Za právne a sociálne spravodlivý štát. Programová obnova Slovenska, časť 1.

Toto je prvá časť na moderáciu.

Právo Slovenskej republiky – na existenciu a plnú suverenitu ! Právo každého občana Slovenskej republiky na svoj slobodný tvorivý celostný rozvoj!

Preto my, občania Slovenska, kladieme ZÁKLADNÝ KAMEŇ NOVÉHO SPRAVODLIVÉHO SLOVENSKA, a týmto vyhlasujeme svoje neodňateľné právo a slobodnú vôľu na PRÁVNE A SOCIÁLNE SPRAVODLIVÝ ŠTÁT !

https://oracle911blog.wordpress.com/2021/02/17/za-pravne-a-socialne-spravodlivy-stat-spravodlivost-finalna-verzia/

My, občania Slovenskej republiky, sme sa poučili, vďaka vám, politici, že veci verejné musíme mať pod kontrolou!

My, občania Slovenskej republiky podporíme len také politické strany, ktorých program a reálne kroky budú smerovať k naplneniu nášho neodňateľného práva na PRÁVNE A SOCIÁLNE SPRAVODLIVÝ ŠTÁT!

Podporíme len tie strany a politikov, ktorých program bude riešiť tieto body:

Hlavné body:

 1. Zmena terajšej formy vládnutia občanom na formu služby občanom Slovenskej republiky a Slovenskej republike;
 2. Dosiahnutie plnej suverenity Slovenskej republiky;
 3. Právne a sociálne spravodlivý štát, právna a sociálna spravodlivosť v každej oblasti súkromného a verejného života.

Cieľom týchto hlavných bodov je nasmerovanie verejnej činnosti každého verejného činiteľa na vytváranie a udržiavanie takých životných podmienok, aby každý jedinec mal možnosť si plne uvedomiť, rozvinúť a naplniť svoj talent a potenciál  a využiť ho pre dobro seba a spoločnosti tak, aby každému bolo umožnené stať sa Človekom.

Zmena terajšej formy vládnutia občanom na formu služby občanom Slovenskej republiky a Slovenskej republike:

 1. Funkčné referendum ako nástroj priamej moci ľudu.
  1. Každá zmena Ústavného zákona je podmienená platným referendom, a preto je v takýchto prípadoch referendum vyhlasované automaticky Predsedom parlamentu.
  2. Predseda parlamentu je povinný vyhlásiť referendum, ak o to požiada nadpolovičná väčšina poslancov parlamentu.
  3. Predseda parlamentu je povinný vyhlásiť referendum, ak o to v petícii požiada „?“ oprávnených voličov.
  4. Platné referendum vyjadruje vôľu národa skrze väčšinu oprávnených voličov, zúčastnívšich sa referenda, a preto má pre prezidenta, vládu a parlament záväzný charakter!
  5. Účasť v referende je pre každého oprávneného voliča povinná. Volič sa referenda zúčastňuje osobne, nie je možné túto povinnosť delegovať na inú osobu.
 2. Zmena volebného systému tak, aby výber kandidátov a kontrola poslancov Parlamentu Slovenskej republiky bol predovšetkým v rukách voličov, a nie len v rukách politických strán.
  1. Zvýšiť počet volebných obvodov na úroveň počtu okresov, t.j. na 79 volebných obvodov.
  2. Za každý volebný obvod sa volia do Parlamentu Slovenskej republiky dvaja poslanci.
  3. Kandidátom za daný volebný obvod môže byť len občan Slovenskej republiky s trvalým pobytom v danom volebnom obvode nie kratšom, než 5 rokov. Kandidátom na poslanca parlamentu môže byť len občan starší 25 rokov s praktickými skúsenosťami v komunálnej politike aspoň  jedno volebné obdobie (4 roky), t.j. kandidát sa musí prakticky osvedčiť pred voličmi už v komunálnej politike. (Do parlamentu idú poslanci už prakticky a zodpovedne pracovať, nie sa ešte len učiť práci poslanca, preto je ich praktická skúsenosť s prácou poslanca podmienkou.)
  4. Právo voliť a byť volený sa zjednocuje na 21 rokov (právo byť volený do Parlamentu SR od 25 rokov), a je podmienené trvalým pobytom na území Slovenskej republiky a štátnym občianstvom SR.
  5. Krížová kontrola elektronického spočítavania hlasov vo voľbách a v referende prostredníctvom ručného spočítavania. Je zakázaná voľba korešpondenčným hlasovaním. Kontrola počtu vydaných voličských preukazov s počtom uplatnených voličských preukazov.
  6. Nástrojom priamej moci ľudu je právo odvolať poslanca aj počas poslaneckého mandátu jeho voličmi, ak poslanec úmyselne koná proti záujmom Slovenskej republiky a jej obyvateľov, alebo ak nekoná v zmysle voličovi daných predvolebných sľubov (poslanec skladá účty svojim voličom každých 12 mesiacov od začiatku jeho poslaneckého mandátu).
  7. Ak poslanec koná v rozpore s Ústavou Slovenskej republiky a platnými zákonmi Slovenskej republiky, stráca poslanecký mandát automaticky, pretože porušuje poslanecký sľub.
 3. Uzákonenie osobnej trestno-právnej zodpovednosti za výkon funkcie verejného činiteľa, vrátane zodpovednosti hmotnej a zrušenie imunity na volené funkcie vrátane funkcie prezidenta.
 4. Zvyšovanie kvality a znižovanie kvantity legislatívnych predpisov bez „právnych kľučiek“ tak, aby predpisy boli jasné a zrozumiteľné každému občanovi, nielen právnikom, vrátane zabezpečenia vymáhateľnosti práva. 
 5. (Zaviesť priamo voličmi volenú funkciu – dozorcu nad zákonnosťou konania súdnej, vládnej a parlamentnej moci, ktorého funkciou by bolo niečo také, ako robila a robí JUDr. A.Krajníková a ďalší) – treba to nejako sformulovať.
 6. Zvyšovanie záujmu občanov o veci verejné.
 7. Zákaz politických mimovládnych organizácií.

