2 000 musulmanov žoldnierov

Prvotná informácia, ktorá sa ku mne dostala bola v tejto podobe:”na Záhorí je cca 2000 musulmanov žoldnierov z Balkánu a z Ukrajiny. Majú intenzívne kurzy slovenčiny. Je dosť možné, že tu plánujú niečo povystrájať.” Priznám sa, že použitie slovného spojenia “musulmanov žoldnierov” aj mňa spočiatku zaviedlo nesprávnym smerom a spojil som to s touto informáciou: “v Rakúsku došlo k justičnému škandálu, keď má byť kvôli nejakej procesnej chybe pustený na slobodu už odsúdený najznámejší rakúsky džihádista Mirsad O., (informujú o tom dnešné Kronen Zeitung). Procesné chyby sa v takýchto prípadoch nedejú náhodne. Zvlášť, ak dotyčný Mirsad O. sa do Rakúska vrátil po praktickom zácviku v Sýrii počas najväčšieho vyčíňania ISIL.” A o deň neskôr upresnil: “Prepustenie je nutné kvôli tomu, lebo súdy prekročili dvojročnú vyšetrovaciu väzbu – to isto spravili zámerne. Svojho času ho zavreli preto, lebo sa vyhrážal Čečencovi (tuším nejaký Turpak), že mu odreže hlavu.“

No, bodaj by ma “musulmanov žoldnierov” nezviedlo nesprávnym smerom, ak ten Mirsad O. vyzerá presne tak, ako tí bradáči na tom hornom obrázku: https://ksbforum.eu/index.php?u=/topic/1940/d%C5%BEih-aacute-disti-na-slovensku/2#post-15527, len je o dosť tučnejší – také 140 kilové hovädo… plus od severných susedov dorazila takáto informácia: “v Poľsku je vyhlásený najvyšší stupeň teroristického ohrozenia https://www.tvp.info/53775836/al-kaida-ma-planowac-zamachy-ostrzezenie-dla-polskich-policjantow-rzecznik-kgp-komentuje

Avšak dostala sa ku mne aj takáto informácia: „sú vytvorené muničné sklady pre hrdlorezov celkovo 24 po celej SK ešte za Kaliho, kde sa nachádzajú, nikto nevie. Pritom sa plánuje návrat ďalších hrdlorezov z Ukrajiny na SK. Pilne sa učia slovenčinu aj na Ukrajine, aj na Záhorí. Potvrdili mi to nezávisle už 3 zdroje.“

Včera aj dnes mi vŕtalo v hlave, prečo by sa musulmani žoldnieri pilne učili po slovensky, ak podobná akcia Al Kaidy, aká bola v Sýrii, znalosť reči terorizovaného etnika nevyžaduje, ba práve naopak – drží to potrebný kulturologický odstup od miestnych, lebo spoločný jazyk spája.No, ak sa učia pilne po slovensky, tak sa chystá taká akcia, kde títo musulmani žoldnieri práveže potrebujú sa v miestnom jazyku s miestnymi spájať a upokojovať ich, aby proti nim nepovstali. To som si hneď spojil s knihou o Auguste 1968 očami priameho účastníka invazných vojsk zo strany sovietského velenia, ktorý bol tlmočníkom (tuším sa volal Gruška) a tiež ich cca pol roka pred akciou pilne učili po česky, aby vedeli upokojiť miestne obyvateľstvo, aby sovietsku armádu nevnímalo ako agresorov a okupantov.Navyše vyplávala na povrch aj takáto informácia:Na SK chcú podľa informácii z parlamentu celkom vážne zrušiť poľovníkov. V podstate poľovníci sú v SK posledná legálne ozbrojená skupina, ktorá má aspoň nejaké zbrane a vie s nimi narábať.“

Odtiaľto už bol len skok si to spojiť s informáciou, presahujúcou pamäť davu +/- dva týždne -s úmrtím gen. vo výslužbe P.Šveca, ktorého aktivity pred jeho smrťou s organizovaním ozbrojeného prevratu na Slovensku za pomoci najatých žoldnierov z Ukrajiny a Ruska boli rozoberané svojho času aj na ksbforum.

Takže tí musulmani žoldnieri budú skôr vyzerať, nie ako na tom hornom obrázku, ale ako na tom dolnom obrázku: https://ksbforum.eu/index.php?u=/topic/1940/d%C5%BEih-aacute-disti-na-slovensku/2#post-15527

Na otázky typu: “bezpečnostné služby u nás na Slovensku sú v rozklade, kde máme záruku, že budeme v bezpečí. V tomto prípade budeme ľahkým terčom na takéto akcie. SIS je momentálne zamrznutá, šefa niet”, “aj NAKA je mŕtva, lebo odstúpil aj zástupca Zuriana na NAKA Jurík, ten dočasne viedol elitných policajtov už v roku 2018. …takže bezpečnosť v štáte je veľká NULA. Zvláštne, že takto umrtvili nielen SIS, ale aj NAKA” odpoviem slovami kolegu z ksbforum “Pevne verím, že operatívci NAKA aj SIS myslia nielen na svoje rodiny”.

