Otvorený list pápežovi Františkovi o moste medzi svetmi / malá aktualizácia


Svätý otec, v týchto riadkoch je obsiahnutá miera nášho pochopenia dejov, naslúchanie Vašim činom na blaho mnohých a zamyslenie sa nad ďalšími krokmi, ktoré navrhujúc, by sme videli možnosti zníženia utrpenia veľkého počtu živých bytostí a pomoc v ich návrate nie ku viere v Boha, toľko ničenej kultúrou konzumného mamonu v západnom svete, ale ku viere Bohu, ktorého vedeniu láskyplnou rukou a naslúchaním Jeho hlasu, by sa mali všetky bytosti, v závislosti na miere uvedomenia si seba a okolia, riadiť pri svojej púti životom.

 

Vidíme, že v dnešnom svete ste Vy, Svätý otec, jednou z hybných síl mieru. Svet je zmietaný vlnou konfliktov, kde ten, ktorý sa týka veľkého počtu bytostí, trpiacich už roky, je teraz už otvorený konflikt Ruského sveta zo svetom západným, na pôde Ukrajiny. Z Vašich vyjadrení a činov vidíme, že aktívne hovoríte o šialenstve vojnového vyzbrojovania sa štátov nielen Európy a odvádzania na túto smrtonosnú myšlienku dve či viac percent hrubého domáceho produktu. A to v situácii, kedy aj v Európe sa miera chudoby zvyšuje každým rokom a investície do vzdelania, zdravotnej starostlivosti a kultúry, teda do budúcnosti národov a ich životnej úrovne klesá.

 

Podľa nášho názoru je práve podpora viery Bohu vo vzdelávaní a kultúre v priebehu ďalších desiatich rokov kľúčovým faktorom pre túto zmenu. Na nastúpenie na túto cestu sme však presvedčení, že je potreba zmien nielen v osnovách smerovania kultúrnych programov obyvateľstva v Európe, ale je nutná aj výmena predstaviteľov na kľúčových postoch v riadení ako cirkevných ustanovizní, tak aj politických vedúcich predstaviteľov, predstavujúcich momentálne nastúpenú cestu kultúry smrti.

 

Ako príklad uvedieme Konferenciu biskupov Slovenska. Táto ustanovizeň musí v každom aspekte svojej práce dbať na dodržiavanie Božieho slova, na podporu mieru a stability. Počas posledných dvoch rokov KBS opakovane a otvorene podporovala zatvorenie kostolov, čo sa nestalo ani v časoch morových rán na Slovensku. Na dlhé obdobie zostali veriaci bez pastierov, nutní bez duchovnej záštity a pomoci, mnohí kňazi znova vykonávali svoju činnosť potajme, ako v časoch druhej polovice dvadsiateho storočia.

 

Potom, čo Vláda Slovenskej republiky darovala systém S300 Ukrajine, začala ako jediná rokovať o darovaní útočných lietadiel, darovala muníciu a  techniku na pokračovanie vojnového konfliktu na našich hraniciach, Konferencia biskupov Slovenska mlčala a mlčí doteraz.

 

Sme presvedčení, že zmena na kľúčových postoch vo vedení Konferencie biskupov Slovenska, ako aj zmeny smerovania cirkevných aktivít na Slovensku ku podpore kultúry viery Bohu, podpore mieru a stáleho znižovania utrpenia a programu kultúrnych vzorov pre znova privedenia ľudí ku modlitbe, ako nástroja pomoci mnohým práve rozhovorom s Bohom.

Národ Slovenský je národ mierumilovný a súcitný. Preto sme presvedčení, že napriek dlhému presadzovaniu vzorcov kultúry smrti,  je možné urobiť tieto zmeny v smerovaní rýchlo.