Dosiahnutie plnej suverenity Slovenskej republiky: – to už bude predmetom 2. časti. Preto sa v pripomienkovaní venujte len vyššie uvedeným bodom, to jest Hlavnému bodu 1.

38 thoughts on “Za právne a sociálne spravodlivý štát. Programová obnova Slovenska, časť 1.

 1. Gratulujem na takejto základnej kostre sa naozaj bude dať vybudovať niečo nové a naozaj spravodlivé. To už nie je iba o budovaní štátu to je už o tvorbe spoločnosti.
  S pozdravom Peter.

  Liked by 2 people

 2. Skvelá práca popolvár. Skúsim nejaké postrehy k niektorým bodom. Dám to asi do viacerých komentároch, aby sa dalo na to osobitne reagovať.
  Inak oprav si tam to číslovanie odrážok, aby sa dal reagovať na konkrétne body. Teraz máš pododrážkach všade jednotky…!

  To číslo potrebných podpisov na vyhlásenie referenda bude treba rozumne vyvážiť tak, aby ľudí neodrádzalo od iniciatívy (dnes vyhlásenie referend naozaj úspešne zvládajú vďaka svojej straníckej štruktúre akurát politické strany), ale zároveň aby nelákalo vyhlasovať referendum za každú blbosť. Napadá mi, pri kuciakiáde demonštrovalo reálne menej, ale novinári hovorili o čísle 120 tis ľudí. Ak také číslo stačilo na rekonštrukciu vlády, prečo by nestačilo na vyhlásenie referenda? (treba to ale uviesť v percentách pomeru na počet oprávnených voličov)

  Inak politici si v prípade referenda musia odvyknúť hovoriť výhovorky, že referendum stojí veľa peňazí a pod. Oni radi míňajú tieto peniaze na kadečo, a tu ide o základné demokratické právo občana. Politické právo č.1.

  Liked by 4 people

 3. Bolo by asi dobré dať komentár a povedať viac k volebným obvodom. Teda koľko ich je dnes a ako to dnes funguje. Lebo nie každý asi rozumie tomu, ako je to s volebnými obvodmi.
  Napriek tomu, že z textu je jasné o čo by šlo. Totiž, parlament je nadradený vláde. Parlament je zákonodarným orgánom moci (vláda je výkonným orgánom, o stupeň nižšie pod parlamentom). V parlamente by mali byť rovnomerne zastúpení poslanci zo všetkých okresov. Z každého okresu po 2.

  Pri zostavovaní vlády sa to dnes aj tak obchádza. Totiž, dnes nemusia urobiť ministra z poslanca zvoleného vo voľbách. Na ministerské miesta a do iných štátnych funkcii si navolia svojich straníkov.

