Berlínska operácia 2022

V čase Veľkej vlasteneckej vojny sa Červená armáda dostala až do Berlína a nad Reichstagom vztýčila znamenie víťazstva. Túto operáciu nazvali jednoducho Berlínskou operáciou.

V noci z 26.9 na 27.9 2022 sa udiala iná operácia, ktorá sa ale dá nazvať Berlínska operácia 2022. Najskôr som premýšľal ctený čitateľ, že vám urobím hlbšiu analýzu toho, čo sa stalo. Dole o tom dám pár linkov. No v podstate som sa rozhodol urobiť to inak. Pár bodov dohromady dám a požiadam cteného čitateľa, nech si svoje závery urobí sám.

1. Veľkými výbuchmi bolo poškodené potrubie vedúce z územia RF na územie NSR.

2. Z potrubia sa stratil prevádzkový tlak veľkého objemu, teda škoda na potrubiach musí byť značná. A už sa ozval Radek Sikorski, terajši člen európskeho parlamentu a bývalý minister zahraničnych vecí Poľska napíše s fotkou úniku plynu vetu: Ďakujeme SŠA (spojené štáty americké)

3. A ktože nám to robil údržbárske a opravárenské práce a hneď po sabotáži zodvihol kotvy? Áno, hrdinské námornictvo SŠA. Nie nerobím si z Vás srandu.

4. Už aj agentúra Bloomberg píše o sabotáži, len neoznačuje vinníka.

5. Pamätáte si na SIDS, teda Sudden infant death syndrome? Teda po slovensky Syndróm náhleho úmrtia dieťaťa? V roku 2022 ku nemu najskôr pridali SADS Sudden adult death syndrome. Teda po slovensky Syndróm náhleho úmrtia dospelého? Príčiny neznáme, ale naozaj je vylúčené, aby to bola vakcína. Jox prida další Sudden gaspipe death syndrome. Teda po slovensky Syndróm náhleho úmrtia plynovodu. A tie tri americké fregaty, či krížniky, či čo to tam plávalo s tým nemá nič, ale naozaj NIČ spoločné

No a máme tu prípad pre urológa, rúra v prdeli. A kto z toho bude profitovať?

1. Je potrebné sledovať v ďalších týždňoch výmenny kurz dolára voči libre a euru a jeho vykyvy v prospech dolára.

2. Je potrebné sledovať rozhodnutia veľkých korporácií o presune výroby, či dodavateľskej siete mimo Európu, primarne do SŠA

3. Je potrebné sledovať vývoj vzťahov hlavne medzi NSR (Nemeckom) a SŠA, Veľkou Britániou, Kanadou a na druhej strane medzi NSR a Ruskou Federáciou

4. Je potrebné sledovať, hlavne nemeckých a poľských politikov a ich vzájomne vyjadrovania sa ku téme energetickej krízy a nasledná zmena doterajšieho konfrontačného tónu, smerom ku problému na ukrajine

5. Je potrebné si všímať reakcie obyvateľstva hlavne západnej Európy na internete a začiatok masových demonštrácií, ako dúfam, nekrvavých.

Môj súkromny názor, Euro pôjde mierne do kýbla, Nemecko sa rozháda s SŠA, GB a začne dupať po Poliakoch, aby sa znova otvoril Jamal. Skončí podpora zbraní pre zelenského, v Nemecku sa po sade masívnych protestov vymeni vláda a tá začne proces vykopávania vojakov SŠA a UK z NSR.

No hlavne bude zaujímavé pozerať na jeden malý indikátor toho, nakoľko sa zlepšia vzťahy medzi Ruskou federáciou a NSR. Lebo tento teroristický čin, zo strany SŠA, čo tvrdím bez priamych dôkazov, ale vlastne ani nie. Veď to povedal senilný stryko Džou vo videu dole, tento teroristický čin alebo nechá ruské vedenie obstavať to torpédoborcami a nejakou tou ponorkou a nasledne opraviť loďami na pokládku potrubia, alebo si ruské vedenie počká a nechá to bez opráv, pokiaľ nemecko neurobí horeuvedené kroky…. Rusom zima nebude, europanom áno. A zima, ktorú takto naplánoval strýčko Džou a čvarga, môže byť veľmi krvavá.

Takže dnes, môže humanitárnou pomocou a jej pripravou vlastne Ruská federácia dobiť Berlín a tým zavŕšiť Berlínsku operáciu, bez jediného výstrelu.

A ako zatiaľ na domácej fronte? Jox vždy hovoril, že tabak je škodlivý.

A tiez by som rád poďakoval jednému ministrovi, z ktorého dvojtýždňového pôsobenia vyberám zákon, ktorý zjednotil parlament. A aky je to zákon? Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov

https://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=zakony/cpt&ZakZborID=13&CisObdobia=8&ID=1198

Do nohy všetci ZA… A prečo? Prečitajte si dôvodovú správu a porovnajte základne premisy Joxovych článkov o energetike. Dokonca ministerstvo hovorí aj o primeranej náhrade v ramci pokrytia nákladov vyrobcom, takze ŽIADNE hradenie 1200x vyššieho zisku atď…

https://www.nrsr.sk/web/Dynamic/DocumentPreview.aspx?DocID=517677

Samotný návrh zákona:

https://www.nrsr.sk/web/Dynamic/DocumentPreview.aspx?DocID=517676

A teraz pár výňatkov:

12) Stavom núdze v elektroenergetike je aj stav, kedy cena veľkoobchodných energetických produktov na veľkoobchodných trhoch s energiou43d) dosahuje nielen krátkodobo úroveň, ktorá môže viesť k cenovej nedostupnosti elektriny pre odberateľov na vymedzenom území a ktorá môže spôsobiť ohrozenie bezpečnosti štátu, zdravia alebo života veľkej skupiny odberateľov elektriny alebo hrozbu značných hospodárskych škôd u koncových odberateľov elektriny na vymedzenom území.