Odpoveď na pesimistickú úvahu iného kolegu z ksb forum “Atentát bude nepodarený ale útočiť sa bude po celom Slovensku a následne sa povolá “pomoc” maďarskej armády a Slovensko ako štát týmto zaniká. R-U 2 štartuje je tu: https://oracle911blog.wordpress.com/2021/05/13/chcu-tu-mat-krvavu-melu-a-preto-teraz-nechodte-protestovat/#comment-11255, kde tou podstatnou informáciou je toto: “Na stránke https://sk.wikipedia.org/wiki/Ve%C4%BEk%C3%A1_Morava je takáto informácia: “V roku 880 vyhlásil pápež Veľkú Moravu za léno Svätej stolice, čo znamenalo, že ríša bola postavená na roveň s Východofranskou ríšou. Samotný Svätopluk sa tým stal de iure kráľom.” A nižšie som uviedol toto: ako sa na to pozerať? Jednoznačne pozitívne. Zatiaľ to nebudem tu v tomto príspevku detailizovať.” No, teraz už áno a opätovne to spravím odkazom, tentokrát na https://ksbforum.eu/index.php?u=/topic/1390/e-scaron-te-raz-matovi%C4%8Dova-z-aacute-chrana-sputn-iacute-ka-v/1#post-15483 , upriamiac vašu pozornosť na prvú momentku a slová I.Matoviča k nej: “…jednu z miesta, kde bola podpísaná Pittsburgská dohoda (a po budove zostalo len parkovisko)” Čo to znamená? Pittsburská dohoda bola politická dohoda, ktorú 30. mája 1918 v americkom Pittsburghu podpísali zástupcovia Slovenskej ligy v Amerike, Českého národného združenia a Zväzu českých katolíkov s Tomášom G. Masarykom. Text dokumentu sformuloval a podpísal v rámci svojej návštevy USA T.G. Masaryk. Schvaľovala spojenie Slovákov a Čechov v samostatnom štáte, v ktorom malo mať Slovensko vlastnú administratívu a snem. Hoci zo slovenského hľadiska znamenala ústup od hlavných požiadaviek Clevelandskej dohody (najmä bodu 2: Spojenie Českého a Slovenského národa vo federatívnom zväzku štátov s úplnou národnou autonómiou Slovenska, s vlastným snemom, s vlastnou štátnou správou, úplnou kultúrnou slobodou, teda i s úplným používaním jazyka slovenského, vlastnou správou finančnou a politickou, so štátnym jazykom slovenským.),zaručovala Slovákom širokú samosprávu a slovenčinu ako úradný jazyk na školách, v úradoch a vo verejnom živote. Na rozdiel od Clevelandskej dohody nemalo ísť o federatívne usporiadanie štátu a forma štátu mala byť republikánska. Pittsburská dohoda sa po roku 1919 stala predmetom vnútropolitického zápasu o autonómiu Slovenska. Niektorí českí politici ju právne či úplne spochybňovali, napr. T. G. Masaryk spochybňoval jej platnosť a neskôr tvrdil, že nie je právne záväzná, lebo to bola len „lokálna dohoda amerických Čechov a Slovákov“. (nie, nebola to len lokálna dohoda, a túto výhovorku :“Češi, kteří dominovali domácí politice, odmítali dát Slovensku tu autonomii, kterou Masaryk tak lehkomyslně rozdával v Pittsburgu, s odůvodněním, že Slováci ještě nejsou dostatečně zralí, aby si mohli vládnout sami.” treba tiež uviesť na správnu mieru, lebo T.G.Masaryk autonómiu v Pittsburgu ľahkomyseľne Slovensku nerozdával, ale zobral, viď. vyššie bod 2 pôvodnej Clevelandskej dohody, pripraviac si už vopred pôdu na ďalšie okliešťovanie právomocí Slovenska a presadzovanie idey československého národa skrze tento bod Pittsburgskej dohody, ktorú sformuloval sám (alebo tá  Garrigue v jeho mene?): “Organisácia spolupráce Čechov a Slovákov vo Spojených Štátoch bude podľa potreby a meniacej sa situácie, pri spoločnom dohovorení, prehĺbená a upravená.” Toto spochybňovanie a nedodržanie podmienok Pittsburgskej dohody pre Slovákov, prehĺbovanie organizácie podľa meniacej sa situácie, to jest predovšetkým myšlienky čechoslovakizmu a československého národa, nehovoriac už o tom, že nahradila pôvodnú Clevelandskú dohodu, bolo aj jednou z hlavných príčin rozpadu jak 1. ČSR, tak ČSSR (ČSFR) a bola plánovaná už pred jej podpisom.

