Za právne a sociálne spravodlivý štát. Základný kameň.

Vyhlásenie občanov Slovenska – Základný kameň budovania nového spravodlivého Slovenska.

My, občania Slovenska, potomkovia pôvodných národov Karpatskej kotliny, my všetci , ktorí bez ohľadu na národnú, národnostnú a etnickú príslušnosť považujeme Slovensko za svoju Vlasť a Domovinu, my všetci, ktorých spája zdravé ľudské sebavedomie, spoločná minulosť, kultúra a národná hrdosť, vyplývajúca z národného povedomia, my všetci, ktorým záleží na vlastnej budúcnosti a budúcnosti našich detí, vyhlasujeme svoju vôľu žiť podľa zákonov svedomia a spravodlivosti.

My, občania Slovenska, sa hrdo hlásime k jedinečnosti našich pôvodných národných a národnostných kultúr. Ctíme si kultúru našich predkov, ochraňujeme ju a rozvíjame.

My, občania Slovenska, uvedomujúc si vlastnú národnú, národnostnú a etnickú príslušnosť, vyhlasujeme svoju vôľu žiť spoločne v harmonickom zväzku na území Slovenskej republiky a v mieri so susednými národmi.  Uvedomujeme si jedinečnosť vlastnej kultúry, a zároveň uznávame jedinečnosť a dôležitosť všetkých národných a národnostných kultúr pre ľudstvo.

Svoje si ctíme a chránime a cudzie rešpektujeme!

Preto my, občania Slovenska odmietame nacizmus ako vedomé ničenie iných kultúr a národov, ktoré ich vytvorili. Odmietame fašizmus ako násilné pretláčanie vôle menšiny (menšiny v akejkoľvek jej podobe) proti vôli väčšiny, neštítiace sa ani porušovania a nerešpektovania platných zákonov a Základných ľudských práv. Odmietame fašizmus ako bránenie plne rozvíjať a napĺňať Bohom predurčený genetický rozvojový potenciál každého človeka po osobnej, telesnej, psychickej i profesionálnej stránke.

My, občania Slovenska, vyhlasujeme, že zmyslom života každého človeka je jeho slobodný tvorivý celostný rozvoj. Preto náplňou verejnej činnosti každého slobodného človeka je zabezpečiť na to vhodné podmienky: primerané bývanie, materiálne zabezpečenie, dostatok prostriedkov, možností a času na starostlivosť o rodinu, výchovu detí, na svoj osobný telesný, duchovný a duševný rozvoj. Slobodný Človek s úctou k svojim predkom a k ich poznaniu a skúsenostiam, ochraňuje a rozvíja tradície, bohatstvo duchovné i materiálne v ich harmonickej rovnováhe, kultúrnu svojbytnosť a súlad s prírodou a okolitými národmi. Verejnou činnosťou vytvárame a udržujeme také životné podmienky, aby každý jedinec mal možnosť si plne uvedomiť, rozvinúť a naplniť svoj talent a potenciál  a využiť ho pre dobro seba a spoločnosti tak, aby každému bolo umožnené stať sa Človekom.

Toto  je ZÁKLAD nového spravodlivého Slovenska!

Slovensko má právo na existenciu a plnú suverenitu ! Každý občan Slovenskej republiky má právo na svoj slobodný tvorivý celostný rozvoj!

My, občania Slovenska, kladieme ZÁKLADNÝ KAMEŇ NOVÉHO SPRAVODLIVÉHO SLOVENSKA, a týmto vyhlasujeme svoje neodňateľné právo a slobodnú vôľu na PRÁVNE A SOCIÁLNE SPRAVODLIVÝ ŠTÁT !

39 thoughts on “Za právne a sociálne spravodlivý štát. Základný kameň.

 1. toto je finálna verzia, prosím, šírte ju, nech sa dostane všade. Čítajte toto Vyhlásenie doma v rodine, oboznamujte s ním príbuzných, známych, pošlite to starostom, poslancom, proslovenským stranám a hnutiam! …a VERTE tomu! Božia Pravda a Spravodlivosť je s nami! Zvíťazíme!

  Liked by 6 people

  • Chystám sa zdieľať ale dávam ešte na zváženie, nemali by byť ako predkladatelia okrem Popolvára uvedení menovite aj ďalší z kolektívu spracovateľov venujúcich sa študovaniu a objasňovaniu teórie KSB vychádzajúcej z prác kolektívu VP SSSR. Žiadalo by sa tiež aby tento materiál bol predkladaný pod reálnymi menami a nie nickmi.