(13) Stav núdze v elektroenergetike z dôvodov podľa odseku 12 na vymedzenom území vyhlasuje a odvoláva vláda na návrh ministerstva. Vyhlásenie stavu núdze z dôvodov podľa odseku 12 sa oznamuje v Zbierke zákonov Slovenskej republiky a vyhlasuje vo verejnoprávnych hromadných oznamovacích prostriedkoch.

(14) V stave núdze v elektroenergetike vyhlásenom z dôvodov podľa odseku 12 ministerstvo všeobecne záväzným právnym predpisom na základe rozhodnutia vlády v nevyhnutnom rozsahu a na nevyhnutnú dobu nariaďuje účastníkom trhu s elektrinou na vymedzenom území opatrenia, ktorými sú

a) obmedzenie transakcií vrátane obmedzenia už pridelenej medzioblastnej kapacity alebo obmedzenie poskytovania medzioblastnej kapacity na účely prideľovania kapacity podľa osobitného predpisu,43e) okrem transakcií a pridelenej medzioblastnej kapacity na prepravu elektriny z a do prepojených sústav členských štátov alebo tretích štátov cez vymedzené územie bez spotreby na vymedzenom území,

b) využitie výrobnej kapacity zariadení výrobcu elektriny na vymedzenom území s dodávkou elektriny do sústavy 500 MWh a viac za rok na účely dodávky elektriny určeným skupinám koncových odberateľov elektriny na vymedzenom území za určenú cenu alebo na účely dodávky elektriny dodávateľovi elektriny určenému ministerstvom, ktorý zabezpečí dodávku elektriny určeným skupinám koncových odberateľov elektriny na vymedzenom území za určenú cenu,

c) určenie dodávateľa elektriny, ktorému sa uloží povinnosť zabezpečiť dodávku elektriny podľa písmena b) určeným skupinám koncových odberateľov elektriny na vymedzenom území za určenú cenu; ministerstvo môže určiť jedného alebo viacerých dodávateľov elektriny, ktorých poverí dodávkou elektriny podľa písmena b) určeným skupinám koncových odberateľov elektriny na vymedzenom území za určenú cenu,

d) obmedzenie spotreby energie alebo iné opatrenie zabezpečujúce úsporu energie u koncových odberateľov elektriny okrem odberateľov elektriny v domácnosti,

e) povinnosť zúčastniť sa verejného obstarávania na dodávku elektriny, predložiť ponuku a ako úspešný uchádzač uzavrieť zmluvu alebo rámcovú dohodu na dodávku elektriny za určenú cenu, alebo povinnosť predložiť ponuku alebo prijať návrh zmluvy a uzavrieť zmluvu na dodávku elektriny za určenú cenu, ak verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ uzatvára zmluvu inak než postupom podľa predpisov o verejnom obstarávaní.

Pre toto by som, SMER, Hlas, Republika, OLANO, Sme rodina, Národná koalicia aj všetci ostatní urobil další protest. No protest NA PODPORU horeuvedeného zákona národom… Ak totiž nenájde minister na toto podporu aj v radoch EU, bude sa to Vláde SR nariaďovať ťažko, pokiaľ nebude za ňou kopec ľudí

Buďte zdraví a blaho želám,

Jox

69 thoughts on “Berlínska operácia 2022

 1. NS1 a NS2 je jednoznačne diverzia, najbližie hodiny odkryjú karty. Nie je to útok na Gliwice, tomu neuverí nikto. Ako píše London v poviedke Láska k životu, vlky sú čoraz sebavedomejšie a sťahujú každovečernú obruč okolo tábora. Už sa nesnažia ani schovávať.

  Liked by 1 person

   • Rusi isté už vedia kto urobil túto sabotáž…odplata bude krutá a nehumanna… Nemci tiež urobia kroky na záchranu Nemecka…a možno sa im podarí oslobodiť z pod jarma… jeseň bude veľmi horúca a nastane kucapaca.🌞

    Liked by 3 people

    • Kto urobil sabotáž vedia všetci. Teraz len čo s tým resp. ako z toho vycúvať. Alebo že by to bol ten finálny výstrel z Aurory k tomu aby Európa konečne začala budovať svoju samostatnosť? To by aj mohlo byť. Chochlostan samozrejme už incident “vyšetril” a veci sú jasné, ale to nikto neberie vážne. Všetci vedia že to je tam proste spolok pacientov psychiatrie bez šance na čo i len zlepšenie stavu. Reálny život aj diplomacia tento cirkus bláznov obchádza míľovým oblúkom všade kde to ide.

     Liked by 2 people

 2. Podla minulotýždňového Fulforda sa Chm chce dohodnúť na kapitulacii,ale Rusi požadujú aj pád Fedu a nový(spravodlivejší) finančný systém. A ako vieme, blíži sa koniec septembra, kedy sa stiahne kolaterál úverov ( čiže cash) do Vatikánu. A to jepodobné ako hromadný run na všetky banky sveta. DSC prihára. Takže bilióny zo špekulácii v Lipsku budú odrazu bezcennými papierikmi. Je to podobná melodráma ako Potkan Kráľ na konci, akurát osloboditelia sa zmenia.
  Fulford:”Zdá se, že i další vrcholní představitelé ChM přiznávají porážku. Generální ředitel společnosti BlackRock Larry Fink prohlásil, že ruská invaze na Ukrajinu „ukončila globalizaci, kterou jsme zažívali v posledních třech desetiletích“.

