Teraz treba povedať aj to „B“

V článku „Devolúcia“ som napísal, že štát sa okreše na minimum, lebo nielen nebudú zdroje na viac, ale hlavne nebude vôľa na jeho obnovu, pretože sa vyjaví otrokárska a parazitická podstata súčasného zriadenia. A keď sa ma pýtali, že čo bude s ostatnými potrebnými službami, nielenže som zistil, že veci som podal hmlisto, ale aj som dal na túto otázku takú všeobecnú odpoveď. A mal som k tomu dobrý dôvod:

Teraz sa bude privatizovať suverenita

Čo znie divne, ale má to vysvetlenie. Ide totiž o to, že sme odovzdali dosť veľkú časť našej osobnej suverenity cudzím ľuďom. Preto zatína do živého keď poviem, že postoj/hláška „však nech s tým niekto niečo urobí“ končí v prípade riešenia „ale toto som ja nechcel“, lebo to nielen poukazuje na lenivosť a pasivitu dotyčného, ale aj na to, že človek sa objektívnej spoluzodpovednosti nezbaví.

Ďalšia vec, ktorá s týmto súvisí je to, že osobná suverenita prináša nielen zodpovednosť za seba a za svoje okolie, ale aj uvedomenie si tejto zodpovednosti a toto v praxi znamená, že dotyčný si uvedomuje chcené, nechcené aj nečakané následky svojich činov. Dodávam, že táto zodpovednosť v nasledujúcich mesiacoch alebo rokoch nám doslova pristane na krku a mnohých to vystraší.

Posledná vec, ktorej sa chcem dotknúť je to, že teraz už veľa vecí, ktoré doteraz riešil štát sa dá riešiť svojpomocne a v dostatočnej kvalite. Narážam na tento Lincolnov citát (parafrázujem): „Štát je tu na to aby robil všetko to, čo ľudia nedokážu urobiť, alebo nemôžu urobiť v dostatočnej kvalite svojpomocne.“

Moja pointa?

Zbavíme sa všetkého o čom sa preukáže, že je nepotrebné a nedokážeme to urobiť svojpomocne, pričom suverénny človek, ktorý si uvedomuje svoju zodpovednosť a to, že jeho činy majú následky, potrebuje veľmi málo vonkajšej podpory vo forme centrálnej vlády. A bude sa to diať (a svojim spôsobom aj deje) nielen u nás, ale po celom svete prakticky naraz.

Čo tým myslím?

Federálna vláda USA sa rozpadne tak, ako sa rozpadne EU (vlastne oznámi sa nám rozpad a my si aj de iure zoberieme naspäť vlastnú suverenitu), rozpadne sa aj Čína a svojim spôsobom aj Rusko a Nemecko. Ide o to, že tieto modely vlády hlavne v prípade Číny, Nemecka, USA a Ruska boli zvonka nanútené. Myslím tým to, že im globálne zákulisie (GP) nanútilo svojimi trikmi a hrubou silou model vlády resp. riadenia, ktoré je pre zmienené štáty cudzie. Mám dojem, že Rusko bude naďalej federácia, ale s obmedzenými právomocami centrálnej vlády s tým, že ani miestne (zločinecké) klany nebudú môcť vyskakovať (vznikli pod vplyvom GP a silu mali kvôli zásahom anglo-amerického močiara s centrálou v Londýne). Nemecko a USA sa rozpadnú na rôzne regióny (regionálne vlády budú mať oveľa väčšie právomoci než prípadná federálna/spolková vláda) a Čína si to zas odskáče kvôli pretrhnutiu priehrad. Čo sa týka Švajčiarska alebo Británie, tak ten prvý štát síce zostane pokope, ale prebehne tam masívna čistka a ten druhý sa rozpadne na jednotlivé územia, ktoré sa neskôr spoja na základe inej koncepcie. Chcem tým povedať, že keď padne Pax Americana (Pax Britannica v bledomodrom), tak okamžite začne padať celý systém GP a doterajší otrokársky koncept.

S pozdravom

Oracle 911

Výzva: prosím začnite čítať hrubé knihy (je to fuk s ktorými začnete), v nadchádzajúcom období znalosti v nich obsiahnuté budeme potrebovať všetci.

Poznámka: Diskusia je nižšie a je otvorená.