Takže, žiadne RU II sa nekoná, lebo „postavenie Svätoplukovej ríše na úroveň Východofranskej ríše“ v dnešných reáliach znamená to, že Slovensko je postavené na úroveň Rakúska/Nemecka, to jest, nie je im podriadené, a ani idiotom z Bruselu. Táto informácia bola na predmetnej wiki stránke zverejnená: 9. mája 2021, 16:58 – (Parad v Moskve a sumár času 20) – ak to znamená “úplnú národnú autonómiu Slovenska, s vlastným snemom, s vlastnou štátnou správou, úplnou kultúrnou slobodou, teda i s úplným používaním jazyka slovenského, vlastnou správou finančnou a politickou, so štátnym jazykom slovenským.” – ako obnovu Strednej Európy na základoch Svätoplukovej ríše pod symbolikou dvojramenného kríža Nitrianskeho kniežatstva, ale teraz už v správnej vertikálnej polohe, a v rovnocennej mierovej spolupráci s nasledovníkmi Východofranskej ríše,tak takýto návrh stojí nielen za úvahu, ale možno na ňom budovať budúcnosť.

Čo sa týka druhej momentky od I.Matoviča “…a druhú z mosta Andyho Varhola, ktorý sa tu narodil rodičom Rusínom zo Slovenska” je v podstate odpoveďou nielen na “Pevne verím, že operativci NAKA aj SIS myslia nielen na svoje rodiny… ale aj odkazom pre tých, čo pomocou najatých “musulmanov žoldnierov” sa chystajú prevziať moc, nepoučiac sa z náhleho konca P.Šveca (tým nechcem tvrdiť, či naznačovať, že mu niekto na druhý svet pomohol. Ono totižto, ak sa niekto na Slovensku chystá prelievať krv na uliciach a uzurpovať si moc, bohatstvo a zdroje Slovenska a zotročovať jeho obyvateľov pre vlastné zištné sebecké záujmy, má šancu naraziť na „mystické“ pôsobenie mimo právneho rámca v priamom zmysle slova, nemajúc tým na mysli mágiu pozemských mágov).A navyše odkaz uhla záberu na most Andyho Varhola je jasný – pozrite sa na to zľava. Nepripomína vám to niečo?

Jedna otázka: Prečo Kotleba začal ozvučovať smrť gen. M. Lučanského práve v týchto dňoch? Čo tým Kotleba, alebo ten, kto je za ním sleduje? Čo on, alebo ten za ním vie, a my nie?

Oracle na ksbforum napísal: “Zdanlivo nesúvisí, ale predsa a dosť:
US Steel cez Matelka oznámil, že sa tu chystá investovať nemalé peniaze do výroby ocele v Košiciach.
Schopnejší analytici pochopia hneď, čo to znamená.”-
k tejto informácii si dovolím načrtnúť jednu víziu, no najprv napíšem, ako som k nej došiel. V rozhovore s jedným človekom ohľadom modelu hospodárstva padla aj téma hospodárskeho modelu Slušovice za “socíku”. Dotyčný poznal vtedajšieho šéfa a tvorcu Slušovického modelu Františka Čubu osobne a k téme JZD Slušovíce – “socialistickému zázraku” (viď. stručne a neúplne tu: https://cs.wikipedia.org/wiki/JZD_Slu%C5%A1ovice ) povedal iba jedno: “Áno, dobrý projekt, ale nasmerovaný len dovnútra” Ja som svoj projekt otvoril aj zahraničiu – pritiahol som západných investorov.“ (podotýkam, že pritiahol skutočných investorov, a vo vtedajšom ponovembrovom ošiali ani o iných byť reč nemohla.)

A teraz tá vízia: Čo takto zobrať z oboch období to najlepšie? Zo “socialistického zázraku” JZD Slušovice: Dobrý projekt, nasmerovaný do vnútra – to jest pre blaho tohto štátu a jeho obyvateľova z ponovembrového obdobia: otvoriť aj zahraničiu – pritiahnúť skutočných západných investorov (a do toho zapadá aj oracleho príspevok: “US Steel cez Matelka oznámil, že sa tu chystá investovať nemalé peniaze do výroby ocele v Košiciah”- a ja k tomu len toľko:“Knečne už začnú skutočne investovať do výroby, do technológie, a nielen do fasády.”) A čo takto spraviť z celého Slovenska modelový hospodársky projekt? Dobrý projekt nasmerovaný dovnútra, tak ako to bolo v Slušoviciach, no otvoriť ho aj skutočným zahraničným investorom – západným aj východným. US Steel tu investuje nemalé peniaze do výroby ocele. Čo ak by Rosatom investoval nemalé peniaze do skutočnej dostavby Mochoviec? Alebo máte namiesto Mochoviec a Rosatomu iný návrh, pán Matovič? Prečo by malo byť Slovensko bojiskom o jeho ovládnutie, prečo by malo neustále prechádzať raz do sféry vplyvu Ruska, raz do sféry vplyvu USA? Čo takto namiesto bojiska projektová spolupráca, ak by sa na Slovensku tvorivo stretla hospodárska spolupráca jak USA, tak Ruska? Obe krajiny sú v niečom výnimočné a majú svetu, čo ponúknuť. Čo takto spojiť ich prednosti do vzájomnej spolupráce práve tu, na Slovensku – win-win-win – pre všetky tri krajiny? Čo takto zo Slovenska vytvoriť projektový model toho, čo sa dá spoločne vytvoriť, ak dve mocnosti netratia zdroje na vzájomné “napínanie svalov”, ale na vzájomne výhodnú spoluprácu? Čo vy na to, pán Matovič? Pandémia končí, je načase sa pustiť do skutočnej hospodárskej obnovy Slovenska. Bolo by smutné, ak by sa meno Igora Matoviča spájalo len s pandémiou.