  Liked by 2 people

 3. Takže Nemci sú v prdeli a Poliaci za vodou a všetko sa to stane skoro súčasne. Taká malá náhodička. Pritom Poľsko sa muselo pri križovaní Nord Stream II dohodnúť s Ruskom…
  https://www.ta3.com/clanok/246924/posko-sprevadzkovalo-plynovod-baltic-pipe-bude-dodavat-plyn-z-norska
  P.S. A my rozhadzujeme 1,5 miliardy naľavo a napravo. Pritom sa dá niečo z týchto peňazí spraviť pre bezpečnosť štátu (pozri náklady na Baltic Pipeline), a nie iba nasierať Rusko schvaľovaním pripojenia neutrálneho Fínska a Švédska k NATO !!!!

  Liked by 1 person

  • Kua vie mi niekto povedať čo to zas ten Smer vyviedol? K čomu bolo toto dobré? Ja sa z nich po …. Vždy keď už to vyzerá že OK, tak spravia nejakú pitominu. Pozeral som Fica kde vysvetľoval postoj Smeru k rozšíreniu NATO. Akože snažila sa veľmi ale … pre mňa ťažký prúser. Navyše zbytočný lebo nie sú ani vo vláde. Týmto nasrali polovicu potenciálnych pronárodných voličov. Ibaže by ich nechceli …

   Liked by 2 people

   • Žeby odpoveďou bolo: Ak nemôžeš proces ovládnuť, pridaj sa a potlač ho do absurdna. Môže to byť aj táto alternatíva, momentálne nový členovia spolku NATO ho ešte viac vdestabiluzujú ako ho posilnia. Zvýši to nároky na vnútornú infraštruktúru , materiálne zabezpečenie a ďalšie zložky logistiky.

    Liked by 3 people

    • Bez ohľadu na motiváciu SMERu, tento krok je pre jeho potencionálnych voličov niečo ako vedro ľadovej vody rovno do tváre.
     Na rozdiel od novej Talianskej vlády , ktorá hneď po zvolení otočila a vyjadrila podporu Zelenskému, títo ani nečakajú do volieb. Už tu podporia vstup neutrálnych krajín do vojenského paktu, hoci vedia, že to povedie k vyhroteniu situácie na Ruských hraniciach.
     Toľko sa tu píše o mravnom ponaučení SMERu z minulosti a potom toto.
     Ak sa ľudia na Slovensku nezobudia a budú len chodiť voliť, tak sa nič nezmení. Zatiaľ sa vždy potvrdilo, že pred voľbami nadšené pronárodné reči a po voľbách ešte horšie ako minule. A ľudia nemajú legálnu moc ako to zastaviť. Nie je možné odvolať konkrétneho poslanca, ak nerobí to, čo sľuboval. Nie je možné ľuďmi legálne zosadiť vládnu moc, ak táto koná proti ľudu.
     Kľudne to nazvite skratkovité a blbé riešenie, ale kým nebudú vlastizradcovia visieť, kým nebude existovať hmotná zodpovednosť vládnych predstaviteľov, tak sa nič nezmení. A to si píšte, že takéto niečo si sami na seba neuzákonia.

     Páči sa mi

     • Asi sa bavíme o iných krajinách. Fínsko a Švédsko už sú v podstate v NATO. Zatiaľ De iure nie no De facto áno. Ja to strane Smer vôbec nevyčítam. Práve naopak. Veď aj Jožo Ráž spieva tak oblečte si dresy aby bolo jasné kto za koho kope. Čo si nespomínaš na tie obvinenia zo strany Švédska voči Rusku? Obvinili Rusko že za pomoci miniponorky vykonávajú špionáž základne NATO vo Švédsku. Vznikla z toho aj zaujímavá situácia keď švédske námorníctvo vytiahli z dna údajnú špionážnu ponorku. Ukázalo sa že ide o ponorky ktorá sa tam potopila počas prvej svetovej vojny. Vstupom Fínska a Švédska do NATO sa to iba stane oficiálnym.

      Liked by 2 people

      • Chápem, no pokiaľ sa stále hráme akože na fungujúce právo, tak pokiaľ nie je daná krajina De iure neutrálna, tak môže byť neskôr vyvodená zodpovednosť za jej kroky proti neutralite. Ak to takýmto malým podpisom potvrdia, tak je to už aj De iure. Načo?
       Ako Jox napísal niečo za niečo… Vari zákon, ktorý predložil minister hospodárstva pochádza od SMERu? Vari niekto zakazoval SMERu hlasovať za tento zákon kým neodobria vstup severanov do NATO?
       No nič chlapi. Tieto politické panské huncútstva nie sú pochopiteľné pre moje Ja.
       Nie som na 100% presvedčený, že po zvolení SMERu sa nestane to čo v Taliansku.
       Fuj, dva zápory v jednej vete… 🙂

       Páči sa mi

       • netreba sa ospravedlnovat, to je v poriadku, len treba pozerat na veci v kontexte mozaiky. lebo zazrak sa stal. Hysterka, ktora si mysli, ze vrieskaním vyriesi vsetko dostala po papuli od tenistky a nasledne obe zahlasuju rovnako… ehm, to nie je s kostolnym poriadkom, tu sa deju zakulisne dohody, inak ich priemysel urobí.

        Liked by 1 person

      • ja by som k tomu pridala taku dost podstatnu drobnost, kvoli ktorej ja cele to hlasovanie vidim ako burku v pohari vody
       – defacto su Svedsko aj Finsko v NATO cez uzku spolupracu, to nezmenime, aj keby sme vsetci neviemako hlasovali, tuto realitu nezmenime
       – ale de iure tam mozno nebudu nikdy, alebo najskor tak o 8 rokov, lebo podla svedskej ustavy musia vstup do vojenskej aliancie (co je v rozpore so statusom statnej neutrality) schvalit dve rozne vlady a nasledne schvalit aj dva obsadenim rozne parlamenty… sucasne s touto informaciou sa niekde Fini vyjadrili, ze bez Svedska ani oni sami vstupovat nebudu
       uz je to cca tyzden, ked som to citala, takze link nemam k dispozicii

       Liked by 1 person

     • A Smer už to na sociálnych sieťach aj dobre patrične schytáva. Holt, čo chceli, to dostanú. Iné sa na to povedať nedá. Napadá ma že cieľom asi bolo posilniť Republiku na úkor Smeru v rámci celoeurópskeho trendu. Len KTO im to našepkal. OK, nechám toho … Ospravedlňujem sa Joxovi že mu to tu zasieram takouto témou, nebol to cieľ, len reakcia na nadhodenú tému ktorá je aktuálna. Bežný občan volič musí mať teda v hlave dobrú guláš.