33 thoughts on “Teraz treba povedať aj to „B“

 1. Na západe pod heslom „každý musí zarobiť na svoju spotrebu“ a po prevrate aj u nás, sa začal rozširovať právny priestor a dnes sa už hranice práva blížia k intervalu ± nekonečno. Vzniká právny chaos. Zákonov je toľko, že ich človek objektívne nemôže poznať a nieto ešte dodržiavať; dokonca ani advokáti, prokurátori a sudcovia sa v tom nevyznajú. A profesor práva pripúšťa, že jeho tvrdenie je síce v rozpore so zákonom/ústavou, no musíme to dodržiavať. Zákony sú stále zložitejšie a vznikajú pod tlakom aktivistov… neziskovky ich aj vyrábajú! Štát pod týmto tlakom rozširuje trestné zákony o nové skutkové podstaty, právo prechádza do ideologickej oblasti, k verbálnym/myšlienkovým trestným činom. Prestávajú platiť princípy prezumpcie neviny, bankového tajomstva, lekárskeho tajomstva. Nastal rozklad spoločnosti rýchlosťou úmernou počtu novoprijatých smerníc, noriem, zákonov za jednotku času. Výsledkom je nekonečný, právom garantovaný priestor „podnikania“ pre vyvolených. Politický systém štátu prestal fungovať, čo sa prejavuje v stále sa zvyšujúcej nedôvere ľudí v štátne orgány. Áno, priam ideálne pomery na privatizáciu suverenity!

  Liked by 2 people

  • “Na západe pod heslom „každý musí zarobiť na svoju spotrebu“ a po prevrate aj u nás”

   Toto kedy bolo na západe? V ktorom storočí naposledy? Základným heslom posledných desaťročí na západe je práveže “život nad pomery, šak ďalšie generácie to zaplatia”, keby si mal každý zarobiť na svoju spotrebu tak nemáme žiadne dávky, žiadne nekryté výdavky na de fakto celý sociálny štát a podobne…

   Liked by 2 people

   • Ide o obdobie 90-tych rokov minulého storočia (predprevratové). Spoločensko-ekonomické procesy v Amerike charakterizoval Alvin Toffler pojmom „demasifikácia“ a víziu rozvoja prognózoval v knihe „Tretia vlna“. V ZSSR to bolo obdobie nástupu Gorbačova. V Československu sa komunistická strana obhajovala produkciami ťažkého priemyslu.

    Páči sa mi

 2. Pre Oracle19blog:
  K tomu Lincolnovmu citátu akosi chýba ešte to najpodstatnejšie, teda veci „ktoré môže robiť efektívnejšie ako ľudia svojpomocne“, lebo ako sa hovorieva „o peniaze ide až na prvom mieste“… Takže cítim určitý paradox, že keď „nebudú zdroje“, tak to budú ľudia robiť svojpomocne, a teda menej efektívne, s väčším nárokom na zdroje?

  Keď hovoríme o „svojpomocnosti“ tak vlastne ide o „samosprávu“, ktorú ale nás mentálne „vycvičili“ uvažovať len na lokálnej úrovni, ale musíme si uvedomiť, že samotná demokracia je vlastne samosprávou, a to kompletne v rámci celej spoločnosti, zdola od obecných samospráv, až po najvyššiu úroveň. Z toho vyplýva, že keď nastane tá spomínaná kríza, tak bude potrebné odhodiť (mocenský) pojem „štát“, a nahradiť ho vhodnejším výrazom „samospráva“, ktorú si občania vybudujú demokraticky delegovaním zdola – nahor, podľa toho ako to budú považovať za najvhodnejšie a najefektívnejšie… Je to podobné ako píšeš že po kríze „štát sa okreše a veci sa hodia sa to na plecia občanov“, ale omnoho optimistickejšie a systémovejšie vyznie „vybuduje sa nová samospráva“…

  O tej zodpovednosti občanov sa dá mnoho diskutovať, najmä v rovine rozmýšľania voliča „volil som tohto, ale takýto výsledok som nechcel“. V súčasnosti sú občania totálne zbavení zodpovednosti, môžu len raz za 4 roky odovzdať svoju moc niekomu z orloja politických strán, a potom bezmocne nadávať ako naleteli na „pekné predvolebné rečičky“… Paradoxne aj tí voliči, čo sa bežne nevenujú sledovaniu „politiky“, sa v snahe urobiť najlepšie zodpovedné rozhodnutie „hodia to“ strane ktorú im médiá prezentujú ako najlepšiu (a never tomu keď aj podľa „prieskumov“ im väčšina dôveruje!)…