28 thoughts on “2 000 musulmanov žoldnierov

 1. > Zdanlivo nesúvisí, ale predsa a dosť: US Steel cez Matelka oznámil, že sa tu chystá investovať nemalé peniaze do výroby ocele v Košiciach.

  No, asi sme každý čítali inú správu, pretože ja som toto:

  > “Ak chceme zabezpečiť budúcnosť košického závodu, iná cesta nie je, ako ísť cestou dekarbonizácie. To znamená výmena vysokých pecí na koks za elektrické pece,“ uviedol Matovič. Tento proces by podľa ministra spôsobil pokles emisií CO2 o viac ako 80 percent, zároveň si však vyžaduje obrovské investície. „Je na mieste sa rozprávať, či by tento kľúčový výrobca a zamestnávateľ na východe Slovenska dostal pomocnú ruku z Fondu obnovy,“ doplnil. V opačnom prípade sa podľa neho výroba u najväčšieho zamestnávateľa na východe Slovenska skončí.

  pochopil úplne ináč:

  – U.S. Steel nebude investovať nič,

  – napriek tomu chcú/musia robiť modernizáciu, lebo ekológia,

  – modernizácia má byť zaplatená z fondu obnovy (t.j. Slovensko si požičia a tie peniaze venuje súkromnej, zahraničnej firme. Pôžičku budú splácať slovenskí daňoví poplatníci).

  – ide o sumu 1,5 miliardy EUR,

  – pokiaľ by Slovensko túto sumu nevenovalo, tak sa U.S. Steel zbalí a pôjde preč (t.j. vydierajú zamestnanosťou).

  Čerešnička na torte (https://sk.wikipedia.org/wiki/U._S._Steel_Ko%C5%A1ice):

  Eichler tvrdí, že koncom roku 1999 sa mu podarilo presvedčiť odborársku akciovku, ktorá mala 11 až 12 percentný podiel a že nakoniec železiarne predal Američanom za 400 miliónov eur.[11] Iné zdroje tvrdia, že cena bola 80 mil. dolárov plus splatenie dlhov, čo bolo spolu okolo 340 mil. dolárov. 24. novembra 2000 sa spoločnosť U. S. Steel stala 100-percentným vlastníkom košických železiarní (VSŽ predala svoje oceliarske aktivity t. j. najmä podnik VSŽ Oceľ).[6] Keď sa v roku 2017 a 2018 hovorilo o opätovnom predaji inému vlastníkovi, povedal prvý šéf košického U. S. Steelu John Goodish, že 1,5 miliardy dolárov za železiarne sa mu zdá málo.[13][7]

  Teda v podstate Američania (resp. U.S. Steel) chcú, aby Slovensko za železiarne zaplatilo, ale vlastníkom sa nestane.

  Liked by 6 people

  • Veľmi dobrý postreh.
   Mám známeho, ktorý sa vypracoval na veľmi dobrého obchodníka priemyselných strojov. Takže dostával info priamo od mnohých generálnych riaditeľov, ktorým tieto stroje predával.

   K US Steelu mi hovoril, že bolo obdobie kedy sa dovážala i čínska oceľ a bola vydávaná za výrobu US Steelu. Do technológii a tam investuje veľmi málo, ždímali to ako dojnú kravu do kedy sa dalo. Ale to nejde do nekonečna.
   Ja sa prikláňam k tomu, že stav tam je už asi katastrofálny pretože i tá údržba bola podfinancovaná a ak má ten podnik naďalej fungovať, tak investíciu proste potrebuje. A do toho tá poznámka Duba, že Igor sprostredkuje aby účet amíkov platilo Slovensko.

   Takže by aktuálnej Clinto administratíve išlo o dobro Slovenska, to je riadny úlet. Minister financií si išiel po inštrukcie ako to spraviť tak, aby ich to nič nestálo.

   Liked by 3 people

  • Zdravia ti
   Vôbec to nie je až tak nereálne. Málo kto si spomína na to čo Fico začal v roku 2013. Vybudovať novú jadrovú elektráreň na rovnakom mieste ako už je. Konkrétne v Jaslovských Bohumiciach. Výstavba by mohla teoreticky začať v roku 2030.
   https://sk.m.wikipedia.org/wiki/At%C3%B3mov%C3%A9_elektr%C3%A1rne_Bohunice

   Takže by nám to zabezpečilo energetickú sebestačnosť s potenciálom vyvážať elektrickú energiu. No ak by došlo na zmenu výroby ocele v Košiciach bude potrebné postaviť dve nové jadrové elektrárne. No druhá by už musela byť na východe.
   S pozdravom Peter.

