SNP – pokračovanie dva

V článku SNP – pokračovanie 1 som pôvodne zamýšľal napísať ďaleko viac, len to by potom v záplave ďalších informácií zaniklo to najpodstatnejšie. Takže teraz k tým zahraničným zásahom.
V Ženeve bolo stretnutie medzi Putinom a Bidenom. Vraví sa, že to bola svojim spôsobom Jalta II. – teritoriálne rozdelenie sfér vplyvu. Ak by to aj bolo skutočne tak, tak nech si nikto nemyslí, že to máme v suchu, netreba nič robiť, len počkať na príchod “Červenej armády”. Po prvé, Putin jasne dal viackrát najavo, že Rusko nebude na úkor životov svojich vojakov ťahať iné národy zo sračiek, do ktorých sa dostali vlastným pričinením. Ono sa nakoniec dostaneme aj fyzicky do sféry vplyvu Ruska v zmysle tejto Jalty II – keď bude po všetkom. A čo tu z nás a z nášho štátu zostane dovtedy, až bude po všetkom, záleží len na nás. Jeden policajt to v sobotu vyjadril takto: “Táto vláda narobila za 1 a pol roka viac škôd, než tie predošlé za 15 rokov. Ak zostanú pri moci ešte rok a pol, tento štát už nikto nikdy nedá do kopy.” Navyše si musíme uvedomiť, že Jaltská konferencia bola 4. – 11.2.1945, to jest až v čase, keď už bolo SNP dávno zatlačené do hôr a Červená armáda a Čsl. armádny zbor už mali oslobodené východné Slovensko. Viete si predstaviť, čo tu zostane za paseka, ak táto banda, či im podobní budú pri moci až do apríla budúceho roku, kedy bola oslobodená Bratislava?
Navyše si porovnajte dátumy z obdobia povstania s dátumami, ktoré uvádza tuto oracle, a s dátumom, ktorý uvádzam ja v súvislosti s vyhláškou 226/2021 v predošlom článku. Kopírujem z wiki: „Aktivity partizánov smerovali nielen proti nemeckému civilnému obyvateľstvu ale aj proti príslušníkom Hlinkovej gardy a niektorým katolíckym kňazom. Pre zachovanie bezpečnosti dostala Slovenská armáda 9. augusta (9. augusta!!!) 1944 rozkaz zakročiť proti partizánom. 10. augusta 1944 sa začala rozsiahla protipartizánska akcia v Nízkych Tatrách, ktorú riadil generál Jozef Turanec. Akcia bola neúspešná, partizáni sa včas z týchto priestorov stiahli. Prípadné stretnutia vojakov s partizánmi boli priateľské, vojaci sa pridávali k partizánom, alebo predstierali bezvýsledné prehľadávanie terénu. O deň neskôr slovenská vláda vyhlásila na území Slovenska s platnosťou od 12. augusta stanné právo, ktoré malo zamedziť ďalším akciám partizánov a ostatných antifašistov. Jeho realizáciu však nemal kto zabezpečiť, pretože nižšie články štátneho aparátu v partizánmi kontrolovaných oblastiach už neboli akcieschopné. Ani hrozba trestu smrti podľa stanného práva vyhláseného 11. augusta 1944 neodradila antifašistov spomedzi vojakov, žandárov ako aj bežného ľudu od pomoci partizánom.” Toto prebiehalo tesne pred vypuknutím SNP v 1944, a takto nejako to bude prebiehať aj teraz.
A prečo vlastne horúce SNP vypuklo predčasne už 29.8.1944 napriek tomu, že ešte nebola dojednaná kooperácia s Červenou armádou, ktorá navyše ešte ani nebola na našich hraniciach? Poučme sa z minulosti, aby sme sa vyhli zásahu jednotiek NATO. “27. augusta obsadili partizáni a vojaci majora Cyrila Kuchtu Ružomberok, zlikvidovali alebo zaistili nemeckých občanov, oslobodili politických väzňov a podobne ako vo viacerých ďalších obciach vyhlásili obnovenie ČSR a mobilizáciu. Obsadením mesta bola fakticky prerušená železničná trať v údolí Váhu, zastavili sa i práce v miestnej zbrojovke, kde sa nachádzali komponenty pre niekoľko stoviek delostreleckých lafiet…” Navyše  “28. augusta 1944 v Martine skupina komunistických partizánov 1. partizánskej brigády M. R. Štefánika v spolupráci so železničiarmi a antifašistami z vojenskej posádky pri pokuse o odzbrojenie zastrelila v Martinských kasárňach väčšinu členov skupiny nemeckých vojakov pod vedením plukovníka Otta, ktorá prichádzala z Rumunska a bola deň predtým ubytovaná v kasárňach… Podľa povojnovej výpovede generála Höffleho boli z nemeckého pohľadu pre ozbrojenú intervenciu rozhodujúce udalosti v Ružomberku.”