   Liked by 1 person

   • ja nepotrebujem byť uvádzaný ako autor. Ja chcem aby toto Vyhlásenie “zľudovelo”. Ľud, občania, národ – ak sa s tým stotožnia – oni budú autormi, nositeľmi, realizátormi.
    Tak, ako referendum nenesie podpis, či názov žiadnej strany pod referendom, tak ani táto Výzva nenesie môj podpis. Nech to nie je o autorovi, ale o podstate textu – o myšlienke.

    Liked by 3 people

   • Prešla som si ešte raz celý text a prvý odstavec mi veľmi reže uši. Skúsila som to upraviť takto:
    “My, občania Slovenska, potomkovia pôvodných obyvateľov Karpatskej kotliny, bez ohľadu na národnú, národnostnú a etnickú príslušnosť považujeme Slovensko za svoju Vlasť a Domovinu. My všetci sme spojení zdravým ľudským sebavedomím, spoločnou minulosťou, kultúrou a národnou hrdosťou, ktorá vyplýva z nášho národného povedomia. Záleží nám na budúcnosti vlastnej ako aj na budúcnosti našich detí a ďalších pokolení a vyhlasujeme našu vôľu žiť podľa zákonov svedomia a spravodlivosti. “

    Páči sa mi

   • Predošlý komentár mi odoslalo nedopísaný…

    K výzve nemám čo doplniť, ale súhlasím s tým, že by nemal byť publikovaný anonymne. Túto dilemu som riešil, keď som zakladal svoju stránku, či pôjdem pod svojim menom alebo anonymne. Po dlhej úvahe som dospel k záveru, že už viac nemožno robiť partizánčinu pod prezývkami. Že ak mám niečo zmeniť, ako anonymný človek nikdy nebudem mať takú dôverihodnosť, ako človek, ktorý sa postaví za svoje meno. To isté platí aj pre bežných ľudí, nemožno večne čakať, kým sa zjaví nejaký záchranca, treba si sám vyhrnúť rukávy a ísť do tej politiky. Ani tam sa nebude dať ísť pod prezývkou. Ak chcete vstúpiť tou výzvou do reálneho sveta, na prezývkach to stavať nemožno. Inak výzva zostane len virtuálna.

    Že ešte nie je čas na osvetlenie KSB verejnosti? Možno nie, ale ono toto je práve to najťažšie rozhodnutie – načasovanie. Platí aj pri pečení chleba, všetko je ľahké a dá sa naučiť, ale odhadnúť moment, kedy má ísť cesto do pece je to najťažšie na celom procese. Podľa mňa máme poslednú šancu, kedy to vyjaviť verejnosti. Ak budú takto ďalej uťahovať šróby, dalšiu možnosť nemusíme dostať.

    Páči sa mi

   • dobrá pripomienka. No, nie všetci občania sú veriaci. Božiu Pravdu a Spravodlivosť si každý nesie v sebe a nič mu nebráni v tom podľa toho žiť a konať.
    Ak by si pozorne čítal, tak v texte nájdeš toto:
    “…vyhlasujeme svoju vôľu žiť podľa zákonov svedomia a spravodlivosti…” a “…aby každému bolo umožnené stať sa Človekom…” – naštuduj si v materiáloch KSB, čo to svedomie je a s kým človeka spája a kto je Človek.
    “…rozvíjať a napĺňať Bohom predurčený genetický rozvojový potenciál každého človeka po osobnej, telesnej, psychickej i profesionálnej stránke…”
    Ďakujem za link na ten rozhovor s I.Melicherom.

    Liked by 1 person

 2. ori, tieto dva články: https://oracle911blog.wordpress.com/2021/02/12/za-pravne-a-socialne-spravodlivy-stat-zakladny-kamen-navrh-upravy-prvej-casti/
  https://oracle911blog.wordpress.com/2021/02/12/hladanie-spravnej-formulacie/
  ak chceš, môžeš vymazať. Podstatné a konštruktívne pripomienky boli zapracované do finálnej verzie.
  Ostatné nechaj, treba ešte z nich spracovať pripomienky do ďalšieho “kameňa”: Právne a sociálne spravodlivý štát – čo to znamená.

  Liked by 1 person

  • tá druhá úprava je kvôli logickosti a plynulosti textu v súvislosti s obsahom predchodzieho a nasledujúceho odstavca. To pôvodné znenie bolo dosť rušivé, už včera som to tak podvedome vnímal, no ignoroval, a jardob, hoc majúc na mysli inú úpravu, mi správnosť tohto podvedomého vnímania potvrdil.

