Za právne a sociálne spravodlivý štát. Programová obnova Slovenska (upravený Hlavný bod 1)

Právo Slovenskej republiky – na existenciu a plnú suverenitu ! Právo každého občana Slovenskej republiky na svoj slobodný tvorivý celostný rozvoj!

Preto my, občania Slovenska, kladieme ZÁKLADNÝ KAMEŇ NOVÉHO SPRAVODLIVÉHO SLOVENSKA, a týmto vyhlasujeme svoje neodňateľné právo a slobodnú vôľu na PRÁVNE A SOCIÁLNE SPRAVODLIVÝ ŠTÁT !

https://oracle911blog.wordpress.com/2021/02/17/za-pravne-a-socialne-spravodlivy-stat-spravodlivost-finalna-verzia/

My, občania Slovenskej republiky, sme sa poučili, vďaka vám, politici, že veci verejné musíme mať pod kontrolou!

My, občania Slovenskej republiky podporíme len také politické strany, ktorých program a reálne kroky budú smerovať k naplneniu nášho neodňateľného práva na PRÁVNE A SOCIÁLNE SPRAVODLIVÝ ŠTÁT!

Podporíme len tie strany a politikov, ktorých program bude riešiť tieto body:

Hlavné body:

 1. Zmena terajšej formy vládnutia občanom na formu služby občanom Slovenskej republiky a Slovenskej republike,
 2. Dosiahnutie plnej suverenity Slovenskej republiky
 3. Právne a sociálne spravodlivý štát, právna a sociálna spravodlivosť v každej oblasti súkromného a verejného života.

Cieľom týchto hlavných bodov je nasmerovanie verejnej činnosti každého verejného činiteľa na vytváranie a udržiavanie takých životných podmienok, aby každý jedinec mal možnosť si plne uvedomiť, rozvinúť a naplniť svoj talent a potenciál  a využiť ho pre dobro seba a spoločnosti tak, aby každému bolo umožnené stať sa Človekom.

Zmena terajšej formy vládnutia občanom na formu služby občanom Slovenskej republiky a Slovenskej republike:

 1. Funkčné referendum ako nástroj priamej moci ľudu.
  1. Každá zmena Ústavného zákona je podmienená platným referendom, a preto je v takýchto prípadoch referendum vyhlasované automaticky Predsedom parlamentu.
  2. Predseda parlamentu je povinný vyhlásiť referendum, ak o to požiada nadpolovičná väčšina poslancov parlamentu.
  3. Predseda parlamentu je povinný vyhlásiť referendum, ak o to v petícii požiada 300 000 oprávnených voličov.
  4. Platné referendum vyjadruje vôľu národa skrze väčšinu oprávnených voličov, zúčastnívšich sa referenda, a preto má pre prezidenta, vládu a parlament záväzný charakter!
  5. Účasť v referende je pre každého oprávneného voliča povinná. Volič sa referenda zúčastňuje osobne, nie je možné túto povinnosť delegovať na inú osobu.
 2. Zmena volebného systému tak, aby výber kandidátov a kontrola poslancov Parlamentu Slovenskej republiky bol predovšetkým v rukách voličov, a nie len v rukách politických strán.
  1. Zvýšiť počet volebných obvodov na úroveň počtu okresov, t.j. na 79 volebných obvodov (vnútorne rozdelených na dva podobvody: mestá a obce).
  2. Za každý volebný obvod sa volia do Parlamentu Slovenskej republiky dvaja poslanci – jeden za mestá, jeden za obce.
  3. Kandidátom za daný volebný obvod môže byť len občan Slovenskej republiky s trvalým pobytom v danom volebnom obvode nie kratšom, než 5 rokov. Kandidátom na poslanca parlamentu môže byť len občan starší 35 rokov s praktickými skúsenosťami v komunálnej politike aspoň  jedno volebné obdobie (4 roky), t.j. kandidát sa musí prakticky osvedčiť pred voličmi už v komunálnej politike. (Do parlamentu idú poslanci už prakticky a zodpovedne pracovať, nie sa ešte len učiť práci poslanca, preto je ich praktická skúsenosť s prácou poslanca podmienkou).
  4. Právo voliť sa zvyšuje na 21 rokov a právo byť volený na 30 rokov (právo byť volený do Parlamentu SR od 35 rokov), a je podmienené trvalým pobytom na území Slovenskej republiky a štátnym občianstvom SR. (Hranica 30 a 35 rokov je predpokladom už určitých životných a profesionálnych skúseností.)
  5. Krížová kontrola elektronického spočítavania hlasov vo voľbách a v referende prostredníctvom ručného spočítavania. Je zakázaná voľba korešpondenčným hlasovaním. Kontrola počtu vydaných voličských preukazov s počtom uplatnených voličských preukazov. Každá volebná komisia zverejňuje samostatne výsledky hlasovania za svoj volebný obvod na internete a oznamovacej tabuli.
  6. Nástrojom priamej moci ľudu je právo odvolať poslanca aj počas poslaneckého mandátu jeho voličmi, ak poslanec úmyselne koná proti záujmom Slovenskej republiky a jej obyvateľov, alebo ak nekoná v zmysle voličovi daných predvolebných sľubov (poslanec skladá účty svojim voličom každých 12 mesiacov od začiatku jeho poslaneckého mandátu).
  7. Ak poslanec koná v rozpore s Ústavou Slovenskej republiky a platnými zákonmi Slovenskej republiky, stráca poslanecký mandát automaticky, pretože porušuje poslanecký sľub.
 3. Uzákonenie osobnej trestno-právnej zodpovednosti za výkon funkcie verejného činiteľa, vrátane zodpovednosti hmotnej a zrušenie imunity na volené funkcie vrátane funkcie prezidenta, okrem výrokovej imunity na pôde parlamentu.
 4. Poslanec Parlamentu SR nesmie počas svojho mandátu zastávať žiadne iné verejné funkcie – poslaneckej práci sa musí venovať na 100%.
 5. Zvyšovanie kvality a znižovanie kvantity legislatívnych predpisov bez „právnych kľučiek“ tak, aby predpisy boli jasné a zrozumiteľné každému občanovi, nielen právnikom, vrátane zabezpečenia vymáhateľnosti práva. 
 6. Vytvorenie dozorného orgánu – Dohľad nad zákonnosťou konania súdnej, vládnej a parlamentnej moci. Tento orgán má dvoch členov. Je to voličmi priamo volená funkcia, na ktorú môžu kandidovať len právnici s minimálne 20-ročnou právnou praxou. (náplňou tohto dozorného orgánu je niečo také, ako robila a robí JUDr. A.Krajníková a ďalší právnici poukazujúci na nulitnosť a ničotnosť právnych aktov.
 7. Zvyšovanie záujmu občanov o veci verejné.
 8. Regulácia činnosti politických mimovládnych organizácií Zákonom o zahraničných agentoch. Zákaz financovania týchto organizácií zo štátneho rozpočtu.