Našim cieľom je stopnutie povinnej vakcinácie a pád fašistických mocenských orgánov. No musíme si uvedomiť, že sme v NATO a EÚ, a preto občianske protesty musia zostať vnútroštátnou záležitosťou. Prečo asi R.Fico neustále zdôrazňuje, že sme proeurópski, že sa nechystáme vystúpiť ani z NATO, ani z EÚ? Pre “Ružomberok!” Fico nie je žiadny idiot a v niektorých veciach myslí riadne dopredu.

V dnešnej situácii je tým “Ružomberkom” z pohľadu NATO a EÚ vlastne ten “Martin z 28.8.1944”, to jest útoky proti NATO a EÚ, a to aj verbálne. Preto občianske protesty sa nesmú zvrhnúť na útoky proti NATO a EÚ, musia zostať len v intenciách ochrany demokracie v našom štáte podľa článku 32 Ústavy SR.
Ak sa nevyprovokuje hlúpymi akciami proti NATO a EÚ ich intervenčný zásah, zostane to našou internou záležitosťou. Akýkoľvek ich zásah by bol pokladaný za agresiu voči inému štátu, a toto by neostalo bez zahraničnej odozvy. No, ak sa dáme vyprovokovať k útokom na predstaviteľov NATO a EÚ na našom území, odozva bude otázna. Preto ukradnutie sobotňajšieho protestu v Bratislave kotlebovcami je veľmi závažným varovaním. Oni to premenia na  “Martin 28.8.1944”, teda “Ružomberok” a vyprovokujú zásah jednotiek NATO a EÚ. Toto je úlohou kotlebovcov, ak zostanú vo svojich hlavách “kotlebovcami” v týchto protestoch. Eliminujte zelené a iné politické vlajky a ich nositeľov hneď v zárodku. Celonárodný protest musí národ zjednocovať. Vlajky politických strán ho len rozdeľujú na kotlebovcov a antikotlebovcov, na ficovcov a antificovcov atď. Páni politici, nechajte si tento boj o politické body na predvolebné obdobie. Varovanie pre vás, politici: na celonárodných protestoch nezískate politické body, iba ich stratíte. Ak zneužijete celonárodné protesty a generálny štrajk na svoju politickú kampaň, bude to pre nás voličov jasným signálom, že vám ide len o vaše politicko-mocenské ambície, a nie o blaho národa. Aby sa to nedalo zneužiť proti vám, ktorí to myslíte úprimne, tak nech lídrovia strán pred účasťou na celonárodných protestoch verejne vyhlásia, že sa ich zúčastňujú ako občania a že tam idú bez svojich straníckych vlajok. Ak sa predsa len stranícke vlajky objavia – vztýčili ich provokatéri. Trička majte, to kľudne, ale vlajky tam budú len dve. Ešte si o nich povieme. Páni politici, ak to myslíte s národom a blahom Slovenska úprimne, podporte národ v týchto ťažkých chvíľach svojou účasťou a hlavne s pomocou pri organizovaní týchto protestov i generálneho štrajku – máte štruktúry, máte prostriedky, máte skúsenosti. Aj vy, čo ste v sobotu protestovali pod zelenými vlajkami máte jednu veľkú devízu: úprimnú túžbu ten marazmus na Slovensku zmeniť a aj odvahu na to. Len konajte rozumne, aby ste nedostali Slovensko a seba z dažďa pod odkvap. Vydiskutujte si toto, čo tu píšem s Mariánom Kotlebom. Ak to nepochopí, alebo nebude chcieť “chápať”, tak je tupcom, alebo zradcom národa, aj keď sa prezentuje navonok ako vlastenec. No, po ovocí poznáš ich! Potom už je len na vás, či zostanete, alebo budete nasledovať kroky Marčeka, Uhríka a ďalších.