  Ale ak aj bude zavedená úplná samospráva zdola až nahor, tak sa neodstráni to sklamanie voliča (že toto som nechcel), lebo nemusí sa jeho názor pri demokratickom hlasovaní vždy „zhodovať s väčšinou“, ale napriek tomu bude mať lepšie nástroje na presadenie svojho názoru…

  Liked by 2 people

  • Život už raz ukázal, že pri budovaní socialistej demokracie zlyhali ľudia. Prečo si niekto myslí, že to neurobia zas? Pre názornosť vysvetlím, ako to prebiehalo zdola nahor v socializme. V každom podniku za socíku boli jak stranícke schôdze, tak aj celopodnikové. Čo sa na tých schôdzach okrem vecí priamo týkajúcich sa daného podniku preberalo? Preberali sa aj návrhy zákonov, ktoré bolo možné v diskusiách pripomienkovať. Prupomienky sa zapracovali a celé to išlo vyššie na dalšie pripomienkovanie a zosúladenie s ostatnými a až nakoniec sa o tom hlasovalo vo FZ, kde skladba poslancov bola taká, že tam bol zastúpený komplet Národný front, to znamená, že okrem piatich politických strán tam boli aj poslanci za záujmové združenia, odbory a cirkvi. Takže komplet spektrum spoločnosti, pričom najvyššim orgánom v štáte bol práve Národný front. Z toho vyplýva, že ľudia mali kompetenciu ovplyvňovať svoje životy prostredníctvom svojich poslancov, avšak spaním na schôdzach a často aj neúčasťou na nich sa sami dobrovoľne vzdávali svojej kompetencie. Socializmus a socialistická demokracia bolo dobré riešenie, len ľudia boli leniví to pochopiť a správne uchopiť. Neboli na dostatočnej mravnej úrovni, čo niesú ani dnes a to, čo prežívame je len dôsledok tej nízkej mravnosti, lenivosti a ľahostajnisti. Kiež by sa mohol opakovať rok 1948 pri poučení sa z chýb, ktoré sa udiali pre nízku úroveň mravnosti niektorých vtedajších riadiacich pracovníkov (represálie začiatkom 50. rokov), pretože systém bol správny a doteraz ľudstvo nevymyslelo lepší. ČSR bolo po celý čas až do roku 1989 pod trvalými sankciami západu a cez to všetko náš štát dokázal to, čo sa žiadnej krajine na svete nepodarilo a to vo väčšine oblastí celkového života. Takže načo vymýšľať teplú vodu. Tá je vymyslená. Treba popracovať nad vlastnou vnútornou mravnosťou a morálkou a tak sa vrátiť späť k tomu, čo tu bolo dobré a životaschopné a už nikdy si to nedať vziať za chrobačné jabĺčko zabalené v ligotavom pozlátku.

   Liked by 6 people

   • Zlyhali ľudia? Možno sa len s nimi nepracovalo a stačí lepší manažment – spanie na schôdzi – zverejnenie obsahu schôdze na mieste viditeľnom pre všetkých, zverejniť zápis schôdze, keď nebude tlak na mravnosť, nebude ani zodpovednosť. čím väčšie nároky na človeka, tým väčšia úcta k nemu.
    správna práca s ľuďmi v tom najlepšom zmysle

    Liked by 4 people

 3. Trocha, a možno ani nie, mimo témy tohto článku: predvčerom, včera a dnes som si pozrel Matrix – všetky tri diely. Pozrel a vnímal už inak – prizmou vývoja ľudskej spoločnosti od doby ich zverejnenia.
  Diel tri s názvom Revolúcia žijeme práve teraz. No, je to revolúcia predovšetkým v myslení.
  Pozrite si ich aj vy, aj keď ste ich svojho času videli.
  Čo myslíte, kto je, resp, koho a čo prezentuje agent Smith?
  A čo zaznelo nakoniec? Každý, kto sa rozhodne odpojiť od systému, bude slobodný.
  Som zvedavý, akú ponuku, predstavu budúcnosti prinesie “vedma” v štvrtej časti. Aj keď v podstate už to viem…

  Liked by 4 people

  • ale ako sa da odpojit od systemu ked je vsade okolo nas? 🙂

   ale vazne, ako? jedini odpojeni ludia su snad len bezdomovci a domorode kmene niekde v amazonii a sibiri. My ostatni si mozeme namyslat co len chceme, ale sme sucastou civilizacie a nieje z nej uniku.