      Liked by 2 people

     • Fantomas, uprimne Vam radim, ist sa schladit a to plati aj pre ostatnych. Pre triesku v oku nevidíte les, však?
      Kedy naposledy sa vyskytli dva zákony, jeden, onktorom hovorí moj clanok, ktoey ste asi necitali chlalani a druhy ten, o ktorom hovorite, aby VSETCI hlasovali za?

      Stale nezvoni nic pri dverach, ze sa stala dohoda niečo za niečo?

      Liked by 2 people

   • Som presvedčený že toto bol FAIL zo strany Smeru a zase si veci iba skomplikovali a voliča domýlili. Nič ich nenútilo to robiť, prešlo by to aj tak. Takže chceli, to je jediné vysvetlenie. Že to spôsobí ďalšie napätie ich asi netrápi a že už terajšia zostava NATO je defacto príčinou vojny na Ukrajine tiež nedomysleli? Sľub daný Gorbačovovi ideme ďalej porušovať? Signál Rusku je z toho aký? Nasrali ma. Blaha takticky pre istotiu nebol ani v parlamente. Tí, ktorí začali uvažovať a Smeru “odpustili”, toto neprekusnú. A tých je dosť. O Kotlebách nie je reč tí sú stratení dávno … Teda čo za signál bol toto a komu bol určený netuším. Ale jedno viem isto – z hlasov im to ubralo.

    Liked by 1 person

  • To Poliaci sú v prdeli, len o tom ešte nevedia. Nedal by som ruku do ohňa za to, že diverziu na Nord stream I a II nespravilo Poľsko pod záštitou USA.
   Poliaci tvrdo vliezli do rovnakej matrice a robia tie isté kroky, ktoré viedli k poslednému deleniu Poľska medzi Sovietskym zväzom a Nemeckom. Ak si prečítate Starikovu knihu”Kto prinútil Hitlera napadnúť Stalina” tak vývoj vzťahov medzi Poľskom a Nemeckom a kroky Poliakov sú vtedy a dnes pomaly ako cez kopirák. Poľsko týmto krokom otvorilo na svojej hranici druhý front – s Nemeckom. A na východnom si už v podobe Volynska, Haliče atď. odhryzlo taký kus, že ho to zadrhne.

   Liked by 8 people

 4. Zdravia ti Jox13.
  Možno je to ďalší dielik do mozaiky. Na západnej Ukrajine sa vraj objavili referendove lístky o pripojení sa k Poľsku. Konkrétne sa má jednať o regióny Ľvov, Volyň, Ternopoľsku a Ivan-Frankovskí región. Škoda že sa sem nedajú dať fotky. Dal by som sem obrázky hárkov na referendum.
  S pozdravom Peter.

  Liked by 2 people

 5. Udrú na svojho nepriateľa tak, že si odtrhnú šnúrky, za ktoré by ho mohli nenápadne poťahovať. To je prosím pekne miera gramotnosti vedúcich kádrov na západe. Ako Papuánci s ich slamenými lietadlami. Katastrofa pre samých seba aj zvyšok sveta, veľmi nebezpečná banda. Napríklad aj Trump bol a ešte je na nich využívaný ako červené plátno na býka, aby nenarobili priveľa škody, teda aby pri tom škodení boli aspoň spomalení. Škody však sú a starý systém sa vďaka tomu rúca. To je šanca pre ľudstvo, pre zrod Človečenstva na celom svete.

  Liked by 2 people

 6. Typujme že americká štátna elita má plán.:
  Poliaci budú vydierať nemcov cez reparacie a plynovod družba. “Budeme mať nemcou pod palcom cez poliakov.”

  Tá opičia pracka na vyšších prioritách bude ale ohromná.

  plán GP?:
  Zariadim aby SŠA a Europa (v čele s Nemeckom) sa nahnevali na seba. (rozvod nebude ale z dlhodobého hľadiska to oslabý zdrojovú stabilitu už tak rozkymácaného policajta.

  Celé to bolo ako pokračovanie reakcie na ruskú denacifikáciu ukrainy.

  Páči sa mi

 7. Významné je, že lode SŠA sa v blízkosti miesta úniku plynu vyskytovali v inkriminovanom čase tak nepokryte.
  Je to zúfalý krok, ktorý zároveň štartuje proces vykopnutia vojsk SŠA z Európy, minimálne z Nemecka. Očakával by som ešte nejakú udalosť, aby sa aj Taliansko (a ďalší, ktorí od čias II. sv. hostia vojská SŠA a GB naštvali tiež…

  Liked by 2 people

  • Nie je to zúfalý krok… takto jednoducho SŠA funguje… blackmail (vydieranie)… Tu by bolo treba aplikovať to ich “s teroristami sa nevyjednáva”… to ich pokrytectvo a cynizmus nemá hraníc.
   Horšie je, že zámerne na seba smerujú hnev sveta, lebo negatívna energia ich posilňuje.

   Páči sa mi

   • To netvrdí fórum, ale pár jednotlivců (aktuálně možná už jenom 1), kterým je na tom fóru ponechán prostor.
    Do (perma)banu se nikomu moc nechce: tady, ani tam. Však jak dlouho trvalo, než ho tady dostali “Jarojr” a “Jožko Fazuľka”?
    A teď budu parafrázovat: “To, čo sa deje, deje sa dobre.”.

