Čo odkazuje môj priateľ popolvár

Na úvod musím povedať, že sme sa ocitli vo vážnej situácie a môj priateľ preto uverejnil príspevok, ktorý som rozhodol aj ja šíriť, uverejním originál, ktorý sa nachádza tu, a dám aj odkaz na rozšírenú verziu pre tých, ktorým unikli jeho staršie príspevky.

Príspevok (odporúčam prečítať aj celé vlákno):

Nevyzývam, neapelujem… ja prosím, šírte to ďalej všetci a všade. Umiestňujte to na sociálne siete, na weby, posielajte mailom známym, hovorte o tom kolegom v práci, rodine doma, priateľom medzi rečou. A oni nech to šíria tiež, a aj tí ďalší, a ďalší… Nech tie slová sa dostanú všade: „od Tatier k Dunaju, od Dukly až po rieku Moravu, do kamenných miest, i do každej doliny a dediny v nej, k srdciam všetkých a každého“.
Možnože nebudeš rozumieť všetkému v matričných analýzach, možno že apel Ťa urazí, či vzbudí hnev a zlosť i prudké nutkanie im krkom zakrútiť… No, POZOR! Kroť svoj hnev, bo nedobrý to pán, keď Ťa, človeče, on ovládne! Upokoj sa, pozdvihni svoj zrak i hlavu hore, pozri sa Slnku do tváre, započúvaj sa do piesne Prírody, bo tam je lad, i harmónia, v nej pokoj duše a čistotu mysle nájdi, bo všetko ide tak, jak má, len Ty k sebe cestu nájdi. Spomeň si na hrdých predkov svojich, spomeň si na Štúrovcov a ich obrodu slovenského rodu a spoj sa skrze „Mor ho!“ s predkami Tvojho rodu, bo „Pravda, bohy vydaná, káže nám Slovänom: pána mať je neprávosť a väčšia byť pánom. A človek nad človeka u nás nemá práva: sväté naše heslo je: Sloboda a sláva!“
Nie, nemusíš „meč tasiť a rúbať do krvi! Úplne postačí „čelom o zem nebiť, do nôh, do kolien nepadať, bo taká otroč neznáma pre srdcom Slováka!“
Nie, nemusíš ísť s protestom „ k „cárovi rímskemu“ do slávneho snemu – parlamentu, prezidentského paláca, bo dal nám Boh zas dobrý deň, zlomiť jarmo dôverou k Nemu.“ No, pamätaj: „Pomôž si sám, človeče, i Pán Boh ti pomôže!“ a „Komu Boh, i všetci svätí…“ avšak „Nebude Boh meniť to, čo sa deje s ľuďmi („Neraz krásnu vlasť našu vrah napadol divý: na púšť obrátili sa bujné naše nivy; mestá ľahli popolom: a ľud náš úbohý, bitý biedami, cudzím dostal sa pod nohy.“), pokiaľ ľudia nezmenia to, čo sa deje v nich.“
Nie, nemusíš rúbať mečom stráže rímskeho cára a padať v krvi na pomedzí slovenského rodu. Ty len mor! v svojom vnútri, v mysli, srdci, duši otroka svojho, svoj strah, úzkosť i obavu. Smelo, bo „Ak Pán Boh s nami, kto proti nám…?!“

Len smelo:
„A ty mor ho! — hoj mor ho! detvo môjho rodu,
kto kradmou rukou siahne na tvoju slobodu;
a čo i tam dušu dáš v tom boji vo svojom vnútri divokom:
Mor ty len, a voľ nebyť, ako byť v srdci a mysli otrokom!“