   Liked by 1 person

  • Popolvár, moment keď zistíš, že sám realitu tvoríš už nie si viac chytrý, už si múdry…..Matrix je len trenažér, neni nič čo duch nedokáže, vedomie silné jak tomahawk, vtedy keď myseľ mu pomáha….Život neni boj, život je hra, prečo asi hraj obsahuje slovo raj, fakt nemusíme trpieť aj keď Ťa naučili ,že hej vyber si svoju preferenciu a len stlač play, máme tu len robiť iba najlepšie čo vieme a môžeme kľudne pochybovať o tom o čom chceme, všetko čo sa deje znamená len to, čo ja poviem, že znamená, som pán svojho sveta , stojím obrom na ramenách, učím sa od najlepších ako správne pracovať, ale hrať sa učím od najmenších, od naších detí malých ešte napojených stále prirodzených, neprestávajúcich byť prítomnými ani na okamih, drahokamy vidia v kameňoch, no pre dospelých sú drahokamy len kamene-hodnoty zvrátené, záleží iba na cene a to je šialené, tak veľa myslíme a málo cítime a to neni hrateľné…. Zlatá stredná cesta, to je tá cesta, cesta čo nemá cieľ,cieľ je tá cesta……Takže, prepáč ale je to naopak treba preniknúť do vnútra Matrixu a pretvoriť ho na svoj obraz.

   Páči sa mi

   • @Valsodar

    Bingo!!!!!!
    Neo sa nakoniec nechal nahrat do matrixu a akobyho poupravil. Je fajn si to opat zopakovat, celkom dobre je aj LUCY od Luca Besona, ten tiez co to naznacuje, Atlas mrakov tiez nieco naznacuje a Travnikar na tu dobu bola celkom slusna ukazka pohladu na kvantovu buducnost.

    Vsetko je v nasej mysli ak mame spravny navod, sebadisciplinu, patricnu kvalitu tak sa zacnu diat “veci”. A tieto navody su uz vsade naokolo ako naznacil Valsodar. Ale mam pocit, ze Popolvar to napisal tiez v tomto duchu.

    A opat je to uz len na kazdom z nas momentalne, nikoho k tomu nutit nemozeme, a ani to za nikoho spravit, je tu uz naozaj kopec kvalitneho info. Takze to treba nacitat, napozerat, pekne to v hlavickach skomtemplovat a zacat zit, lebo ked viem, tak viem……a realita to zacne odzrkadlovat.

    Liked by 1 person

    • Ako LUCY? To nemyslíš vážne.
     Minimálna nápoveda že pre koho ten film programuje budúcnosť je, že tam hral Morgan Freeman a aj Scarlett Johansson sa podľa mňa k ním ráta. U Morgana je to istota.

     Veď sa pozri na ten film z pohľadu definície kto je to človek a reálnej morálky.

     Páči sa mi

     • @Dusan
      Ako si spravne naznacil a ja som zabudol dodat, Freeman ma v hlave Marsmelowe (gumove americke cukriky + dolare, mozno) a dalsi zucastneni neviem posudit a ani ma akosi to netrapi, to je ich osobna vec. Snazil som sa poukazat nie na akterov, ale na myslienky prezentovane. Kolko % vedomia pouzivame a kolko este ani nevieme, co mame v hlave, ake moznosti.
      Neni dolezity obal ale obsah , v tom zmysle Lucy, Aj tu sa pouzivaju marionety na urcite ukony a tie toho v hlavach tiez moc nemaju, ale hru hraju az nadpriemerne…s davkou cierneho humoru by som povedal, ze je to temer na oskara. Keby to nebolo na urovni tragedie……..je to o informaciach a poznani. Im je jedno co hraju, ak im za to zaplatia, dolezita je odprezentovana info, ktoru som ja tam postrehol a bola pre mna zaujimava. samozrejme pre nieho to moze byt inak.
      Karol Duchon mal bozsky hlas, kvalitnejsi ako Karol Gott, ale troska to nezvladal v zivote, za co zaplatil svoju dan, ale ja si preto neprestanem vychutnavat pesnicku “V dolinach”. Mozart udajne chlastal jak duha a prestanem si ho vychutnavat.
      Ja budem skladat ucty sam za seba v den odchodu a za svoje moralne pociny. A oni budu zas za svoje……