    Vstupujte do kterýchkoliv stran.

    (Mimochodem: z tamtoho fóra neodešlo jenom hodně mých “referenčních osob”, ale mimo jiných i nějaké další “divné osoby” [ale ne všechny], které z mně nepochopitelných důvodů kromě mě nikdy nikomu nevadily. Škoda, že nemohu nahlédnout do telegramové skupiny Zlom221 a zjistit, kolik “divných osob” se tam přesunulo z tamtoho fóra. Ale že tam jsou, tak na to bych klidně vsadil svoje počítadlo. Ale třeba si jednou telegram pořídím a dostanu do skupiny přístup…)

    Páči sa mi

    • admini fóra dostali odo mna článok, ked som videl, že to nechávajú isť do absurda. Reakciou bolo, práve od adminov, to och spoločne vyjadrenie, ktoré bolo také, akonkeď vezmú detičky kyblik a začnú sa ním trieskať po hlave na pieskovisku v spore o lopatku.
     A tu je prave problém, ak má ktokoľvek vzanú na seba zodpovednosť vytvoriť vektor cieľa v suvislosti so šírenim koncepcie, má na sebe hodný kus zodpovednosti. A deklarovanie “liberalizmu” na fóre, inak nazývaneho aj všedovoľovanie, je jav, ktorý má v teoretickej časti KSB svoje pomenovanie.

     Tuna zmienené existencie sú podľa môjho názoru z trolej farmy. Občas sa vracajú, teraz je v koši reakcia jedného z nich. už je to len bohapusté prskanie a nadávky.
     Další sa snažia meniť štýl, ip adresy, emaily, no dušu, Dušu zmenit nemôžu a po čase sa na nich príde.

     No snažíme sa, aspon analytikou ukázať nielen to, že ľudia môžu fungovať dlhodobo v polytandemovom režime a môcť predikovať, no aj to, odkiaľ, toť slávny koniec kazdého Oriho článku, teda z tych hrubych kníh.

     A ktovie, KSB a DVTR su moduly, no ako každý programovací jazyk sa vyvíjajú, možno a ozaj, prečo nie, niektorí s našich čítačov v obecenstve, či čitačov prispievateľov, bide pokračovať v rozširovaní vedomostí v hrubych knihach a bude písať ďalšie hrubé knihy. O tom je evolúcia….

     Páči sa mi

     • Jox13 nechcem byť za žalobabu,ale práve som na Odysee počúvala Ivetku Richtaříkovú a pod jej audio príspevkom bolo napísané toto…

      @rybajaroslav
      Jox sa sám rád počúva. Jeho dramatizovanie udalostí môže žrať iba dementná ovečka, ktorej vyhovuje strašenie a dlhé dramatické články z ktorých je pravda iba to, že sú gramaticky a štylisticky ošetrené. To čo sa udialo pod hladinou mora, je práca globalistov, nie štátnej elity USA. Ako som už dávnejšie písal, je to zrada z vnútorných radou zločincov a výbuchy sa budú časom využívať na označovanie dnešných zločincov, tými novými dnešnými “záchrancami”. Ovečky potom opäť zaspia na 100 rokov a Globalisti budú profitovať ďalej.

      Nie je to náhodou pánko,ktorému dal Oracle ban ? Dosť nešťastný človiečik mi to príde. Pravdepodobne má problém sám so sebou.

      Páči sa mi

      • ano, je to ten jedinec. cez tento blog sa snažil si zabezpečiť auditórium a jeho predpovede boli, ako citanie z cajovych listkov. Co sa babe chcelo, to sa jej prisnilo. Dnes mame zlatu burzu v moskve, zbankrotovala bank of england a to este tesne pred banom tvrdil, ze dolár bude najsilnejšou menou a na jesen sa nič neudeje. V podstate vyhlasenie nezavislosti Ruska, pripojenie 4 castí, 2 ukrajiny a 2 republik k rusku, pad britskej libry a prepad dolaru voči rubľu o dalšiu malu míľu, je to jeho nič sa neudeje.

       a keďže stále mal len reci viem a nepoviem, holt dostal sancu a keďže len rypal, dostal ban.

       Pravidelne vidim v zmazanom soame od neho nenavistné komentáre na oracla a na mňa.. je to vsetko jeho voľba, lebo energia nikde nemizne…

       Liked by 1 person

       • Akoze nic v zlom ale minule som si spomenul na tie jeho predpovede, ze dolar padne posledny. A vidime , co robi libra a euro, Ja nikoho neobhajujem, ale ani nezatracujem, A neviem , ci nehovoril aj o pade zlata( rovnako ako zmazany deltoid na Pravde). Neveril som tomu, ale predpovede na zlato pod 1700 eur sa vyplnili.Snazim sa vytvarat si mozaiku. Fulforda neberiem na 100% ale aj kopec jeho predpovedi je pravdivych. Treba citat medzi riadkami. Pravdu na 100% nema nikto, iba boh, to je vo filozofii zname uz davno( o objektivnej pravde)

        Páči sa mi

        • naozaj? Tak toto zasa nekupi od vas asi nikto. Ze dolar padne ako posledny, nuž dolár bol pouzivany ako rezervna mena a a jelita uz neurobia ani ten kolaps, je to riadena demontaz, ktorej korunu nasadil vcera VV Putin.
         A asi mate naozaj slabu mozaiku, ked nevidite, koho drzia za gule americania, aby si imigraciou a sankciami likvidoval vlastne ekonomiky…Alebo ste slepy? Ak ano mozno vam otvori oci vcerajsi prihovor VVP a doplni vam mozaiku, kde to chrstol do tvare politikom kolektivneho zapadu natvrdo.
         Zrada, nie sluzenie cudzim zaujmom.
         a o tom verklikujeme s oraclom uz viac, ako rok.
         co sa zlata tyka, nezachytil ste jeho cenu na moskovskej burze? a tiez ste asi nezachytil prve odsudenia v sša na zaklade machinácií s cenou drahych kovov na trhoch. a mohol by som pokracovat, ale nebudem uz stracat cas a idem sa venovat rodine.
         Miesto fullforda vam odporucam zacat citat hrube knihy, ich algorytmiku budete naozaj nutne potrebovať