  Nad týmto by bolo ešte treba pouvažovať, akým spôsobom má vznikať nová vláda po porlamentných voľbách.

  Liked by 3 people

  • kameňom úrazu je odbornosť vlády. Ak by bolo podmienkou, že člen vlády musí byť zvoleným poslancom, tak riskujeme, že niektorí skutočne odborníci na dané ministerstvo sa do parlamentu pri danom volebnom systéme nemusia dostať – volebné sito je neúprosné. Preto by som bol za možnosť, že v takomto prípade by ministrom mohol byť aj nezvolený poslanec, no na volebnej kandidátke by musel byť. Je tu ešte možnosť, že existujú skutoční odborníci, no nechcú byť členmi žiadnej strany. To by sa dalo ošetriť tak, že kandidát na daný ministerský post by nemusel kandidovať do parlamentu, no vo volebnom programe a na volebnom lístku by museli byť uvedení kandidáti na ministerské posty.
   No je tu ďalšia otázka: pri danom volebnom systéme isto bude zvolených aj mnoho nezávislých kandidátov a môže sa stať, že časom takíto poslanci dosiahnu aj parlamentnú väčšinu. Otázka znie: Koho budú voliť za ministrov daní poslanci? Lebo tu musí byť zachovaná akcieschopnosť vlády a dôvera v nej – proste premiér musí mať vo vláde svoj tým – svojich ministrov, ktorým bude môcť dôverovať. Takisto pri nezávislých poslancoch vyvstáva otázka, aký program budú ako poslanci napĺňať? Dôveru okolia, svojej komunity majú, na základe práce pre komunitu v danom volebnom obvode. No vláda musí ťahať za jeden povraz – nie jeden čihí, druhý hota, ako to bolo napr. pri poslednej Ficovej vláde, keď si Lajčák robil, čo chcel.

   Liked by 2 people

  • Z môjho pohľadu by strana bola subjektom, ktorý by mal právo zložiť vládu. Ale zrejme by bolo potrebné osobitne voliť poslancov parlamentu, a osobitne stranu, ktorá bude súťažiť o zloženie vlády.

   Liked by 1 person

    • tieto veci musia musia dopracovať v nižších stupňoch – nemôže to byť všetko v programe.
     V súvislosti so stranou ma napadlo toto:
     V 1917 v Rusku museli boľševici, teda strana prebrať vedúcu funkciu v krajine . obyvateľstvo bolo negramotné. Po vybudovaní základov spoločnosti a zvýšenia vedomostnej úrovne občanov a ich zaangažovanosti vo veciach verejných mohlo dôjsť k ďalšiemu kroku, ktorý Stalin navrhol, no už kvôli vojne a jeho predčasnej smrti sa to nezrealizovalo – ukončenie vedúcej úlohy strany v zákonodárnych a výkonných funkciách štátu.
     U nás je situácia analogická – obyvateľstvo je vo veciach fungovania a riadenia štátu úplne nevzdelaná a nezaangažovaná. Pokiaľ sa to zmení, bude potrebné v tomto prechodnom období zachovať stranícky princíp. Takže navrhnite riešenie na toto prechodné obdobie – ako a kým zostavovať vládu.

     Liked by 4 people

  • p. T , s tými stranami treba urobiť poriadok. Lebo nemôže byť ako teraz, že jeden je ako tak schopní a ľudia ho zvolia a popri ňom tam idu sami retard. Tak ako teraz u Matelka že je tam za neho jeden väčší hlupák ako druhý viď Pročko a spol. A také detaily treba rozobrať do najmenšej šubky.

   Liked by 1 person

 4. Na kontrole hlasovania vo voľbách určite záleží. Každá miestna volebná komisia by mala zverejniť protokol o voľbách na internete, prípadne aj na nástenke miestneho úradu. Aby to krížovo mohol kontrolovať každý občan. V Rusku sú myslím že všetky volebné priestory monitorované aj kamerou, ak sa nemýlim. To tiež zvyšuje transparentnosť.

  Čo sa týka elektronického hlasovania. Zatiaľ nie je veľmi známe akým spôsobom by sa dalo elektronicky hlasovať bez toho, aby bol priestor pre podvody. Spomína sa blockchain, ale zraniteľný je práve software, ktorý hlas vkladá do systému (môžeš hlasovať číslo jedna, a stroj zaregistruje tvoj hlas ako číslo 2).

