Piaty jazdec II

Pôvodne som to začal písať len ako reakciu na @Lin (ktorá v tomto diskusnom príspevku https://ksbforum.info/discussion/comment/3659/#Comment_3659 k tomuto videu https://www.youtube.com/watch?v=HFfp8tmBnGU okrem iného napísala: „A nechápu ani, proč by “oni” létali na planetě sem. Na planetě – to je to, co nechápu. Nechce se mi věřit, že nějaká planeta má takto oběžnou dráhu. Vždyť to by přece dost destruktivně ovlivňovalo celou sluneční soustavu a možná i planetu samu., no počas písania som si uvedomil, že presah týchto informácií je na článok.

Na pochopenie je treba mať aspoň zbežne preštudované dielo Sitchina Zechariu (https://cs.wikipedia.org/wiki/Zecharia_Sitchin) a aj keď sa Sitchin Zecharia vraj priznal, že si to z veľkej časti vymyslel, tak aj tak ešte zostáva to, čo si nevymyslel a čo sa dá dedukovať zo sumerských tabuliek Enuma Eliš. Je to dosť obsiahla téma, preto v odpovedi @Lin len veľmi stručne:

„Táto jeho obežná dráha skutočne negatívne ovplyvňuje Slnečnú sústavu, Nibiru až tak nie kvôli jeho veľkosti a hutnosti. Výsadky Anunnaki na Zem, vzhľadom na stupeň rozvoja ich technológií (v čase Sumerov to bol o trocha viac, než terajšia technologická úroveň ľudstva), boli možné, len keď Nibiru pretínala obežné dráhy planét Slnečnej sústavy.

K tejto téme môžme zaujať verejný postoj Pjakina: „…na strašenie ľudí.“, alebo postoj Lin: „Nemôžem posúdiť, lebo nerozumiem.“

Alebo…

Pokiaľ rozvediem to Alebo…, tak len v krátkosti ku KSB a Globálnemu Prediktorovi (GP) – nebudem to rozpitvávať, pre porozumenie a pochopenie súvislostí je potrebná aspoň elementárna znalosť prác KSB (ten, ktorý to doteraz nestihol, tak aspoň pre rýchle zorientovanie tu: http://leva-net.webnode.cz/products/a-este-raz-kob-opakovanie-matkou-mudrosti-je-vytaz-z-disk-prispevku-/ – je to len 42 strán): Hlavným kandidátom na globálny subjekt riadenia celej ľudskej spoločnosti je podľa KSB za posledných 3 500 rokov GP (zverejnené práce tvrdia, že hlbšie do minulosti to neskúmali, aj keď sú v nich zmienky o pôvode GP v Atlantíde). Tu zdôrazňujem, že hlavný výskum a práce KSB boli na prelome 80. a 90. rokov minulého storočia, analytika a závery z nej vyplývajúce zodpovedali skutkovému stavu tej doby. Aj podľa jedného z najznámejších stúpencov KSB a jej mediálneho propagátora V.V.Pjakina je to tak a v súčastnosti sa v podstate aj podľa neho vykryštalizovali dva hlavné subjekty riadenia sveta: GP a Ruská federácia, resp. V.V.Putin a ľudia v jeho pozadí. Čo sa týka štátnych elít USA (v slovníku V.V.Pjakina), t.j močiara-bažiny (v slovníku čsl. komunity KSB), tak V.V.Pjakin im síce priznáva snahy pasovať sa do pozície globálneho subjektu riadenia, no v podstate hovorí o nich s dešpektom. Podobný obraz o nich – o močiari-bažine – prezentuje zo zotrvačnosti aj čsl. komunita KSB.

Je ten dešpekt oprávnený, alebo je to podcenenie tohto, dovolím si povedať, tretieho subjektu riadenia (kde cieľom ich riadenia je totálna deštrukcia) súčasného sveta?

Poukážem na pár faktov: Všimli ste si, že ak V.V.Pjakin hovorí o podpindosoch, či už v Rusku alebo inde vo svete, tak vždy používa obrat „poslúžiť svojmu páničkovi na Západe, v USA“ a z kontextu je jasné, že pod tým páničkom myslí „štátnu elitu USA“? Podobne je to aj v článkoch oracle911 či iných autorov, kde sa posledné roky už za hlavného nepriateľa považuje ani nie GP, ale močiar-bažina so všetkými ich satanistickými rituálmi, plánmi a činmi. V KSB komunite sa už pár rokov vie, že v poslednom období došlo k určitej dohode a spoločnej spolupráci medzi V.V.Putinom (a ľuďmi za ním) a GP kvôli potrebe eliminovať štátnu elitu USA, t.j. močiar-bažinu, skôr, než stihnú zničiť celú planétu a civilizáciu. Dokonca podľa youtubera z hore uvedeného videa o CERNe a Babylonskej veži dal GP V.V.Putinovi v tomto spoločnom úsilí carte blanche pre celú Európu – CARTE BLANCHE!!!

Carte Blanche je teda riadny ústupok, ak si uvedomíme, že GP sa v podstate v prospech Ruska vzdáva výsledkov celého svojho snaženia od dôb vrcholu rozkvetu republiky starovekého Ríma (republiky, nie impéria), t.j. cca od roku 133 pred n.l. až po dnes.

To proti akému nepriateľovi stojíme, ak pre GP má v tomto boji spojenectvo s V.V.Putinom väčšiu hodnotu, než výsledky jeho vlastnej expanzie v Európe za posledných cca 2 153 rokov?

Je vhodné si osviežiť pamäť týmto článkom z 19.5.2021:https://oracle911blog.wordpress.com/2021/05/19/tretie-vyrocie-svadby-harryho-a-meghan/

Prečítajte si ho celý, ja z neho pre potreby tohto článku v stručnosti vyberám len toto:

Bitka pri Viedni 1683, On drakon a Svadba Harryho a Meghan. Svadba Harryho (vojska pod čiernou orlicou v žltom poli) a Meghan (vojska pod Čiernou Madonnou v červenom poli) je zjednotením týchto dvoch armád v boji proti “močiaru”-satanistom a covidu v ich réžii.

Avšak, tým najdôležitejším, čo mnou už vtedy hlboko preniklo, boli záverečná slová z traileru k filmu On drakon  „My slučiliš odnaždy, boľše my nesmogli. I Vesna otkazalas prosiť za nas.” Tie slová vo mne občas zarezonovali aj v neskoršom období, no, ani v dobe písania článku, ani neskôr som sa nimi hlbšie nezaoberal… No, teraz budem.

My slučiliš odnaždy…“ – Kedy a za akým účelom to bolo?!

„…boľše my nesmogli.“ – Prečo?!

A zopakujem znova: To proti akému nepriateľovi stojíme, ak pre GP má v tomto boji spojenectvo s V.V.Putinom väčšiu hodnotu, než výsledky jeho vlastnej expanzie v Európe za posledných cca 2 153 rokov?

Vráťme sa k Anunnaki a Nibiru. Je ťažké v súčasnej spleti právd, poloprávd a lží zaujať jednoznačný postoj. Dajme tomu, že je na tom  niečo pravdy.

Ak Anunnaki skutočne geneticky vyšľachtili človeka, tak sa to týka len semitských národov, resp. pôvodných národov oblasti výsadku Annunaki, a nie celého ľudstva. Hoc, napr. mohamedáni tvrdia, že celá ľudská civilizácia má cca nejakých 5-6 tisíc rokov (preto egyptská armáda prísne stráži niektoré pamiatky, ktoré to vyvracajú). To sa časovo kryje s tým, čo tvrdí vo svojich dielach Sitchin o Nibiru a Anunnaki.

Treba si uvedomiť, že svet tej doby bol pár tisíc rokov po páde Atlantídy (Atlanťania sa sústredili do Egypta, pozostatky Hyperborey vytvorili Národy Veľkej Mary –  východná a stredná Európa, niečo prešlo do Perzie a Indie. Ľudí bolo málo, tieto centrá boli ďaleko od seba, a aj keď boli v porovnaní s okolím technologicky vyspelejšie, tak ani zďaleka to nedosahovalo úroveň sveta do pádu Atlantídy, a tak výsadku Annunaki a ich činnosti v ich blízkosti nedokázali zabrániť.