         Liked by 1 person

         • A ja Vam odporucam vediet prijat ine nazory( nemusite suhlasit) a menej agresivity. Mam precitanych mozno viac “hrubych knih” ako vy. Putina som si vypocul uz vcera. Machinacia drahych kovov je tu desatrocia, Deutsche bank dostalo pokutu za tzv “gold fixing” kedy boli medzi tymi par bankami, co kazdy den urcovali ceny( uz tam nie su), Je to mozno 20 rokov dozadu a nic. Problem su derivaty, teda financny system ako taky. A ja som podozrievavy vzdy voci ludom , co o sebe hovoria v 3.osobe. Psychologovia to vedia pomenovat,
          Vy tu nie ste od toho aby ste vysvetlovali KSB ani objektivnu pravdu. Ale vas nazor beriem. Tak ako ostatne nazory. Pozorne som si precital aj vyjadrenie adminov toho ksb fora a musim priznat, ze urcite pasaze boli trefne, Ano je to vas blog a mozte moderovat diskusiu. A mazat.

          Páči sa mi

          • Vyborne pán Milan.

           1. Takže pána rybára a jeho predpovede,.s nim suhlasíte. To jeho na jesen sa nič nestane vidime teraz. Dal som vam argumenty, odpoved bol tento zblytok.
           – dolár ide do prdele, pozriet si prosim hodnotu voci rubľu, burzove indexy atď.
           – argument9val ste zlatom a cenou 1700 ja som vam odporucal moskovsku burzu s c.k., koľkože je tam cena zlata? a aku cenu stanovil rusky regulátor?
           – na derivátoch teraz krachla bank of england, je to tak?

           Este jedno taketo vase vystupenie a idete na black list pod mojimi clankami. S trolmi sa neseriem na rozdiel od tzv moderatorov fóra, kde o ksb hovoria ako o sekte.
           A posledné, ten osobny utok o vykladani ksb, pan ma naozaj naslapnute na pruser. pretoze vidi, ze je tu pouzivana ksb v praxi a to asi nevonia. odpovedzte si sam pane, prečo.

           A napokon pane, hovorenie v tretej osobe je nieco, co som uz vysvetloval. Ak pisem clanky sam, je to jedna vec, ak clanky vychadzaju aj z pera egregorov a ja som ruka, hovorim o clanku v tretej osobe. Ak vam ani toto nevonia, je to vas problem.

           Este raz a naposledy, dalsie taketo vase vystupenie a mate u mna blok.

           Páči sa mi

 8. Treba si pozrieť, ako teraz P. Weis komentuje udalosti. Všetkých hlasujúcich za rozšírenie NATO označil za neschopných, rovnaké komentáre má aj na nové vedenie Talianska. Príde mi to, že zbytočne hecuje dav alebo nemá až taký vhľad do vecí. Keď sa.to bude opakovať, už to bude podozrivé.

  Páči sa mi

   • Sa nám tu páni pletú 2 roviny vnímania a je otázka ktorá je prioritnejšia, možno aktuálnejšia … Po prvé a už som to hore spomínal – Smer práve uviedol svojim hlasovaním do pomykova veľa ľudí, možno aj potenciálnych spojencov. A hlavne sa to týka pronárodnejšie ladenej obce. To je proste fakt kto to nevidí resp. aj nepredpokladal tak potom mu niečo zásadné uniká. 2 rovinu naznačuje v článku Jox ale tá predpokladá pomerne sofistikovaný pohľad na resp. ZA hlasovanie Smeru kde sa vyžaduje istá forma koncepčného uvažovania … OK, ja to povedzme že beriem a prekusnem to … ale 95% bežných ľudí s podmienečným vzťahom k Smeru si to do kopy nikdy nedá a práve dostalo dôkaz že Smer zase raz zradil. Smer je dlhodobo u monohých na veľmi tenkom ľade a len veľmi pomaly a pracne sa mu darilo oslovovať stratených či nových voličov … mnohí poteciálni voliči vidiac kam sa dopracovalo Slovensko akceptujú Fica cez škrípanie zubov. Aký signál dostali títo voliči? Stálo to za to? Pri dnešnom rozložení politických síl – môžeme si to dovoliť? Posledná myšlienka na záver: A možno je za hlasovaním proste len obyčajná podpora NATO a Smer s tým problém nemá. Vylúčiť sa to nedá. Aspoň ja to v tejto chvíli neviem jednoznačne zhodnotiť, čas ukáže. Niektorým však už ukázal.

    Páči sa mi

    • základ je, že ak si aspoň pár ľudí uvedomí, že nesmú, ako stádo utekať tam, či onam ale majú sa zastaviť, lebo tam môže byť aj viac ako jedna zmyslová rovina, potom sme vyhrali.
     a toto sa da len postupne, alebo sa mýlim?

     Liked by 2 people

     • Na to môžem záverom dodať len 2 veci. Ano …. a uvidíme koľko ľudí to pochopí. Cenou rozhodne bude strata hlasov Smeru, pravdepodobne v prospech Republiky. Takže suma sumárum to nemusí byť zase veľká katastrofa, keďže v mnohým veciach by subjekty mohli mať spoločný vektor cieľov aj keď “neoficiálne”. Kam zaradiť Republiku celkovo a ako sa bude reálne profilovať, to asi dnes nerozriešime … Pozdravujem.