33 thoughts on “Za právne a sociálne spravodlivý štát. Programová obnova Slovenska (upravený Hlavný bod 1)

 1. Bude ešte potrebné dopracovať proces vytvárania vlády. Voľba poslancov parlamentu v predloženom programe je najmä od ôvere voliča poslancovi a skladaniu účtov poslanca voličovi. Takže vláda by nemala byť vytváraná z poslancov parlamentu. Vláda by mala byť predovšetkým o odbornosti a fundovanosti, plus musí pracovať ako jeden tým. Niečo som načrtol už tu: https://oracle911blog.wordpress.com/2021/03/09/za-pravne-a-socialne-spravodlivy-stat-programova-obnova-slovenska-cast-1/#comment-9464
  a tu: https://oracle911blog.wordpress.com/2021/03/09/za-pravne-a-socialne-spravodlivy-stat-programova-obnova-slovenska-cast-1/#comment-9458
  prosím, pomôžte toto komplexne spracovať.

  Liked by 1 person

  • Ak sa majú poslanci zodpovedať ľuďom a nie strane, potom bude potrebné vládu voliť osobitne. Vláda musí mať svoj zohraný tím odborníkov. Nemôžete vládu zložiť z odborníkov, ktorí nebudú medzi sebou vedieť spolupracovať, lebo každý bude mať iné politické videnie sveta, inú mravnosť, nebudú na jednej vlne…
   Poznáte pravidlo DVTR: chybne navrhnutá štruktúra s profesionálmi je menej efektívna, než bezchybná štruktúra s menej kompetentnými ľuďmi.
   Vláda musí byť dobre zladený tím, a ten tím by mal existovať už pred voľbami. Ak je niekto odborníkom a chce sa presadiť, mal by sa skúsiť infiltrovať a presadiť sa v už existujúcich tímoch. Alebo si môže nájsť cestu cez štátnu správu, napr. na ministerstvách, kde si očekuje situáciu, zoznámi sa s problematikou rezortu, a skôr si ho tam politici aj všimnú ako odborníka. Ministerstvá majú tiež svojich generálnych manažérov, nad ktorými je už len minister.
   Preto strany by ešte pred voľbami mali predstaviť svojich kandidátov na jednotlivé rezorty. Tam by asi stačilo iba voliť stranu.

   Páči sa mi

   • Ono je to rovnaké ako v biznise. Máš firmu veľkú ako VW, nechaj zamestnancov, aby ti volili celé vedenie aj všetkých technických riaditeľov, a čakaj, že bude firma pracovať kvalitne. Ťažko! Ak áno, tak to bude skôr zázrak.

    Páči sa mi

    • Trochu Ti to porovnanie kríva… A prečo si myslíš, že z napr. z riaditeľov by si firma nevedela sama zvoliť nového generálneho riaditeľa? A napr. z vedúcich odborov nového riaditeľa na miesto toho čo povýšil na generála? A tak ďalej až po najnižšie šéfovské pozície na najnižších úrovniach… Nie sú toto náhodou tie kádrové lifty? Akosi sme si odvykli od systému rastu a postupu kvalitných ľudí v rámci štruktúr….

     Lepšie pochopiteľnou analógiou je porovnanie vlády s akciovou spoločnosťou, a parlament s akcionármi. Akcionári majú v podniku silné slovo, môžu rozhodnúť čo firma bude robiť, odvolať šéfa… A vidíš, vekmi overené, funguje to… Či?

     Liked by 1 person

     • Stano, ale veľkí akcionári, ktorí majú slovo vo veľkých firmách, nie sú žiadni amatéri. Tí ľudia rozumejú biznisu a riadeniu. Nedosadia do vedenia človeka len pre pekné slová a pekné oči. Oni sa riadia inými kritériami na rozdiel od bežných ľudí, ktorí sa poväčšine riadeniu a biznisu nerozumejú.
      A tu predsa bola reč o voľbe vlády bežnými ľuďmi z ulice. Tí väčšinou nie sú odborníkmi na riadenie, ani na politiku, vyberajú si často podľa primitívnych kritérii.

      Ten môj príklad bol práve o tom kontraste prostý ľud (zamestnanci) a volia si vedenie (šéfov – celú hierarchiu podniku. Najmä hornú časť)
      V tomto príklade nemajú možnosť riaditelia si voliť generálneho riaditeľa. Celá vrchnosť je volená zamestnancami. Personálne obsadenie vrchnosti je volené zamestnancami. A v tomto prípade by sa zadrhel fungovania zaručene našiel. Nešlo by o zladený tím.

      Toto bola analogia na situáciu, keď by ľudia – voliči (nepolitici a neodborníci na základe svojho pocitu v žalúdku) pri voľbe vlády vyberali jednotlivých odborníkov z celej republiky. Nehľadelo by sa na stranícku ani ideologickú príslušnosť, iba na odbornosť.

      A aj v tej akciovej spoločnosti, ak akcionári vymenia riaditeľa, tak ten si zloží svoj vlastný tím, na ktorý sa vie spoľahnúť. Ťažko by sa mu robilo, ak by mu vyberali aj podriadených vedúcich. Lenže akcionárov zaujíma výkonnosť podniku, takže nesabotujú osvedčené modely zladeného tímu.

      Výnimkou je snáď Putin, ktorý po zvolení musel pracovať s tým čo je a niekoľko volebných období bojovať so svojimi podriadenými vo vnútornej politike, ktorí sabotovali, čo sa dalo.

      Liked by 1 person

      • Je zaujímavé, Jardob, ako tu takmer unisono voláme po kádrových výťahoch, ale keď príde na „lámanie chleba“, tak podvedome odskočíme na mechanizmy ktoré nám ako „zázračný prútik“ už desiatky rokov tlačia do hláv: mantru „výberové konanie“, na dosadzovanie nových ľudí do firmy, do úradu, do štátnej správy, do vlády…

       Zdanlivo všeliečiaci nástroj na riešenie kádrových problémov však má v sebe silný negatívny potenciál rozvratu firmy. Do vedúcich pozícií firmy sa nasadzujú úplne cudzí „manažéri“, ktorí väčšinou nemajú „ani tucha“ o procesoch a technológiách vo firme, takže potrebuje značný čas a energiu na „aklimatizáciu“ vo firme, a súčasne to demotivuje dlhoročných skúsených pracovníkov, ktorí na vlastnom tele zažívajú neschopnosť svojho šéfa, musia za neho robiť a ešte ich vyraďuje z možnosti prirodzeného kádrového postupu…