Smelo, nech si ktokoľvek, či mocný dub, či jabloň tvrdo strihaná „záhradníkom“ útlaku trhu a moci peňazí, či nesmelým jarným podbeľom na pokraji ciest v prachu zvírenom limuzínami bohatých, u každého v srdci, či slobodne, či skryto „ešte rastie tá rovná jedľa na Krivánskej strane“.
„Nech sa každý šable chytí, čo jak Slovák cíti,“ vybojuje ten boj vo svojom vnútri „a medzi nás stane.“ Nech konečne „už Slovensko vstáva, putá si strháva. Hej, rodiná milá, hodina odbila, žije Matka Sláva!“
Pridáš sa? Nech si z ľubovoľného tábora, či „Za Boha a za národ!“, či za 13. dôchodky, či si si už dosť srandy užil, či už ťa šľahol bič liberalizmu, alebo sa rozplynula tvoja nádej na nájomný byt… Pridaj sa! …ale len, ak tak sám cítiš.
Nie, nebudem nikoho nútiť, presviedčať, nasilu otvárať oči tomu, čo sa pozerá, no nevidí, oči zakrýva. Nie, nebudem kričať do uší tomu, čo ich má, no nepočuje. Nie, nebudem dávať rozumy tomu, kto rozmýšľať nechce. Nie…!
Ja nechám každému slobodu, slobodu sa rozhodnúť tak, ako cíti!
Nie, nebudem všetkých, ba nikoho presviedčať – nech sa rozhodne každý sám. Mne stačí, ak tých rovných jedlí bude len o jednu viac. Le o jednu viac, než tých hluchých, slepých, nepremýšľajúcich… Aby sa dav národom stal a vôľu svoju, Bohu, Zemi, Prírode, Svetu dal znať. Dal znať, že v svojom srdci, mysli, duši sa víťazom, skutočným Slovákom stal. „Zleteli orly z Tatry…“
A teraz, si človeče nájdi čas a začítaj sa, ponor do hĺbky svojej duše, do svojho vnútra, a jedno je, či to modlitbou, meditáciou, alebo psychoterapiou nazveš…
Nech sa páči, prečítaj si tieto tri matričné analýzy v tomto poradí:
http://www.vodaksb.eu/diskuse/politika/comment-page-118/#comment-299943
http://www.vodaksb.eu/diskuse/politika/comment-page-119/#comment-300240
http://www.vodaksb.eu/diskuse/politika/comment-page-119/#comment-300369
(kto potrebuje bližšie vysvetlenie symbolu Víťazného februára 1948: http://www.vodaksb.eu/diskuse/politika/comment-page-119/#comment-300482),
To nič, ak ti všetko jasné nie je, zbytočne si hlavu nelám, snáď toto lepšie pochopíš, ten Apel je prostým, a prepáč, že niekedy až sprostým perom písaný:
http://www.vodaksb.eu/diskuse/politika/comment-page-119/#comment-301906
Prosím, neurážaj sa i kroť svoj hnev, netreba im krky krútiť, či hlavy stínať za podvod.
Upokoj sa a spomni, kto si, z koho rodu pochádzaš:
„Mor ho!“:
http://www.vodaksb.eu/diskuse/politika/comment-page-119/#comment-301979 (je tam aj odkaz na celý text)
Spomenul si si? Na seba, na predkov svojich?
tak vnímaj pozorne slová, silu hymny:
https://www.youtube.com/watch?v=FfUWm5bXG6A
a spoznáš ducha národa pod Tatrami, spoznáš sám seba.
Ak zimomriavky pocítiš, či duša sa Ti rozochvela, vedz, si synom/dcérou svojho národa, národa od Tatry až po Dunaj…

A uverejnil aj vysvetlenie:

Vysvetlenie.
Od začiatku, ako sa mi podarilo rozkódovať opakujúcu sa matricu Slovenska, slovenského národa, matricu boja za získanie slobody, suverenity a predovšetkým svojbytnosti slovenského národa, som si kládol jednu a tú istú otázku: Akou formou musí prebehnúť SNP II.
No predtým, než ju zodpoviem, sa vrátim k tej matrici. Je to matrica svojbytnosti slovenského národa, matrica jeho boja za slobodu. Táto matrica sa cyklicky opakuje. Nepôjdem hlboko do histórie, vystačím si so 17. až prelomom 17./18., 19., 20., a prelomom 20/21. a 21. storočím.