 

Po zmene smerovania, môže byť následne Konferencia biskupov Slovenska tou hybnou silou, ktorá na Slovensku bude môcť pomôcť politickej moci, pri výbere správnej cesty v ďalšom smerovaní aktivít spojených s utrpením živých bytostí nielen na Ukrajine. Slovensko nastúpilo cestu svojej samostatnosti a samoriadenia s láskavým požehnaním jeho svätosti Jána Pavla II,  s ktorým sa jeden zo zakladateľov Vladimír Mečiar stretol pri viacerých príležitostiach.  Vladimír Mečiar a jeho vláda následne založili školy pre smery technicko-inžinierske, rozšírili školy medicínske a založili vysokú školu so zameraním na diplomaciu. Napriek prerušeniu plynulej cesty samoriadenia až po dnešný stav plného riadenia jednou zo strán konfliktu na Ukrajine, stále má Slovensko vynikajúcich diplomatov s udržiavanými kontaktami ako na Vatikán, tak na Moskvu, Washington, Peking, Teherán, Budapešť a Varšavu.

Pretože vidíme, že ste poctil Slovensko svojou prítomnosťou v čase, keď Vám Vaše zdravie velilo necestovať a napriek komplikovanej situácii, ste prijal vrcholných predstaviteľov Slovenska nie napriek tomu, ale práve preto, že robili veľké chyby pôsobiace utrpenie mnohým,  či už v ich osobnom živote, ako aj v živote politickom, čo ste naznačoval výberom svojich darov a volením slov, navrhujeme riešenie práve Slovenskom. Vaše múdre otcovské rady horeuvedeným, by mohli byt pravé tým rozhodujúcim pierkom na váhach, priklonivší situáciu na stranu mieru.

 

Ak by ministri, zodpovední za smerovanie zahraničnej politiky Slovenskej republiky, ako aj obrannej politiky štátu boli zodpovední za vytvorenie neutrálnej pôdy pre stretnutia všetkých strán konfliktu tak, aby bolo pokračované v misii Vašich dvoch kardinálov slovenským diplomatickým zborom s cieľom vytvorenia pôdy na dohovor, bolo by Slovensko miestom, na ktorom by bolo možné utrpenie tohoto konfliktu nasmerovať ku dohode a ukázať príklad víťazstvo srdca a Božej lásky nad mečom a konaním diabla, žiadajúceho krvavú obetu.

 

Týmto by zároveň otvorilo možnosť byť mostom medzi Východom a Západom a tak, ako za čias Cyrila a Metoda byť znova poslom Božieho slova a holubice mieru. A mostom mimoriadne potrebným, pretože momentálny výhľad Európy, podľa Slovenskej akadémie vied hovorí o tom, že sankcie, ktoré Európska únia uvrhuje v rámci konfliktu na Ukrajine, poškodzujú Európsku úniu a všetkých jej členov v pomere 3:1 až 5:1. Preto si myslíme, že pravé dlhodobé utrpenie a neutíchajúce konflikty na úrovniach vojenských, medicínskych, ekonomických, faktologických, ako aj ideologických, kedy sa štáty klaňajú zlatému teľaťu rastu a konzumu a odmietajú počuť Božie slovo, pripomínajú obraz mohutného stromu, zoschnutého vekom, ktorý sa napína a je pyšný na svoju veľkosť, no nepočuje šumenie vetra vo svojej korune, ktorý ho svojou silou zlomí  ak nenájde v sebe silu ohnúť sa a nájsť cestu mieru a pokoja pre žive bytosti na ceste životom.

 

Svätý otec,

 

sme presvedčení, že Vaša múdrosť a rady budú na osoh nielen Konferencii biskupov Slovenska, ale aj prezidentke Čaputovej, predsedovi vlády Hegerovi, predsedovi Národnej rady Kolárovi. Alebo ich nástupcom. 

Sme tiež presvedčení,  že spoločne s patriarchom Kirillom, tak, ako to bolo za pontifikátu jeho svätosti Jána Pavla II v Assisi v roku 1986, budú Vaše otcovské rady vypočuté na všetkých stranách ako v Moskve  tak vo Varšave  Washingtone, Pekingu, Bruseli i Kyjeve. 

Jeho svätosť Ján Pavol II predpovedal Slovenskému národu, že zohrá významnú roku v dejinách Európy. 