Osud Annunaki, ich výsadku, je z diel Z.Sitchina známy: vojny kráľov proti nim, odpálenie atómových zbraní a útek zo Zeme. Nebudem sa v tom detailne špŕtať, pretože to nie je cieľom článku.

My slučiliš odnaždy…“ – Kedy a za akým účelom to bolo?!

Vo vyššie spomenutom videu o Babylonskej veži sa spomína  Nimrod, ktorý ju vraj dal vystavať. O Nimrodovi, Noahovom pravnukovi, sa v Genezis, prvej knihe Mojžišovej píše toto: „Chusovi narodil sa tiež Nimród. On začal byť mocnárom na zemi. (toto je zaujímavé, pretože Nimród bol vnukom Chama, Noahovho syna, ktorého Noe preklial: “Buď prekliaty, Kanaán, staň sa poníženým sluhom svojich bratov!” Potom pokračoval: “Nech je zvelebený Pán, Boh Semov, a Kanaán nech je jeho sluhom! Nech Boh rozvetví Jafeta a nech býva pod Semovými stanmi a Kanaán nech je jeho sluhom!” – kniha Genesis. Ako to, že ten, čo mal byť poníženým sluhom, sa zrazu stal mocnárom?) Bol udatným poľovníkom pred Pánom, takže sa hovorievalo: “Udatný poľovník pred Pánom ako Nimród!” Jeho kráľovstvom bol na počiatku Bábel (Babylon), Arach, Achad a Chalane v krajine Senaár.  Z tejto krajiny tiahol do Asýrie a vystaval Ninive, mesto Rechobot, Chale  a Rezen medzi Ninive a Chale. To je najväčšie mesto.  Od Mesraima pochádzajú Ludovia, Anamčania, Leabčania, Naftuchovia,  Fetrusi, Kasluchovia – z nich vzišli Filištínci – a Kaftorčania.  Od Kanaána pochádza jeho prvorodený Sidon a Hetejci,  ďalej Jebuzejci, Amorejčania, Gergezejčania,  Hevejci, Arachejčania, Sinijci,  Aradovia, Samarovia a Amaťania. Potom, keď sa čeľade Kanaánčanov rozišli,  územie Kanaánčanov siahalo od Sidonu smerom ku Gerare až po Gazu a smerom k Sodome a Gomore, Adame a Seboim až po Lesu. (Ninive, Sodoma a Gomora – všetko mestá nerestí, zvrhlostí, ktoré sa starozákonný boh rozhodol vymazať z povrchu zemského. Mestá len nerestí? a akých zvrhlostí – žeby satanizmu?).

Vzhľadom na to, že Nimrod bol Noahov pravnuk, bitka pri Kádeši medzi starovekým Egyptom a Chetitmi je datovaná do roku 1274 pred n.l. za vlády Ramzesa II. (vtedy padlo podľa KSB rozhodnutie egyptských žrecov na vytvorenie biblického modelu ovládnutia sveta a židovského „národa“ ako nástroja jeho realizácie) a Kýros II. Veľký vládol až v 6. storočí pred n.l. a Babylon dobyl v roku 539 pred n.l., kedy vyslobodil aj židov z tzv. babylonského zajatia. Takže Kýros II. Veľký dobyl až novobabylonskú ríšu, a nie starý Babylon kráľa Nimroda, a teda nezrúcal Babylonskú vežu, ale iba zikkurat Etemenanki alebo E-temen-anki (po sumersky 𒂍𒋼𒈨𒂗𒀭𒆠, É.TEMEN.AN.KI = “základný kameň nebies a zeme”), ktorý bol postavený na zbytkoch Nimrodovej Babylónskej veže. Pozrite si na tejto stránke https://sk.wikipedia.org/wiki/Etemenanki, akú úpornú snahu mali vždy v Babylone túto vežu obnoviť, a ako všetci mocnári, ktorí dobyli Babylon, ju zakaždým zrúcali…

Z toho logicky vyplýva, že to „My slučiliš odnaždy…“ nebolo za vlády Kýrosa II.Veľkého, ale oveľa skôr, a pre potreby tohto článku je jedno, či to bolo v prípade vyhnania Annunaki zo Zeme (k čomu sa prikláňam), alebo v prípade zrúcania Nimrodovej babylonskej veže, pričom jedno nevylučuje druhé…

„…boľše my nesmogli.“ – Prečo?!

Pretože žrectvo/znacharstvo starovekého Egypta (GP) sa rozhodlo pre globalizáciu na svoj spôsob, t.j. ovládnuť celý svet a sústrediť všetky energeticko-surovinové zdroje a výrobné kapacity sveta do vlastných rúk. A majúc svoje skúsenosti s ním vytvoreným nástrojom – so židmi, pravdepodobne GP usúdil, že lepšie bude úporných staviteľov Babylonskej veže nie vykynožiť, ale začleniť ako nástroj do svojich plánov s tým, že po dosiahnutí hlavného cieľa, tento nástroj, uvedomujúc si jeho nebezpečie pre planétu, dokáže zlikvidovať.

 O aký nástroj ide: no predsa o tzv. štátnu elitu v slovníku V.V.Pjakina, močiar-bažinu v slovníku čsl. komunity KSB, a v skutočnosti ide o satanistov. No, nie o satanistov ako nejakú švihnutú sektu, vzývajúcu satana, majúc kríž hore nohami, čiernu bibliu a pod. v duchu nám podsunutých hmlistých predstáv, ale o satanistov ako celoglobálna sekta, chystajúca sa na opätovný príchod Anunnaki podľa autora vyššie uvedeného videa. Je jedno, koľko na tom skutočnej pravdy je, či tomu veríme, alebo to zavrhneme, dôležité je to, že stúpenci tejto sekty, títo staronoví satanisti tomu veria, a pre svoju vieru a ciele sú schopní obetovať celú planétu i život na nej (covid 19 bol prvým krokom…)

Napriek tomu, že GP  ich v tichosti začlenil ako nástroj do svojich globalizačných plánov, verejne vždy varoval pred nimi a robil na nich pohon v rámci predprípravy na ich zničenie po dosiahnutí vlastných cieľov. Ak ste si všimli, tak všetky svetové náboženstvá jednotne, aj po ich ovládnutí GP, vystríhajú pred satanom a satanistami, búrajú oltáre satanistov atď.

No, tento nástroj sa vekmi stihol infiltrovať všade, dokonca aj do najbližšej periférie GP, do Vatikánu, do svetových inštitúcií ako napr. WHO, do nadnárodných korporácií, o vládach a parlamentoch národných štátov ani nehovoriac, ovládol mnohé štruktúry tajných služieb, atď – proste prerástol GP cez hlavu.

Červená kontrolka zablikala GP možno už skôr, ale isto v súvislosti s hitlerovským Nemeckom a okultnými aktivitami spoločnosti Thule a organizácie Ahnenerbe. Práce na vývoji atómovej bomby (inak ničivá zbraň Faš, ktorú odpálili Annunaki v závere svojho posledného pobytu na Zemi, bola atómová bomba) v hitlerovskom Nemecku – Hitlerová Wunderwaffe… To preto sa nakoniec GP priklonil k zničeniu Tretej ríše, no vzniku jadrovej bomby už nezabránil – chápadlá močiara-bažiny – satanistov už boli všade. Korekciou bola pomoc GP sovietskej špionáži získať plány na jej výrobu (Ethel a Július Rosenbergovci boli židia).

Napriek tomu sa GP svojich pôvodných globalizačných plánov, v realizácii ktorých boli J.V.Stalin a Sovietsky zväz najväčšou a poslednou prekážkou, nevzdal, stále mylne predpokladajúc, že ešte po dosiahnutí svojich cieľov dokáže situáciu s močiarom-bažinou – satanistami zvládnuť.