17. až prelom 17./18. storočia – konkrétne roky 1604 až 1711 s kratučkými medziprestávkami – Bočkaj, Betlen, Juraj I. Rákoci, Juraj II. Rákoci, Tököli, Juraj II. Rákoci – protihabsburské povstania. Boj proti útlaku Habsburgovcov. Nedajte sa pomýliť, že ich tradičná história prezentuje ako stavovské šľachtické povstania len za ich šľachtické výsady. Nie – bol to oslobodzovací boj celého slovenského=uhorského národa pod vedením národných elít (Maďarsko je len umelý konštrukt po porážke Turkov a ich vyhnaní z Uhorska. Zdrojov a informácií k tomu je dostatok), ktorý však nakoniec zlyhal kvôli zlyhaniu elít.

19. storočie – obdobie Štúrovcov, obdobie obrody slovenského národa po decimujúcich protihabsburských povstaniach, a opäť boj za oslobodenie z pod Habsburskej nadvlády. Ten boj treba brať ako boj celého Uhorska. Je však zaujímavý v tom, že slovensky hovoriaca časť – Horné Uhorsko sa po roztržke s Dolným Uhorskom (teraz už hovoriacim turko-slovanským dialektom, kodifikovaným do spisovnej maďarčiny) postavilo v snahe o svojbytnosť na stranu Habsburgovcov proti svojmu mladšiemu, už odrodilému bratovi, ktorý si uzurpoval postavenie staršieho brata…Ktože nás to rozoštval, kto zariadil neústupčivosť L.Kossutha voči Štúrovi?

20. storočie – Vznik ČSR – spoločného štátu Čechov a Slovákov, žiaľ po zavraždení M.R.Štefánika štátu Čechoslovákov, Vyhlásenie Slovenského štátu a SNP

Prelom 20/21. a 21. storočie – rozpad ČSFR, vznik SR a aktuálna demontáž Slovenska.

Je to jedna a tá istá cyklicky sa opakujúca matrica, ktorej aktuálne sa vynoriaca fáza, úsek jedného závitu je SNPII. Nech nikoho nemýli to, že sa nekryjú dĺžky jednotlivých období (ich rozťahanosť) v jednotlivých vývojových etapách a časové odstupy medzi jednotlivými vývojovými etapami sú čoraz kratšie. Je to spôsobené „zákonom času“ a zmenou rýchlosti času.
Všimnite si zjednocujúci prvok: vždy to bolo o spojení národných elít a národa do jedného celku. Vôľa národa a existencia národných elít. Pokiaľ by nebola vôľa národa k tomu (ja to nazývam SNP-I, SNP 0, SNP I a ešte vôľou národa nevyjadrené aktuálne potrebné SNPII) tak niet koho viesť, niet masový rozmer a bol by to vždy len pokus o puč. Ak vôľa národa je, a niet národných elít, národ nemá vodcu a je to len bezzubá rebélia. V oboch prípadoch bez nádeje na dosiahnutie dlhodobejšej zmeny a veľmi rýchlo potlačené, alebo často udusené už v zárodku.

Poďme teraz k jednotlivým etapám.
Protihabsburské povstania, vlastne všetky sú protihabsburské aj to aktuálne potrebné.
Takže Etapa I. – stavovské povstania od Bočkaja po Juraja II. Rákociho – dlhotrvajúce, viac-menej úspešné, lebo bola vôľa národa a boli národné elity. A prečo to nakoniec skončilo porážkou Juraja II.Rákociho pri Trenčíne? Pretože Habsburgovci pochopili, že potrebujú túto jednotu národa a elít rozbiť. Robili to dvoma smermi naraz – kupovaním národných elít – zradcovia a prebehlíci zo šľachtických stavov. A zasievaním rozkolu medzi národom a národnými elitami – to bolo to preorientovanie oslobodzovacieho boja z pod nadvlády Habsburgovcov na boj za zachovanie uhorskej feudálno-stavovskej ústavy a predovšetkým za nielen zachovanie ale posilnenie šľachtických výsad. Elita, ktorá nezradila povstalcov prebehnutím na stranu nepriateľa, zradila vlastný ľud, vrátane Juraja II. Rákociho. Tým hadom, ktorý mu podal jablko zrady ľudu bol gróf Debrecínyi (alebo tak nejako sa volal)