       Dobrý vlastník firmy alebo akcionár nebude hazardovať s firmou aby brutálne vymetal svojich skúsených vedúcich pracovníkov a nasadzoval si do firmy neskúsených (ale o to sebavedomejších) „manažérov“. Nechcem povedať že to úplne zatracujem, ale vidím v tom viac negatív ako pozitív, najmä v štruktúrach štátnej správy, kde nie je prioritou „super manažér“ ale skúsený organizátor znalý problematiky a svojich kolegov. Bol som „nablízko“ viacerých výberových konaní vo firmách, kde v pozadí výberu nebola dôležitá ani tak profesionalita nového „manažéra“ ako jeho kontakty na ľudí mimo firmy, ktorí rozhodovali o lukratívnych štátnych zákazkách… „I tak še da“, ako sa hovorieva vo východnejších okresoch…

       A čo sa týka tých „ľudí z ulice“ (ako píšeš), tak súhlas, o ich „kvalitách“ sme sa mohli presvedčiť aj v posledných parlamentných voľbách (aj keď výsledok bol ovplyvnený aj inými faktormi v pozadí)… Je to v podstate prirodzený jav (Gaussova krivka nepustí!) a preto som aj hľadal riešenie, ako negatíva tohto fenoménu čo najlepšie potlačiť, a došiel som na (pracovne nazvané) „dvojstupňové voľby“, kde (ako píšem v dokumente) si voliči vo volebnom okrsku volia iba svojho jediného poslanca! To je vlastne primárny výber toho lepšieho 1 promile z národa (1 poslanec za cca 1000 voličov), to by bežní ľudia mali zvládnuť aj bez politologických skúseností, aj úplní politickí ignoranti, aby si zo svojho najbližšieho okolia kvalitného človeka… A tým pádom potom už poslanecká pyramída je o práci toho 1 promile demokraticky vybraného z národa, a sa asi zhodneme, že to už je „vyšší level“…

       Liked by 2 people

   • Nie, vláda sa nebude voliť! Vláda bude trvalá, personálne nezávislá, so systémom kádrových liftov v rámci celej pyramídy štátnej správy, od najnižších obecných úradov, až po najvyššiu vládu. Bude vykonávať vôľu parlament (cez schválený plán činnosti a štátny rozpočet). Nový parlament bude môcť iba odvolať predsedu vlády (po riadnom grilovaní), ale nového predsedu si pyramída štátnej správy vygeneruje sama…
    Politické strany strácajú v novom systéme zmysel… Krajšie to pôjde bez nich…

    Liked by 2 people

    • áno, takto som si predstavoval finálny obraz. Predsa dobrý odborník, pod rukami ktorého Ministerstvo kompetentne rieši jemu zverené rezortné úlohy, nemôže byť po štyroch rokoch nahradený niekym iným len kvôli tomu, že sa zmenilo rozloženie síl v parlamente. Terajší parlament nie je parlamentom, ktorý háji záujmy voličov, ale je to kolbište parlamentných strán a mocenských záujmov strán, resp. klanov, ktorých strany sú výveskou.
     Zmena volebného systému voľby poslancov parlamentu v podobe, ako to navrhujeme, je len zmenou k tomu, aby parlament hájil záujmy voličov.
     Na druhej strane je naivné si myslieť, že pokojnou cestou sa skokovo úplne vylúčia politické strany z nového systému, a myslím si, že ani to nie je potrebné. Politické strany netreba vylúčiť zo spoločenského diania – im treba dať len inú náplň činnosti. Súhlasím s jardobom, že premiér musí šéfovať vláde ako zohratému týmu, ktorému dôveruje on, a ktorý dôveruje jemu – a práve na tom som sa zasekol, ako to pri navrhovanej zmene parlamentných volieb dosiahnuť. Jedná sa o to, kto v prechodnom období, pokiaľ sa obrodí a obnoví Slovensko a obyvateľstvo sa stane riadiaco gramotným, bude navrhovať plán činnosti a štátny rozpočet.
     V tomto by som zatiaľ videl úlohu politických strán, ktoré by sa pri zmene volebného systému prirodzene transformovali na platformy odborníkov pre koncepčný rozvoj Slovenska jak z dlhodobej, tak i strednodobej a krátkodobej perspektívy. Popri voľbách do parlamentu by mali prebiehať súbežne voľby programu a kandidátov na vládne funkcie. Pre tieto voľby by muselo Slovensko zostať jedným volebným obvodom. Voľba vlády – jeden volebný obvod, voľba poslancov parlamentu 79 x 2 (obce a mestá) volebných obvodov. takto by sa zmenila aj činnosť politických strán z politikárčenia a boja o moc na súťaž o lepšiu koncepciu rozvoja Slovenska a zároveň by sa strany stali aj miestami kádrových výťahov. Chce strana uspieť, musí mať fakt na vládnej kandidátke bezúhonnych odborníkov. Navyše by bola možnosť, aby víťazná strana (nie víťazná v parlamente, ale víťazná vo voľbách vlády), ak by videla v kandidátke iných strán lepších odborníkov, mohla ponúknuť tento post aj takému človeku – musel by to schváliť parlament.
     Takto by volič mal pod kontrolou jak parlament, tak aj vládu. Programové vyhlásenie vlády, t.j. program, ktorý si voliči v rámci jedného volebného obvodu Slovenska zvolia v podobe víťaznej strany na zostavenie vlády a realizáciu Volebného programu, musia byť záväzné nielen pre vládu, ale aj pre parlament. Parlament slúži na kontrolu vlády, či plní Programové vyhlásenie vlády, ktoré musí byť plne v súlade s volebným programom, na základe ktorého strana vládne voľby vyhrala a parlament kontroluje činnosť vlády podľa tohto programového vyhlásenia schváleného rozpočtu, či nehlásajú jedno a konajú iné. Takže víťazná strana zostavuje vládu, a predkladá parlamentu na schválenie programové vyhlásenie vlády a návrh štátneho rozpočtu (tie musia vychádzať plne z volebného programu strany).