      Liked by 1 person

 4. Nejak sa to tu vsetko komplikuje.
  Je tu vela mudrych ludi, no nebadat nejake prakticke riesenia. a v podstate len ocakavania ako sa vyvinie situacia a podla toho mudrovat.
  Vhodne by bolo
  1 zadefinovat problem /kazdy vie/, no ujasnit si uholny kamen, bo info je rozne
  2 varianty vyvoja problemu
  3 riesenia na kazdu variantu
  4 kazdu variantu riesenia vediet v zjednodusenej forme odovzdat nasluchajucej populacii
  5 uplatnit riesenia v reale

  V preklade, konsolidovat vedomu mensinu za ucelom prezitia….

  Liked by 1 person

  • @Free6370
   Znie to dobre na papieri, lenže jediná vec na ktorom môžeme dohodnúť sú: koncept a celoslovenské línie riešenia lebo na Slovensku sú dosť značné kultúrne rozdiely (geografia a dejiny nepustia-pozri sa na miestne ľudové recepty).
   To znamená, že riešenia sa budú líšiť na úrovni okresov alebo dedín a preto tvoj návrh je to, čo máme dnes t.j. “bude to, čo Bratislava povie” v bledomodrom.

   Dodávam, keď poviem, že všetky systémy ovládania a riadenia padnú, tak myslím tým NAOZAJ všetko.
   Však pozri sa na to:
   -politický systém strán je v totálnom rozklade;
   -médiá žijú zo zbytkov svojej dôveryhodnosti viď reakcia na vyčíňanie vlády;
   -cirkvi, obzvlášť tie kresťanské resp. organizované vierovyznania zažívajú krízu;
   -finančný systém resp. dolárovo-dlhová pyramída sa sype pod vlastnou váhou (posledné správy z Číny a USA);
   -Čína a Irán majú neriešiteľné vnútorné problémy s tým, že v Číne to bude obzvlášť “zaujímavé” po tom, čo sa pretrhne Priehrada Troch roklín.

   Liked by 4 people

   • Dovolil by som si este doplnit :
    -lekari tiez stratia doveryhodnost po celej tejto akcii
    -ucitelia ktori slepo vykonavali nariadenia, aj ked je otazne kolko z nich to vlastne prezije, to iste aj lekari, samozrejme cest vynimkam.

    A teraz uvaha: co ked Vam da niekto navod na to, ze ak hore uvedenu zotpovednost naozaj clovek prevezme sam za seba, ale vplnej miere, za svoje myslienky, konanie, zdravie. Budete si vediet sami pomoct s vlastnymi zivotnymi situaciami, zdravim a dokonca samo vylieceniu sa a nie len cakat, ze nech to za mna nejaka pilulka vyriesi – Modra, ktoru mi predpise niekto.
    Alebo si vezmete Cervenu pilulku a plne preberiete kontrolu nad svojim zivotom, lebo pochopite, ak budete mat snahu. Poznanie a pravda Vas dovedie do bodu, ze uz dnes to vsetko dianie naokolo mozete zacat vnimat v uplne inych ramcoch hodnotenia a chapania.

    Aj Verneho povazovali za fantastu a X dalsich……..

    Riesenia budu stat na kazdom z Nas, v pritomnej realite a na to neni presny navod……Jediny navod je mat vedomosti, poznanie, skusenosti mudrejsich ale aj nase, samozrejme v inej kvalite ako doteraz zite, a tie budeme uplatnovat v danych situaciach…….samotna Cesta vedie k cielu, nie ciel ako taky.

    Liked by 5 people

 5. Otazka:
  Ori co poviete na toto video?
  https://t.me/nezaockovan/794
  Chlapik tam hovori o svojich “vnemoch” (bez dokazov),ze su dve varianty vyvoja: slnecny impulz a (umely) magneticky impulz. Pricom pri tej druhej variante by nastal vypadok komunikacnych prostriedkov a predpoveda kruty utok voci obcanom. Nezda sa mi to realne lebo na to treba zneuzit vela ludi,ale nejak podla krokov Nada a udalosti ktore sa opisovali na fore mi pride ze minimalne o pripravu sa pokusili.

  Páči sa mi

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Google photo

Na komentovanie používate váš Google účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s