   Liked by 2 people

  • US Steel je svojim spôsobom teraz dosť “horúci zemiak”.
   Moon a Kotka uvažujú celkom dobre.
   Rozoberme si fakty: technologické vybavenie železiarní čo sa týka jak modernizácie, tak životnosti – proste nula bodov. Sú len dve základné možnosti ako to riešiť: bu´d do toho poriadne zainvestovať, aby to bolo aj konkurencieschopné, alebo výrobu ukončiť. Ukončenie môže vyzerať rôzne: vyrábať pokiaľ sa dá, pokiaľ nejaká neopraviteľná havária technológie to neodstaví, odstaviť to cielene a ešte to narafičiť tak, aby majitelia zhrabli na záver prachy z poistky. Aj keď železiarne, čo sa týka zamestnanosti dávno nie sú tým, čo za socíku a za Mečiara, stále ich zavretie by bolo citeľnou ranou pre košický región.
   Pre Slovensko je najlepšie, ak by sa výroba a zamestnanosť udržala. Lenže bez investícií do technológie to už nepôjde – je to len otázka času, kedy výroba “buchne”.efto decielene odstaviť, alebo nechaak aj životnosťou”ide o sumu 1,5 miliardy EUR”
   Moon správne vraví, že najlepšie je investovať do svojho. No naše to nie je a kupovať “šrot” za 1,5 miliardy a viac je blbosť, lebo ďalších 1,5 miliardy tiež na ulici neleží. Takže ja za investíciu som. A tak , ako vraví Kotka: “v horizonte sa črtá scenár…” Navyše, ak by to išlo z našich peňazí (aj keby to bolo naše, aj tak investícia by išla len z našich peňazí), je to tiež jeden z argumentov: Berieme si len svoje, alebo nám vráťte to vášho podniku štátom investované peniaze. Netreba sa na všetko pozerať len z dnešného stavu situácie na Slovensku. Lebo potom jednoducho nerobme nič…
   A ešte jedna vec: Tie americké lietajúce šroty – prestárnuté F 16 – nemali stáť približne tiež toľko? Ak si pamätám, tak sa hovorilo o 1,6 miliarde… Čo ak sa dojednalo v tichosti toto? žiadne stíhačky, ale investujeme do US Steelu… Ale to je len čiste teoretická úvaha.

   Liked by 3 people

 2. Prepac, nepochopil som aky je teda zaver co sa tyka tych moslimskych zoldnierov. Komu to tu maju robit hovorcov?

  Inak k tym spomenutym aktivitam v suvislosti s gen. Svecom: robit u nas ozbrojeny prevrat so zoldniermi z Ruska a Ukrajiny? V clenskej krajine NATO? To snad jedine ako provokaciu aby mal niekto konecne dobru zamienku, nie?

  Liked by 1 person

  • odpoveď aj pre JankuS: na pochopenie treba pospájať aj to, čo sa deje inde a začnem hneď vedľa u susedov v Rakúsku: Mirsad O. nakoniec vraj prepustený nebol (chvalabohu) ale aj tak svojho času vybudoval tento rodený Bosniak v Rakúsku hranice presahujúcu džihádistickú sieť. Cez túto sieť sa malo v dnešných dňoch dostať do Rakúska bosnianskými špeciálnymi silami zadržaných 4,5 kila plastickej trhaviny, určenej pre teroristické ciele v Rakúsku. Ak si to poskladáme s tým, že rakúska vláda je momentálne zmietaná vládnou krízou, ktorú spustili neoconi (NEOS – 5. kolóna) útokmi na Kurza (ten má podobnú úlohu ako Matovič u nás) (pridala sa aj 6. kolóna, ale zo svojej línii frontu) a pozornosť verejnosti je odvedená aj cez média nielen ku vládnej kríze ale aj k eskalujúcemu napätiu na Blízkom Východe, tak pochopíte, kam smerujem mojich “2000 musulmanov žoldnierov”. Eskalácia na Blízkom východe je v aktívnej réžii močiara, ako zotrvačnosť aj niekedy dávno plánov GP. Podobnú situáciu chce močiar vyvolať v Rakúsku, v Poľsku aj na Slovensku, kde by sa stretli bradatí musulmani z Rakúska a hladko vyholení “musulmani žoldnieri” naverbovaní 6. kolónou u nás. A keďže Čierna vdova s čiernym závojom v prezidentskom paláci pozvala Bidena (aj o tom sa svojho času dohovárala s čiernym pápežom-satanistom Františkom), tak musel Matovič na cesty. Ten pozdrav z USA – fotka mosta Andyho Varhola ako šibenice je varovanie 6. kolóne, aby sa neopovážila na Slovensku spustiť analógiu blízkovýchodnému aktuálnemu konfliktu. O bradatých musulmanov z Rakúska sa už postarajú tamojšie sily.
   Preto aj Fico a tí, čo nemajú v hlave nasraté, smerujú všetko k pokojnej ceste cez referendum. Aktivita čiernej vdovy zo zaslaním referenda na ÚS je len snahou vyprovokovať opozíciu a 6. kolónu k aktivite v duchu vyššie uvedeného scenára – Čaputová je tak v zadku “močiara”, až je celá čierna – čierna vdova. Ona neujde súdu za vlastizradu a za podporovanie terorizmu – ona nie!
   a odpoveď pre Joxa: z aktuálneho stavu a krátkodobého hľadiska máš pravdu. No to sú zotrvačné procesy, ktoré živí už len močiar. V stredodobom a dlhodom horizonte to pôjde ako to Kotka naznačil v reakcii. Ak budú prachy na Plán Obnovy z EÚ, tak je to dobré využitie ich dať do technologickej modernizácie železiarní. V réžii a plánoch močiara by sa to malo splácať tak, ako to uvádza dub – z našich daní a mozoľov. No bude to, ako naznačil Kotka. Nič sa vracať ani EÚ nebude a boli by sme hlúpi tie prachy teraz nebrať – to len sa vráti časť bohatstva tu Západom nakradnutá. Je to podobné ako s peniazmi NATO na naše mosty – pôvodné plány sú jedno a budúca realita bude iná. Ale mosty za cudzie – resp. len vrátené peniaze budú naše. Vracia sa bohatstvo aj v takejto podobe temnotou tu nakradnuté.
   Dúfam, že som sa teraz vyjadril dostatočne jasne.