     Liked by 1 person

     • @popolvar67
      Je zaujímavé čítať Tvoje myšlienkové pochody, ale pre vytvorenie nového systému je potrebné viac sa oprostiť od zavádzajúcich „mýtov“, ktoré do nás médiá už viac než 30 rokov tlačia. Jedným z najzákernejších je mýtus, že sa veci automaticky zlepšia ak budú občania priamo voliť čo najviac „šéfov“ rôznych inštitúcií (k voľbám parlamentu najprv všeľudová voľba prezidenta, potom ešte vraj generálneho prokurátora, potom ešte predsedu Najvyššieho súdu, atď, atď). Prirodzene že sa nič nezlepší…

      Ako vidíme už teraz, a z logiky systému to vyplýva, že mať viacero centier moci (ľud im predsa dal moc!) je totálne mimo misu, lebo každý zvolený si potom robí čo chce, sú totálne mimo akýkoľvek dosah „vládnuceho ľudu“, akurát zodpovednosť za svoju činnosť „pandrlák“ zvalí na ľud, s výhovorkami že mu dal ľud mandát… A teraz do toho prichádzaš s návrhom voľby vlády v rámci jedného celoštátneho volebného obvodu, kde sa majú vyberať odborníci… Stačí pohľad na súčasných vládnych „odborníkov“, ktorých strany pred voľbami bombasticky sľubovali… Pokiaľ sa volí na celoštátnej úrovni, tak kandidátov prakticky nikto osobne nepozná, a drvivá väčšina voličov sa rozhoduje na základe mediálnej propagandy a rôznych pofidérnych prieskumov preferencií… A ako to logicky dopadne, to všetci môžeme sledovať v priamom prenose… No a napokon keď ešte aj navrhuješ že aj „programové vyhlásenie vlády … musí byť záväzné … aj pre parlament“, tak to by bolo s tou „demokraciou“ skoro tam kde teraz, domotané úplne, ľud na vedľajšej koľaji…

      Sľubovali nám, že „slobodné parlamentné voľby“ nám zabezpečia demokraciu, a ako vidíme je to úplne inak… Voľby, tak je to teraz, sú už len cirkusom na vytváranie zdania demokracie, lebo je vidieť ako zákulisné „hry oligarchov“ a médií zabezpečujú víťazstvá tých „správnych strán“ a tých „správnych politikov“, ktorí vytrvalo a usilovne „pracujú pre blaho ľudí“, ale len tých svojich ľudí… A situácia sa v čase rapídne zhoršuje, oligachia si stále viac a viac „zabetónováva“ svoje pozície, a čas pre možnosti zmeny k demokracii sa už takmer vyčerpal…

      Keď chceme hovoriť o demokracii, tak musíme postaviť ľud na najvyššiu mocenskú pozíciu, odkiaľ môže NEOBMEDZENE rozhodovať o všetkom. A na to, aby sa na tej najvyššej pozícii rozhodovalo v zmysle väčšinového názoru voličov, tak nepostačuje iba vykonať jedny voľby raz za 4 roky, ale najdôležitejšie je VYTVORIŤ ŠTRUKTÚRU, v rámci ktorej sa názory občanov budú TRVALO spracovávať do väčšinového názoru pre parlament. A v tom musí byť tá podstatná a zásadná zmena! Preto mi z úvah vyplynula v dokumente navrhovaná štruktúra poslaneckej pyramídy, kde na základni si voliči vo volebných jednomandátových okrskoch zvolia svojho jediného poslanca, ktorého poznajú, dôverujú mu, žije medzi nimi, takže majú na neho priamy vplyv aby pracoval v intenciách záujmov svojho okrsku. A takto zvolených zhruba 6000 poslancov „vyplní“ pyramídu od obecných zastupiteľstiev, cez okresné zastupiteľstvá, až po parlamentných poslancov… Bez takejto operatívnej štruktúry je demokracia len vyprázdneným slovom…

      Chápem, že pri tej zažratej zvykovej „železnej košeli“ súčasných ústavných pravidiel v každom občanovi je fungovanie navrhovaného nového systému takmer nepredstaviteľné, ale keď sa chceme dopracovať k novému spravodlivejšiemu (a hlavne demokratickému!) systému riadenia spoločnosti, aby to oslovilo široké masy, tak treba premyslieť veci vo všetkých súvislostiach, aby z toho „nečúhali“ len nejaké kozmetické úpravy súčasného prekonaného systému…

      Liked by 1 person

      • vieš, prečo si zarazený sledovaním mojich myšlienkových pochodov? Lebo ty vytváraš konečný model, a ja (požijem tvoje slová z dokumentu): “„prechodné obdobie“
       vlády (a celkovo štátnej správy) z doterajšej praxe mohutných
       personálnych výmen po každých nových voľbách, keď politické strany
       si rozdelia ministerstvá a podosadzujú si svojich členov strany,
       sympatizantov strany, kamarátov a rodinných príslušníkov na atraktívne
       miesta ministerstva, a potom podobne aj do štátnych podnikov.”

       Páči sa mi

       • Dobre si vystihol náš rozdiel v prístupe, len musím k tomu pripomenúť takú “maličkosť”, že najprv sa zvykne zadefinovať konečný model, a až potom sa dá riešiť prechodné obdobie k nemu… ;o)
        Baviť sa o “prechodnom období”, keď nemáme ujasnené k čomu by sme sa mali dopracovať počas prechodného obdobia, považujem za dosť silný nezmysel…
        Veď aj z Tvojej snahy je evidentné, že práve ten konečný model by mal byť ideologickou motiváciou pre obrodu spoločnosti, takže je nevyhnutné urobiť ho maximálne zrozumiteľným, atraktívnym a prijateľným…

        Páči sa mi

        • súhlasím, preto si podrobne študujem tvoj dokument. Vidím tam evidentnú snahu o zjednodušenie a prehľadnosť, plus elimináciu možností “mafiánskych” prepojení.
         No vidím jeden zásadný problém v efektívnosti ba až realizovateľnosti výkonu štátnej správy (v novej definícii samosprávy) v pyramidálnej organizačnej štruktúre výkonnej moci zhora nadol od vlády až po obecné výkonné štruktúry. Uvediem tu pár úryvkov z dokumentu:
         “Celá štátna správa na čele s vládou bude fungovať na princípe špecializovanej celoštátnej organizácie, ktorej pyramidálna organizačná štruktúra bude obsahovať všetky organizačné jednotky od vlády až po okresné a obecné úrady štátnej správy.” (s tým jednoznačný súhlas)

         “Úplná nezávislosť vlády bude daná tým, že žiadneho pracovníka štátnej správy nebude nikto menovať z prostredia mimo štátnej správy. Všetci pracovníci štátnej správy budú pracovníkmi na trvalý pracovný pomer, a ani parlamentné voľby nespôsobia personálne zmeny v štátnej správe. Na špici pyramídy štátnej správy bude ministerský predseda, a on bude plne zodpovedný Národnej rade za výkon štátnej správy.” (Otázka: Aké právomoci má predseda jednotlivej úrovne štátnej správy ohľadom menovania a odvolania jemu podriadených pracovníkov danej úrovne štátnej správy?)