Čo však môže byť väčšia zásluha, ako pomoc pri urovnaní konfliktu vojenského a vytvorenie mosta, ktorý otvorí srdcia na všetky strany a pomôže im nastúpiť cestu zmierenia a zblíženia týchto svetov, dialóg miesto sankcií, dodržiavanie dohôd miesto kvetnatých bezobsažných vyhlásení, spolupráca miesto averzie, budovanie miesto ignorovania, podanie rúk miesto hladu, viera Bohu miesto mamonu a krvi.

Jox  a ďalší…..

P.S. V pohľade na perspektívu vývoja, nemám chuť vidieť, ani tešiť sa, ako padá zapadná Európa do chaosu a vytvára sa situácia smrti, ako na Donbasse a v byvalych oblastiach Luganska a Donecka. Už bolo dosť trýzne a utrpenia a Slovebsko môže byť MOSTOM medzi narodmi, ktorý pomôže preložiť reč vychodu aj západu…l

P.S.2: Ktorí z Vás zabudli diplomatické úsilie Slovenska a jeho uspech, v ktorom sme sa vyrovnali Švajciarsku. Preháňam? Nie. Stretnutie prezidentov Putina a Busha sa konalo práve u nás.

https://sk.m.wikipedia.org/wiki/Slovakia_Summit_2005

19 thoughts on “Otvorený list pápežovi Františkovi o moste medzi svetmi / malá aktualizácia

 1. V kontexte aj tohto článku ma napadá, či šumy o predčasnom ukončení pontifikátu pápeža Františka nemôžu byť takého charakteru, ako sa domnievame v prípade predošlého pápeža Ratingera, ktorý s veľkou pravdepodobnosťou bol “odídený” zo svojej funkcie. A súčasný pápež ako keby sa zmenil od svojho nástupu, čomu nasvedčuje aj pohľad na Ukrajinu, že bol konflikt (pravdepodobne) vyvolaný…

  Páči sa mi

 2. pod tento list sa podpíšem. Niet čo dodať, až na pár gramatických opráv (pri vykaní aj sloveso musí byť v množnom čísle), či mierne štylistické úpravy…
  Myšlienka-posolstvo jasné a zrozumiteľné. Verím, že ten list už bol odoslaný.

  Páči sa mi

  • tento list nepodpíšeš a nebude nikdy zaslaný. Bude zaslaná krátka verzia, stručna a jasná.
   Ale aj zverejnenie tohto ma zmysel. Vieme, kto to tu číta, vieme prečo a tak verim, ze sa informacia dostane do spravnych ruk.

   Inak redaktorom casopisu Postoj davam povolenie ho publikovať v plnom znení, chyby pravopisne, ktore mi ušli prosim zmeňte s podmienkou, ze nezmenite obsah.

   Posledna vec. Ten list som nepisal ja. Pisala ho sice moja ruka, ale nie je to odo mňa. To je na tom to najbrizantnejšie…

   Páči sa mi

  • Vďaka Pretore Ma za komentar, v ktorom vyjadrujete presne to, čo ste myslel.

   Skusim to rozviesť, aby vzniklo pochopenie:

   – pápež František musel mať iny trón, ako ten zlatý. No nikto z medií sa nezamyslel, či to nesuviselo s tym ischiasom, strašnou bolesťou, ktorú v sebe dlho nosil.
   – pápez František mal pred návštevou Slovenska život ohrozujúci stav v črevnej sústave, v jeho veku urcite riziko smrti bolo

   No a pápez František nezomrel, ale:
   – Vatikánska Banka ako prvá zaplatila Ruskej federácii v rubľoch
   – Vatikánsky diplomatický zbor poslal dvoch emisárov na vychod, aby pomohli otcoriť dvere koncu konfliktu
   – Pápez osobne prijíma hlavy státov robiacich bordel a vratane nasho Bambina (vidiet, ze ľudia si neuvedomujú dvojnacnost tejto prezývky) a dáva im dary, kde im dava cez tieto dary jasne VEREJNE vedieť, čo sa stane, ak neprestanú.