Neviem, kedy presne si GP uvedomil svoju fatálnu chybu, kedy prevládol u neho pud sebazáchovy nad dobyvateľskými plánmi, no film Bitka pri Viedni 1683 bol už bytím na poplach.

To proti akému nepriateľovi stojíme…

…ak si otvorene čelní predstavitelia vlád dovolia verejne takéto symboly, ako v závere tohto videa s mnoho vypovedajúcim názvom „EUR/USD 666 KULAK“ https://www.youtube.com/watch?v=-Jiw-Z3KYYc&t=15s od Jarojr (vďaka za odkaz). Čo presne tento symbol v podaní čelných predstaviteľov vlád znamená, to už nechám na vysvetlenie iným, no isto si pamätáte, ako sa pozdravila p-rezidentka Z.Čaputová s predsedníčkou nikým nevolenej Európskej komisie Ursulou von der Leyen pri jej návšteve Slovenska. To ako sa cítia silní a beztrestní, ak si už otvorene toto dovoľujú?!

Annunaki génovým inžinierstvom stvorili otrokov, služobníkov. To odtiaľ to služobníctvo-podpindosníctvo – mentálne otroctvo nielen v myslení a konaní podpindosov v Rusku, u nás, ale aj v myslení a konaní verchušky tejto satanistickej chobotnice, ktorá je tiež len poníženým služobníkom v očakávaní a chystaní príchodu svojho pána – svojho stvoriteľa. Pre nich je typická mentalita domáceho negra, tak typického pre otrokársky Juh USA svojej doby.

Stroj psychiky GP je démonický. No, močiar-bažina – satanisti – oni sú čisté Zlo.

A prečo vlastne tento článok?

Tak ako na Slovensku sa stalo populárnym svojho času „leboFico“, tak sa stalo populárnym v komunite KSB „leboGP“.. Ale isto je za všetkým „leboFico“? A je isto za všetkým zlým „leboGP“?

Nie, nejdem ho obhajovať, ani súdiť, obhájiť sa bude musieť pre tvárou Stvoriteľa – Otca Nebeského on/oni  sám/sami. Ja chcem predovšetkým poukázať na to, že v dnešnej dobe treba dôrazne rozlišovať medzi GP a močiarom-bažinou – satanistami, a najmä medzi GP minulosti (o ktorom píše KSB) a GP po odvysielaní filmu Bitka pri Viedni 1683.

Vieme, že každá myšlienka má energiu a silu. Preto už dávnejšie vyzývam k tomu, aby sa aj slovne prestalo útočiť voči GP, pretože ho to oslabuje, a my potrebujeme plnú silu spojencov proti močiaru-bažine – satanistom, inak bude problém, a veľký.

Nebudeme rozoberať, čo všetko GP povyvádzal, je to druhoradé v momentálnej situácii, ale fakt asi sa treba držať výroku: “Čo bolo – bolo. Teraz niet času na sváry, treba držať spolu!”

A ako tento článok súvisí s článkom Piaty jazdec?

Nie je v silách jednotlivca zastaviť močiar-bažinu – satanistov. To je úloha GP a Putinovho Ruska. Oni vedia, čo a ako majú robiť.

Avšak, aj sám vojak v poli je vojak! A je v silách jednotlivca im to uľahčiť, pripraviť vhodné prostredie – chytiť sa uzdy koňa Piateho jazdca apokalypsy – v tomto si vystačí každý jednotlivec –stačí jeden človek – JA SÁM voči svojmu okoliu… LÁSKA…

Viete, čo je opakom Lásky? Mnohí poviete, že zlo, nenávisť… Nie!

OPAKOM LÁSKY JE STRACH.

Močiar-bažina – satanisti – oni sú čisté Zlo a ich nástrojom ovládania ľudí je Strach!

Kde je strach, niet Lásky, Kde je Láska, tam Strach nemá miesto a Zlo stráca moc nad človekom.

Čím viac ľudí sa chytí uzdy koňa Piateho jazdca apokalypsy, tým viac sa oslabí Zlo, a tým ľahší bude priebeh ŠVO, ktorá v žiadnom prípade nie je a ani nikdy nebola len o Ukrajine…

Takže, rozjasnite svoj pohľad, priatelia, a s dôverou Bohu, Láskou v srdci a vlastným pričinením tvorte svoju budúcnosť a budúcnosť svojich detí a vnukov.

(pokračovanie nabudúce…)

110 thoughts on “Piaty jazdec II

 1. V simuláciách formovania planetárnych sústav dochádza k vypudzovaniu menších planét väčšími. Väčšina takých vypudených telies sa navždy stratí v medzihviezdnom priestore, časť sa ale môže dostať na veľmi výstredné dráhy. Dokonca aj veľmi veľké planéty môžu takto opúšťať svoje hviezdne sústavy
  https://arxiv.org/abs/1509.05397
  V medzihviezdnom priestore sa vyskytujú telesá rôznych veľkostí a rôzneho stupňa väzby na nejakú hviezdu. Na časových škálach stoviek tisíc a miliónov rokov je to veľmi dynamické prostredie, niektoré túlavé planéty sa môžu naviazať na hviezdu
  https://arxiv.org/abs/2002.05727
  Dá sa špekulovať, že pre civilizácie zhruba na našom stupni technického vývoja, ak sa snažia kolonizovať vesmír, tak pri svojich medzihviezdnych cestách, ktoré môžu trvať aj tisícročia, budú takéto túlavé planéty a planétky, alebo telesá na veľmi výstredných dráhach veľmi cenným zdrojom surovín. Treba si uvedomiť nesmierne vzdialenosti vo vesmíre. Jeden svetelný rok je asi 65 000 krát viac ako vzdialenosť medzi Zemou a Slnkom a planéta alebo hoci aj asteroid hlboko v medzihvieznom prostredí môže byť jediným zdrojom surovín v okolí, ktoré sa dá precestovať až za roky. A potom sa dá špekulovať ešte ďalej…

  Páči sa mi

  • ďakujem za komentár, ktorý síce nie je k nosnej myšlienke článku, ale v kontexte tématiky Nibiru áno. Pretože pre takúto “túlavú” planétu, s takou výstrednou dráhou, ak technológie jej civilizácie prevyšujú technologickú úroveň našej civilizácie sú planéty našej Slnečnej sústavy cenným zdrojom surovín. Nevidím do hláv týchto satanistov, čo očakávajú pre seba za takéto vydanie Zeme na vydrancovanie: či ten malý pozemský raj pre nich na Novom Zélande a funkciu hlavných dozorcov otrokov na Zemi, alebo si myslia, že budú prenesení do vytúženého raja na Nibiru – neviem.

   Liked by 2 people

   • Ak by sa jednalo čisto len o suroviny, tak Zem je málo zaujímavá. Ťažko sa z nej vzlieta kvôli veľkej hmotnosti a atmosfére a okrem biosféry sa dá inde v Slnečnej Sústave nájsť všetko, čo na Zemi máme a dá sa k tomu často dostať oveľa ľahšie. Aj pre život príjemné pozemské podmienky sa dajú v malom napodobniť hocikde. Museli by preto byť aj iné dôvody. Ale tak, ako veľa ľudí robí rôzne veci, baník kope pod zemou, hospodár zasieva polia a nejaký biológ skúma mravenisko, tak môžu aj oni robiť veľa vecí a nejaká ich okrajová činnosť sa môže týkať aj nás.