Etapa II – Štúrovci – tu treba rozobrať Dolne a Horné Uhorsko osobitne. Horné Uhorsko aj keď malo hlboko pronárodne cítiacu elitu – Štúrovcov, nemalo potenciál na masové povstanie. Proces obrody národa po stavovských povstaniach, ktoré Horné Uhorsko zdecimovali ekonomicky (4. priorita) a demograficky (5., 6. priorita), nebol nie že zavŕšený, ale ani plne spustený a po Rakúsko-Uhorskom vyrovnaní skoro úplne udusený. Elity boli, národa nebolo – to preto bola hlavnou otázkou Štúrovcov v revolučnom roku 1948 otázka na čiu stranu, a nie otázka proti komu a ako viesť povstanie. Bolo to len o dobrovoľníkoch, a tých veľa nebolo, plus navyše bojovali na nesprávnej strane – svojim spôsobom zradili vlastného mladšieho brata a bojovali proti nemu na strane spoločného skutočného nepriateľa. Odplata nedala na seba dlho čakať – zrada za zradu – Habsburgovci ich zradili a vydali na milosť a nemilosť teraz už Maďarom (dokončila sa kodifikácia maďarského jazyka a vznikli prvé verše v maďarčine od Šándora Pettöfiho (Slováka zo Sobraniec)

