielu!

9 thoughts on “Za právne a sociálne spravodlivý štát. Spravodlivosť. (finálna verzia)

 1. Spätné upozornenie: „Na Budapešť!“ | Blog o verejnom živote a problémoch Slovenska

 2. Ďaľšie sofistikované ohlupovanie štátotvorného národa. Doporučujem autorovi okrem tých jeho hrubých kníh aj inú literatúru. Určite mu je známe aké má prehlasujúci a riadiaci sa národ aj medzinárodnoprávne nároky. Tomuto autorovi je veľmi dobre známy fakt o nepretržitom jestvovaní Československej socialistickej republiky. No čo už … koho chlebík papkáš …
  My, Národ Slovákov toto tu prezentované verejne odmietame.

  Páči sa mi

 3. Spätné upozornenie: Zakarpatská Ukrajina – Matovičov “kotrmelec” alebo bravúrne salto? | Blog o verejnom živote a problémoch Slovenska

 4. Spätné upozornenie: Za právne a sociálne spravodlivý štát. Programová obnova Slovenska, časť 1. | Blog o verejnom živote a problémoch Slovenska

 5. Spätné upozornenie: Za právne a sociálne spravodlivý štát. Programová obnova Slovenska (upravený Hlavný bod 1) | Blog o verejnom živote a problémoch Slovenska

 6. Spätné upozornenie: SNP – pokračovanie 5 – HESLO | Blog o verejnom živote a problémoch Slovenska

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Google photo

Na komentovanie používate váš Google účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s