    Páči sa mi

    • ak si dobre pamatam, tak sa tvrdilo, ze Ainukovia potrebovali na Zemi zlato, tazili ho a kedze to bola tazka praca, tak stvorili ludi aby robili miesto nich. Ide mi tu ale skor o nieco ine, ludom musela byt dana “bozska iskra” a tu nam Ainukovia nemohli dat, pretoze ak by ju dali, nemohlo by to byt ako ich nahrada pre tazku pracu. Druha vec – ti ktori boli tak mocni a vedeli tolke technologie a neboli na duchovnej urovni aby pracovali strojmi a nie ludmi, ako sa to da zosuladit. Tretia vec- nech by to bolo akokolvek, v podstate by len ako keby ina rasa, takze podliehaju Bohu tak ako my, je mozne aby si neboli vedomi toho, co je nad nimi? a ako by si mohli udrzat moc a technologiu ked sa spajaju s temnou strankou. Stvrte- kto alebo co ich mal porazit a ako? kto a ako ich mohol donutit k odchodu

     Páči sa mi

     • Když někdo mluví o zlatě, tak si pod slovem “zlato” představí kov. Zlato v případě Anunaki znamená OBILÍ. Zlato kov, dostalo svůj název právě od barvy obilí.
      V Sumerských tabulkách je jasně napsáno, že Anunaki stvořili otroky proto, že nechtěli nadále vykonávat těžkou práci spojenou s pěstováním obilí. Toto obilí bylo pro ně nezbytně nutné k přežití na Zemi, jelikož měli “modrou krev”, tj. pro okysličení krve potřebovali měď, na rozdíl od lidí, kteří potřebuji železo (hemoglobín). Obilí, tedy pšenice právě obsahuje velké množství mědi.
      Pšenice, která se v současnosti pěstuje, nepochází z původní pozemské trávy, protože původní pozemská tráva má jin počet chromozomů, než současná, která byla vyvinuta genovou manipulací. Podobně, jako kukuřice, která nemá na Zemi také svoji divokou formu.
      Takže zlato Anunaki = pšenice

      Páči sa mi

  • toto si absolutne neviem predstavit,pretoze moje chapanie je take,ze tam je priestorovy a casovy nepredstavitelne preny casovy poriadok,no ale ja som nikto,no este co sa tyka sitkina-tak ho volam,alebo denikena-aj oni cerpali z podkladov,vsak existovali tabulkove kniznice,existuju dnesnou technikou nepochopitelne stavby,zoberme juznu ameriku,no je toho vela,no tak este ta sodoma-gomora,tak sodomia -obcovanie cloveka so zvieratom,to je odvodene od tejto historie,toto bola strasna naloz,taka nieze vela,ale velmi ob-siahla,vdaka

   Páči sa mi

 2. myslim ze gp sa spaja s rusmi pretoze je to jedina sila ktora dokaze vitazit, uz za cias zssr dohliadali na planetu a v znaku mali holubicu mieru, koniec koncov pre svet a mier maju jedno slovo, vdaka za clanok, dalo by sa diskutovat mozno s nekonecnymi presahmi…

  Liked by 1 person

 3. May all mother sentient beings limitles as space have happiness and the causes of happiness , may they be free from suffering and the causes of suffering, may the not be separated from the happiness, that is free from sorrow. May they rest in equanimity free from attachment and aversion.
  Nech vsetky živé bytosti nekonečne ako vesmír majú štastie a dosiahnu príčiny štastia. Nech sú sprostené utrpenia a príčin utrpenia. Nech nikdy nie su oddelené od štastia, ktore postráda smútok. Nech žijú vo vyrovnanosti, sprostení priviazania sa a averzie.
  Celým článkom sa brat môj, ako cez rozhodnutia zautočiť a tak vymazať tie dve krajiny, vypnúť ten štít, vynie jedna malá chyba.
  Je tam štvrtá sila o ktorej si sa nezmienil. Vrchný korektor. Hierarchicky najvyššie riadenie a prediktor.
  Pretože v toku dejín šli veľké aj malé korekcie, po genetickej manipulácii (nic Vám to nepripomina?) stratilo ľudstvo dlhovekosť a doktorka pandora otvorila svoju skrinku s chorobami. Ako? Nuž, cez zablokovanie metabolizmu glukozy na kyselinu L-Askorbovú.
  A ako to súvisí? Vladimír Meciar mi raz povedal, Jox je pravda, že na každú ľufskú chorobu, rastie alebo žije v prírode liek…
  Boh je Láska. Lucifer, Démon, Satan (samozrejme tri rôzne entity) sú Požierač svetla, požierac Duše a požierač tela. No napriek tomu, že temní sa modlia k tymto stále je tu Najvyšší PREDIKTOR-KOREKTOR..
  A Buddha Sakiamuni tuším alebo to bol Maitrea povedal, že my sme časťou Boha. Lebo nesieme znak slobodnej vôle a keho svetlo v sebe.
  Preto aj jeden vojak urobí veľa, no nezabúdaj na jedno. Boh-HNR-Najvyšší prediktor-korektor je ten, čostpji na strane svetla.
  A preto, čo sa deje, je dobre. Mňa udalosti doby tejto a budúcej už neznepokojujú. Sucitim a pomáham, kde sa dá, no som pokojný. Pretože je tak dobre ako sa deje teraz. Bude lepšie a veľa sa zmení od Lisabonu po Vladivostok. Aj jeden z mojich uciteliv pride uz budici rok volne ku nám. A my budeme moct ist do Nepálu, za mojimi dalsimi ucitelmi.
  Lebo kto má Boha v srdci a za chrbtom, nemusí sa báť. A kto ho stratil a kajá sa, he who has felt conscience and then received a spark of omniscience, he will kneel to God and ask for forgiveness. A preto Anjel mieru šiel do Moskvy na začiatku krízy na Donbasse. Preto sa vsetko prichystalo na dalši krok.
  Prrtoze kajucnik, ktorý koľkoto? 2160 rokov mal Boha za chrbtom ho stratil a vedomy si toho začal s korekciou, aby svoj omyl napravil.
  Om MaNi PadMe HUM, maha karuNika samaya satva aH…
  Kto bude potrebovať pochopí, budte zdraví.

  Liked by 3 people

  • vďaka, Jox za komentár. Nie, na HNR ako najvyšší stupeň riadenia som nezabudol, pretože ten celý doterajší vývoj bol plne pod jeho kontrolou, a to, že GP bol vo svojej pýche a globalistickom ošiali zbavený rozlíšenia v tej zásadnej veci, o ktorej píšem v článku, je Jeho korekcia. Všetko je tak, ako má byť. No o tomto korekčnom zásahu HNR som chcel až v pokračovaní. naučil som sa, že ak je v článku príliš veľa myšlienok, tak sa čitateľ v nich stráca, pretože jedna prekrýva druhú. Ešte raz, vďaka za komentár.

   Liked by 3 people

   • A je nieco, o com by HNR nevedel ?

    ON je VSETKO a STALE a VSADE……………a vsetko naokolo su “len a az” nastroje na spoznavanie a poznavanie a ucenie a chapanie a zazivanie na posun dalej a dalej…..a kam az…..?…….uvidime………

    PS: Prispevok o Transformacii sa uz sklada, nakolko som bol tyzden “Na samote u lesa” pomahat kamosovi prerabat elektriku, mam zhodenu strechu, koli zakladu a stene, komin musim este dorobit, polievat treba zahradu aj mlade stromy v sade………….ale uz sa formuje a zreje priebezne, aby mal tu spravnu kvalitu…..

    Liked by 2 people

    • áno bol tam zásah Zhora, resp. tých zásahov a korekcií Zhora bolo veľmi veľa, a takých, aby sa predišlo chybám predošlej civilizácie do pádu Atlantídy. Ale podrobnosti si už nechám na pokračovanie, ktoré by malo byť do týždňa…

     Páči sa mi

     • Snívať veľké sny je v mojej DNA, prirodzená vec ako, že krv je červená…modrí proti žltým odpoveď je zelená…chcú nás pochovať, nevedia, že sme semená….nevedia čo robia, bože odpusti im, ľudia chcú byť zlí a ty nič neurobíš s tým….vesmír iba plní naše želania jak džin…

      Páči sa mi

   • Ja proti Vam nič nemam, no.ked ste znehodnocovala diskusiu tak, ako ste ju znehodnocovala, tak to malo nasledky. Pisem o dolezitych veciach a verim, ze aj diskusia tam bude o dolezitych veciach. A ako viete sla ste do invektiv a rypala ste adnhominem, upozornoval Vas aj Oracle. Asi tolko k tomu.
    Aj Vam zelam len to najlepsie, ale ciny maju nasledky.