Národ potrebuje skutočných vodcov a skutoční vodcovia potrebujú podporu národa!

No, bez politických ambícií – to si nechajte na predvolebné obdobie. Vedzte, nebude nám vadiť, ak lídri, členovia strán budete nejako pre vašu identifikáciu označení, aby sme videli, že ste s nami. No, žiadne stranícke vlajky!

No, ak tým “Ružomberkom” z pohľadu zásahu NATO a EÚ je dnes vlastne “Martin 28.8.1944”, tak čo je tým “Ružomberkom”?

“Ružomberok” máme na ministerstve zdravotníctva. Minister Lengvarský – riaditeľ ústrednej vojenskej nemocnice v Ružomberku. Veronika Remišová na nomináciu reagovala: „Verím, že do zdravotníctva prinesie istú ruku pri riadení zložitých procesov, razantné a rýchle reakcie do oblastí, kde v boji s pandémiou potrebujeme zabrať, ale zároveň to bude robiť s rozvahou a pokojne, ako skúsený elitný vojak“. Nevadí mi, že to povedala Remišová, lebo ak nedáme jej vyjadreniu politický náboj a nebudeme za tými zložitými procesmi hľadať aj niečo iné, než elimináciu covid-vírusov, tak je to to, čo potrebujeme.

Ak nie je v naších silách zatiaľ „zatvoriť tú jaskyňu, z ktorej neustále vylietávajú tie covid-netopiere“ (slová molekulárnej biologičky a virologičky Soni Pekovej), tak jeho šírenie musíme aj režimom na hraniciach eliminovať. Vírus SARS-Cov2 v jeho rôznych variáciach je tu – to je objektívny fakt. A je momentálne jedno, či je to laboratórny výtvor, alebo prírodný vírus. Reálne je tu. A v takejto situácii, je to, čo povedala Remišová, tým, čo na úrovni zdravotníctva potrebujeme.

No problémom je to, že skrze zdravotníctvo sa sledujú aj iné ciele. Ale o tom nechcem teraz hovoriť. Lengvarský povedal, že je vojakom 33 rokov, a že sa za ten čas naučil rozkazy počúvať a plniť ich. A je mu jedno, čo to je za rozkaz, či je v rozpore s Ústavou SR, alebo nie je, čo potvrdzuje aj tým, čo po pozastavení účinnosti vyhlášky 226/2021 vyhlásil. Lengvarský je vojakom, čo slepo počúva rozkazy – nepremýšľa o nich. A že je to tak, o tom svedčí aj to, že ho Čaputová (zámerne som vynechal prezidentka, lebo ona nie je a ani nikdy nebola prezidentkou Slovenskej republiky a slovenského národa – prax je kritériom pravdy) už 15.1.2020 vymenovala za brigádneho generála. Prečo zákulisie za Čaputovou vybralo práve jeho? Jeho životopis je, myslím si, dostatočnou kvalifikáciou, veď posúďte sami https://sk.wikipedia.org/wiki/Vladim%C3%ADr_Lengvarsk%C3%BD.

Takže si to zhrňme: Máme tu verejné vyjadrenie tej svine (jeho priezvislo je irelevantné, lebo pre národ je už len sviňou): „Vytvoriť taký tlak na zaočkovaných, aby kvičali ako svine…“, máme tu pozastavenú vyhlášku 226/2021, máme tu v tichosti rozposlanú čiastku 38 Vestníka MO obciam a OÚ o Hospodárskej mobilizácii v prípade vojny a vojnového stavu, máme tu množstvo vojakov NATO a ťažkej techniky, máme vo vedení MZ brigádneho generála so skúsenosťami z misií NATO a jeho posledné vyjadrenia, z ktorých je zrejmé, že: „Zámerom opatrení z vyhlášky bolo podľa šéfa rezortu zdravotníctva to, aby sa ľudia začali očkovať a aby mali po vycestovaní aspoň jednu dávku vakcíny.“ Čaputová prepožičala piatim útvarom bojové vlajky… Zaujímavá to súhra udalostí. Niekto môže namietať, že náhoda. Ja na náhody neverím. Už dávno nie.