  Už dávno mi napadla pomerne jednoduchá samokontrola občianskych hlasov:
  -Na hlasovacom lístku je ean kód.
  -Pri sčítavaní sa elektronicky zaregistuje ean a zaškrtnutá voľba, a vloží do elektronického systému zverejneného na internete.
  -tento systém je anonymný. Každý kto vie svoj ean (môže si odtrhnúť ústrižok z hlasovacieho lístku), môže si skontrolovať v tabuľke (podobnej excelovej) výsledkov na internete, ako hlasoval, či je zápis korektný. A zároveň s tabuľkou môže pracovať ako v excely, t.j. spočítať si všetky hlasy a overiť si koľko ľudí hlasovalo za toho či onoho.
  – jediné, čo treba doladiť, aby nedochádzalo k falošným sťažnostiam na nekorektné údaje. T.j. človek by už z volebnej miestnosti musel odísť so zašifrovaným údajom toho, ako volil. Aby neskôr nemohol klamať a tvrdiť niečo iné. A to je tiež len technická záležitosť, ktorá sa vyriešiť dá.

  Liked by 4 people

 5. Bude treba domyslieť aj procedúru a formu toho, akým spôsobom by prebiehalo odvolávanie poslanca, ktorý sa spreneveril voličom. Ako by prebiehalo odvolávanie… A tiež, či má poslanec právo na záučnú dobu 3 mesiace, alebo ho možno odvolať aj po dvoch týždňoch…

  Liked by 3 people

 6. Ad. 3 : poslanec by nemal mať právo na inú imunitu, než výrokovú na pôde parlamentu. A dokonca nielen poslanec, ale aj člen vlády a vládny úradník.
  Čo by znamenala hmotná zodpovednosť, to bude treba detailnejšie domyslieť.

  Liked by 3 people

 7. ad 5: v Rusku majú myslímže niečo ako Národný front, čo je ľudový orgán, ktorý kontroluje činnosť poslancov. Bohužiaľ, nemám detailnejšie informácie.
  Každopádne dozorný orgán je nutný, a malo by ho tvoriť viac ľudí zameraných na jednotlivé zložky moci (na jedného človeka by to bolo veľa)

  Liked by 3 people

 8. Veľmi podstatné je sa aj zamerať na činnosť médií, ktoré majú kardinálny vplyv na politiku v štáte.
  V demokracii nemožno postupovať formou obmedzovania činnosti médií, ale možno im vytvoriť konkurenciu. T.j. vytvárať podmienky pre rozvoj alternatívy a zrovnoprávňovať podmienky mainstreamu a alternatívy. Jedinou podmienkou je overovanie správ a korektné spravodajstvo (žiadne fejk news v zmysle, že sa stalo niečo, čo sa nestalo). Ak má informácia neistý základ (a takých je aj vo vede veľa), tak ju treba uviesť ako informáciu s neistým základom, vysvetliť čo je isté a čo nie.

  Liked by 2 people

  • Ak by bola audiovizuálnym médiám zakázaná reklama a financovanie zo zahraničia, tak ich vplyv nebude tak významný ako dnes. Rozlievanie obrovských peňazí cez reklamné agentúry od západných korporácií do vyvolených médií bude minulosť a ich ideologická moc sa tým obmedzí. Normálna spoločnosť nepotrebuje výhody kultu konzumného marketingu a jeho tolerovaním len odhaľuje zraniteľné miesto.
   Alternatíva by v podstate zahŕňala všetky neštátne médiá.

   Liked by 2 people

   • toto zapracujem do suverenity na tretej priorite. Vláda musí mať vlastný štátny denník, zdarma distribuovaný do každej rodiny. RTVS bude nie verejnoprávnou, ale štátnou televíziou. Parlament a vládu si zvolila väčšina obyvateľstva, tak má aj právo šíriť do éteru väčšinový názor. Žiadna reklama v RTVS.

    Liked by 1 person

  • p. jardob s tým všetkým sa dá súhlasiť. A s médiami treba tiež urobiť poriadok a nastaviť mantinely, lebo oni sú najväčšie zlo. A pri volebnej kampani, celý čas by som zakázal volebné preferencie. Neviem či by nebolo dobré volebné preferencie zrušiť celkom. Lebo tým sa manipulujú ľudia a preto malé strany nemajú šance.