    Páči sa mi

 4. Len taká poznámka, niektoré inštitúcie boli vytvorené satanistami napr. WHO a Vatikán s tichým súhlasom GP. Pri WHO išlo o ovládnutie 5. priority riadenia (liečenie-prostriedky nepriamej genocídy) a Vatikán bolo o ovládnutí 3. a 4. (ideológia a financie) keď Ježišovo učenie začalo prekážať pri zavedení globálneho otrokárstva.

  Mimochodom o Vatikáne vyjdú také veci najavo, že nám budú stáť dupkom vlasy a bude nám zle od žalúdka…

  Liked by 1 person

  • Otázka,ktorú si kladiem posledných 10-15 rokov,čo za entitu je JHVH. Možno ,Ori,to zdesenie,ktoré nás bezpochyby čaká,súvisí práve s touto entitou.No nehádžme flintu do žita,určite je tu aj veľa nádeje. Mne je veľmi sympatická postava zo SZ, ktorá sa volá Eliáš.Coelho ho opísal vo svojej knihe Piata hora.To je ten,čo odletel zo Zeme na nejakom lietajúcom stroji.Sú zlí,sú aj dobrí.

   Páči sa mi

   • Tak ako Eliás Baley v 4 dielom seriáli o robotoch, zemi a intermitrntnych svetoch odletel prec na Soláriu a Auroru. a po jeho činoch ľudstvo osidlilo vermír….Isaac Asimov vedel, čo píše. A mozno ani nevedel, ale ruku viedlo nieco iné..

    Galina, načo sa zaoberať JHVH? Bozie dielo tu a teraz. Záhrada, deti, zametenie listia to skvelé cvicenie a zaroven spojenie so Zemou cez metlu, či len oddych a rozdavanie veľa lásky.
    Ci Lásky.
    Ved o to ide v prvom rade, ked všetko ostatné zmizne, zostava len to jediné. Láska rodica kundieťaťu, Láska dietaťa ku rodičovi. To najsilnejšie puto. A keďže vsetci sme Bozie deti, zostane na konci len tá cista Láska…

    Liked by 2 people

    • Minule si ma navnadil na Nadaci, (ja som ani netušil, že Asimov pochádza z východu). Všetky diely série sú skvele nahovorené ako audiokniha a fakt som si to užil. Takže ďakujem! Idem preskúmať tú sériu o robotoch.

     Páči sa mi

      • Tak ja som tam videl KSB všade, asi aj preto ma to tak bavilo, lebo kopec dejov tam bolo proste synonymum pre realitu. Kategórie riadenia, najbližšie primitívne planéty cez náboženstvo a (jadrové) technológie hermetizovať a mistifikovať. V pokračovaní expanzia cez obchod tam kde náboženstvo neuspelo… no nebudem prezrádzať z obsahu 🙂

       Páči sa mi

   • Je to luciferianska energia, ale veľmi ale veľmi tvorivá. Jej úlohou je skúšanie a skúmanie duality. Je všade kam sa pozrieš. Je to hlboká téma a jej skumanim matrixu samotného.

    Páči sa mi

   • “Jehova”, tiež “Jahve” je prepis štyroch hebrejských znakov IHVH v latinčine, JHWH v nemčine, francúzštine a holandčine a JHVH/YHWH v angličtine. V anglických prekladoch Biblie sa často prekladá ako „Pán“, podľa židovskej tradície, ktorá toto slovo číta ako „Adonai“ („Pán“) z úcty k Božiemu menu a výkladu prikázania neprijímať meno Boh márne. V českých prekladoch Biblie sa nahradzuje slovom Hospodin.
    Zaujímavosťou môže byť, že v predhovore niektorých starších vydaní anglických verzií Biblie kráľa Jakuba sa píše odkiaľ sa vzalo slovo “Boh”. Je tam doslova napísané, že každé slovo “Boh” v Biblii je opisné označenie slova tetragrammaton.
    V rabínskej literatúre sa tetragrammaton označuje ako HaShem (doslova “to meno”) alebo Shem Hameforash (špeciálne meno). Je to slovo, ktoré sa používa na označenie štvorpísmenového slova yud-hey-vav-hey (יהוה), čo je meno pre Boha použité v hebrejskej Biblii. Čislo Boha je 144. Polovica Boha je 72. https://en.wikipedia.org/wiki/File:Tetragrammaton-Tetractys.png
    Zrejme poznáte: Ako hore, tak dole. Jedna polovica 144 je ženské enrgia, druhá polovica je mužská energia. My používame mužskú energiu (explozívnu), Tesla používal ženskú (implozívnu). Čo predstavujú tieto čísla veľmi dobre vysvetluje Nasim Haramein.

    Liked by 2 people

     • Ano, je to tam. Bolo to napísané na tej guličke, ktorá oživovala Golema. Tetragrammaton sa dá rozložiť na tetra a grammaton. Tetra je z gréčtiny číslovka 4 a grammaton má dva korene:
      1. gramatika pre písmeno
      2. reprezentuje gram, alebo váhu (odkazuje na gravitáciu)

      Štvorsten, ktorý má gravitáciu pre slovo Boh v Biblii(!). Starovekí ľudia hovorili o geometrii a technológii, o fyzických veciach. Neskôr sa to všetko zmiešalo v dogmu – náboženstvo.

      Spočítaním čísel v židovskom trojuholníku dostaneme číslo 72 a to sa spomína v Biblii na mnohých miestach. 72 je mužský prístup k Bohu. Spojením dvoch tetrahedronov dostaneme číslo 144. To sa spomína v Bibblii v zjavení Jána kde sa píše o kryštálovom meste.

      Pri tom je vhodné si spomenúť na Platónske telesá kde teleso so 4 stenami sa nazýva tetrahedron a ten je základom kryštalických štruktúr. Ďaľšia takáto dôležitá štruktúra je oktahedron, inak nazývaná aj pyramída. Takéto štruktúry dokážu byť v interakcii so štruktúrou vakua a časopriestoru. Inak povedané dokážu vytvárať singularitu. Všade kde je v Biblii napísané slovo “Boh” je možné dosadiť slovo tetragrammaton (božská sila), dostaneme presnejší popis skutočnosti.

      Ďaľší film, ktorý odkazuje na túto vec sú Muži v černém I. Tá vec, ktorú má tá kočka na obojku vyzerá veľmi podobne ako prístroj, ktorý postavil Nassim Haramein nezávisle od Waltra Russela, ktorý to nazval “transmutor”. Vo filme je to nazvané ako “Galaxie na Orionovém pásu”. Vec, ktorá má v sebe energiu celej galaxie.

      Pravdepodobná funkcia transmutora je ukázaná v jednej časti seriálu Star Trek TOS 2×07 s názvom Návnada.

      Liked by 1 person

  • Čo Nám, my o tom čo to vieme,(aj keď len čo to) ale ovečky………..že by došlo na slová a proroctvo sv. Malachiáša ? Asi dosť pravdepodobné. Márnosť šedivá to budú petelice……..ale yasek len dobre, lebo treba, niekoho s láskou sa dá prebudiť no a niekto potrebuje inšô………

   Liked by 1 person

  • Hm, Belobog, Cernobog, a kedejaky zavsiveny Bog…su len sucastou Vyssej “hry”…Celo-Vek je ten , ktory moze riadit, len on.Nie Bohovia.Tí su len sucastou Hry, v ktorej sme sa my -Celovek-ovia dostali na dno Hry. Mame vacsi potencial, zabudnuty vekmi…

   Páči sa mi

  • Keď vás láska volá, nasledujte ju, hoci jej cesty sú ťažké a strmé.
   A keď vás zahalia jej perute, poddajte sa jej,
   hoci meč ukrytý v jej perí vás môže poraniť.
   A keď k vám hovorí, verte jej, hoci jej hlas možno rozplaší vaše sny
   ako severák, čo pustoší záhrady.