Takže, pán brigádny generál, pán minister zdravotníctva, ja Vám len odporúčam popremýšľať o tomto: „Podľa sudcov je v tomto smere neprehliadnuteľné aj nové nariadenie Európskeho parlamentu a Rady EÚ zo 14. júna 2021 o rámci pre vydávanie a uznávanie interoperabilných potvrdení o očkovaní proti ochoreniu COVID-19, o vykonaní testu a prekonaní tohto ochorenia (digitálny COVID preukaz EÚ) s cieľom uľahčiť voľný pohyb počas pandémie ochorenia COVID-19, podľa ktorého ,,Je potrebné zabrániť priamej alebo nepriamej diskriminácii osôb, ktoré nie sú zaočkované, napríklad zo zdravotných dôvodov, z dôvodu, že nie sú súčasťou cieľovej skupiny, ktorej sa vakcína proti ochoreniu COVID-19 v súčasnosti podáva alebo pre ktorú je povolená, ako sú napríklad deti, alebo z dôvodu, že ešte nemali možnosť dať sa zaočkovať alebo sa rozhodli nenechať sa zaočkovať. Držba potvrdenia o očkovaní alebo držba potvrdenia o očkovaní, v ktorom sa uvádza vakcína proti ochoreniu COVID-19, by preto nemali byť podmienkou výkonu práva na voľný pohyb alebo využívania služieb cezhraničnej osobnej dopravy, ako sú letecké linky, vlaky, autokary alebo trajekty alebo akékoľvek iné spôsoby dopravy. Toto nariadenie sa okrem toho nemôže vykladať tak, že stanovuje právo na očkovanie alebo povinnosť zaočkovať sa.“ Vy a Vaša vyhláška ste priamo ignorovali okrem mnohého iného aj to, že tzv. európsky covid pas zahŕňa aj ľudí, ktorí prekonali covid ochorenie. Vy zavádzate diskrimináciu a apartheid už priamo na hraniciach, čím porušujete okrem iného aj zákony a dohovory o ľudských právach a slobodách. Ak nie ste len slepo rozkazy poslúchajúci vojak, tzv. „zelená guma“ (pre neznalých označenie osôb v zelenej uniforme, ktorí majú vygumovaný vlastný mozog), tak by som nad tým, aké rozkazy plním, porozmýšľal, lebo JUDr. Š.Harabin síce nie je zdatný politik, ale ako právnik a bývalý trestný sudca sa nezvykne mýliť. A ešte jedna rada, pán brigádny generál: Ani tým najvyšším vojenským šaržám Tretej ríše nepomohla v Norimbergu obhajoba „ja som len počúval rozkazy“. Aj tak ich obesili, alebo zavreli na doživotie. A ten Norimberg bude – to si píšte.