   Liked by 2 people

 3. chápem, že máte pevný postoj voči neexistencii štátu, chápem aj to, že veríte, že je možné vytvoriť štát, ktorý bude vytvárať priaznivé podmienky pre všetkých zúčastnených. chápem, že nechcete potláčať iné názory, iba chcete podporiť myšlienku, ktorej veríte aj tým, že okolo nej upracete. riaďte si svoj život a svoje dielo tak, ako vám to vyhovuje. to je sloboda a ja vám nebudem narúšať tú vašu.
  všetko, čo spravím je, že vám pošlem link na video, ktoré hovorí o tom, prečo štát nikdy nebude slúžiť záujmom ľudí, nech ho bude viesť ktokoľvek.
  https://m.youtube.com/watch?v=oFK0iUVKbR0
  vy s ním naložte, ako uznáte za vhodné.

  Páči sa mi

  • Obaja – Vy aj ja si ceníme slobodu nadovšetko. No každý z nás tú slobodu vníma inak.
   To video som si pozrel.
   Ján Tetěk buď zámerne, alebo nevedome pracuje vo finále presne na opaku, než verejne deklaruje. On pracuje na likvidácii národných štátov (tento proces ich likvidácie je veľmi dobre znázornený na obrázku od 18:22) a zavedení po ich likvidácii celoglobálneho “štátu” – súkromného nadnárodného koncernu, ktorý zoberie každému na planéte skutočnú slobodu. Bitcoin nie je decentralizovaný, ale veľmi pevne centrálne riadený výtvor CIA. Ten, čo vytvoril virtuálnu menu Bitcoin, koncentruje moc nad celosvetovými peniazmi do svojich rúk. On má programovacie kľúče od Bitcoinu. Jeden klik – a ste bez prostriedkov. Nedáte sa zaočkovať – klik. Nesprávate sa podľa supeštátom nalinkovanej osnovy správania – klik…
   Bitcoin – iným názvom virtuálny kredit – viď napr. film Total Recall už z roku 1990… Nemáš virtuálny kredit – si nič a nikto – zdochneš.
   Ženiete sa za prízrakom slobody a neuvedomujete, že skutočnú slobodu strácate. Niet skutočnej slobody v prostredí otrokov. A tento proces, ktorého jednou časťou je aj odluka peňazí od štátu skrze Bitcoin, je procesom tvorby globálneho otroctva.
   Ja svoju slobodu nezverím do rúk správcov virtuálneho sveta – matrixu.

   Liked by 1 person

   • “Ján Tetěk buď zámerne, alebo nevedome pracuje vo finále presne na opaku, než verejne deklaruje.”
    Ostatně jako každý klasický psycho-trockista. (paralelní polis)

    Páči sa mi

   • Dodávam, že toto od dneska v princípoch príliš nelíši. Chcem tým povedať, že teraz vás môže odrovnať bankársky oligarcha a pri Bitcoine zas potenciálne CIA v službách globálneho zákulisia (GP).

    Háčik pre GP je, že idea už je vonku a “žije” vlastným životom ergo veci nepôjdu podľa plánov, skôr sa obrátia proti GP.

    Liked by 1 person

 4. Krásny text, s ktorým, až na malé drobnosti, takmer bez výhrady súzniem.
  Neviem kto sú ľudia ako Popolvár67 a kolektív študujúcich KSB, dokonca ani neviem, čo znamená skratka KSB… ale vnímam pozitívne každú aktivitu, ktorá podporí nový spravodlivý svet.
  O niečo podobné sa snažíme aj na Univerzite vedomého života, ktorá je kľúčovým projektom Spoločenstva vedomého života. Bolo by super, keby sa podobné prúdy začali spájať.

  Liked by 3 people

 5. Spätné upozornenie: Za právne a sociálne spravodlivý štát! Spravodlivosť. | Blog o verejnom živote a problémoch Slovenska

 6. Spätné upozornenie: Víťazný február či? II. | Blog o verejnom živote a problémoch Slovenska

 7. Spätné upozornenie: Za právne a sociálne spravodlivý štát! Spravodlivosť. (návrh úpravy) | Blog o verejnom živote a problémoch Slovenska

 8. Spätné upozornenie: Za právne a sociálne spravodlivý štát. Spravodlivosť. (finálna verzia) | Blog o verejnom živote a problémoch Slovenska

 9. Spätné upozornenie: Zakarpatská Ukrajina – Matovičov “kotrmelec” alebo bravúrne salto? | Blog o verejnom živote a problémoch Slovenska

 10. Spätné upozornenie: SNP – pokračovanie dva | Blog o verejnom živote a problémoch Slovenska

 11. Spätné upozornenie: SNP – pokračovanie 5 – HESLO | Blog o verejnom živote a problémoch Slovenska

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Google photo

Na komentovanie používate váš Google účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s