   Lebo práve tak, ako vás láska korunuje, tak vás bude aj križovať.
   A tak, ako vďaka nej rastiete, tak vám aj pristrihne vaše výhonky.
   Práve tak, ako stúpa k vašim korunám
   a hladká vaše najnežnejšie halúzky, ktoré sa chvejú v slnečnom jase,
   tak zostúpi aj k vašim koreňom a pretrhne ich objatie
   so zemou.
   Zhromažďuje si vás ako obilné snopy.
   A mláti vás, aby vás obnažila. A preosieva vás, aby vás zbavila pliev.
   A zomieľa vás, aby ste boli bieli. A hnetie vás,
   aby ste boli poddajní.

   A potom vás uvrhne na svoj svätý oheň,
   aby ste sa stali posvätným chlebom na svätú hostinu božiu.
   Všetko toto s vami láska robí, aby ste spoznali tajomstvá svojich sŕdc
   a v tomto poznaní sa stali kúskom
   srdca Života.
   Ale keby ste sa báli a hľadali v láske len pokoj a potešenie,
   potom by bolo lepšie, keby ste zakryli svoju nahotu
   a odišli z holohumnice lásky, do toho sveta bez období,
   kde sa budete smiať, ale nevysmejete všetok svoj smiech,
   a kde budete plakať, ale nevyplačete
   všetok svoj plač.

   Láska nedáva nič, len seba, a neberie nič, len od seba.
   Láska nič nemá ani nechce byť majetkom nikoho;
   lebo láske stačí láska sama.

   Keď milujete, nehovorte „Boh je v srdci mojom“,
   ale radšej „Ja som v srdci božom“.
   A nemyslite si, že môžete usmerňovať beh lásky,
   lebo láska, ak vás uzná za hodných, sama usmerňuje váš beh.

   Láska má len jedno želanie: aby sa naplnila.
   Ale ak milujete a neviete sa vyhnúť túžbam,
   majte takého túžby:

   Roztopiť sa a byť ako tečúci potok, čo spieva noci svoju pieseň.
   Poznať bolesť z nadmiery nežnosti.
   Byť zranený vlastným chápaním lásky; a krvácať ochotne a s radosťou.
   Zobudiť sa do zory s okrídleným srdcom a vzdávať vďaku za nový deň lásky;
   odpočinúť si v hodinu poludňajšiu a rozjímať o nádhere lásky;
   vrátiť sa domov v hodinu večernú plný vďačnosti;
   a potom spať s modlitbou za svoju lásku vo svojom srdci a s piesňou
   na jej chválu na perách.

   © Kahlil Gibran

   Liked by 4 people

  • Najlepšie zhodnotenie lásky som čítal v sérii kníh o Antonovi Gorodeckom. V jednej z kníh mu vysvetľuje Geser ako funguje láska. Povedal mu ak je láska v tebe je to Síla no ak si ty v Láske je to slabosť. Môže sa to zdať ako paradox no je to tak.

   Liked by 1 person

   • A dá sa ísť ešte o krôčik ďalej. Kde ja a ty, on, ona, ono, my, vy, oni už nie je a ostane len “LÁSKA”. A to sa už dostávame trocha do “Sci-fi”, o tom inokedy a inde. Bhakti jóga – jóga lásky, to troška približuje.

    Páči sa mi

    • ….akonáhle by sme sa vedeli napojiť na ten celok, na tú ohromnú energiu….no tak čo, tak ju budeme len dávať iba ďalej, potom naraz vieme, že je jej dosť, nemusíme sa o ňu vôbec strachovať, tá energia prúdi, je skutočne nekonečná a my naraz môžeme milovať kohokoľvek, nie iba partnera ale hoci aj všetkých ľudí a všetky tvori, všetky bytosti, planéty i vzduch, zem, naraz môžeme milovať ten celok z ktorého pochádzame, ktorého sme súčasťou a môžeme to slobodne milovať a môže nás to baviť a na podiv nás to naplňuje….

     Páči sa mi

 5. Pohlad citatela a obcasneho komentatora tohto blogu:
  Neviem, ci sa to zda len mna, ale v poslednej dobe tu zverejnovane clanky vsetkych autorov naberaju na kvalite a informacnej hodnote. Ten progres je pre mna zvlast za posledne tyzdne a mesiace velmi citelny. Tento popolvarov clanok vratane vsektych doposial post-nutych komentarov mi vsak uplne vybil poistky :).
  Sedim pri nom ako ziacik v prvej triede, pozorne citam a hltam kazdu vetu (vratane vsektych doposial post-nutych komentarov), studujem vsetky odkazy… Bravo a dakujem zan Popolvarovi a vsetkym diskutujucim za doplnenie a postrehy.

  Liked by 4 people

 6. Tam “vonku” je mnoho druhov anunnaki. Ti, ktori zostupili dole je mnoho, mnoho… Su medzi nami od pociatku, pretoze inak to byt ani nemohlo. Mali mnoho problemov vo svojom svete a potrebovali geneticky material… Agenda toho co sa dialo a co sa deje je velmi sirokospektralna..
  Je to o tom, dookola kam smerujeme…ze smerujeme niekam inam. Stavame sa novym druhom. Cyklus skoncil… Sme ako v zoo, ktore je sledovane…
  Obchoduje sa so zlatom medzi anunnaki od pociatku. Ide o moc, o silu. Tajomstvo zlata je, ze sa da premenit na ormus – monoatomicke zlato! Ma to obrovsku hodnotu – da sa povedat, nevycislitelnu. Bavime sa o nesmrtelnosti a inych veciach a vymiename to za technologiu…

  Liked by 1 person

 7. Slovo “prosím” sa povie po ukrajinsky “будь ласка”.
  Nezabúdať prosím pritom na spoločne napísanú víziu: https://oracle911blog.wordpress.com/2020/12/21/vizia_21-12-2020-mig-a-kolektiv/ , kde je jasný odkaz, že do určitého stupňa musí každý z nás pracovať sám na sebe (zbaviť sa negatívnych myšlienok – strachu), a potom už iba spoločne radostne tvoriť…. s láskou, ľúbosťou… A ochotných spolupracovať je neúrekom.
  Vďaka Popolvár.

  Liked by 2 people

 8. Dnes som išiel po ulici a na chodníku stali dvaja starší chlapi,tak okolo 70-tky a zhovárali sa. Keď som prechádzal okolo bolo počuť o čom sa zhovárajú: Nefiliim, Anunnaki, príchod. Myslím si,keď sa toto už dostáva do povedomia, vonkajšej mysle bežných ľudí, tak na tom veru niečo bude. Hneď mi prišli na um myšlienky z filmu Prometheus, keď pozemšťania zistili že ich ,tvorcovia’ chcú zničiť svoje výtvory biologickou zbraňou a robot-android povedal niečo v tom zmysle, parafrázujem “to čo vytvoríme, máme právo aj zničiť a vytvoriť niečo iné”. Dve hlavné sily ktoré pôsobia na zemi- možno jedna má za úlohu všetko doterajšie zničiť, a druhá pretransformovať ľudstvo na Novú éru vzťahov, bytia. Fyzický “druhý príchod” Anunnaki, Atlanťanov, panteónov bohov,padlých atd. bude toho celého zrejme súčasťou. Samozrejme HNR vie ako to celé dopadne, aj priebeh a dobu “súženia”, prechodného obdobia.