Etapa III – tu sa kvôli krátkosti zmienim len o SNP I. Vôľa národa bola, národná elita bola (Golian a Viest plus mnohí ďalší) – v konečnom dôsledku to prinieslo v novodobých dejinách najdlhší a najväčší rozmach Slovákov a Slovenska po ekonomickej, kultúrnej i demografickej stránke.
Etapa IV – dnešok. Otázne je všetko. Existuje vôľa národa? Existujú národné elity, ktoré vôľu národa vyslyšia a povedú ho správnym smerom?
Štúrovci sa nemali až na pár dobrovoľníkov o koho oprieť, kvôli zdecimovaniu národa po stavovských povstaniach na ekonomickej aj demografickej úrovni – 6.,5.,4. priorita všeobecných prostriedkov vedenia vojny proti národu. Teraz je to oveľa horšie – aj keď sme ušetrení genocídy skrze 6. prioritu, k 5. a 4. pribudla debilizácia a zombifikácia na 3. a 2. priorite. Tož doba pokročila, metódy sú sofistikovanejšie a žijeme v informačnom veku.
A princíp „Divida et impera!“ už to rozsekol a ďalej seká na podstatne menšie kúsky. Stavovské povstania : celé Uhorsko a Sedmohradsko (mimo Turkami okupovanej časti Uhorska, čo je však tiež otázne kvôli tureckej podpore Rákocziho i predošlých vodcov, plus samotní Turci bojovali proti Viedni) proti Habsburgovcom.
Obdobie Štúrovcov. Uhorsko už je rozdelené – Horné Uhorsko proti Dolnému Uhorsku. Habsburgovci už uplatnili metódu boja „cudzími rukami vlastného proti vlastnému“.
Slovenský štát a SNPI – už sa národ bije medzi sebou v rámci okýpteného bývalého Horného Uhorska. Dva tábory stojace proti sebe – Bratislava versus Banská Bystrica.
Dnešok: Nielenže dva tábory bojujú proti sebe, ale sa bijú aj vzájomne medzi sebou vo vnútri táborov – či koalícia, či opozícia – všetko len dočasní spojenci, schopní po pominutí spoločného záujmu jeden druhého utopiť v lyžičke vody – to hovorím stále o národe, o voličskej základni jednotlivých strán.
Tá Prosba o šírenie je tým tmeliacim prvkom naprieč celým spoločensko-politickým sektorom, je tým spoločným záujmom všetkých tých, ktorým je to určené: „Pridáš sa? Nech si z ľubovoľného tábora, či „Za Boha a za národ!“, či za 13. dôchodky, či si si už dosť srandy užil, či už ťa šľahol bič liberalizmu, alebo sa rozplynula tvoja nádej na nájomný byt… Pridaj sa! …ale len, ak tak sám cítiš.“
Národná elita. Koho k nim možno priradiť z politickej scény, silových zložiek, kultúrnej scény, oblasti školstva a vedy, z ekonomickej scény – oligarchickej (áno aj oligarchickej, ak medzi nimi existuje subjekt, ktorý si uvedomuje, že s koncom Slovenska končí aj on). Intelektuálnej? A ak aj existujú, aká je úroveň ich chápania, čo sú ich hodnoty, vedomosti, riadiace schopnosti… a sú akcieschopní? Alebo je to len salónna inteligencia, ktorá márni čas v pustosloví (prázdnymi rečami), teoreticky konšpirujúca aj keby témou bola KSB, no neschopná uplatniť teóriu v praxi?
Áno, kolegovia, tá otázka je namieste. Donekonečna rozoberáme, koho podpis je za čím; prieme sa v jalových debatách o pôvode vírusu a jeho skutočných či len deklarovaných účinkoch; či sa Pjakin mýli alebo nie; o egregoriálno-matričných prejavoch…, a keď máme na podnose celú matricu, týkajúcu sa Slovenska (ktorá kvôli zosynchrovaniu diania do jednej celoglobálnej akcie Globálnym Prediktorom, o ktorej sami tvrdíme, že je to príležitosť pre každý národ a celý svet určiť smerovanie budúceho vývoja svojho národa, ľudstva ako celku a takto zachrániť budúcnosť svoju i svojej rodiny, ktorá má celoplanetárny dosah), tak špekulujeme nad nepodstatnými detailami, pre jeden strom nevidiac les. Voláme po praktických činoch, po realizácii KSB/DVTR v praktickom živote, a nie sme schopní ani dať do každého nového vlákna v každej rubrike ten odkaz na tú Prosbu o šírenie ozvučenia tej rozkódovanej matrice.
A pritom sa jedná len o tri dni ochoty niečo konkrétne spraviť.
Namiesto toho zase polemizujeme, že či to nebude kontraproduktívne, a že sa to Čiech ani netýka, a pritom na stránke pod očami máme príspevok od Mujmir Moravský.
Dobre, pochopím tých, ktorí majú k tomu textu výhrady. Ale prečo ani vy, ktorí ste sa s obsahom i formou stotožnili? Videli ste tie príspevky? Niekto to trefne nazval kaleidoskop.
Pôvodne som to koncipoval v duchu inak, malo to byť viac o odpovediach na niektoré nezodpovedané otázky a dokončenie nedopovedaného. No to som predpokladal, že tunajšie osadenstvo pochopí naliehavosť situácie a potrebu reálne konať. Žiaľ, ostal som nevyslyšaný. „Nikto nie je doma prorokom!“
Na čo čakáme? Na Godota? Nikto nepríde. „Kto iný, ak nie my, a kedy, ak nie teraz!“