   Liked by 3 people

   • V druhej čast bude rozobratie Hlavného bodu 2 – Dosiahnutie plnej suverenity Slovenska – pôjde sa pekne po jednotlivých prioritách: suverenita na 6. 5. 4. 3. 2 a 1. priorite – od silových zložiek až po koncepčnú suverenitu. Takže tam bude miesto na médiá, na školstvo a pod. To čo v poznámkach navrhujete, to už sú vykonávacie detaily a bude potrebné to dopracovať ako Rozpracovanie jednotlivých bodov – ale to už je na širokú a aj odbornú debatu. Už rozpísanie jednotlivých programových bodov tohto programu v podbodoch jje dosť obsiahle.
    takže ešte raz: úlohou tejto moderácie je úprava formulácie jednotlivých bodov a prípadné doplnenie ďalších bodov. Napr. doplnenie, čoho by sa ešte malo referendum týkať. Detailizácia jednotlivých bodov to už je ďalšia úroveň série Za právne a sociálne spravodlivý štát, ale nemôže byť v programe, lebo už by sa v tom ľudia veľmi strácali.
    Ad vláda: sú dve možnosti – voliť vládu z poslancov každé volebné obdobie, alebo by to bola úradnícka vláda odborníkov, ktorá by nemala fixné funkčné obdobie viazané na volebné obdobie poslancov. Tak ako je riadiaci aparát firmy podriadený, kontrolovaný, vymenovávaný a odvolavávaný dozornou radou, tak funkciu dozornej rady by pre vládu vykonával Parlament.

    Liked by 2 people

 9. Ja si myslím že účty svojím voličom môže podávať aj každých 6 mesiacov. Vek poslanca by som dal od 30 rokov.
  Čo sa týka vzdelania tak aspoň stredné bez maturity. Ale to je na diskusiu.
  Platové podmienky by som dal tiež cca 1,5 násobku priemernej mzdy v SR. Ostatné výhody by som nechal ako cesta zdarma pri služobnej povinnosti, ubytovanie aj stravu v NRSR. A žiadne dvojité funkcie ako je , starosta aj poslanec NR, predseda VUC a poslanec NR. Maximálne – poslanec NR a poslanec obecného alebo miestneho zastupiteľstva. Ak ma málo peňazí tak nech ide niekde do práce.
  Nech skusy korupciu, kšefty ide dole. Musí to byť poslanec ktorý žije v regióne aby mal každý naňho dosah.
  Treba dať tvrdé podmienky, tak zistíme kto chce tam ísť pre výhody alebo chce naozaj pracovať pre ľudí.
  Ak sa bude starať o lodí a pracovať pre blaho ľudu , a oni sa budú mať lepšie, tak aj poslancovi sa zvýši životná úroveň.

  Liked by 1 person

 10. Nevidím dôvod ukladať povinnosť účasti na referende. Jednoducho sú témy, ktoré ma zaujímajú, možno až bytostne týkajú, tak na referendum pôjdem a uvedomelo zahlasujem. A sú témy, ktorým sa skrátka nevenujem (alebo som povinný mať názor na všetko?), alebo sa im rozumiem asi ako kura pivu… Ako budem hlasovať v takom prípade? Hodím si mincu? Nechám sa zmanipulovať väčšinou podľa prieskumov?

  Liked by 3 people

  • p. jozi , ja by som tiež nedal povinnosť sa referenda zúčastniť som za dobrovoľnosť. Lebo je pravda že nie každého sa bude všetko tykať a nie každého bude daná téma zaujímať. Je by som dal nízke kvórum účasti , napr: 10 – 20 %. A podľa mňa sa ľudia naučia chodiť na referendum, aj na nepodstatné veci ak zistia že malé percento ľudí rozhodne a tým sa schvaľujú nezmyselné veci.