   A tento pápež, navrhol tak, ako pred ním JPII osud nášmu nár9du, ako mostu. prave otvorenosťou národa a jeho osvieteniu. Pretoze malokoho po storocia napadlo, prečo sa hovorí narodu nášmu, narod holubičí, že je to z minulosti nielen národ Mary, odtiaľ Veľká Marava, ale aj Národ Lady. No a Duch svätý je reprezentovaný…..Áno, holubicou…

   Len v tomto svete to funguje tak, že ani pápež, bez obrovskej a tvrdej karmickej odpovede, nesmie určovať, môže len navrhovať. A ku myšlienke sa musí Národ prihlasiť…

   Zabudli ste už, ze to bola prave Bratislava, kde aa po 90tych rokoch konalo stretnutie prezidentov RF a SŠA?

   Buďte zdrava/zdravy a všetko dobré.

   Páči sa mi

   • JOX, čo si myslíš o tomto videu, kde Chazin načrtol ako sa bude deliť Poľsko a nové Rakusko-Uhorsko,
    kde centrum bude vo Vatikáne, Slovensko som nikde nepočula. Budeme v Ruskom svete /otázka /,
    Česko má byť pod R-U.Video: https://www.youtube.com/watch?v=ObBTIjMwMwY a na tomto KLUB ULICA PRAVDY sú veľmi zaujímavé videá, Kde hovoria že samotná cirkev sa bude musieť začať meniť, na povodné učenie Krista.

    Páči sa mi

   • mojho otca uz utratrili, mamu a sestru to este caka
    ja som bol v rodine vzdy iny
    vzdy proti choremu prudu, nikdy s nim
    nie je to lahke
    ja som clovek
    papez a cirkev nie su v mojom srdci
    ani ich myslienky ,ani ich slova, ani ich ciny – nefunguju
    ak nieco funguje, tak snad ako na Ukrajine, brachialna sila
    popozeraj si videa vojakov tesne po zajati
    je to brutus
    ked si vrazdil civilistov a zrazu si holy
    ***
    tych ktorych prijima siesty avatar nemaju usi, oci ani rec
    su to neludia
    co ocakavas od neludi Jox?
    ako chces na nich posobit?
    moj dobry priatel hovori:
    ak sa nechces zaspinit, pockaj kym to vyriesi Matka Zem
    coskoro

    Páči sa mi

    • No vidíte a tu sme. Božie dietky, prichádzajuce na svet nahé a čisté. A potom príde doba, kedy musíme dospieť a objaviť v sebe to zrnko Božieho jabĺčka, ktoré z nás má irobiť naozaj Človeka. A potom robíme čo?
     Niekedy mi tento svet a reakcie ľudí pripomínajú smädného na púšti, ktorý stojí v studni, chladnej vody po kolená, ale kričí a kričí a kričí: Nie nechcem ten dreveny pohar, chcem kryštáľový. Nie, nenapijem sa, tá voda je príliš studená. Nie, nenapijem sa, pokiaľ bude okolo toľko zrniek piesku.
     Pomóc, som smädný! Ľudia zachráňte ma…
     A takto to pokračuje ďalej a ďalej a ďalej.

     Čo vlastne chcete? Ak nevyriešime vec svoju, teda bezpečnost na 6-1 priorite cez nás s tymi, ktorí môžu, nebude veselo v zime, bude veľmi zle. Horšie, ako si viete predstaviť.
     A to nesmieme dopustiť. Žiadne obete, pretože ignorujeme fakt, že bez paliva sme zničení. Žiadne obete, pretože ignorujeme fakt, že bez zapadnej ako tak fungujúcej ekonomiky skončí tá naša, proexportná. Žiadne obete, pretože ma europa averziu voči Rusku. Nemyslim obyvateľov, ale vedenie. Žiadne obete, už bolo dosť smrti a utrpenia.

     Lebo inak sa môže stať, že sa Kráľ času, ako v rovnomemmej rozprávke, alebo Január, či Ledeň v 12tich mesiačikoch naozaj vysporiada s Macochou a Holenou po svojom.

     Páči sa mi

  • Vďaka Milan za komentar, v ktorom vyjadrujete presne to, čo ste myslel.