Takže čo s „Ružomberkom“, aby SNP nevypuklo predčasne? Primerane „partizánčiť“ – lokálne protesty na hraniciach, pred obydliami “Mengeleho pohrobkov” a pod. Stavať sa na odpor napr. aj takto: https://www.hlavnydennik.sk/…ec/ – inšpirácia aj pre ostatných, aby si začali zvyšovať právne povedomie. Ale prosím bez toho emočného podtextu, pretože policajtov potrebujeme na našej strane. Zostať kľudný, milý, a to, čo argumentovala dotyčná pani, argumentovať bez emočného vypätia. Neútočiť na nich, nenadávať im, ale presviedčať, aby “Pomáhať a chrániť” bolo o pomoci národu v ochrane pred vládnou fašistickou mafiou.
Chcete zjednocujúce heslo pre toto obdobie? Tu ho máte: “Pomáhať a chrániť! Pomôžme si navzájom a ochráňme naše deti!” Je to v podstate odboj proti očkovaniu a šikanovaniu pod rúškom nezmyselným protipandemických opatrení. Doterajšie obdobie partizánčenia sa dá charakterizovať približne takto: „Väčšina obyvateľstva reagovala na celkové dianie s neistotou, ktorá postupne prerastala do nespokojnosti s režimom. Táto situácia výrazne pomohla odbojovým skupinám… V roku 1944 už väčšina jánošíkovských (partizánskych) družín de facto neexistovala, alebo iba sústreďovala zbrane a výstroj v horách, či vydávala agitačné letáky… Nálada v spoločnosti v tej dobe podobnej činnosti nepriala a tieto jednotky nemali nádej na dlhé prežitie.“ – je to tak, pretože zaočkovaní sú viac menej spokojní, pretože si myslia, že toto dianie sa ich už ako zaočkovaných netýka.

„Začiatkom augusta 1944 sa začala stupňovať aktivita partizánskych skupín…“ – ono tých paralel so SNP 1944 je ďaleko viac, stačí si len prečítať tu: https://sk.wikipedia.org/wiki/Slovensk%C3%A9_n%C3%A1rodn%C3%A9_povstanie . Ja uvediem ešte jednu paralelu: „Na vyhrocujúcu sa situáciu v krajine reagovali veľmi citlivo aj Židia, ktorí ešte zostali v krajine a odôvodnene sa obávali vstupu nemeckých vojsk na územie krajiny. 20. augusta sa vzbúrili Židia v tábore Nováky, o dva dni neskôr v Seredi a potom aj vo Vyhniach (v týchto táboroch bolo väznených celkovo asi 4 000 ľudí, väčšinou Židov.“ Nechcem sa zaočkovaných nijako dotknúť, ale nie je náhodou očkovací preukaz žltý? Aj Dávidova hviezda, ktorou boli povinne počas vojny označení všetci židia bola žltá… Vyššie som spomenul, že na hraniciach sa zavádza apartheid. A nielen na hraniciach, ale aj vo vnútrozemí, napr. v Turčianských Tepliciach, kde už došlo priamo k segregácii obyvateľstva. Teraz pozorne čítajte a premýšľajte nad každým nasledujúcim slovom: V Rajeckých Tepliciach nezaočkovaní dostali žlté snímateľné náramky s čipom a nesmeli vstúpiť do vnútorných priestorov, mohli užívať len vonkajšie zariadenia – to jest boli vonku. No okrem toho mali aj zelený nesnímateľný náramok. Čo signalizuje zelená farba na semafore? Nielen na covid semafore, ale na akomkoľvek semafore… Tí zaočkovaní mohli užívať aj vnútorné priestory (vstup do nich kontrolovala ostraha) a dostali náramky čierne. Nebol ten apartheid v Juhoafrickej republike namierený voči „čiernym“? Náhoda, zámer, ohlásil niekto niečo vopred?

No nejedná sa tu len o očkovanie v celej covid pandémii – to je len jeden z čiastkových krokov a procesov. Čo vám vraví zdieľanie? Je to trend, ktorý sa začína čoraz viac popularizovať – vtláčať do psychiky obyvateľstva pod heslom „Nie vlastniť, ale zdieľať!“

Máme tu vraj štatistické sčítanie obyvateľstva a jeho vlastníctva. Lenže ono to nie je štatistické, ale jednotlivo konkrétne. Ďalší krok sa bude týkať už všetkých – zaočkovaných aj nezaočkovaných – zbavenie obyvateľstva majetku, vlastníckych práv aj k vlastnému bývaniu a nahradiť ho zdieľaním – to jest prenajímaním. Len nejako sa mlčí, kto to všetko vlastniť a prenajímať bude. Už sme boli raz ako národ zbavení vlastníckych práv – prišli sme o národný majetok, o národné podniky. Čo to spravilo s našimi peňaženkami snáď netreba nikomu vysvetľovať. Kto bude regulovať ceny nájomného až sa bude všetko len prenajímať? …pardón, zdieľať – to zneje ľúbivejšie…

Ešte stále si vy, zaočkovaní, myslíte, že sa vás to netýka, že očkovanie je cesta k slobode?