   Liked by 1 person

   • “nie každého sa bude všetko tykať” – ale áno, každého sa bude všetko v referende posudzované týkať. Alebo si myslíš, že referendom budeme riešiť hrúbku a dĺžku toaletného papiera? Referendum je nástrojom priamej moci ľudu a bude sa týkať vyslovene pre celý ľud závažných otázok. V podstate sú vymenované v programovom návrhu. V tomto by som bol ešte tvrdší: nezáujem o referendum = nezáujem o veci verejné (t.j. o chod štátu) = vzdávanie sa svojho nástroja moci – následok: odníme sa ti volebné právo.
    Rozprávame o nevzdelanosti obyvateľstva v súvislosti s riadením, chodom štátu, fungovania spoločnosti. Budeme tolerovať zotrvávanie v nevedomosti? Nasilu nútiť nemôžeš – kto chce zostať nevzdelaným, nech zostane, ale hlupáci nemôžu určovať, kto bude riadiť štát, a kto ho bude zastupovať v parlamente. Je to presne ako s vodičákom: nechceš sa naučiť dopravné predpisy? Nedostaneš vodičák a nebudeš riadiť auto. Punktum! Povinná účasť vo voľbách a v referende. Ak ťa nikto z kandidátov neosloví, alebo sa vskutku nebudeš vedieť svedomite rozhodnúť v referendovej otázke, tak odovzdáš znehodnotený lístok. Ale dvihneš prdel zo stoličky a naklušeš do volebnej miestnosti ak si chceš zachovať volebné právo.

    Liked by 1 person

 11. K myšlienke okresov ako volebných obvodov – viac sa mi pozdáva územné rozdelenie okresu na dva volebné obvody, z každého obvodu postupuje jeden poslanec. Pri súčasnej distribúcii obyvateľstva medzi mestom a vidiekom totiž hrozí, že nádej postúpiť často budú mať iba kandidáti z okresného mesta. Bez urážky voči komukoľvek, ale čo taký treťogeneračný mestic vie o živote na dedine? Navyše, takto by som mal “svojho” poslanca (v úvodzovkách, lebo možno by to nebol ten, ktorého som volil) bližšie k sebe, a tak by bola väčšia šanca, že zdieľame rovnaké problémy (životné prostredie, dopravná a iná infraštruktúra…).

  Liked by 1 person

 12. Výborná práca popolvár. Ďakujem Ti. Moje postrehy a návrhy.
  Myslím si, že 25 ročnému jedincovi chýbajú hlavne “životné skúsenosti”. Stretol som v živote veľa chytrých mladých ľudí ale chýbala im hlavne “životná Múdrosť” a tá sa získava hlavne zo životných Skúseností. Navrhujem aby poslanec NR mal aspoň 35. Ďalej, ak dotyčný “poslanec” nemá vlastnú rodinu a hlavne deti, tak sa k vytvoreným životným situáciám stavia inak ako ten, kto tie deti a rodinu má. Ďalšia vec, veľmi mnoho ľudí od nástupu do vzdelávacieho systému “už tento systém vôbec neopustilo” tzn. že ich život sa točil len na akademickej pôde bez nejakej životnej praxe medzi ľuďmi. Za negatívny príklad môžeme brať súčasný stav kedy mnoho mladých, bezrodinných a bezdetných ľudí rozhoduje o veciach, ktorým vôbec nerozumie a “sú schopní všetkého” v rámci svojho “bezskúsenostného” videnia sveta. V rámci regionálnych štruktúr navrhujem vek 30 rokov.

  Počet a voľba poslancov by sa mohla odvíjať od počtu obyvateľov daného okresu. Vláda by mala byť volená zo zvolených poslancov. Doplnenie parlamentu po zvolení vlády môže byť tým jedincom, kto skončí v poradí na ďalšom mieste v rámci okresu. Som proti aby si strany uzurpovali moc ako je tomu teraz a zneužívali to. Ak je strana schopná, tak si v rámci SR vytvorí štruktúry, ktoré si ľudia sami budú preverovať podľa ich verejnej činnosti a podľa toho ich budú alebo nebudú voliť. Vyhneme sa zároveň aj tomu, čo sa deje teraz tzn. že bezštruktúrna strana si bude najímať “žoldnierov” až po voľbách, ktoré “vyhraje”.

  V súčasnosti má veľké právomoci p-rezident SR, ktorý URČUJE, kto bude zostavovať vládu. Nie je to len figúrka ako sa niekto snaží nahovoriť. Podľa súčasného platného zákona to vôbec nemusí byť predseda víťaznej strany!!! Preto v súčasnosti aj tie čachre s Kiskom. Toto je potrebné upraviť. Samozrejme aj ďalšie právomoci.

  Média zohrávajú najpodstatnejšiu úlohu v ovplyvňovaní ľudí. Pevne stanovené pravidlá pri vytváraní médií a hlavne ich činnosť pri voľbách sú veľmi dôležité. A už vôbec nebudem rozpisovať úlohu zahraničných mimovládok. To je myslím, že každému tu jasné. To je oblasť, ktorá by mala byť ošetrená samostatne.