         “Poslanci budú plne NADRIADENÍ štátnej správe, riadiť ju budú cez vydávanú legislatívu. Zákony a celoštátne záväzné nariadenia alebo vyhlášky budú v kompetencii Národnej rady, osobitné pravidlá
         pre každý okres budú vydávať okresné zastupiteľstvá v rámci kompetencií vyhradených „samosprávnym“ okresom. A podobne obecné zastupiteľstvá budú „riadiť“ obecné orgány štátnej správy
         v rozsahu kompetencií obecnej samosprávy. Ak príslušné zastupiteľstvo nebude spokojné s výkonom orgánu štátnej správy vo svojej pôsobnosti, tak bude mať právo odvolať vedúceho toho orgánu, teda obecné zastupiteľstvo odvolávať prednostu obecného úradu, okresné zastupiteľstvo odvolávať prednostu okresného úradu, a Národná rada odvolávať predsedu vlády.” (otázka: Ako bude zabezpečená funkčnosť vertikály výkonnej moci, ak ju na jednotlivých nižších úrovniach môžu sabotovať okresní a miestni poslanci odvolaním predsedu okresnej, či miestnej úrovne výkonnej moci?
         Lebo príkazy vo výkonnej vertikále idú od predsedu vlády a jednotlivých ministerstiev smerom dolu, to jest od toho najodbornejšieho a celoštátne najrozhľadenejšieho k menej odborným a rozhľadeným len na príslušnej nižšej úrovni. A do toho má právo odvolaním predsedu zasahovať menej odborný a spôsobilý poslanec nižšej úrovne zákonodárnej moci. To je ako keď generál vydá svojmu dôstojníckemu zboru rozkazy a na úrovni čaty na niektorom úseku fronty, miestni obyvatelia znemožnia vykonanie tohto rozkazu odvolaním veliteľa čaty. A následne za tento prúser bude pred tribunál postavený generál…
         Buď bude centralizované riadenie výkonu štátnej správy od vlády až po obecné úrady, a kontrolovať a brať na zodpovednosť môže predsedu vlády len parlament a poriadok na nižších úrovniach výkonnej moci si musí ustriehnuť predseda vlády a vtedy je otázna potreba nižších poslaneckých úrovní, alebo ak chceme posilniť úlohu miestnych a okresných samospráv ohľadom procesov samoriadenia v kompetenciách nižších úrovní poslaneckej a výkonnej vertikály, tak máme na týchto nižších úrovniach výkonnej vertikály problém. Ako riešiť situácie, ak miestnym poslaneckým samosprávam nie je po vôli celoštátne nariadenie, alebo naopak. Konkrétny problém z dneška: Ministerstvo chce očkovať a testovať – a miestna samospráva, konkrétne Becík, či ako sa volá sa proti tomu vzbúri, lebo je to v záujme ochrany občanov? V tebou navrhovanom modeli prednosta obecného úradu bude chcieť realizovať vakcináciu a testovanie podľa nariadení smerom zhora nadol po výkonnej vertikále, a starosta bude proti a prednostu odvolá. No novozvolený prednosta OÚ bude zase povinný vykonať nariadenie vyšších úrovní vertikály výkonnej moci. A nemusí to byť o týchto negatívnych aktoch, kde v podstate starosta chráni občanov, ale môže to byť opačný prípad, že starosta sabotuje, je diverzant..

         Liked by 1 person

         • Odľahčene by som mohol napísať, že ešte nemáme na stole ani vydiskutovanú celkovú koncepciu, a už chceme riešiť detaily, ale chápem že je legitímne sa pýtať a dopĺňať si obraz toho čo som opísal, lebo na detailný popis všetkých detailov procesov by som bol potreboval možno nie 100 strán, ale 500… A to by už nikto nečítal ani omylom… :o)

          Na otázky v Tvojom texte:

          a) Je logické, aby každý predseda na každej úrovni štátnej správy mal, popri svojej plnej osobnej zodpovednosti za výsledky práce svojho tímu, aj právomoci na odvolávanie a menovanie jemu podriadených pracovníkov, ale bude záležať na pravidlách (toľko spomínaných) kádrových výťahov (pravidlá bude nastavovať, aktualizovať a kontrolovať poslanecká pyramída). V dokumente uvádzam, že výber nových pracovníkov by mal byť len do najnižšej úrovne podriadených, a odtiaľ by nováčikovia mali kádrovo rásť. Pravidlá kádrových výťahov musia byť nielen o „povyšovaní“ do vedúcich funkcií, ale najmä o procese výchovy kádrov, ich pravidelnom hodnotení. To musí byť podstatnou súčasťou práce každého vedúceho pracovníka, aby svojim podriadeným zabezpečoval čo najlepšie pracovné zdokonaľovanie, teda aby vychovával kádrové náhrady, z ktorých bude povinný (v prípade výpadku na niektorej jemu podriadenej vedúcej pozícii) káder povýšiť na vyššiu funkciu. Ak bude niektorý príslušný „predseda“ neschopný vo svojom tíme vychovať kvalitné kádre, tak to bude jeho veľké „mínus“, a jeho nadriadený (alebo poslanci na príslušnej úrovni) ho budú musieť „riešiť“… Nebude sa môcť vyhovárať, že nemá medzi podriadenými kádrovú rezervu, keď bude mať záujem na vedúcu funkciu „pretlačiť“ svojho kamoša…

          b) Dobre si to rozanalyzoval, a nevidím problém tak, že by bol nejasný alebo neriešiteľný… Mám pocit, že stále máme tendenciu hodnotiť procesy v štátnej správe a poslaneckom zbore súčasným pohľadom, kde sa pomaly už stalo normou, že cez stranícke „páky“ sa robia divoké kádrové zmeny, do procesov preniká klientelizmus a systém práce „čím horšie tým lepšie“. Chápem, že ťažko sa bude v mysliach občanov zbavovať tohto už zažratého pokriveného „modus vivendi“, a možno ešte ťažšie zavádzať „nové poriadky“ do spoločnosti… Popisovaná pyramidálna štruktúra budúcej samosprávy bude vykonávať príkazy poslancov, a bude kontrolovaná poslancami. Na nižších úrovniach pyramídy (na okresných alebo obecných úradoch) budú správcovia pracovať podľa dvoch súborov pravidiel, jedných z vyššej úrovne, ale aj podľa lokálnych pravidiel daných poslancami na ich úrovni. Pri plnení pravidiel z vyššej úrovne (prijatých poslancami vyššej úrovne) bude predseda úradu plne podliehať svojmu nadriadenému na vyššej úrovni pyramídy, ale súčasne bude povinný vykonávať nariadenia poslancov na porovnateľnej úrovni poslaneckej pyramídy. Ak pochybí pri vykonávaní pravidiel z vyššej úrovne, tak pochopiteľne to bude musieť riešiť jeho nadriadený. Ale ak pochybí pri vykonávaní pravidiel „lokálnej“ úrovne, tak zastupiteľstvo na príslušnej úrovni logicky začne proces jeho kádrového „riešenia“. Ale nie len tak jednoducho, že sa príslušní poslanci len tajne dohodnú na jeho „odstrele“, ale v rámci vysokej „štábnej kultúry“ (danej celoštátne poslaneckým zborom) budú povinní riešiť pochybenie „stupňovito“, najprv napr. dohovorom, potom pokarhaním, a napokon návrhom na jeho odvolanie, adresovaným na jeho nadriadeného… A všetko pekne zdokladovať, nielen obvinenia „per huba“ alebo cez vhodný článok kamaráta v médiách… No a pokiaľ budú správne nastavené súdy, tak pochopiteľne všetci zainteresovaní sa budú môcť brániť aj súdne… Ako povedal klasik: “Nihil novum sub sole”…