  Liked by 1 person

 9. Tu povedal Boh: “Buď svetlo!” a bolo svetlo. Boh videl, že svetlo je dobré; i oddelil svetlo od tmy. A Boh nazval svetlo “dňom” a tmu nazval “nocou”. – toľko Genezis.
  I Svetlo sa stalo silou tvorivou, budujúcou, evolučnou a Tma silou deštrukčnou, rozkladajúcou, ktorá ničí a rozkladá všetko, čo už nedokáže viac tvoriť, čo už nie je schopné posunu, čo už nie je schopné evolúcie, ba jej prekáža. I Duch Svätý vládne Svetlom a Lucifer Tmou.
  I je na každom z nás, i ľudstve ako celku, preukázať, či je ešte schopné tvorby a evolučného vývoja i Svetlo nás bude osvecovať naďalej, aby sme pod lúčmi Slnka tvorili a prekvitali i všetko nás navôkol, alebo sa staneme vodou stojatou, páchnucou – smradľavou bažinou, ktorú pod chladným svitom Luny, prevezme už do svojich rúk Lucifer. Ak chceme naplniť pohár čistou vodu, tak tú smradľavú treba najprv vyliať. No, na čo pohár vyprázdňovať, ak je v ňom voda svieža…
  Takže?

  Liked by 1 person

  • A vies, ze spinavá voda vzdy čistu vodu len zasviní, no ze cistá voda spinavu rozriedi a pomaly vyčistí?
   Preto aom aj Smeru odporucal kadrove vytahy smerom odbornym a moralnym, nech cista voda vtečie do mutnej a ocisti ju.
   Ako GP aj mociar musi najst Boha, nie lucifera.

   Liked by 1 person

  • Na výrobu píšťalky je najprv potrebné odrezať drevo – deštrukcia. A potom sa dá nieco vytvoriť, nejaká tá fujara, gitara, klavír – tvorba, konštrukcia. Všetko čo je tu stvorené, umožnené tma, svetlo….atď, má svoj význam, všetko sú nástroje na poznávanie a možnú tvorbu. Ako ten nôž, môžete s ním krájať chleba alebo…….
   Táto škola života je dokonalá.

   Ale kto osedlá “piateho jazdca” a na ňom cvála a tvorí, tak to je iná káva. (bodaj sa mi to aj tak darilo, ako ľahko sa mi to píše…….ale život preveruje denno denne)

   Robili sme taký pokus, jedna žienka hrala na tibetskej miske a my sme tam dali vodu. A voda začala voňať. Zahral niekto iný, a ta istá voda smrdela a opäť zahrala žienka a voda opäť mala príjemnú vôňu. Každý cválal na inom koni.

   V súčasnom nastavení sveta je potrebné plus a mínus aby svietila žiarovka, ale niekto vie rozsvietiť aj inak.

   Tá istá voda…………myšlienka má silu……….a ešte akú………veď všade naokolo je to tak zjavné………..

   V súčasnom nastavení sveta je potrebné plus a mínus aby svietila žiarovka, ale niekto vie rozsvietiť aj inak. To robí ta jazda na tom koni menom Láska………

   Liked by 2 people

   • Fostal som z nepalu motlitebny mlynček. Trvalo to ale prišiel. Krutim krutim, sice sila ale kedze som vyberal na dialku, prisiel srezonovany so mnou.
    Joxova manzelka hovori, prosim, skusim aj ja. Po par sekundach si musela sadnut a odovzdat, tolko energie sa vyvalilo, ze este nezvládla kanalizovať a spracovať.
    Je to o treningu tela a mysle, no trening sa dá robiť na vznik biorobota a trening sa da robiť na vznik návykov potrebnych do tej etapy života, kam smerujeme na vyzretie.

    Ako v tom priklade s miskou. Miska len rezonovala vnútro, ale zvukom aj čistila a clovek so smrdiacou vodou časť toho smradu prave odovzdal mimo seba a začal cestu liecenia.
    Podvedome.
    A to je dobre.
    Ked bude trocha trenovať, smrad z vody zmizne. A to bude dobre.
    Lebo bude môct natrenovať nový stav mysle a ten nasledne pouzivať pre svoje dobro a dobro inych. A to je dobre…

    Taky jeden kratky pribeh a taky krasny môže byť jeho pokračovanie a záver

    Páči sa mi

      • To bolo myslené akože ocenenie (po starom)………..mám v komore už aj 30 ročné “poklady” ale asi ich aj niekto po mne zdedí, alebo z nich ženuška moja ľúbezná vyčaruje nejaké liečivé lektvary (aj keď na bylinky je najlepšia 97%) Keby pivo(nie chemické) neobsahuje alkohol tak je skvelé na obličky -preto si melón treba dať fčil v tomto teple od smädu.

       Melón tomu chlapovi (popolvárovi67)…..teda po novom.

       Ale, ak niekto náhodou vypije v garáži nemrznúcu zmes – tak je prvá pomoc aj následná liečba – alkohol, minimálne 40%, takže aj jed je liek………… ale treba vedieť.

       Páči sa mi

       • ja viem, no práve preto sa ozývam. lebo tychto automatizmov na zelanie nicenia na vyšších prioritach je v spolocnosti stale pozehnane a prave my sa im musime vyhybat a ich osvecovať, nic v zlom tam nebolo myslené z ani jednej strany, ja viem

        Páči sa mi

 10. DETI SLOVENSKA
  Slovensko ty naša mať,
  čo ponúkneš nevieme prijať.
  Čo nám dávaš berieme,
  no slovko “vďaka” povedať nevieme.
  Keby ste si svetlo do duše vojsť nechali,
  celí by ste veru opekneli.

  Jak holubica biela , by ste sa k Otcovi vznášali,
  a jeho Láska veľká ,letela by vám v ústrety.
  Chceme ,aby si bol ,Otče , na nás hrdý ,jak my na seba,
  bo pohľad do čistej duše – to je nádhera.

  Vydrž Otče ,maj strpenie ,my sa nájdeme
  a naše duše čisté, v ústrety tebe vyšleme.
  Ako každé dieťa sa učí”to je dobré a to nie”
  aj my, tvoje deti,sa ešte len učíme.

  Keď duša bude čistá ,bude dobre Slovensku,
  jeho národ sa zaskvie v krásnom lesku.
  Holubica biela nad ním poletí
  a národ čistý ju uvidí.

  Páči sa mi

 11. no vsetky posledne prispevky su pre mna skoro poezia,proti tomu ,co sledujem vyse hodiny,ale uz sa neda-na ruskom 60 minut,sme vo vojne zbrane sa valia z bulharska,polska a 2x citovali aj slovakia,priklad orban-ani prorusky,ani proamericky,ani proeuropsky,ale pronarodny,,vyjadrenie viacerych vojnovych koresondentov-anglican to prirovnava k stalingradu,zaver bol,ze potom prirovnava ukrajincov k nacistickemu nemecku,no dalej sa to neda ani opisovat,ak to sem nepatri,prosim oracle prepúac,kludne ma dako vymaz

  Páči sa mi

 12. Postoj Pjakina na niečo čomu sa hovorí “Nibiru” je správny, rovnaký postoj by mal aj na Galaktickú federáciu. Žiadne odhalenie sa nekoná. Všetko, čo hovoria tzv.novodobí informátori údajne nejakého tajného vesmírneho programu bolo už dávno odhalené v seriáloch Star Trek. V podstate hovoria to isté, len inými slovami. Tu je o tom viac…
  https://prepareforchange.net/2022/07/06/disclosure-in-the-movies-benevolent-preview-or-predictive-programming-how-do-we-discern/

  Páči sa mi

 13. Vďaka Vám kolektív. Moje okolie o takýchto informáciách ani netuší. Kráčam si svojou cestou Znania vačšiínu času osamote. A tak ma občas fakt poteší, keď prečítam takéto slová. Hlavne o tej LÁSKE univerzálnej. Držte sa. Ja som ešte v situácii, že si z vďaky to pivo idem otvoriť. 🙂 Nazdravie. Mier s Vami.