Deň Ústavy SR je 1. septembra. Na tento deň je vyhlásený generálny štrajk. Generálny znamená celonárodný. Pridáte sa aj vy, zaočkovaní, a postavíte sa spolu s nami na obranu Ústavy SR, na obranu našich ústavných práv a slobôd, alebo sa len budete nečinne prizerať, ako aj vám namiesto ústavy zavedú nejakú vyhlášku, regulujúcu život pracujúceho dobytka v ohradených priestoroch? Apartheidovú symboliku z Turčianských Teplíc by som nebral na ľahkú váhu. 1. Septembra sa musíme spojiť všetci – zaočkovaní aj nezaočkovaní. Obranou Ústavy SR bránime Slovensko, bránime seba, svoju slobodu, svoje právo na život.

Deň Ústavy SR – 1. september 2021 je dňom vypuknutia SNP.

Prepožičala Čaputová piatim vojenským jednotkám bojové zástavy? Aj my máme bojovú zástavu. Červenú! No nie je to červená zástava Červenej armády z čias druhej svetovej vojny so zlatým kosákom, kladivom a hviezdou.  Nie je to ani červená zástava Matúša Čáka Trenčianskeho so zlatým dvojkrížom. Je to červená bojová zástava so zlatým znakom Trojvŕšia s vytekajúcim informačným tokom, dvoma anjelmi nad tým a zlatou päťcípou hviezdou. Bola svojho času odprezentovaná na ksbforum. Je to energeticky veľmi silná bojová zástava a má podporu Zhora. Podporu Zhora o to viac, ak ju vztýčia tí, čo najprv si aspoň uvedomia šelmu a fašizmus v sebe, lebo len takto sa dá vyhnúť znaku Šelmy a len takto sa dá raz a navždy poraziť fašizmus.

SNP 1944 a Matúš Čák Trenčiansky sú minulosť. Minulosť so silným odkazom pre dnešok a pre nás. Avšak aj minulosť s jej chybami a omylmi. Neobnovujme minulosť s jej chybami. Poučme sa z nej. Zoberme si z nej to dobré. To dobré z čias po Víťaznom februári 1948 a aj to dobré z čias po “Zamatovej” revolúcii 1989. Zoberme si to dobré aj z Východu aj to dobré zo Západu. Tvorivo to skĺbme a budujme nové Slovensko!

Dňa 21.12.2020 bola zverejnená vízia: https://oracle911blog.wordpress.com/2020/12/21/vizia_21-12-2020-mig-a-kolektiv/

Dňa 12.2.2021 bol slovne položený Základný kameň  právne a sociálne spravodlivého Slovenska https://oracle911blog.wordpress.com/2021/02/12/za-pravne-a-socialne-spravodlivy-stat-zakladny-kamen/ , ktorý bol následne rozpracovaný v jeho pokračovaniach.

Naplňme víziu a položme tento Základný kameň právne a sociálne spravodlivého Slovenska aj skutkom. Položme ho na Deň Ústavy Slovenskej republiky!

PS: písal som, že žiadne stranícke zástavy, že na protestoch môžu byť len dve zástavy. Môžu byť tri: prvá je terajšia vlajka Slovenska. Druhá je červená bojová, ktorú som popísal. A o tej tretej si povieme v pokračovaní…

18 thoughts on “SNP – pokračovanie dva

 1. Vďaka ti Popolvar za tieto silne slová! Ak niečo treba zdieľať, tak tento článok.
  Len taká technická poznámka. Tie náramky zaviedli v Turčianskych Tepliciach, nie v Rajeckých. Aspoň tak to bolo prezentované.