          Takže keď ideme nastavovať nový systém riadenia spoločnosti, tak musíme veci riešiť kultúrnejšie než nám ukazuje súčasná prepolitizovaná a skorumpovaná „džungľa“. Pre mnohých je predstava zavedenia nových poľudštených pravidiel utopickou chymérou, ale pokiaľ chceme ísť za cieľom spravodlivej spoločnosti tak sa na tú cestu musíme čo najskôr pustiť… A nerobím si ilúzie, že tá cesta k lepšej spoločnosti bude jednoduchá a krátka…

          Liked by 1 person

      • súhlasím s dvoma pyramídami – poslanecká volená (zákonodárna) pyramída a vládna (výkonná) pyramída profesionálov. No vidím jeden problém: vládu kontroluje parlament, okresnú úroveň výkonnej moci okresní poslanci… No ale ako vláda zabezpečí realizáciu výkonnej moci v nižších úrovniach, ak ich úkoluje vláda – pyramída výkonnej moci a predseda vlády za to hlavou zodpovedá parlamentu, a do týchto nižších štruktúr strkajú nos nižšie úrovne zákonodárnej, poslaneckej moci, než je parlament. Nebude to potom o tom, že okresy si skrze poslancov presadzujú vo výkone výkonnej moci svoje, napriek požiadavkám vlády na svoje nižšie úrovne? To dosiahneme ten istý stav, keď si VUCky robia čo chcú, a zodpovedná je vláda…

       Liked by 1 person

   • @VS
    Pokiaľ sa dobre pamätám, tak nejaký zákon o majetkových priznaniach a preukazovaní pôvodu svojho majetku už nejaký ten pár rôčkov máme, tak položím nevinnú otázku: Kontroloval si už Ty alebo nejaký Tvoj známy tie majetkové priznania? Stavím sa že nie! A hneď Ti aj poviem prečo… Lebo tie priznania sú niekde hlboko v trezore, a nemôže ich hocikto pozerať… Lebo osobné údaje, lebo GDPR, lebo imunita, lebo ohrozenie štátu, atď atď… A môže ich vidieť len nejaká špeciálna komisia, ktorú menujú sami „politici“… Takže tie priznania sú užitočné v podstate len na to, aby sa „politici“ navzájom „držali za gule“… A pritom ani opozícia nebude okolo toho veľmi „vyskakovať“, lebo dúfajú, že sa oni následne dostanú k válovu, a potom by veľmi vadilo, keby majetkové priznania ohrozovali ich samých…

    Musíme si tvrdo uvedomiť a stále opakovať, že v tomto súčasnom nastavení ústavného systému riadenia spoločnosti, keď politické strany si samy tvoria zákony pre seba, samy si ich schvaľujú, nemôžeme očakávať, že prijmú nejaký zákon, ktorý bol proti nim, a dával možnosť voličom kontrolovať ich… Akurát tak môžeme očakávať, že aj keď budú davy vrieskať na námestiach s požiadavkou nejakého zákona ktorý by ohrozoval ich kšeftíky, tak nanajvýš možno vypotia nejakého „mačkopsa“ aby národu zalepili oči, ale v podstate sa nič nezmenilo… Len aby sa novučičkou záplatou prelepili tie deravé špinavé zastarané a pokrivené miesta v ústavnom systéme…

    Predpokladám že už máš taký vek, že si absolvoval všetkých 7 druhov volieb na Slovensku, a v tých voľbách si odovzdal svoje právo účasti na riadení spoločnosti stovkám rôznych poslancov, tak sa Ťa opýtam ešte z iného konca: Vykonzultoval si niekedy so „svojím“ poslancom čo požaduješ aby sa riešilo v zastupiteľstve? Sleduješ prejavy a konanie „svojich“ poslancov ako konajú v zastupiteľstvách v Tvojej veci? Trúfam si odhadnúť že nie… A tak koná väčšina voličov… Nemajú „dunstu“ kto ich ako zastupuje, akurát sa tak uspokojujú s tým, ako ich médiá kvetnato sprostredkovane a svojsky zabávajú „kočkovaním“ predsedov najsilnejších politických strán… A keďže sa tým voliči uspokojene zmierujú s tým, ako sa riešia „problémy národa“, tak sa občania nemôžu diviť, prečo sme v takom marazme akom sme…

    Túto „anonymitu“ a „kvalitu“ poslancov o.i. navrhujem (v svojom dokumente na webe) zmeniť na nový systém, kde by každých 1000 voličov, každý volebný okrsok, mali vybraného svojho jediného poslanca, zo svojho najbližšieho okolia, z paneláku, z rovnakej ulice, ktorý by bol súčasťou celej pyramídy poslaneckého zboru. To by voliči sakra-inak “pracovali” so svojím poslancom! A ich poslanec by nemusel ani podávať majetkové priznania, veštci by ste na vlastné oči denno-denne videli ako na tom je s majetkom… A už nehovorím o tom, že ako POSLANEC by nemal žiaden prístup k tokom financií, aby sa mu niečo prilepilo na prsty… A keby ste niečo chceli zmeniť v spoločnosti, tak by ste na svojho poslanca riadne tlačili, lebo by ste vedeli že práve a len cez neho jediného, máte možnosť v spoločnosti niečo presadiť… Reálne…

    Liked by 1 person

 2. Kurňajs! Nikto nič? Pomôžte s tým konceptom vytvárania a fungovania vlády, bo jeseň je tu raz-dva. A nám treba nielen dotvoriť programovú obnovu a detailizovať ju, ale treba to dostať aj do povedomia a umožniť skutočne proslovenským stranám to aj spracovať a zapracovať. Neriešte len striebro, kryptomeny a iné blbosti, lebo ak nebudeme mať proľudový štát, tak vám to elity aj tak skonfiškujú tak, že si ani neškrtnete.

  Liked by 1 person

  • Urob prosím nové vlákno na fóre po názvom napr. Programová obnova Slovenska, a keď nastane u teba či inde nejaká zmena, tak pribudne príspevok. Tam to určite pritiahne viac očí a duší, inak dnes je piatok a internet poobede pustne.