   Liked by 5 people

 3. Aby som uviedol veci na pravú mieru:
  Ja som tým príspevkom primárne mal na mysli, že cez Matelka bolo vyhlásené, že “nič také sa konať nebude, my tu máme záujmy” ale z hľadiska procesov máš pravdu, je tu na to potenciál.

  Dodávam, že Američania chcú aby sme to zaplatili my, a to sa ešte uvidí…

  Liked by 3 people

  • presne o to mi išlo. O budúci proces. Preto som napísal, že je to vízia, ktorej sa možno niekto v budúcnosti chytí. A čo sa týka vysokých pecí na koks v US Steel – tu sa nejedná len o ekológiu. Tie pece dožívajú, lebo doteraz do nich nič neinvestovali. Porúch a nútených odstávok je na nich čoraz viac.

   Liked by 3 people

 4. No, pokiaľ by mal kolektívne Slovenský národ rozmýšľať o nejakej investícií, keď je už takáto “doba”, či už to je železiareň, alebo jadrová elektráreň, v prvom rade by mal investovať do majetku svojho… Asi by bolo plodnejšie sa povenovať takémuto procesu…

  Liked by 2 people

  • Možno len skúška: táto vláda odkývne ich záujmy, lenže v horizonte sa črtá aj iný scenár a v tomto kontexte, keď sa podarili právne spochybniť určité odpredaje, privatizácie, … Takže pomaly, len pomaly, pomaly

   Páči sa mi

 5. Skusim postupne:

  – hovorili sme s viacerymi generalnymi riaditelmi spedičiek, soféri sa prijimaju, nie prepúštajú
  – U.S. Steel surovo vydiera, moj osobny nazor, cez jediny kanál. US Administrativu. Deduško Džo robi len to, co svojho casu na Ukruine
  – U.S. Steel cez zisk vytiahnutý z Košíc, ktory bol presmerovaný z investícii do pecí do zisku korporacie zachranil bankrot firmy. to je dohladatelne. Takze poziadavka je o to smiesnejsia, kedze uz davno mali investovat…
  – p. Švec a jeho partia planovali prevrat, kto ich zastavil. HNR? P.Svec lietal pre Britov, tiez u nich studoval. Povedat to slovami klasika, najhorsie, co sa Ti moze stať, je ked ti brit poda ruku a nazve ta spojencom. Tak to tusim hovoria Rusi
  – O nasej samostatnosti nemoze byt ani reči. V nemecku sa chystali pouzivat s policajtmi armadu. Bol tlak od ludi, armadu nepouzili. Bol tlak na testovanie, prisiel protitlak z ludi, testovanie sa plosne nerobi, atd atd. U nas to vsetko bolo. a zakorunovala to p. Čaputová predlzovanim referenda. Ako som.hovoril, toto cesta tiez nie je. aspoň nie rychla.
  Takze stavat nas na uroven nemecka nie je mozne…
  Budte zdravi a vsetko najlepsie.