      Páči sa mi

       • Ešte keď som načal Republiku, tak dnes som pozeral Nového Michelka s hosťom Baranekom. Zaujimavý pokec. Ohľadne možnej povolebnej koalície sa zhodli, že partnerom Smeru, pokiaľ Fico dostane mandát, bude s veľkou pravdepodobnosťou Hlas + Kollár. K Republike povedali že Fico s nimi proste nepôjde. Inak koalícia Smer+Hlas+Kollár sa im obom vcelku pozdávala a to je čo povedať hlavne u Michelka …. ale povedzme že aj toto sú tí, ktorí chápu aspoň priority. samozrejme, to je dnes, veci sa však môžu dramaticky meniť . Tak to len na doplnenie obrazu …

        Páči sa mi

      • Republika je projekt trojmoria pod poľskou taktovkou. Rozbijanie narodnej hrdosti Slovenska, preto tak mazurek seka do harabina, poliaci a rusíni s ohľadom na volyň dalsie masakry, sa nikdy nemuseli.
       Preto republika je veľmi otazny subjekt, ktorý prisiel z ničoho, dostal obrovsku podporu a zacal (ako hlas smeru) rucat prevalené struktúry zelenotričkových a ich vodcu. Ani adolf si nedal do nazvu hnutia svoje meno, holt kde nie je rozlišenie a d9bri poradcovia tam pride likvidácia.

       Smer musi spustit kádrove výťahy to je teraz pre nich najdolezitejsie. Ak to citas predseda, tika ti cas, mal by si si švihnúť a začať

       Páči sa mi

       • Útoky Mazureka na Harabína majú korene v ĽSNS a zradcovi Kotlebovi. Problém Harabína, vo vzťahu k Republike, je ale v inom. Ide o to, že Harabín pred parlamentnými voľbami pomenil poradie (podvolil sa tlaku) na kandidátskej listine strany Vlasť. Skúsený právnik, no začiatočník v politike to podcenil. Myslím ale, že si to uvedomil a kompenzuje to súčasnou spoločensky prospešnou odbornou „nadprácou“ – otrokov z nás totiž urobila cielená, postupná deformácia práva. Politicky ale útočí tak na Mazureka ako Fica – nevie im odpustiť ich odborné i politické prešľapy. Osobne si však nemyslím, že Republika je projektom trojmoria. Jej vznik pramení v zradcovskej politike Kotlebu.

        Páči sa mi

      • duj68, chces poriesit profil republiky? odpratali marceka, podotykam, cloveka, ktory im stranu daroval a bol v predcednictva, co mu prd pomohlo, dolezite je, ze ho kopli za to, ze je to kovany priatel ruska. ich rusofobne vystupy na trapnom kulturblogu nebudem komentovat uz vobec. okrem toho, republika vznikla stiepenim lsns, pricom lsns dostala v rusku nalepku nackov. samotna prava ruka uhrika mazurek, mal onoho casu zaujimavy vystup v jednom youtube videjku, kde v sale, plnom toho casu este lsns priaznivcov si to nahlas davali medzi sebou on a jeden jeho byvaly kamos skinhed, ktory mu vycital, ze sa hra na chrumkaveho a pritom este donedavna behal po obchodnej a hajloval. toto myslim neuniklo nikomu z ruskej strany. takze republika je pre mna uz teraz fail, nehovoriac o tom, ze z nej odchadzaju pomaly dalsi clenovia. preco asi?

       co sa tyka smeru, specialne sa zamieram na blahu, ktory ma plne usta reci o moralke druhych a vypisuje na tieto temy vzdy niekolko bodove blogy, tak teraz by mohol dat nieco o sebe, a o tom, ako zdupkal z parlamentu, pricom este predvcerom na nato nadaval na plne kolo.

       Liked by 2 people

       • S mnohými vecami súhlasím. S tou Republikou to bude problematické vo vzťahu k Rusku čo JE zásadná vec. Čo sa týka spoločného hlasovania tak sa so Smerom môžu dohodnúť na pronárodných témach, sociálnych veciach … Ludia ako voliči tu v každom prípade majú našliapnuté zas na hrable to mi je jasné.

        Páči sa mi

 9. Všetko (aj v Smere) sa deje v rámcoch KSB- DVTR nadnárodného riadenia, čo Fico bezpodmienečne ovláda.
  Mám okrajovo svoju teóriu, ale nechajme veci dozrieť na nasledovný ťah na šachovnici, s dobrým pocitom, že našou “figúrkou” už ťahá skúsený Veľmajster z Východu ✌️😎

  Páči sa mi

 10. Ešte pre komunitu jedno malé cvičenie, keďže nikto, čo priespel komentarmi, to nevidí:

  Otázka: Ako je možné, že superliberálna vláda po vymene ministra, ide do bruselu s mnou horeosvetlenym návrhom zákona na praktické zhabanie a znárodnenie energii, uz vopred predanych iným?

  Čože sa stalo, ze je taketo niečo naraz možné?

  Páči sa mi

  • Vláda vie viac …. a evidentne nemá inú možnosť ako skúsiť to ak chce predísť sociálnej katastrofe. Akože rozhodne chválihodný ťah v tom súhlas tu niet čo kritizovať. Znárodnenie rozhodne nevidím reálne …. Ak tak, Brusel nám odklepne nejaké zľavy z trhových cien. Alebo inak: Ešte môžeme spraviť po svojom bez Bruselu …. Sulík tu už neni a Matelkovci sú schopní všetkého. Že by to “Matúš Čák” v nejakej forme dal na drzovku ? 🙂

   Páči sa mi

  • Prečo sa to nik neopýtal? Možno preto, lebo to nepovažujeme za pravdepodobné, že vôbec otvoria ústa. Heger to spravil pre zahraničnú tlač, ale je rozdiel, či vie buchnúť po stole a byť viac ako len Matovičov zombík.