mir, tu je odpoveď na poznámku, že už píšem prípspevky ako ty – nedopovedané… Pre mňa dlho , až do „Prosby o šírenie“ bol najväčším problémom prejav SNPII – ako prejav vôle národa. Akou formou, na akej priorite? Bude mať vôbec niekto odvahu? Alebo nevymkne sa to z rúk, nepotečie krv? Kto potom za to ponesie zodpovednosť? Preliata krv obetí na mojich rukách? To si na svedomie nezoberiem. Preto som v kútiku duše hľadal toho spasiteľa, toho Godota…
Najprv krátky úryvok z wikipédie: „Napriek správam o prenikaní Nemcov Golian nevydal žiadny rozkaz, pretože očakával, že slovenská vláda alebo aspoň niektorí z jej umiernených členov sa budú nemeckému vstupu brániť a vydajú rozkaz na ozbrojený odpor, ktorý by uposlúchlo všetko obyvateľstvo. Povstalci preto čakali na Čatlošov prejav o 19. hodine. Ten však v prejave, vytvorenom Tidom Gašparom, označil všetkých, ktorí sa budú stavať proti nemeckému vstupu, za „zradcov svojho rodu“.“
Preto som rozmýšľal, nad dvoma osobami, nad prezidentkou a premiérom. Či „sa budú nemeckému vstupu brániť, či vydajú rozkaz na ozbrojený odpor…“ Či má zmysel čakať na „Čatlošov prejav“.
Nie nemá.
Také maličké túžobné prianie v kútiku mysle, čo ak Matovič nie je až taký blázon, ale len úlohu šaša hrá? Preto som to na fóre neozvučoval a kolegov, ktorých napadlo to isté, o to poprosil tiež. Na čo hru zmariť pred dramatickým zvratom? Žiaľ, žiadny nebude. Tu je odpoveď na ktorú som dlho čakal:
„To ako sa prezentuje nie je herectvo on skutocne taky je. Nie je otoceny k Pravde, nik a nic mu v tom nebrani, ale nechce sa pozriet a ani nemoze no nik a nic mu v tom nebrani len on sam.ked som sa pytal na Vlast, vyslo to iste ako s pravdou. Ale ked som sa opytal ci by sa vedel pozriet do oci Vlasti, vravia ano. Na otazku ci by sa postavil za jej ochranu je odpoveď nie. Nie je pod vlyvom, je to jeho vlastne rozhodnutie.”

Takže on je ozaj takým, akým ho vykresľujú na stránke zverejnené psychologické profily jeho osoby.
Odpoveď na Čaputovú už poznáš http://www.vodaksb.eu/diskuse/politika/comment-page-120/#comment-302526
Takže to zhrniem: premiér blázon, vláda démonická, prezidentka biorobot-zombie.
Zbytočne čakať na „Čatlošov prejav“, keď by ho opäť písal Tido Gašpar (náhodná zhoda, alebo symbolika? …šašo Matelko a Tido Gašpar…)
A ani netreba. Žijeme v informačnej dobe a SNPII, prebehne na informačnej úrovni . O tom viac zajtra, dnes už nevládzem…
„Golian“ môže vydať rozkaz na začiatok povstania, heslo je ako v 1944 „Začnite s vysťahovaním!“
Pardón, „Golian“ už rozkaz vydal včera. Len sa nejako nikto nemá k činu. Asi čakáte na Godota, na Spasiteľa, na „Čatlošov prejav“. Neváhajte, konajte!
Lebo „Toto zaváhanie bola prvá známka toho, ako nešťastne pre povstalcov sa bude situácia v nadchádzajúcej dobe vyvíjať.“ – chcete si to zopakovať? Dukla mala byť hladko priechodná a nakoniec bola nad mieru krvavá.

A tu je slovník pojmov a dodatočné vysvetlenie niektorých pojmov.

S pozdravom

Oracle 911

Výzva: prosím začnite čítať hrubé knihy (je to fuk s ktorým začnete), v nadchádzajúcom období znalosti v nich obsiahnuté budeme potrebovať všetci.

3 thoughts on “Čo odkazuje môj priateľ popolvár

  1. Spätné upozornenie: Zorganizuje nakoniec Smer-SD SNPII.? | Blog o verejnom živote a problémoch Slovenska

  2. Spätné upozornenie: Nikto čo len trochu súdny tu nechce „pole neorané“ | Blog o verejnom živote a problémoch Slovenska

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s