   Skusim to rozviesť, aby vzniklo pochopenie:

   – pápež František musel mať iny trón, ako ten zlatý. No nikto z medií sa nezamyslel, či to nesuviselo s tym ischiasom, strašnou bolesťou, ktorú v sebe dlho nosil.
   – pápez František mal pred návštevou Slovenska život ohrozujúci stav v črevnej sústave, v jeho veku urcite riziko smrti bolo

   No a pápez František nezomrel, ale:
   – Vatikánska Banka ako prvá zaplatila Ruskej federácii v rubľoch
   – Vatikánsky diplomatický zbor poslal dvoch emisárov na vychod, aby pomohli otcoriť dvere koncu konfliktu
   – Pápez osobne prijíma hlavy státov robiacich bordel a vratane nasho Bambina (vidiet, ze ľudia si neuvedomujú dvojnacnost tejto prezývky) a dáva im dary, kde im dava cez tieto dary jasne VEREJNE vedieť, čo sa stane, ak neprestanú.

   A tento pápež, navrhol tak, ako pred ním JPII osud nášmu nár9du, ako mostu. prave otvorenosťou národa a jeho osvieteniu. Pretoze malokoho po storocia napadlo, prečo sa hovorí narodu nášmu, narod holubičí, že je to z minulosti nielen národ Mary, odtiaľ Veľká Marava, ale aj Národ Lady. No a Duch svätý je reprezentovaný…..Áno, holubicou…

   Len v tomto svete to funguje tak, že ani pápež, bez obrovskej a tvrdej karmickej odpovede, nesmie určovať, môže len navrhovať. A ku myšlienke sa musí Národ prihlasiť…

   Zabudli ste už, ze to bola prave Bratislava, kde aa po 90tych rokoch konalo stretnutie prezidentov RF a SŠA?

   Budte zdravy Milan a všetko najlepšie.

   Páči sa mi

 3. The above open letter to the Pope Francis is like begging Satan for forgiveness.
  There are quite a few people who are half awaken in Slovakia. They feel, smell, hear and sense that something is wrong but unfortunately cannot point what it is.
  It’s like one is in the bed half awaken but cannot get up because they are covered by a heavy duvet. Every time they want to free themselves from that duvet they get entangled more. Tossing and turning doesn’t help because the duvet represents RCC aka Church of Satan.
  If one wants to be truly free, one must throw that duvet away and get up.

  Páči sa mi

  • Hello 🙂 Adela, vďaka za nàzor a dufam, že mi prepáčite, keď budem reagovat jednym spôsobom.

   Odpoviem Vám v Slovenskom jazyku ktory je definitivne starší, ako ten, ktorym ste napisala. No mohla ste aj holandsky, nieco z toho jazyka rozumiem, zvysok pomozu nastroje na preklad.

   V evanieliju podľa Matúša je pasáz 7 verš 1 a 2 ktora hovorí: Nesúďte, aby ste neboli súdení.  Lebo ako budete súdiť vy, tak budú súdiť aj vás, a akou mierou budete merať vy, takou sa nameria aj vám.
   Ďalej je v tom samom Matúšovi pasáž 20 Teda po ich ovocí ich poznáte.

   Viete, že pápež František poveril Slovenského Kardinála Tomka veľkym vyšetrovanim pedofílie?
   Viete, že Vatikán pod jeho vedením ako prvy zaplatil v Rubľoch a tym umožnil napriek “sankciám” vychod všetkym krestanskym štátom Európy?
   Viete, že Vatikán aktivne pracuje na urovnani konfliku?

   8 rokov trpel Donbass, teraz už pol roka začína trpieť Európa. Ako je u Vás v Holandsku bez plynu? Ako je u Vás s predĺžením letov tovarov z Číny a juhovychodnej Ázie o skoro deň?
   Ako je v Holandsku, ked nebude benzín a nafta? Ked nie je hnojivo? Keď…..

   A tu je potreba odpovede Adéla. Stretnutie veľkych ľudí, ktorí sa dohodnú sa v roku 2005 konalo v Bratislave. Prečo nie tu, na moste medzi Vychodom a Západom?