  Liked by 2 people

 2. Výborne vysvetlené a zhrnuté, Popolvar. Presne tieto myšlienky by mali ozvučovať a do hláv ľudu dostať známe osobnosti. Fandím síce Ficovi, lebo t. č. je jediný, ktorý oboznamuje národ. Ale… Už by mohol prestať s tými kajucnikmi, ex politikmi držanými vo väzbe atď. Problémy Slovenska vôbec nie sú len o tomto. On to spomína na každej TB, ako keby mu to zatemnilo mozog. Má TB o inom, ale zapletá všade Kováčika a udavačov. Po stý krát už to ľuďom nechutí. Mal by si dať na toto pozor, lebo sa stane otravný a potom, keď ho bude pre Slovensko najviac treba, budú ho ľudia neznášať. Čoho je moc, toho je moc. Ide to krkom. Veľkú popularitu a obľubu by si získal práve tým, keď by poukazoval na to, že u nás čvarga ignoruje odporúčania a nariadenia EÚ, ktoré by nám de facto v tomto marazme pomohli. ( zo 14.6.2021)a iné, od WHO. Že vyhlášky a odporúčania, ktoré sú proti ľuďom, tie s obľubou plnia, ba s radosťou prekračujú nad rámec, ale tie, čo by mali uľahčiť život, tie ignorujú a obchádzajú, či dokonca porušujú. Toto treba názorne ukazovať, o čom je táto banda. Vedome a zákerne škodia, robia životy Slovákov neznesitelnymi, strpčujú život SCHVÁLNE. Ľudia si totiž myslia, že len poslúchajú EU. Nevedia, že je to inak. Keby toto všetci ľudia vedeli, určite by sme mali ako národ viac otvorené oči. Takže Fico by mal toto ozvučovať, podávať sťažnosti na súdne dvory EÚ, hovoriť o podaniach ľuďom. Je právnik, nech sa činí. Tu na Slovensku sa pravdy nedovoláme. Treba hovoriť STÁLE o veciach, ktoré umárajú a ubíjajú ľudí, nie o,, Kováčikoch ” ktorí ľuďom na chlieb nedajú a sucití s nimi len malý okruh ľudí. Ostatným sú ukradnutí.
  Popolvar, prosím, akú paralelu vidíš na,, 28.8.Martin”. (generál?)
  Mimochodom som nar. 28.8.v MT. :))))

  Liked by 2 people

  • Takto, sloviena, temer všetky problémy u nás sú spôsobené nedodržiavaním ústavy a zákonov vládnucou liberálno-fašistickou juntou. Fico poukazuje na tie najvypuklejšie zverstvá. To, že ich opakuje je správne, pretože stále trvajú. Aký význam by malo, vyťahovať stále nové a nové prípady porušovania ústavy a zákonov? Tým by sa iba zahltilo informačné pole.

   Liked by 5 people

   • Ja viem, treba na to poukazovať, ale obyčajných ľudí, kt. Maju problémy s prežitím a navrch toho, im čvarga strpčuje životy, už tak vybičované na maximum, tak týchto ľudí toto NEZAUJÍMA. Oni kašlú na trestanie,, papalášov” Ich životom dá znovu zmysel, keď nebudú ubíjaní nariadeniami, kt. si čvarga VYSKLADALA PRE SVOJE POTREBY, NIE PRE POTREBY NÁRODA.
    A ktoré sú navyše – možno len čiastočne, ale v rozpor s EÚ a WHO.