  Poznámka k volebnému právu. Myslím si, že odsúdení za ťažké úmeselne spáchané zločiny, by nemali mať volebné právo. Ale je to len môj názor.
  Zatiaľ toľko.

  Liked by 2 people

  • s tým vekom súhlasím: 30 a 35. Takisto navrhujem, aby Ministrom sociálnych vecí a rodiny a štátnymi tajomníkmi daného ministerstva, mohli byť len ľudia, ktorí majú vlastné rodiny a deti. To isté Ministerstvo školstva.
   Ad poverenie zostavením vlády: Prezident musí poveriť víťaza volieb. Ak víťaz vytvorí vládnu koalíciu, alebo má parlamentnú väčšinu – zostavuje kompletnú vládu a obsadzuje aj post predsedu parlamentu. Ak víťaz volieb nemá parlamentnú väčšinu, alebo nedokáže vytvoriť vládnu koalíciu, navrhujem toto riešenie:
   Víťaz volieb obsadzuje post premiéra, druhá najsilnejšia strana post predsedu parlamentu.
   Vláda bude zlepencom zo všetkých parlamentných strán, ktorých počet obsadených parlamentných kresiel stačí na obsadenie postu ministerstva. Napr. ak bude počet poslancov 140 a 14 ministerstiev, tak strana musí mať aspoň desať poslancov v parlamente, aby si mohla nárokovať kreslo ministra.
   Víťaz si vyberá ministerstva ako prvý, nasleduje ďalšia najmocnejšia strana ,a tak postupne. Posledný berie to, čo zostane, prípadne, ak nemá vlastného kandidáta na post ministra, môže to ponúknuť ľubovoľnej parlamentnej strane, alebo len víťaznej strane?
   Súhlasím aj s odňatím volebného práve pre ľudí vo výkone trestu za zvlášť závažné zločiny. Bude ich treba definovať a jednoznačne tam musí byť vlastizrada, či iné konanie proti štátu.

   Liked by 2 people

 13. Strany áno, nech navrhujú do vlády odborníkov, napr. aj z ich členov. Poslanci nech sú v parlamente, nie vo vláde a uvoľňovať válovy pre svojich… A mimovládkam 50% daň z darov zo zahraničia a tak isto zákaz ich financovania zo štátneho rozpočtu.

  Liked by 1 person

 14. “Zákaz politických mimovládnych organizácií.”

  Teraz nie je možné ich priamo zakázať. To by neprešlo.
  Treba ísť cestou akou ide Putin. Čiže treba presadiť zákon o zahraničných agentoch.

  “Zákaz politických mimovládnych organizácií.” by som prerobil na “zákon o zahraničných agentoch”

  Liked by 1 person

 15. Vyjadrím sa k referendu,súhlasím s popolvárom,že kto sa nebude zúčastňovať referenda,bude mu odňaté volebné právo.Buď sa budeš zúčastňovať verejného života alebo prídeš o rozhodovaciu možnosť,veľmi jednoduché,potom sa nebude nikto môcť vyhovárať .
  Mimovládne organizácie ,treba kontrolovať tak ako v Rusku ,čo spravil Putin bol úžasný krok.
  Veľmi dôležitá bude výchova detí, asi pred rokom som zaregistroval jednu úžasnú školu v Partizánskom.Je založená na celkom iných pravidlách ako všetky ostatné.Učia sa veľa v prírode a hravím spôsobom .Je tam mladá partia učiteľov,ktorí su veľmi tvoriví .Bol som milo prekvapený ,keď som počúval toho mladého riaditeľa .Mala by sa začať rozvíjať hlavne etika,mravnosť ,čistota myšlienok ale i čistota prestredia v ktorom žijeme a hlavne spolupráca medzi sebou .Pestovať v deťoch úprimnosť,tá je veľmi dôležitá pre novú našu spoločnosť .
  Dávam jednu myšlienku na zváženie,či by nebolo dobré sa vrátiť k ochrane obyvateľstva vytvorením LM-ludových milícií ,alebo to NG-národná garda,tak ako to majú američania ,alebo švajčiari .Asi to spadá do jednej so 6 priorít,ktoré sa budú rozpracovávať postupne ,asi moc predbieham .

  Páči sa mi

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Google photo

Na komentovanie používate váš Google účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s