  Páči sa mi

   • Ďakujem. Fráňu mám rád. Ostávam hlavne pri “skúsených” učiteľoch 20teho storočia. Brunton, Tomáš a aj Drtikol. Cieľ vnímam a Cesta sa vinie. PS: Nebo nie je miesto, ale stav Mysle. ✌️🙏

    Páči sa mi

 14. Článek je napsán naprosto dokonale, četl jsem ho v úžasu několikrát , velké poděkování Popolvarovi. Také jsem rozeslal známým. Už nějakou dobu mi připadalo, ze GP buď pustili opratě anebo funguji poněkud jinak než drive, na straně lidstva . Článek je toho potvrzením. A jestli to dobre chapu tak parchanti jako Klaus Schvab a B. Gates jsou ta satanska verbež co čeká na přílet Nibiru.

  Páči sa mi

  • Najednou je všude možné číst o UFO objevují se oficiální fotografie, články, zrovna tak jako pomalu denně vyskajují zprávy a nových objevech pyramid a záhadných předmětů. Najednou jsme ve víru informací ,ke kterým měla “věda” a “odborníci” doposud jen výhrady, neujasněné názory nebo je prostě ignorovala. Přistání Náštěvníků nutně předchází příprava infopole. Proto tak finišují s vakcinační genocidou a výrobou zombie populace otroků na Zemi. Návštěvníci sem nemíří jen tak. Neumím si odpovědět na otázku zda už s nimi nějak komunikují. Knihy Z. Sitchinse mám několikrát přečtené, o knize “Kdo postavil Měsíc” vím leč nečetl jsem. Zaznobin nebo Věličko kdysi zmiňovali jeho umělý původ a negativní vliv na Zemi. Umělé jsou i Phobos a Deimos s příznačnými názvy Děs a Hrůza.

   Páči sa mi

  • GP je podle mne nucen vypouštět určité informace, součást boje s močiarom. Jak psal někde výše ORI, o Vatikánu se toho ještě dozvíme… můj děd tvrdíval, že je to největší Zlo na Zemi – Vatikán

   Páči sa mi

 15. Aké je pôsobenie GP? keď vsetok ten marazmus je výsledkom močiara? Kovid, migrácia, energetická kríza, potravinová, eko terorizmus… Prosím o doplnenie. Dakujem

  Páči sa mi

  • GP se podle Pjakina už měl dávno někde vznášet ve vesmíru na obyvatelné plošince či kde a na Zemi si létat jen jako do přírodní rezrevace. Nepovedlo se, přecenil svoje síly a podcenil svůj pracovní nástroj. Že hasí co zasel je velmi dobrá zpráva. Zaznobin předvídal, že bychom mohli využít jeho schopností a znalostí ve prospěch lidstva za předpokladu, že zvítězí ruská koncepce a GP nezbude nic jiného než spolupracovat, uniknout z planety není kam. Jen mi není jasné zda přiblížení Nibiru s návštěvníky evidentně nebezpečnými i jemu samotnému( ať už je to planeta nebo seskupení planetek) podcenil také když má o minulosti planety všechny informace.

   Liked by 1 person

 16. V poznaní a záveroch toho, čo opisuje Z.Sitchin sme už omnoho ďalej. Treba čítať tie hrubé knihy o ktorých sa tu píše. Rôzne príbehy ako napr. legenda o krajine Tilmun, alebo epos o Gilgamešovi je to isté ako príbeh rajskej záhrady s Adamom a Evou v kombinácii s Noemom, len to bolo vyrozprávané v rôznych časoch. Všetky majú rovnakú tému – že existovala predchádzajúca vyspelá civilizácia, ktorá bola zničená kataklizmou. Adam a Eva predstavujú takúto vysoko vyspelú civilizáciu, ktorá žila na Sinaji pravdepodobne ešte pred 24 000 rokmi.

  Páči sa mi

  • Zajímavé nálezy, utajované, jsou prý i na území Saudské Arabie. Kamarád tam pracoval a místní mu vyprávěli o starověkých ruinách obrovských staveb v poušti. Jak na Sinaji tak v Saudské Arábii podle oficiálních zdrojů není jednoduché získat povolení k archeologickému průzkumu.

   Páči sa mi

   • Príbeh rajskej záhrady je alegóriou niečoho, čo súvisí s evolúciou človeka a veľmi vyspelou civilizáciou niekedy v dávnej minulosti. Táto spoločnosť sa vyvinula s cieľom vybudovať technické zariadenie, ktoré by mohlo komunikovať s operačným systémom vesmíru (Pán zástupov).
    „Jesť ovocie zo stromu“ nemusí nutne znamenať prijímanie jedla do úst, ale môže znamenať aj konzumáciu alebo vstrebávanie informácií. Keďže ovocie stromu nie je jedlo, jablko nie je v skutočnosti jablkom: je to symbol niečoho iného. Fráza „vystrel/načiahol ruku“ (Gn 3:22) označuje nejaké zariadenie alebo nástroj, ktorý drží Adam v ruke. Napokon, had v skutočnosti nie je had, ale predstavuje nástroj.

    Liked by 1 person

 17. Zlatíčka, keď sme už pri témach knihy,tak sa vám chcem pochváliť s mojím dnešným “úlovkom”… Bola som na prezentácii a krste knihy Leopolda Moravčíka.
  Pre mňa osobne osobnosť par excellence. 🥰
  https://ctrlv.sk/b5bA
  Veľmi sa mi páčilo, keď pani Zuzana Katrušinová z vydavateľstva Perfekt.sk povedala, že”…je rada, keď bude takýchto kníh pribúdať a nie amerikanizmy ako to vidíme teraz”.
  Ľudia ani si to neviete predstaviť aký úžasný pocit ! Toto bolo povedané otvorene,pred celou sálou ľudí. Za mňa osobne obrovské ❤️ pre túto pani.
  Slovensko má veľkú šancu s takýmito ľuďmi.
  Dnes pod strechou tej reštaurácie (kde sa prezentácia konala) bili slovanské srdcia v jedno.

  Liked by 2 people

 18. snad prispejem aj ja svojou “troskou do mlyna” v tejto debate
  myslim, ze toto pekne video sa aktualne hodi k teme clanku
  … co robit (sam so sebou a v sebe) v dnesnych zlomovych casoch, kto vlastne sme, ako sa k tomu vsetkemu postavit, ako to cele dianie chapat, preco aj dualita tu ma svoje miesto… 🙂

  Páči sa mi

 19. Video v ruštině výše – snad se s ním tady neopakuji – souvisí s tématem. Pojednává o Knihovně Atlantů, zmiňuje onu známou jeskyni v Ekvádoru, ale také Rumunsko a smrt Čaušeska. Že se knihovna nachází v Ekvádoru bylo podle autora videa sděleno telepaticky z vesmírných lodí N. Armstrongovi po doletu k Měsíci. Také mu bylo sděleno, že si “páni Měsíce” nepřejí bychom tam létali. Pravdou je, že všechny lety na Měsíc ustaly.

  Liked by 1 person

 20. výborný článok, ktorý núti zamýšľať sa. napr o tom, kto je a kto nie je subjektom globálnej politiky. Bezpochyby sú tu 3 veľkí hráči – GP, Rusko a bažina. Otázka je, či sú naozaj všetci subjektami? Podľa mňa zatiaľ nie. Mal som o tom debatu ešte na starom ksb fóre. Podľa mňa je subjektom globálnej politiky ten, kto dokáže riadiť na všetkých prioritách riadenia, a teda zatiaľ len GP to dokáže. Rusko má k tomu výborne nakročené, ale ešte má čo robiť na 1-3. a 5. priorite. No a bažina zatiaľ ovláda len posledné dve priority. Áno, Rusko je nesmierne silné a áno, bažina je veľmi nebezpečná (až tak, že dokáže/chce zničiť život na zemi), ale nie som si istý, či sú subjektami z pohľadu riadenia. Mimochodom Rusko s VVP v čele je Rusko úplne inej kvality než s niekým iným na čele. Preto je subjektom skôr VVP (a ľudia okolo neho) ako Rusko – štát.

  Páči sa mi

 21. Spätné upozornenie: Bыполнить свой долг II | Blog o verejnom živote a problémoch Slovenska

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s