   Páči sa mi

  • Nechcem zase, aby sa referendum zvrhlo na hlasovanie o každej blbosti. Majú to byť závažné veci. Pozri, SMER má už skoro 300 000 hlasov a je pandémia – obmedzené možnosti agitácie a zberu podpisov. A uvedomme si, že ideme pracovať s témou Záujem o veci verejné. Proste ľudia sa musia naučiť aktívne pracovať na riadení štátu. Inak im zase niekto uchmatne moc z rúk a obabre ich.

   Liked by 1 person

   • Áno, popolvár, ale situácia je tak zlá, že 54 percent ľudí túži po referende. Preto ich nazbierali tak ľahko. 300 000 je príliš moc. Tu bude treba skôr pouvažovať nad tým, ako zabezpečiť, aby referendové otázky boli sformované gramotne, a nekončili často na ústavnom súde. Možno by v tomto mohli byť poskytované nejaké bezplatné právne služby.

    Páči sa mi

 3. @popolvar67
  Fandím Tvojej práci pri hľadaní zlepšenia systému riadenia spoločnosti, no mám taký dojem, že ponúkané body sú dosť nevyvážené, a ako som Ti písal dlhú pripomienku k predchádzajúcemu materiálu, v mnohých bodoch ideš do zbytočných nepodstatných detailov, čím sa potom text naťahuje a znižuje vyváženosť, prehľadnosť a údernosť materiálu…

  Systém riadenia spoločnosti je zložitý „stroj“, kde jednotlivé súčasti musia navzájom do seba zapadať, a navzájom sa prispôsobovať, aby to pracovalo na ten účel ktorý sa deklaruje, teda demokraciu, vládu ľudu. Všetci cítime, a aj prvý rok súčasnej vlády to ukazuje v plnej nahote, že ten súčasný „model“ systému riadenia spoločnosti je ďaleko od demokracie, lebo mnohé pozostatky monarchistických prvkov v ústave sú dokonca protidemokratické…

  Tiež som si pred 30 rokmi myslel, že zlepšenie môže priniesť len zmena volebného systému (a pravidiel referenda), ale s postupným hlbším analyzovaním súvislostí sa mi rokmi odhaľoval rozsah marazmu systému, a uvedomil som si potrebu zosúladenia prvkov systému, aby to celé fungovalo bez škrípaní a blokovaní. Minule som Ti ponúkol na inšpiráciu výsledok svojich analýz a návrhov na stránke http://www.demokracianahlas.sk/dokument/, a hoci sa mi zdá že niečo si použil, tak mnohé veci čo navrhuješ zakladajú na nové problémy…

  Ťažko tu kompletne argumentovať tým mojím dokumentom k zostave bodov Tvojho materiálu, písať prečo mi „nesedia“, to by bolo najlepšie prečítať si dokument, ale dám Ti teraz aspoň zopár pripomienok:

  a. Povinnosť referenda považujem za kontraproduktívnu, lebo keby si donútil voličov ísť k urnám, tak to by dopadlo zhruba tak ako keby si výsledky vypočítal generátorom náhodných čísiel, alebo opisoval mediálne propagované prieskumy predvolebných preferencií. Pravidlá treba nastaviť tak, aby na rozhodnutie stačili aktívni voliči, a aby pasívni voliči nemali žiadnu šancu referendum urobiť neplatným. Ako navrhujem, k tomu postačí taká drobnosť, aby na každú referendovú otázku boli 3 možné odpovede: Áno, Nie, Odmietam referendum k tejto otázke (a potom netreba žiadne kvórum)…

  b. Volebný systém má zabezpečiť, aby sa vôľa ľudí čo najspravodlivejšie premietla do činnosti zboru poslancov, a aj aby bol poslanec čo najbližšie k svojim voličom pre konzultácie vôle voličov. Ako som už diskutoval na tomto fóre, dávať 2 poslancov na každý okres je silno nespravodlivé, lebo pri obrovských mnohonásobných rozdieloch počtov obyvateľov to vedie na to, že váha hlasov voličov z rôznych okresov by bola silno rôzna. Ako navrhujem v dokumente, dá sa počet 150 poslancov parlamentu pekne váhovo rozdeliť na okresy aby to zbytočne nespôsobovalo nerovnosť voličov.

  c. Volič má mať právo voliť poslanca, ktorého považuje za najlepšieho, bez ohľadu na to, koľko má rokov alebo „praxe“ v komunálnej politike (pri súčasnom marazme tá “prax” by bola skôr negatívom!). Ako navrhujem v dokumente, voliť by sa malo po jednom poslancovi vo volebných okrskoch, kde sa ľudia najlepšie poznajú, aby si zvolili svojho skutočne najlepšieho zo svojho kruhu, a potom takto zvolení poslanci vytvoria pyramídu poslancov od obecných zastupiteľstiev, cez okresné zastupiteľstvá až po parlament.

  d. Už minule som Ti písal, že odvolanie poslanca (dokonca aj automatické!) je síce populistické, ale realizovať to by si mohol akurát tak novými voľbami.

  e. Parlament musí byť najvyššou a najkompetentnejšou inštitúciou spoločnosti, preto je vytváranie nejakého „dozorného orgánu“ nad parlamentnou mocou absurdné! Predseda parlamentu musí byť ústavný činiteľ č. 1, nie nejaký prezident, ktorý iba tvorí druhé nezmyselné centrum moci, a tak ako je nastavený teraz, iba robí problémy v systéme. Kontrolu parlamentu by mal robiť samotný ľud, pričom si myslím, že na korigovanie práce a hlasovaní parlamentu by boli najvhodnejšie okresné zastupiteľstvá (bližšie k ľudu!).

  Opäť mi v Tvojom materiáli bije do očí používanie termínu „štát“, čo vyvoláva u ľudí rôzne negatívne emócie (“štát ako mocenský nástroj”, “štát ako vyberač dani”!). Prihováram sa za používanie termínu „spoločnosť“, lebo aj v novom systéme by sa malo prejsť kompletne na „samosprávu“ (čo je inými slovami vlastne demokracia!), takže potom aj namiesto štátnych úradníkov by bolo správne zaviesť výraz „správcovia“.