  Liked by 4 people

  • @JOX
   Malé doplnenie k šoférom špedičiek.
   Priemerný vek 58+. Zásoby vodičov, čo si urobili vodičský na vojne končia a odchádzajú do dôchodku. Vodičský na kamión dnes nie je lacná záležitosť. Plus povinná prax pre prívesy a návesy. Dnešná mládež nemá o život nomáda záujem. Osobne poznám aj dosť ľudí, čo zatajujú zamestnávateľovi, že nejaký vodičský vôbec majú. Vodičov je preto nedostatok a neviem, ako chcú firmy v budúcnosti riešiť, že skladové zásoby vymenili za zásoby v kamiónoch po trase.

   Liked by 2 people

   • Áno. Otec donedávna jazdil na kamióne. Spomínal, že firma pre ktorú jazdil je ochotná záujemcom dokonca zaplatiť VP aj všetko ostatne, čo s tým súvisí. Aj tak nemajú šoférov.

    Liked by 1 person

  • To, že by musulmani boli určení na nasadenie na Slovensku, je podľa mňa nezmysel. Prečo sa učia jazyk je otázka, či slovenčinu alebo ruštinu. Skôr si to predstavujem ako tréningovú bázu na-to a ich nasadenie v bývalých sovietskych republikách na rozvrat.

   Páči sa mi

   • V rámci boja americkej štátnej elity a jej lokajíčkov s globalistami. Islamisti môžu poslúžiť v jednom z najhorších scennárov na rozdúchanie nepokojov a prípadne občianskej vojny, keďže to naše stádo slovenské sa ukázalo ako príliš pokorné na to, aby ho “k životu” povzbudilo povinné testovanie, lockdowny, vražda Lučanského, prípadné “zarezanie” referenda, ktoré visí vo vzduchu, keďže ústavný súd rozhodol vždy aj v prípade jasne protiústavných vecí, v prospech správkyne smetiska. Veľa záleží na tom, ako sa k veci postavia “skoropatrioti”. Ak budú organizovať protestné akcie lebo “už môžu”, tak napríklad po takom výroku “referendum je protiústavné”, by sa mohla zodvihnúť vlna odporu časti obyvateľstva poskakujúceho na uliciach, medzi ktorých by zamiešali tento “islamistický kúkoľ” a šanca, že sa spustí peklo, by vtedy nemusela byť až tak malá … Dúfam, že sa mýlim. Ono, ja si myslím, že tých 2000 vypatlancov, ak tu naozaj sú, môže a má poslúžiť na viacero vecí, okrem už spomínanej účasti na Ukrajine alebo v Pobaltí. Čo sa týka scenára “maďarská armáda” nás zachráni a bude RU2, tam by som to nevidel až tak tragicky. Stále máme vlastnú armádu, v ktorej sú stále aj čestní ľudia a myslím, že by tomu bola schopná spraviť prietrž, navyše, ak by vypatlancov vyviedli otvorene a priamo na útok proti civilom, stále sme členská krajina NATO … ak by sme uvažovali o nejakom silovom scenári na Slovensku, tak mne prichádza na myseľ jedine to, že by to tu chceli totálne zapáliť a zdeštruovať, čo mi z hľadiska významnosti podobných procesov paralelne bežiacich v iných krajinách (Poľsko, Maďarsko, ČR, Rakúsko) moc nesedí aj na nejaký prípadný “vývoz revolúcie”. Ak by teda zapálili len SR a nie aj ostatné krajiny, tak tento “požiar” by tu aj skončil a tým pádom by nedosiahli nič. Na druhej strane práve možno táto “chyba riadenia” je ich cieľom, podpáliť všetko, čo sa dá, kde sa dá a keď sa to dá.

    Liked by 2 people

    • Uvažuješ správnym smerom. Tak ako nás v prípade útoku možu prísť ratovať Maďari, tak isto to môžu byť americké vojská. Veď sa tu premávajú každý týždeň a zámienka im dobre poslúži. Strategicky by tým vrazili klin do Európy skrz os Ukrajina a Slovensko. Ak budú veľmi tlačiť, tak aj Česko. Úplná os.

     Liked by 2 people

    • Tiež to vidím na silovú maidanizáciu Slovenska po vzore UA. Ideálny bábkový štát – máme nerastné aj vodné zdroje, obyvateľstvo poslušné ľahko ovládateľné ovce, rozloženú políciu. Armádu schopnú brániť územie voči vnútornému nepriateľovi nemáme počtom, výcvikom ani kádrovo.

     Je to na tých 2~5 % ľudí, ktorý niesú ovce a chápu, čo sa deje.

     Páči sa mi

 6. Spájanie Petra Šveca s ozbrojeným prevratom nie je trocha odvážne? Sú na to aj nejaké fakty, alebo len argument, že “pracuje pre Britov a býva v Londýne”. Každý sa nejako musíme živiť a väčšina Slovákov aj tak pracuje pre zahraničných majiteľov. Pokiaľ nekoná človek otvorene protištátnu činnosť, tak by som to vôbec nevidel ako problém.