   Matúš 7 ďalej pokračuje veršami 21-27:
   Nie každý, kto mi hovorí: »Pane, Pane,« vojde do nebeského kráľovstva, ale iba ten, kto plní vôľu môjho Otca, ktorý je na nebesiach. Mnohí mi v onen deň povedia: »Pane, Pane, či sme neprorokovali v tvojom mene? Nevyháňali sme v tvojom mene zlých duchov a neurobili sme v tvojom mene veľa zázrakov?« Vtedy im vyhlásim: Nikdy som vás nepoznal; odíďte odo mňa vy, čo páchate neprávosť! A tak každý, kto počúva tieto moje slová a uskutočňuje ich, podobá sa múdremu mužovi, ktorý si postavil dom na skale. Spustil sa dážď, privalili sa vody, strhla sa víchrica a oborili sa na ten dom, ale dom sa nezrútil, lebo mal základy na skale. A každý, kto tieto moje slová počúva, ale ich neuskutočňuje, podobá sa hlúpemu mužovi, ktorý si postavil dom na piesku. Spustil sa dážď, privalili sa vody, strhla sa víchrica, oborili sa na ten dom a dom sa zrútil; zostalo z neho veľké rumovisko.“

   tak, ako Ježiš hovoril o pochopení, tak chapali aj tí, čo kráčaju po ceste Dharmu ku stavu Budhu, teda vedomia čistého svetla.
   Nech všetky živé bytosti, bezhranične, ako vesmír, hlavne moji nepriatelia, co ma nenavidia, zlocinci, čo mi ubližujú a vswrci tí, co mi stavajú prekážky do cesty ku oslobodeniu a vsevedomiu, nech dosiahnu štastie, nech sa oslobodia od utrpenia a nech dolosiahnu rýchlo cisté, drahocenné osvietenie.

   A preto musíme robiť to, čo robime. Radit tým, čo chcú pocúvať. Načúvať tym, čo hovoria. Pomáhat tym, čo pracujú na blaho všetkých.

   Preto Hello 🙂 , už som raz odpovedal https://oracle911blog.wordpress.com/2022/01/13/hello-odpoved-adele/ . Preto este RAz. Hello.

   Páči sa mi

 4. Spätné upozornenie: pre R. Fica – zamyslenie na dnes | Blog o verejnom živote a problémoch Slovenska

 5. Prosím vysvetlite mi prečo vatikan tak presadzuje očkovaciu kampaň? Alebo ma usmernite na stránkach. Dakujem
  Nejako mi neladi pro očkovanie a snaha o mier

  Páči sa mi

  • Pre Jezibabu, takto to mám ja v hlave: zavedené: Vatikán je jedno z centier nadnárodného riadenia, je to komplikovaná štruktúra, nie 1 človek, ako nám ukazujú a my vidíme v osobe pápeža. Pápež je v absolútnej prevahe len hovoriaca hlava tejto štruktúry. Vatikán je 1 kridlom GP. Kto, čo je GP (globálny prediktor) najlepšie som pochopila cez jedno z prvych videi od Zaznobina, potom V. Piakina aj Petrova, cez Leva net., knihy edicie Zakázané vzdelanie. Nadnárodné riadenie (GP) a to obidve jeho krídla (Vatikan, Londyn) usilujú o presadenie agendy zlatej miliardy, protiľudskej koncepcii na trvalé zníženie ľudskej populácie. Covid, vrátane očko, je cielený manéver na to. Pre Vatikán platí, “po skutkoch poznáte ich, nie po reči “. Ale na druhej strane , z tých 2 kridel je Vatikán to umiernené, čo chápe a stráži použitie jadra, zdržanlivosť a výzvy na mier sú na mieste. Rusi vedú boj o presadenie KSB, (koncepcie spoločnej bezpečnosti) , ľudskej koncepcie.

   Páči sa mi

 6. Spätné upozornenie: Homo sapiens debilicus europeae | Blog o verejnom živote a problémoch Slovenska

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s