  A na záver si nemôžem odpustiť poznámku k použitému výrazu „mať pod kontrolou“. Je to otrasný paškvil nesprávneho otrockého prekladu anglického slova „control“, ktoré vôbec nemá žiaden súvis so slovenským slovom „kontrola“! Vedie to na nesprávne zmätené pomenovania dejov (orwelovčina?), lebo napr. aj v súčasných dňoch všetky obludnosti na politickej scéne má ľud možnosť sledovať, kontrolovať (teda mať pod kontrolou!), ale tým že nemá žiadne možnosti ich OVLÁDANIA, RIADENIA, ROZHODOVOVANIA, tak je ľudu kontrola „na dve veci“…

  Páči sa mi

  • a) “3 možné odpovede: Áno, Nie, Odmietam referendum k tejto otázke (a potom netreba žiadne kvórum)…”
   – môžeš to rozvinúť, čo by ta tretia odpoveď znamenala?

   b) 2 poslanci za okres by síce mohlo byť nespravodlivé voči mestám, ale nie voči celej spoločnosti. Napr. Bratislava je plná slniečkárov. Košice a ďalšie veľké mestá detto. Ak by v parlamente prevažovali poslanci z miest, tak zbohom Slovensko. To by bola achylova päta systému.

   d) pri odvolaní poslanca netreba nové voľby. Nastúpi náhradník z daného okresu. Náhradníci fungujú aj dnes.

   Liked by 1 person

    • a) Vďaka, preštudujem si to.
     b) Vyzerá to diskriminačne, ale určite aj ty uznáš, že slniečkárstvo je pre spoločnosť zhubná ideológia (je to forma kozmopolitizmu, náchylná na diktovanie politiky zo zahraničia, ničí všetko národné a tradičné). A za princípu rovnosti je štatisticky predurčené, že parlament ovládne slniečkárska ideológia. Ako tomu predísť? Možno je tento navrhovaný systém nevhodný, no skús navrhnúť lepšie riešenie ako zabezpečiť, aby parlament neochorel na slniečkárstvo…
     c) tu sme sa ani nepochopili. Ja som myslel, že hovoríš o celoštátnych voľbách. Šlo by samozrejme o miestne referendum.

     Tvoj návrh vlády nevolených odborníkov v zmysle kádrových výťahov ako konečné riešenie sa mi páči. Ale je tu opäť dôležitý aspekt v zamlčaní. Kto a na základe čoho bude určovať hodnotové smerovanie štátu? T.j. toho, akú politiku má táto stála vláda vykonávať…
     Buď budeme potrebovať ustanoviť nejakú celospoločenskú ideológiu, na ktorej sa zhodne väčšina národa. Alebo bude politické smerovanie diktovať volený parlament a dávať vláde určité úlohy.

     Liked by 1 person

  • priznám sa, tá linkovaná stránka mi unikla, začal som ten dokument čítať až teraz. zatiaľ po stranu 16 plne súhlasím. Tých 16 strán je vynikajúcich po každej stránke. Prečítam to dnes celé, nechám si to prejsť hlavou a prekopeme to. Odporúčam aj ostatným diskutérom k tejto téme si to dnes prečítať, aby sme diskutovali k veci.
   Ešte jedna vec: musíme si uvedomiť, že navrhovaná programová obnova musí byť čo najviac prechodná, lebo ak to rozbalíme naplno, tak to môže dopadnúť ako s moratóriom 50 dní – všetci budú tvrdiť a prezentovať, že chceme “divákom zhasnúť svetlá nie na 50 minút finálového futbalového zápasu”, ale zrušiť “futbal” úplne. A voliči s terajšou úrovňou vedomostí a chápania riadiacich procesov v spoločnosti by to úplne odmietli. Takže nám to treba nastaviť ako východiskovú platformu pre najbližšie voľby.

   Liked by 1 person

 4. Napadla ma takáto myšlienka.Do parlamentu by sa volili 2 poslanci ,jeden z mesta ,jeden z obce.
  Presne tak by sa to dalo spraviť súčastne a navrhnúť kandidátov do vlády ,všetko naraz a premier si vyberie z nich odborníkov i zástupcov do riadiacich funkcií.Jedným slovom každú skupinu zvlášť ,ale v jednom čase .Parlament ako jedna skupina a vláda-služba/úradník ako druhá skupina.Jednou ranou dve muchy.

  Páči sa mi

 5. Bod 2.2: “jeden za mestá, jeden za obce”
  – nápad dobrý, len môže byť miestami problém s realizáciou (to asi by museli potom domyslieť do detailov. Tam kde sú okresy len mestské alebo len vidiecke. A definovať, čo je obec a čo mesto)

  Bod 5: V tomto má Stano pravdu. Parlament je najvyšší zákonodarný orgán. Parlament sa zodpovedá ľudu, ktorý ho volil.
  Ak by bolo úlohou dozorného orgánu len poukazovať na prípadné právne nezrovnalosti, tak v tom problém nevidím. Bola by to služba pre ľudí, a ľudia by už mohli priamo od svojich poslancov žiadať nápravu, alebo odovzdanie mandátu. V podstate odborné suplovanie neschopných médií.

  Ďalej mi vŕta v hlave, ako zaistiť, aby aj súdy, prokuratúra a polícia neboli samorastom, mafiou, ale slúžili ľuďom podľa svedomia a zákona. Bez korektne fungujúcich týchto zložiek tiež nebudeme právnym a spravodlivým štátom.

  Liked by 1 person

  • a) Každý poslanec musí mať rovnaký mandát, teda všetci musia byť volení rovnako veľkými množinami voličov.
   b) Na sledovanie právnych nezrovnalostí musí byť zaviazané nezávislé súdnictvo, a vedecká obec zo SAV (teraz je to Ústavný súd).
   c) Musia to byť skutočne (nie len teoreticky ako teraz) NEZÁVISLÉ orgány, so systémom kádrových liftov, kde parlament môže iba odvolať predsedu orgánu; podrobne http://www.demokracianahlas.sk/dokument/

   Liked by 1 person

   • a) v poriadku, ale potom treba nájsť iný spôsob ako predísť, aby parlament nezamorila ideológia slniečkárstva (nepriateľa štátnej suverenity)
    b) a kde vziať to nezávislé súdnictvo a a nezávislú akademickú obec? (otázka je aj od čoho a koho nezávislú…). Dnešné súdnictvo je ľahko ovládané oligarchami a mafiou. Teraz dokonca aj vláda sa snaží ovládnuť súdnictvo cez zmenu súdnej mapy. Akademická obec ako celok je tiež presiaknutá mafiou (nadnárodnou). Viď prípad, ako sa v ČR snažili dosadiť na prezidentský post šéfa akadémie vied – kovaného podpindosníka. Veda by mala zdrojom riešení pre rozvoj všetkých sfér štátu, najmä školstva, ekonomiky, a aké sú ich vedecké výstupy? Ich ekonomické riešenia, pedagogické osnovy? Táto problematika je pomerne na dlho.
    c) veď práve nad tým si lámem hlavu, ako zabezpečiť ich nezávislosť – respektíve závislosť JEDINE na vlastnom svedomí. Odolnú pred vonkajšími tlakmi mocných. To bude zložitá úloha.

    Páči sa mi

 6. Spätné upozornenie: SNP – pokračovanie 5 – HESLO | Blog o verejnom živote a problémoch Slovenska

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Google photo

Na komentovanie používate váš Google účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s