   Liked by 2 people

  • Odpoved je jednoducha – na vyssich formach riadenia tak bolo rozhodnute. Snad si tu nikto nemysli, ze akakolvek lokalna vlada (a uz vobec nie ta slovenska) je autonomna vo svojich rozhodnutiach.
   Nuz a na vyssich urovniach riadenia tak bolo rozhodnute bud z dovodu obety pre vyssi ciel alebo na sachovnici nastala situacia, ze iny tah nebol mozny….

   Páči sa mi

  • ja skusim troska z ineho sudka. neviem, ci to niekto tuna postrehol, ale ten mamlas hirman, zacal zrazu, tak 3 mesiace dozadu byt pozyvany do kazdej relacie o 12:30 na rtvs. podobne onoho casu bol pozyvany aj analytik jaroslav nad a zrazu sa stal z neho minister. takto pripravili aj tohoto nasho noveho hirmana. tento clovek mal prapodivne nazory na energetiku v madarsku, je brutal rusofobny (za vsetko moze putin), je to clovek, ktory figuruje v x energo firmach a zrazu ho teda spravia ministrom. a on ide akoze konat za slovensko? pripravi zakon, ktory jednu z najvacsich firiem na slovensku moze polozit na lopatky. alebo si tu niekto mysli, ze kupci si nebudu narokovat nahradu aj s urokmi? pokial bude ekonomika ako tak fachat, tak si urcite budu ziadat svoje naspat. predanej elektriny je za 10mld, ak niekto potom bude nuteny nakupit za 50mld, tak potom co, zaplatime spat 50mld + uroky + sudne trovy?

   slovensko sa za kretena matovica zadlzilo o dalsich 20mld. slovenske elektrarne mozu tomuto nasadit korunu a pridat posledny klincek do rakvy a pripravit podu pre projekt trojmoria, kde slovensko ma zmiznut medzi poliakov a madarov..

   ked bola moznost ovladnut elektrarne spolu so zapadoslovenskou energetikou, smer ju predal eph. takto samozrejme vlastnici ako eph a enel nemali ziadnu potrebu sanovat slovenske firmy, a elektrinu predali za trhove ceny. momentalne tahame za velmi kratky koniec lana. toto proste nebude dobre, moze to zmenit uz len nejaka udalost vis major. potom vsetky zavazky padnu zo stola.

   Páči sa mi

   • vďaka ctený čitateľ a vitajte v komunite. S prvou častou, vyborny postreh. s druhou časťou nemožno súhlasit. Jox ma ten isty nazor ako minister na riesenie situacie a je tu jedno veľké a.
    Prosím Vás, prečotajte si mnou nalinkovanú dôvodovu správu ku návrhu zákona. Je tam totiž jedno nevinne vyzerajúce rozhodnutie Ústavneho súdu, ktoré zverejnenim v zbierke má silu zakona však? No a to je presne bičom na tento typ spekulantov za akych považujem obchodnych partnerov SE. Pretoze ak je raz monopol, monopol má z podstaty toho slova, výlučné postavenie na trhu. A kvôli jeho sile, ktorá nedáva možnost vyberu, preto sa to monopol volá, môže, resp. priam musí, každý štát mať, podľa principu proporcionality, možnost regulácie.
    Zhodneme sa na tom? Ak nie, smola, lebo je to tak.
    Preto ma každý štát (vid články 36 a 14 Zmluvy o EU, citovanej v mojich predchadzajucich clánkoch) možnost v stave ohrozenia zivotnych zaujmov obyvateľstva, alebo prirody na svojom území, urobiť s monopolom reguláciu.
    A nasledne, keďže monopol tiez nemá možnost sa brániť, náleží mu kompenzácia do výšky jeho oprávnenych nakladov. V tom rozhodnutí ÚS su tie náklady pomenované špeciálne, ale ide o princíp proporcionality, kde opravnené náklady sú vrátené (ak by ich vyška presiahla regulačné žiadosti štátu)

    Ak Vám to ušlo, v zakone je napisané priemer burzovych hodnôt za H1 2021, teda prvy polrok 2021, keď sa este neblblo.
    Takze ku žiadnemu krach SE nedôjde, sú to narativy liberalfašistov, ktorí teraz jačia, lebo toto im dá poriadne po prstoch aj po papuli, čo sa týka vysávania penazí z ekonomiky Slovenska.

    Stačí to ako reakcia? Ako to vidíte, po tomto zdôvodnení?

    Liked by 3 people

 11. Čoraz viac a viac mám pocit, že z tej sabotáže NS1 a NS2 má najviac prospech RF… Všetky tie správy ukazujúce na SŠA… mi to pripadá ako dopredu pripravený naratív. Tak ako sa SŠA snaží rozhnevať EU a RF teraz EU sa rozhnevá so SŠA. Nie je to ten šach mat?

  Páči sa mi

 12. Ja vidím jednu zmyslovú rovinu v tom, že taliani ako vlastník slovenských elektrární, s novým talianskym vedením, by mohli ohrozovať “naše spoločné hodnoty” a záujmy, a heger by mohol byť za hrdinu ak by tie miliardy “vybavil”

  Páči sa mi

 13. Každý pohár má svoje dno aj okraj, môže sa stať, že im bude ukázaná druhá tvár. Zatiaľ je to stále jednanie v chirurgických rukavičkách – vďaka Bohu, Vám Čelovekom a opičím prackám :-).

  Kto bude vietor siať,
  víchor bude žať,
  nepomôže mu
  ani vlastná mať.

  Čert berie,
  tých troch.
  Kto pomôže, vie,
  priateľ…

  Páči sa mi

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s