  Páči sa mi

 7. Neviem, či by to mohlo mať súvis s touto témou, ale dostala sa ku mne info, že NAKA rieši podvodné sobáše s nejakými migrantmi min. v jednej obci a jednom meste v BB kraji, malo by ísť o legalizáciu ich pobytu v EU/ príchodu do EU….

  Liked by 1 person

 8. Uff…❗
  Až som sa zapotil❗
  (Týmto nikoho neurážam, nikomu ani nevyvraciam jeho názor, iba tu pridávam môj a netvrdím že je správny❗ je to iba názor z ďalšieho uhla pohľadu.)
  Takže:
  1.) Islamských 2000, 200, 50, 20…hrdlorezov na Slovensku❓ Načo by ich sem vláčili❓ Tých si pekne a hlave nebadane cvičia na Ukrajine hlavne ak by ich plánovali použiť i nás… Takže tu by som obavy nemal.
  2.) Zmätovič v USA. US Steal-pekná rozprávka pre obecenstvo. Aj tie jeho “akože” odkazy cez Pittsburg a Most. Nepripisujete tak trochu priveľa jeho rozhľadenosti, konceptuálnej znalosti atď. tomuto podvodníčkovi z Trnavy vychovaným min. 12r. výchovou a financovaním (z našich!!!) peňazí, cez ambasádu SŠA? Na to je malý pán, pokyny a odkazy rieši ambas priamo tu a priamo “iba” tým komu to patrí a nie verejne! NIKDY VEREJNE! Ani žiadne NÁHODNÉ uniknutie nejakých informácií na verejnosť NIKDY NIEJE NÁHODNÉ!
  3,) treba vyfinancovať f 16
  4.) postupné, tiché “prenajatie” Sliač, Kuchyňa a ešte myslím cca 5 ďalších objektov Armády SR, teroristom armády SŠA
  5.) Väčšina Slovákov ako jediné z EU považuje Rusko za bratský národ a Rusko má takisto najlepšie vzťahy v EU so Slovenskom. (Teda malo) to bolo treba zrušiť minimálne na diplomatickej úrovni. Aby sa im znovu neprekazili ich plány ako v r. 1968.
  6.) Už niekoľko rokov sa zúčastnené štáty pravidelne stretávajú na rokovaniach ohľadom Trojmoria. Slovensko naposledy za Fica.
  Matelko vie o tom zatiaľ málo, treba mu dať noty, ako ešte efektívnejšie rozložiť štát..
  To iste +- sa bude diať aj v CZ..
  7.) a v neposlednom rade po odovzdaní republiky aj dohodnúť konečnú krajinu (asi N.Zeland) prevoz, ubytovanie a zabezpečenie aj s rodinami verne slúžiacich psíkov z politických šperkov SK (presne ako nacistom).
  8.) a určite poučenie ako “ničiť” Pellego aby vyhral násl. voľby.
  9.) súčinnosť s pRezidentkou, Úst.súdom, ostatnými súdmi ktorých pravidelne školí US amb, cez mimovládky (ktoré si mimochodom tiež platíme)…
  Je tam toho ešte dosť ale v čase keď úmyselne likvidujú ekonomiku v prospech nadnárodných korp. určite nebol dôvod cesty US Steal. Na ten majú času dosť po prechode na nové technológie. Ale pravda je, že máme platiť všetko my.
  ❗❗❗❗❗❗❗❗
  10.) p. Peter Švec.
  Neverím že to ešte stále nevidíte❗
  POUŽITIE ARMÁDY SR, NA ODOBRATIE MOCI ZAPREDANÝM VLASTIZRADCOM A KORPIRÁCIÁM A NASTOLENIE PRÁVA A PRAVEJ DEMOKRACIE V SR ZMENOU ÚSTAVY SR JE UŽ JEDINÁ MOŽNOSŤ ? TEDA BOLA❗
  On bol totiž jediný kto by to dokázal. A tý čo ho obviňuje z nejakej spolupráce s cudzinou, si najprv zistite kto to bol. Takých ľudí verných svojmu národu je u nás už veľmi málo ❗❗❗

  A už len na koniec. Pri “hltaní” akýchkoľvek správ, si buďte vedomí, že sú tu len preto aby ste “hltali” ICH a nie iné dianie. To vždy hľadajte v pozadí ❗
  A opakujem, ŽIADNE OMYLY, UNIKNUTÉ INFORMÁCIE A NÁHODY NEEXISTUJÚ ❗❗❗

  Prajem všetkým pekný ďeň 👍

  Liked by 2 people

 9. Spätné upozornenie: Januárové zamyslenie – Čo sa otvorí a koho zavrú? | Blog o verejnom živote a problémoch Slovenska

 10. Spätné upozornenie: ORACLE: ČO SA OTVORÍ A KOHO ZAVRÚ? | Začas

 11. Spätné upozornenie: Do Bruselu a Ženevy cez Kazachstan | Blog o verejnom živote a problémoch Slovenska

 12. Spätné upozornenie: Oracle: Do Bruselu a Ženevy cez Kazachstan | Začas

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s