    Liked by 1 person

  • Sloviena, pravdy sa nedovoláme nikde, ak sa sami nepozrieme Pravde do očú, nepriznáme si pravdu o nás samých. Pracujem ako pendler, no tento turnus už končím, pretože moje miesto je pri mojej rodine.
   V Rakúsku som mal šťastie, pretože som v takej rodine, ktorá ma berie ako člena rodiny, a nie len ako “pendlera”, a mal som tu vytvorený priestor na to, čo robím a prezentujem na fórach. Keď vstúpila do platnosti Vyhláška 226/2021, som domácim povedal, že ak Slováci nevybojujú svoj boj, tak “226/2021” budú mať aj oni. Protestovali, že to nie je možné, že v Rakúsku sa takéto šialenosti ako na Slovensku nemôžu diať, lebo demokracia a bla, bla, bla…
   Preto aj tej pani z Kauflandu, ktorá tak hrdinsky odplašila policajtov, odkazujem: mýli sa, ak si myslí, že takéto veci sa môžu diať len na Slovensku. Nie, dejú sa všade. EÚ vydala nariadenie zo 14.6.2021. Myslíte si, že ho nerešpektuje len Slovensko? Slovenská mafia zaviedla 226/2021 – segregáciu na hraniciach. Rakúsko zaviedlo svoju “226/2021” (je to vládne nariadenie) pre návštevu nočných klubov a diskoték. Vstup len pre očkovaných a tých, čo sa preukážu PCR testami – nie antigén – PCR testami. Aj oni majú svoju očkovaciu lotériu, či iné výhody. V tomto konkrétnom prípade drink grátis pre zaočkovaných a ignoráciu tých, ktorí ochorenie prekonali.
   Na ksbfóre niekto postol ten obrázok so záhadným textom, že pomôžu európsku priatelia. Možno pomôžu, možno nie… No naisto nie, ak si tento boj v sebe a na Slovensku nevybojujeme sami. To SNP je predovšetkým o SNP vo vlastnom vnútri. Len to, čo zvládneš ty sám(sama v sebe, len to môžeš zvládnuť aj navonok, v tomto konkrétnom prípade v celospoločenskom SNP.
   Ja ešte napíšem jeden článok, v ktorom sa sústredím na vysvetlenie podstaty toho SNP v nás a prečo je to tak dôležité, pretože aj v reakciách v mailoch je to skôr o reakciách ako zvládnuť celospoločenské SNP, zabúdajúc, že úspech celospoločenského odráža len úspech vnútorného individuálneho SNP – sú to spojené nádoby.

   Liked by 5 people

 3. Ja neviem, no. Generalny strajk? Tazko. Myslim, ze neuskutocnitelne. Muselo by sa udiat dovtedy nieco, co by sa dotklo vacsiny ludi a to sa nedeje zatial.
  Tie hranice a pendleri, ale niesom si isty, kolko ludi je to dokopy a aj z nich kolko je ochotnych ist do takehoto strajku a kolko sa dalo ockovat z tych, co ju prekrocili a do strajku sa logicky nezapoja, kedze su to navyse presvedceni coronavyznavaci, alebo proste len blbci televizni.
  Keby to dali povinne vsade, potom sa mozme bavit asi o generalnom strajku.
  Na nahubky si ludia zvykli a ozaj pochybujem, ze niekde vo fabrikach prestanu robit a budu strajkovat, vlastne hocikde.
  Vcera som videl video, kde sa pan bez ruska snazil dostat do obchodu a nepustili ho, tak to zavesil na facebook a sice komentarov nebolo vela, ale ta vzorka bola dost desiva.
  Vacsina boli tazke vulgarizmy, provokater, ale ved odbornici povedali az po pubertacke obrazky typu zomri.
  Ja sa skor priklanam k tomu ciernemu scenaru a cakaniu na tu cervenu armadu.
  Teda zalezi, ako to budu stupnovat.

  Liked by 1 person

 4. Dobrý deň, ori , nedal by si link na tú zástavu , alebo popolvar67 …. Je to červená bojová zástava so zlatým znakom Trojvŕšia s vytekajúcim informačným tokom, dvoma anjelmi nad tým a zlatou päťcípou hviezdou. Bola svojho času odprezentovaná na ksbforum. Je to energeticky veľmi silná bojová zástava a má podporu Zhora. …. nenaÅ¡la som ju ksbforum, ďakujem faolinka P.S. naÅ¡la som len toto [image: image.png]

  pi 16. 7. 2021 o 23:06 Blog o verejnom živote a problémoch Slovenska napísal(a):

  > popolvar67 posted: ” V článku SNP – pokračovanie 1 > https://oracle911blog.wordpress.com/2021/07/14/snp-pokracovanie/ som > pôvodne zamýšľal napísaÅ¥ ďaleko viac, len to by potom v záplave ďalších > informácií zaniklo to najpodstatnejÅ¡ie. Takže teraz k tým zahraničným > zásahom.V Žen” >

  Páči sa mi

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Google photo

Na komentovanie používate váš Google účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s