ad. Generálny štrajk 3

   Jednotlivec versus covid 19 a jeho osobná zodpovednosť za vlastné rozhodnutie v súvislosti s očkovaním bolo nosnou témou predošlých častí.    Témou tohto článku je naša spoločná zodpovednosť a zároveň zodpovednosť každého z nás jednotlivo za Slovensko.    Nie som zástancom radikálnych silových riešení, pretože krv má prúdiť v cievach, a nie tiecť po uliciach.    Aktívny generálny štrajk je krajným … Čítať ďalej ad. Generálny štrajk 3

SNP – pokračovanie dva

V článku SNP – pokračovanie 1 som pôvodne zamýšľal napísať ďaleko viac, len to by potom v záplave ďalších informácií zaniklo to najpodstatnejšie. Takže teraz k tým zahraničným zásahom.V Ženeve bolo stretnutie medzi Putinom a Bidenom. Vraví sa, že to bola svojim spôsobom Jalta II. – teritoriálne rozdelenie sfér vplyvu. Ak by to aj bolo … Čítať ďalej SNP – pokračovanie dva

Matúš Čák Trenčiansky – časť šiesta

V závere predchádzajúcej časti (https://oracle911blog.wordpress.com/2021/05/15/matus-cak-trenciansky-cast-piata/ ) som napísal, že „Pre potreby tématiky článkov o Matúšovi Čákovi Trenčianskom uvediem len pár dôležitých období z vývoja tzv. Byzantskej ríše – Ρωμαική Αυτοκρατορία.“ A nimi aj začnem. Pre obdobie Veľkej Moravy, správne Veľkej Maravy (dobové pramene krajinu nazývajú spravidla jednoducho Marahava, terra Maravorum, regnum Margorum, regnum Marahavorum, prípadne ďalšími variantmi odvodenými od … Čítať ďalej Matúš Čák Trenčiansky – časť šiesta

Matúš Čák Trenčiansky – časť druhá

Krátke slovo na úvod. Kaleidoskop faktov verzus mozaika udalostí. Faktológia v chronologickom toku udalostí – proces. Proces trvajúci vyše tisícročia. Od hrdého a zdravého slovenského národa mocnej Svätoplukovej ríše až po akoby zakliatych “covid-zombie” rozpadajúcej sa Slovenskej republiky.    Kto staré piesne, chýry načúva,    O zakliatí sa dozvedá,    Aká na toho, čo doňho … Čítať ďalej Matúš Čák Trenčiansky – časť druhá

Matúš Čák Trenčiansky

Dnes, 18.3.2021, uplynulo 700 rokov od smrti Pána Váhu a Tatier – Matúša Čáka Trenčianskeho. Matúš III. Čák Tenčiansky (asi 1260 – 18.3.1321) bol svojho času najmocnejší muž a nekorunovaný kráľ západného a stredného Slovenska. Bol tak mocným, že ešte 2 roky po jeho smrti sa kráľovské vojsko kráľa Karola Róberta Anjou neodvážilo vstúpiť na jeho územie a ešte … Čítať ďalej Matúš Čák Trenčiansky

Matúš Čák Trenčiansky – mimoriadna časť – Cyril a Metod

5.7. si Slovensko sviatkom Cyrila a Metoda pripomína ich misiu na Veľkej Marave. Máme málo povedomia o tom, ako a prečo vlastne Konštantín a Metod na Veľkú Maravu prišli a aké dôsledky to pre našu minulosť i prítomnosť malo a má. Táto téma je vynikajúco spracovaná tu: https://referaty.centrum.sk/prakticke-pomocky/soc/9440/?page=0   Odporúčam si tento referát prečítať celý. Prečo? Lebo (to už budem hojne využívať … Čítať ďalej Matúš Čák Trenčiansky – mimoriadna časť – Cyril a Metod

Matúš Čák Trenčiansky – časť deviata

V úvode tejto časti odporúčam čitateľovi osviežiť si pamäť a znova si prečítať časť tretiu: https://oracle911blog.wordpress.com/2021/04/17/matus-cak-trenciansky-cast-tretia/ Z časti štvrtej (https://oracle911blog.wordpress.com/2021/05/10/matus-cak-trenciansky-cast-stvrta/), ktorej hlavnou témou bolo vytvorenie nástroja expanzie – Imperium Romanorum si zapamätať dve veci: expanzia-stagnácia-transformácia (začínala skoro vždy úpadkom) a „Rimania kvôli krutovláde a viacerým vraždám posledného kráľa Luciusa Tarquiniusa Superbusa, po slov. Tarkvínia Spupného, v roku … Čítať ďalej Matúš Čák Trenčiansky – časť deviata

Matúš Čák Trenčiansky – časť ôsma

Siedma časť (https://oracle911blog.wordpress.com/2021/05/18/matus-cak-trenciansky-cast-siedma/ ) končila slovami: „Nasledovná etapa – celoglobálna expanzia už bola určená pre nový model dvoch nových centier koncentrácie riadenia  s inou organizáciou samoriadenia – feudalizmus už nezodpovedal dobe.“ … a navyše získanie kontroly Sacrum Romanum Imperiom nad organizáciou samoriadenia na území celej Európy trvalo podstatne dlhšie, než bolo pôvodne plánované, pretože objavením … Čítať ďalej Matúš Čák Trenčiansky – časť ôsma

Matúš Čák Trenčiansky – časť siedma

Poznámka na úvod: vzhľadom na to, že procesy transformácie sprevádzané úpadkom predošlých štruktúr a organizácie riadenia boli podrobne popísané a aj konkrétnymi historickými udalosťami zdokumentované v predošlých častiach, táto časť bude viac štýlom letom-svetom. Tí, ktorých to v súvislosti s Ruskom zaujíma podrobnejšie, nech sa preklikajú odkazmi, všade tam, kde to uznajú pre uspokojenie svojej … Čítať ďalej Matúš Čák Trenčiansky – časť siedma

Matúš Čák Trenčiansky – časť piata

Táto časť je priamym pokračovaním predošlej časti (https://oracle911blog.wordpress.com/2021/05/10/matus-cak-trenciansky-cast-stvrta/), ktorú som zakončil rokom 476, kedy formálne zanikla Západorímska ríša. Formálne zanikla, v skutočnosti len prešla do ďalšej fázy transformácie, ktorá vzhľadom na úplne vyčerpaný expanzný potenciál pôvodného rímskeho spoločenstva, nadobudla kvalitatívne inú úroveň. Dalo by sa povedať, že vznikol ďalší „triumvirát“ – tentokrát nie na úrovni … Čítať ďalej Matúš Čák Trenčiansky – časť piata

Matúš Čák Trenčiansky – časť štvrtá

Ten Ni(e)kto (z časti tretej (https://oracle911blog.wordpress.com/2021/04/17/matus-cak-trenciansky-cast-tretia/)) vždy túžil po expanzii a globálnej moci a nástroje, ktoré na to využíval, vždy, aby zostal pre svet Nikto, ovládal zo zákulisia (preto aj pojem globálne zákulisie). Potrebné nástroje vytváral, prípadne tie samovzniknuvšie a osvedčivšie sa opanuvával, v prípade ustrnutia pretransfomovával, alebo ak sa transformácia nepodarila, alebo nebola možná, tak ako nepotrebné, či … Čítať ďalej Matúš Čák Trenčiansky – časť štvrtá

Matúš Čák Trenčiansky – časť tretia

Na úvod uvediem z časti druhej (https://oracle911blog.wordpress.com/2021/04/11/matus-cak-trenciansky-cast-druha/)  to hlavné: „Takže v skutočnosti kráľ Štefan I. nevytvoril novú ríšu s novou ústavou, ale obnovil ústavnú dŕžavu Veľkej Moravy  a dal jej nové meno – Uhorsko. Decretum S. Stephani je obnovená a potvrdená Svätoplukova ústava z roku 892, ktorú juhoslovanskí kronikári spomínajú.“ Toto usporiadanie Uhorska, predtým Veľkej Moravy, ktoré uspokojovalo jak všetky jeho národy, … Čítať ďalej Matúš Čák Trenčiansky – časť tretia